×

MICE – speciální příloha časopisu KOMORA

Čtvrtek 8. června 2023
Přihlásit se / Zaregistrovat se
ikona hodiny10. 5. 2022 08:56

Sdílená pracovní místa ani zkrácené úvazky u nás nejedou

Flexibilita v pojetí českých zaměstnavatelů znamená zejména možnost pružné pracovní doby nebo práce z domova. Ani přes rostoucí zájem zaměstnanců stále nedokáží v dostatečné míře nabízet zkrácené úvazky či sdílená pracovní místa. Největší flexibilitu v práci mají zaměstnanci v IT (83 %), bílé límečky (70 %) a pracovníci podnikových služeb (68 %). Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu zaměstnaneckých preferencí, který zrealizovala personální agentura Grafton Recruitment.

Foto: Shutterstock.com O sdílená pracovní místa i zkrácené úvazky je zájem Foto: Shutterstock.com

Sdílená pracovní místa mohou čeští zaměstnavatelé nabízet od 1. ledna 2021. Jedná se v podstatě o pravidelné střídání dvou nebo i více zaměstnanců na jednom pracovním místě a tudíž o alternativu zkrácených úvazků. I přes rostoucí zájem zaměstnanců však firmy tyto možnosti nenabízí v dostatečné míře, dle průzkumu má zkrácený úvazek pouze 10 % pracovníků a jen 3 % sdílí své pracovní místo s dalšími osobami. „Ve srovnání s ostatními zeměmi EU v tomto ohledu ČR značně zaostává, jen pro srovnání, v Nizozemí využívá zkrácený úvazek téměř 37 % zaměstnanců. I když sdílená pracovní místa i zkrácené úvazky znamenají pro zaměstnavatele větší administrativní zátěž a vyšší náklady na zaškolení, vzhledem k vyprahlému pracovnímu trhu se jim nabídka flexibilních úvazků vyplatí, získají tak totiž přístup k novým zdrojům uchazečů o práci,“ říká Martin Malo, ředitel Grafton Recruitment a GI Group, s tím, že zájem o zkrácené úvazky roste zejména ze strany studentů a rodičů na rodičovské dovolené a v souvislosti s inflací a zdražováním s největší pravděpodobností poroste ještě větším tempem než dosud.

O průzkumu

Průzkum byl zrealizován formou online dotazování v průběhu února 2022, tedy v době, kdy trh ovlivňovaly dozvuky pandemie Covid-19, nikoliv však ještě konflikt na Ukrajině a s ním spojená uprchlická krize. Do průzkumu se zapojilo 1 500 respondentů z celé České republiky.

Flexibilita tak v pojetí českých zaměstnavatelů představuje spíš než různé typy úvazků pružnou pracovní dobu, možnost nadpracovat si hodiny nebo práci z domova. Třetina zaměstnanců může také rozhodovat, jak budou svou práci dělat a více než čtvrtina má možnost ovlivňovat svou pracovní náplň. Největší flexibilitu v práci mají zaměstnanci v IT (83 %), bílé límečky (70 %) a pracovníci podnikových služeb (68 %), nejmenší lidé z výroby (48 %).

Podíl lidí pracujících pouze na home office se zmenšil

Ve srovnání s loňským rokem využívá letos plný home office o polovinu méně zaměstnanců. Naopak ze 40 % na 70 % vzrostl podíl lidí, kteří považují práci z domova za standard a samozřejmost. Plně z kanceláře aktuálně pracuje 44 % dotázaných, 30 % střídá pracoviště s domovem, 13 % pracuje z domova jen výjimečně a 13 % působí plně na home office. Nejčastěji z domova pracují lidé z IT, nejméně lidé z administrativy, HR a práva, u kterých zaměstnavatel nejčastěji vyžaduje jejich přítomnosti na pracovišti. I proto jich pouze z kanceláře pracuje více než polovina. Zaměstnance na home office nekontroluje více než polovina zaměstnavatelů, 16 % naopak hlídá, zda si odpracovali stanovené hodiny.

Spokojenost s prací z domova převládá

S prací z domova je spokojeno 78 % zaměstnanců, 39 % si už nedovede bez této možnosti svou práci představit. Jako hlavní výhodu home office nejčastěji zmiňují úsporu času a peněz, téměř polovina respondentů pak v průzkumu uvádí i to, že díky práci z domova zvládá lépe obstarat domácnost. K nevýhodám naopak pro 41 % dotázaných patří absence sociálního kontaktu a také větší tendence k prokrastinaci.

Články autora Marta Lipovská

Nejnovější články

Analýzy ze Spořky
Česko je v pasti ekonomiky středních příjmů

Dominantním příběhem české ekonomiky posledních třicet let je...

Tři čtvrtiny našeho konvergenčního úsilí nicméně proběhly v...

Česká ekonomika, podobně jako ostatní státy, byla od...

Jsme tedy ve stavu, kdy Jsme tedy ve...

Analýzy
Digitalizace českého stavebnictví prochází zlomovým rokem

Zatímco digitální inovace se v mnoha oborech hospodářství...

Zajištění rychlejšího a transparentního stavebního řízení se stalo...

Plynulost a rychlost stavebního řízení musí zajistit funkční...

Pro úspěšné fungování digitalizace stavebního řízení existují určitá...

Firmy ve stavebnictví rozvíjejí řadu procesů digitalizace interních...

Soukromý sektor má před státní správou viditelný náskok,...

Výhodou vypisování projektových zakázek v režimu BIM je...

„Ministerstvo dopravy, ale i celý rezort dopravy se...

Trendy
Ve facility managementu hraje ESG stále důležitější roli

„Od roku 2024 má vstoupit v platnost směrnice...

S tím, jak se nemovitosti pronajímají, byly nedávno...

Jakmile si společnost pořídí například novou vzduchotechniku, musí...

Směrnicemi se provozovatelé budov budou muset řídit také...

Nejnovější Expertní pohled

Expertní pohled
Češi při rekonstrukcích řeší hlavně kvalitu materiálu

„Zdicí materiál pro stavbu nebo rekonstrukci řeší či...

Češi si obecně velmi cení vysoké kvality obvodového...

Expertní pohled
ENERGY OR DIE: Velký audit (nejen) evropské energetiky

Na začátku byla… energie! Spoléhat se na to,...

Akce Ruska a různé reakce na ně opět...

Pokud na věci nahlédneme jakýmkoli jiným prizmatem než...

Česko dnes spoléhá z 37–40 % na energii,...

Podobná změna v přístupu k tomu, co bylo...

Expertní pohled
Transformace energetiky nesmí znevýhodnit podnikatele

Předseda Sekce Hospodářské politiky HK ČR Filip Dvořák...

Zástupci těžařů v této souvislosti zároveň upozornili, že...