Sobota 22. června 2024
ikona hodiny6. 5. 2022 09:55

Chomutovské Technodays navštívilo 47 vystavovatelů

Okresní hospodářská komora v Chomutově uspořádala  ve dnech 21. – 23. 04. 2022  v prostorách Městského divadla v Chomutově jubilejní 10. ročník veletrhu TECHNODAYS. Hlavním cílem prezentačního veletrhu je motivovat nejen žáky středních a základních škol, ale i rodiče a širokou veřejnost ke studiu technických a řemeslných oborů, jejichž studium zajistí úspěšné  profesní uplatnění v regionu. Generálním partnerem veletrhu Technodays byla společnost PULS investiční.

Vendula Pohořalá autor

Foto: OHK Chomutov Technodays Chomutov 2022 Foto: OHK Chomutov

Úvodního slova při slavnostním zahájení veletrhu se ujali předseda OHK v Chomutově Mgr. Ing. Mgr. Jiří Dostál, radní Ústeckého kraje za oblast školství, mládeže a sportu Ing. Jindra Zalabáková, jednatel společnosti PULS investiční s.r.o. Dr. Ing. Luděk Hodic, koordinátorka přeshraniční spolupráce IHK Chemnitz Mgr. Michaela Holá a ředitelka úřadu Okresní hospodářské komory v Chomutově Ing. Ivana Košanová.

Ve čtvrtek a v pátek se v prostorách salónku Městského divadla v Chomutově  konaly přednášky pro žáky středních škol a veřejnost, které vedli odborníci z vysokých škol, konkrétně to bylo České vysoké učení technické – Fakulta dopravní i Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská a také Universita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – Fakulta životního prostředí.

Veletrh byl doplněn o bohatý doprovodný program v podobě virtuální reality, prezentace Střediska volného času Domeček Chomutov a Domu dětí a mládeže Jirkov. Návštěvníci se také zapojili do soutěží a znalostních  kvízů o hodnotné věcné ceny. Při příležitosti 10. ročníku veletrhu si Okresní hospodářská komora v Chomutově připravila i soutěžní kvíz pro vystavovatele, jehož cílem bylo mimo jiné i rozšíření znalostí o regionu. Sobotní doprovodný program byl obohacen o venkovní prezentace sportovních klubů – BK Levharti Chomutov, Florbal Chomutov a Wolves Chomutov. Po celou dobu konání veletrhu byly návštěvníkům k dispozici zkušební jízdy elektro automobily.

Letošní jubilejní ročník veletrhu Technodays se těšil vysokému zájmu návštěvníků. Přilákal žáky středních i základních škol, rodiny s dětmi, širokou veřejnost i z řad nezaměstnaných, osob toužících po změně zaměstnání nebo oboru.

Okresní hospodářská komora v Chomutově tímto děkuje všem vystavovatelům za důvěru, návštěvníkům za neustále se zvyšující přízeň a návštěvnost veletrhu  a zároveň všem partnerům a sponzorům akce, bez nichž by tato již celorepublikově známá akce nevznikla a díky nimž bylo umožněno v tak velkém rozsahu akci realizovat. Jsou jimi Ústecký kraj, Statutární město Chomutov, Město Jirkov, generální partner veletrhu PULS investiční, Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje, Hospodářská a sociální rada Chomutovska, IHK Chemnitz a Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova.

Nejnovější články

Pohled z praxe
Plasty se stávají strategickou komoditou

Je to celkem pochopitelné. Plasty jsou v různé podobě...

Nejen evropský plastový odpad se z části vyvážel do...

Plasty se vyrábějí z ropy, která se kvůli omezeným...

Jak úplné cirkularity dosáhnout? Samozřejmě by bylo nejlepším...

Cestovní ruch
Pražské zastupitelstvo schválilo novou strategii cestovní ruchu

Součástí strategie na roky 2024–2027 jsou i konkrétní...

Vyhodnocení Koncepce příjezdového cestovního ruchu Zájmy Prahy na...

Pohled z praxe
Digitalizace HR: Trend, který mění svět podnikání

Firmy se primárně zaměřují na digitalizaci výroby a...

„Pokud personální oddělení stále využívá převážně papírové dokumenty,...

Nové technologie se v HR aktuálně využívají v rámci...

Nejnovější Nezařazené

Nezařazené
Proč ECB nebude spěchat se sazbami dolů?

Popravdě řečeno, pro trhy nejde o žádné překvapení....

Takto přísná měnová politika ale není bez rizika....

Nezařazené
Komora oceňuje digitalizaci obchodování s automobily

„Vláda při svém nástupu slíbila maximální možnou digitalizaci....

Semináře o digitalizaci obchodu s automobily se zúčastnili...

Nezařazené
Členské firmy Jhk zabodovaly v soutěži Spokojený zákazník 2023

Sdružení českých spotřebitelů každoročně od roku 2001 vyhlašuje...

Ocenění Spokojený zákazník také vyjadřuje, že firma, která...

Tyto ocenění jsou také důkazem toho, že firmy...