Úterý 16. července 2024
ikona hodiny16. 2. 2022 12:09

Využívání flexibilních pracovních úvazků vzrostlo

Zájem o flexibilní úvazky mezi zaměstnanci stoupá, jejich nabídka však v průběhu loňského roku vzrostla jen ve čtvrtině firem. Dvě pětiny zaměstnavatelů je využívají k podpoře přetížených zaměstnanců, třetina k dosažení lepší flexibility na pracovišti, čtvrtina k překlenutí doby, kdy nemohou najít vhodného uchazeče na plný úvazek. I když alespoň někdy flexibilní úvazky nabízí 88 % firem, Česká republika je v této oblasti dlouhodobě pozadu za ostatními zeměmi EU. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu personální agentury Grafton Recruitment.

Marta Lipovská autor

Foto: Shutterstock.com Flexibilní pracovní úvazky rostou Foto: Shutterstock.com

Flexibilní pracovní úvazky využívá pravidelně 19 % zaměstnavatelů, dalších 69 % pak jen občas nebo výjimečně a 12 % nenabízí tuto formu zaměstnávání vůbec. „Zájem o zkrácené úvazky ze strany zaměstnanců je čím dál větší, zaměstnavatelé však na tyto jejich potřebují reagují jen pomalu. V průběhu roku 2021 vzrostlo využívání zkrácených či částečných pracovních úvazků pouze ve 27 % firem,“ říká Martin Malo, ředitel Grafton Recruitment a GI Group. Z jeho pohledu tak firmy tento nástroj v boji proti nedostatku uchazečů o práci nevyužívají dostatečně. Česká republika tak v nabídce těchto úvazků zůstává v porovnání nejen se zeměmi Evropské unie dlouhodobě pozadu, zkrácený úvazek zde využívá jen necelých 5 % zaměstnanců. „Například sdílená místa využívá dle našeho průzkumu pouze 4 % dotazovaných podniků. Právě tento koncept přitom dokáže vyjít vstříc zaměstnancům požadujícím zkrácenou pracovní dobu v situacích, kdy zaměstnavatel nemůže vytvořit pracovní místa se zkráceným úvazkem,“ dodává Martin Malo.

O průzkumu

Průzkum byl zrealizován ke konci roku 2021 a zapojili se do něj respondenti ze 432 společností. Sběr dat probíhal formou online dotazníkového šetření mezi klienty Gi Group/Grafton Recruitment a prostřednictvím LinkedIn i mezi HR profesionály působícími ve firemní sféře napříč celou ČR. Průzkum neobsahuje data státní správy.

Flexibilní úvazky pomáhají nejčastěji přetíženým zaměstnancům

Nejčastěji využívají zaměstnavatelé částečné či zkrácené úvazky k podpoře přetížených zaměstnanců (39 %) nebo k dosažení lepší flexibility na pracovišti (33 %). Pro celou řadu společností pak tyto úvazky představují možnost pokrýt dočasné potřeby či momentální výkyvy – 27 % firem je využívá k překlenutí času, kdy se nedaří nalézt zaměstnance na plný pracovní úvazek, 27 % společností v období, kdy nechtějí nebo nemohou najmout zaměstnance na plný pracovní úvazek a 29 % zaměstnavatelů k pokrytí sezónních výkyvů a nepravidelností. „Flexibilní pracovní úvazky mohou firmám přinést mnoho dalších výhod, jako například lepší přístup k specializovaným dovednostem a odborným znalostem, zvýšení diverzity na pracovišti nebo lepší předávání a sdílení pracovních zkušeností,“ vysvětluje Martin Malo.

Nejvíce je využívají rodiče na rodičovské dovolené

Zaměstnanci na částečný či zkrácený pracovní úvazek jsou nejčastěji rodiče na rodičovské dovolené, se kterými spolupracuje až 55 % firem. Ať už se jedná o osoby v důchodovém věku nebo rodiče, firmy se s možností zkrácených či částečných pracovních úvazků nejraději obracejí na zaměstnance, které znají. V případě pracujících důchodců využívají kapacity svých bývalých zaměstnanců až třikrát více než v případě osob v důchodovém věku z jiných zdrojů. Naopak v případě využívání zkrácených či částečných pracovních úvazků při zaměstnávání studentů není tak podstatné, z jakého okruhu kontaktů student přichází.

Články autora Marta Lipovská

Nejnovější články

Aktuality
Originalita v kultuře: Symfonie zednářů, Mozart i Ellington

Každý zná osm tónů stupnice, ale jen genius...

Téma LVHF 2024 se odráží i v programu...

Na svůj osobní seznam výjimečných zážitků 2024 si...

Hudba a zednářství mají silné pouto. Jak silné...

Aktuality
Průzkum v Českém Švýcarsku: Národní park je dobrý soused

„Jsou to dva roky, co Národní park České...

„Jak ukazuje hned několik výsledků z reprezentativního šetření,...

Z dotazování vyplynulo, že většina obyvatel obcí národního...

Aktuality
Jak vypadá zaměstnavatel snů podle Čechů?

Pro někoho to může být samozřejmost, ale výplata...

Samotné peníze, ať už jakkoli vysoké, ale nestačí....

Ve vlastním zájmu zaměstnavatelů by mělo rozhodně být...

Role skvělého zaměstnavatele ale tímto nekončí. 87 %...

Pátým pilířem super zaměstnavatele je péče o firemní...

Nejnovější Expertní pohled

Analýzy
Firmy se na nový zákon o kyberbezpečnosti příliš nechystají

Průzkumu se od letošního února do dubna zúčastnilo...

Průzkum také ukázal, že IT experti odpovědní za...

Průzkum se dále zaměřil na rozpočet společností pro...

Pouze 41 % dotázaných firem plánuje využít možnost...

Cestovní ruch
Základní tipy pro kyberbezpečnost na cestách

Kybernetická hygiena je jako ta osobní – základem...

Nejdůležitějším bodem v ochraně proti kybernetickým útokům je „záplatovat“...

Připojení k veřejné Wi-Fi s sebou nese rizika, zejména...

Analýzy
Průzkum CBRE: Věřitelé v Evropě jsou otevřeni podnikání

„Celkem 63 % respondentů předpokládá zvýšení úvěrové aktivity....

Průmyslové nemovitosti a projekty nájemního bydlení jsou nejvíce...

Dvě třetiny dotázaných předpokládají, že požadavky na poskytování...