×

MICE – speciální příloha časopisu KOMORA

Čtvrtek 8. června 2023
Přihlásit se / Zaregistrovat se
ikona hodiny16. 2. 2022 12:09

Využívání flexibilních pracovních úvazků vzrostlo

Zájem o flexibilní úvazky mezi zaměstnanci stoupá, jejich nabídka však v průběhu loňského roku vzrostla jen ve čtvrtině firem. Dvě pětiny zaměstnavatelů je využívají k podpoře přetížených zaměstnanců, třetina k dosažení lepší flexibility na pracovišti, čtvrtina k překlenutí doby, kdy nemohou najít vhodného uchazeče na plný úvazek. I když alespoň někdy flexibilní úvazky nabízí 88 % firem, Česká republika je v této oblasti dlouhodobě pozadu za ostatními zeměmi EU. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu personální agentury Grafton Recruitment.

Foto: Shutterstock.com Flexibilní pracovní úvazky rostou Foto: Shutterstock.com

Flexibilní pracovní úvazky využívá pravidelně 19 % zaměstnavatelů, dalších 69 % pak jen občas nebo výjimečně a 12 % nenabízí tuto formu zaměstnávání vůbec. „Zájem o zkrácené úvazky ze strany zaměstnanců je čím dál větší, zaměstnavatelé však na tyto jejich potřebují reagují jen pomalu. V průběhu roku 2021 vzrostlo využívání zkrácených či částečných pracovních úvazků pouze ve 27 % firem,“ říká Martin Malo, ředitel Grafton Recruitment a GI Group. Z jeho pohledu tak firmy tento nástroj v boji proti nedostatku uchazečů o práci nevyužívají dostatečně. Česká republika tak v nabídce těchto úvazků zůstává v porovnání nejen se zeměmi Evropské unie dlouhodobě pozadu, zkrácený úvazek zde využívá jen necelých 5 % zaměstnanců. „Například sdílená místa využívá dle našeho průzkumu pouze 4 % dotazovaných podniků. Právě tento koncept přitom dokáže vyjít vstříc zaměstnancům požadujícím zkrácenou pracovní dobu v situacích, kdy zaměstnavatel nemůže vytvořit pracovní místa se zkráceným úvazkem,“ dodává Martin Malo.

O průzkumu

Průzkum byl zrealizován ke konci roku 2021 a zapojili se do něj respondenti ze 432 společností. Sběr dat probíhal formou online dotazníkového šetření mezi klienty Gi Group/Grafton Recruitment a prostřednictvím LinkedIn i mezi HR profesionály působícími ve firemní sféře napříč celou ČR. Průzkum neobsahuje data státní správy.

Flexibilní úvazky pomáhají nejčastěji přetíženým zaměstnancům

Nejčastěji využívají zaměstnavatelé částečné či zkrácené úvazky k podpoře přetížených zaměstnanců (39 %) nebo k dosažení lepší flexibility na pracovišti (33 %). Pro celou řadu společností pak tyto úvazky představují možnost pokrýt dočasné potřeby či momentální výkyvy – 27 % firem je využívá k překlenutí času, kdy se nedaří nalézt zaměstnance na plný pracovní úvazek, 27 % společností v období, kdy nechtějí nebo nemohou najmout zaměstnance na plný pracovní úvazek a 29 % zaměstnavatelů k pokrytí sezónních výkyvů a nepravidelností. „Flexibilní pracovní úvazky mohou firmám přinést mnoho dalších výhod, jako například lepší přístup k specializovaným dovednostem a odborným znalostem, zvýšení diverzity na pracovišti nebo lepší předávání a sdílení pracovních zkušeností,“ vysvětluje Martin Malo.

Nejvíce je využívají rodiče na rodičovské dovolené

Zaměstnanci na částečný či zkrácený pracovní úvazek jsou nejčastěji rodiče na rodičovské dovolené, se kterými spolupracuje až 55 % firem. Ať už se jedná o osoby v důchodovém věku nebo rodiče, firmy se s možností zkrácených či částečných pracovních úvazků nejraději obracejí na zaměstnance, které znají. V případě pracujících důchodců využívají kapacity svých bývalých zaměstnanců až třikrát více než v případě osob v důchodovém věku z jiných zdrojů. Naopak v případě využívání zkrácených či částečných pracovních úvazků při zaměstnávání studentů není tak podstatné, z jakého okruhu kontaktů student přichází.

Články autora Marta Lipovská

Nejnovější články

Analýzy ze Spořky
Česko je v pasti ekonomiky středních příjmů

Dominantním příběhem české ekonomiky posledních třicet let je...

Tři čtvrtiny našeho konvergenčního úsilí nicméně proběhly v...

Česká ekonomika, podobně jako ostatní státy, byla od...

Jsme tedy ve stavu, kdy Jsme tedy ve...

Analýzy
Digitalizace českého stavebnictví prochází zlomovým rokem

Zatímco digitální inovace se v mnoha oborech hospodářství...

Zajištění rychlejšího a transparentního stavebního řízení se stalo...

Plynulost a rychlost stavebního řízení musí zajistit funkční...

Pro úspěšné fungování digitalizace stavebního řízení existují určitá...

Firmy ve stavebnictví rozvíjejí řadu procesů digitalizace interních...

Soukromý sektor má před státní správou viditelný náskok,...

Výhodou vypisování projektových zakázek v režimu BIM je...

„Ministerstvo dopravy, ale i celý rezort dopravy se...

Trendy
Ve facility managementu hraje ESG stále důležitější roli

„Od roku 2024 má vstoupit v platnost směrnice...

S tím, jak se nemovitosti pronajímají, byly nedávno...

Jakmile si společnost pořídí například novou vzduchotechniku, musí...

Směrnicemi se provozovatelé budov budou muset řídit také...

Nejnovější Expertní pohled

Expertní pohled
Češi při rekonstrukcích řeší hlavně kvalitu materiálu

„Zdicí materiál pro stavbu nebo rekonstrukci řeší či...

Češi si obecně velmi cení vysoké kvality obvodového...

Expertní pohled
ENERGY OR DIE: Velký audit (nejen) evropské energetiky

Na začátku byla… energie! Spoléhat se na to,...

Akce Ruska a různé reakce na ně opět...

Pokud na věci nahlédneme jakýmkoli jiným prizmatem než...

Česko dnes spoléhá z 37–40 % na energii,...

Podobná změna v přístupu k tomu, co bylo...

Expertní pohled
Transformace energetiky nesmí znevýhodnit podnikatele

Předseda Sekce Hospodářské politiky HK ČR Filip Dvořák...

Zástupci těžařů v této souvislosti zároveň upozornili, že...