Úterý 5. prosince 2023
ikona hodiny6. 5. 2022 09:55

Chomutovské Technodays navštívilo 47 vystavovatelů

Okresní hospodářská komora v Chomutově uspořádala  ve dnech 21. – 23. 04. 2022  v prostorách Městského divadla v Chomutově jubilejní 10. ročník veletrhu TECHNODAYS. Hlavním cílem prezentačního veletrhu je motivovat nejen žáky středních a základních škol, ale i rodiče a širokou veřejnost ke studiu technických a řemeslných oborů, jejichž studium zajistí úspěšné  profesní uplatnění v regionu. Generálním partnerem veletrhu Technodays byla společnost PULS investiční.

Vendula Pohořalá autor

Foto: OHK Chomutov Technodays Chomutov 2022 Foto: OHK Chomutov

Úvodního slova při slavnostním zahájení veletrhu se ujali předseda OHK v Chomutově Mgr. Ing. Mgr. Jiří Dostál, radní Ústeckého kraje za oblast školství, mládeže a sportu Ing. Jindra Zalabáková, jednatel společnosti PULS investiční s.r.o. Dr. Ing. Luděk Hodic, koordinátorka přeshraniční spolupráce IHK Chemnitz Mgr. Michaela Holá a ředitelka úřadu Okresní hospodářské komory v Chomutově Ing. Ivana Košanová.

Ve čtvrtek a v pátek se v prostorách salónku Městského divadla v Chomutově  konaly přednášky pro žáky středních škol a veřejnost, které vedli odborníci z vysokých škol, konkrétně to bylo České vysoké učení technické – Fakulta dopravní i Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská a také Universita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – Fakulta životního prostředí.

Veletrh byl doplněn o bohatý doprovodný program v podobě virtuální reality, prezentace Střediska volného času Domeček Chomutov a Domu dětí a mládeže Jirkov. Návštěvníci se také zapojili do soutěží a znalostních  kvízů o hodnotné věcné ceny. Při příležitosti 10. ročníku veletrhu si Okresní hospodářská komora v Chomutově připravila i soutěžní kvíz pro vystavovatele, jehož cílem bylo mimo jiné i rozšíření znalostí o regionu. Sobotní doprovodný program byl obohacen o venkovní prezentace sportovních klubů – BK Levharti Chomutov, Florbal Chomutov a Wolves Chomutov. Po celou dobu konání veletrhu byly návštěvníkům k dispozici zkušební jízdy elektro automobily.

Letošní jubilejní ročník veletrhu Technodays se těšil vysokému zájmu návštěvníků. Přilákal žáky středních i základních škol, rodiny s dětmi, širokou veřejnost i z řad nezaměstnaných, osob toužících po změně zaměstnání nebo oboru.

Okresní hospodářská komora v Chomutově tímto děkuje všem vystavovatelům za důvěru, návštěvníkům za neustále se zvyšující přízeň a návštěvnost veletrhu  a zároveň všem partnerům a sponzorům akce, bez nichž by tato již celorepublikově známá akce nevznikla a díky nimž bylo umožněno v tak velkém rozsahu akci realizovat. Jsou jimi Ústecký kraj, Statutární město Chomutov, Město Jirkov, generální partner veletrhu PULS investiční, Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje, Hospodářská a sociální rada Chomutovska, IHK Chemnitz a Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova.

Nejnovější články

Expertní pohled
Ne x Oprávněné podnikání a odpovědnost

Vnést jasno je cílem projektu ACK ČR Strategické...

Přímo zjevením byla úvodní prezentace Jana Strakoše, ředitele...

V dikci předpisů nic nového pod sluncem, cestovní...

Některá cestovní agentura či jiná organizace by se...

Školní zájezdy, pobyty a výlety pod regule zákona...

Ale je tu ještě jeden pádný důvod, proč...

I tato konference ACK ČR byla zdařilá. Přinesla...

Analýzy
Ochrana oznamovatelů: Zaměstnanci se bojí odvetných opatření

Nový zákon o ochraně oznamovatelů,  takzvaných whistleblowerů, nabyl...

Jedním z hlavních ustanovení zákona je povinnost zaměstnavatelů...

Výzkum společnosti Moore mezi zaměstnanci firem s více...

Tyto výsledky poukazují na potřebu rozšíření povědomí o...

Vzhledem k množství povinností, které tato nová legislativa...

Cestovní ruch
Overtourism po pandemii covid-19

Nová publikace, jejímiž autory jsou Gert-Jan Hospers z...

Kapitola o Praze, pod názvem Tourist City Prague...

Nejnovější Nezařazené

Nezařazené
Perspektivy a výzvy digitalizace ve stavebnictví

„Češi mají specifickou náturu a podle mých zkušeností...

„Zdá se, že všichni odborníci napříč segmenty stavebnictví...

Celkem 8 z 15 zemí považuje za hlavní...

Míra očekávaného růstu se mezi analyzovanými zeměmi liší....

Tyto investice budou podle výsledků průzkumu mířit hlavně...

„Ačkoliv odborníci z různých zemí mají lehce odlišné...

Spektrum benefitů spojených s rozmachem digitalizace ve stavebnictví...

Nezařazené
V europarlamentu zasednou čeští podnikatelé

Evropský parlament podniků (EPE) je největší akcí na...

Česká delegace absolvuje dvoudenní program ve dnech 13....

Podnikatelé si náklady cesty hradí ze svých prostředků.

Nezařazené
Čínský omyl a německý trh práce

Globálnímu vzestupu Číny nahrálo několik špatných předpokladů. Ano,...

Může za to zpomalení ekonomiky, tedy kombinace covidu...

Takže i díky slabé čínské poptávce jsme se...

Pryč od aut. Počet nově vytvořených pracovních míst...

Zkombinujme auta, Německo a trh práce: Tesla na...