Pondělí 22. července 2024
ikona hodiny10. 5. 2022 08:56

Sdílená pracovní místa ani zkrácené úvazky u nás nejedou

Flexibilita v pojetí českých zaměstnavatelů znamená zejména možnost pružné pracovní doby nebo práce z domova. Ani přes rostoucí zájem zaměstnanců stále nedokáží v dostatečné míře nabízet zkrácené úvazky či sdílená pracovní místa. Největší flexibilitu v práci mají zaměstnanci v IT (83 %), bílé límečky (70 %) a pracovníci podnikových služeb (68 %). Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu zaměstnaneckých preferencí, který zrealizovala personální agentura Grafton Recruitment.

Marta Lipovská autor

Foto: Shutterstock.com O sdílená pracovní místa i zkrácené úvazky je zájem Foto: Shutterstock.com

Sdílená pracovní místa mohou čeští zaměstnavatelé nabízet od 1. ledna 2021. Jedná se v podstatě o pravidelné střídání dvou nebo i více zaměstnanců na jednom pracovním místě a tudíž o alternativu zkrácených úvazků. I přes rostoucí zájem zaměstnanců však firmy tyto možnosti nenabízí v dostatečné míře, dle průzkumu má zkrácený úvazek pouze 10 % pracovníků a jen 3 % sdílí své pracovní místo s dalšími osobami. „Ve srovnání s ostatními zeměmi EU v tomto ohledu ČR značně zaostává, jen pro srovnání, v Nizozemí využívá zkrácený úvazek téměř 37 % zaměstnanců. I když sdílená pracovní místa i zkrácené úvazky znamenají pro zaměstnavatele větší administrativní zátěž a vyšší náklady na zaškolení, vzhledem k vyprahlému pracovnímu trhu se jim nabídka flexibilních úvazků vyplatí, získají tak totiž přístup k novým zdrojům uchazečů o práci,“ říká Martin Malo, ředitel Grafton Recruitment a GI Group, s tím, že zájem o zkrácené úvazky roste zejména ze strany studentů a rodičů na rodičovské dovolené a v souvislosti s inflací a zdražováním s největší pravděpodobností poroste ještě větším tempem než dosud.

O průzkumu

Průzkum byl zrealizován formou online dotazování v průběhu února 2022, tedy v době, kdy trh ovlivňovaly dozvuky pandemie Covid-19, nikoliv však ještě konflikt na Ukrajině a s ním spojená uprchlická krize. Do průzkumu se zapojilo 1 500 respondentů z celé České republiky.

Flexibilita tak v pojetí českých zaměstnavatelů představuje spíš než různé typy úvazků pružnou pracovní dobu, možnost nadpracovat si hodiny nebo práci z domova. Třetina zaměstnanců může také rozhodovat, jak budou svou práci dělat a více než čtvrtina má možnost ovlivňovat svou pracovní náplň. Největší flexibilitu v práci mají zaměstnanci v IT (83 %), bílé límečky (70 %) a pracovníci podnikových služeb (68 %), nejmenší lidé z výroby (48 %).

Podíl lidí pracujících pouze na home office se zmenšil

Ve srovnání s loňským rokem využívá letos plný home office o polovinu méně zaměstnanců. Naopak ze 40 % na 70 % vzrostl podíl lidí, kteří považují práci z domova za standard a samozřejmost. Plně z kanceláře aktuálně pracuje 44 % dotázaných, 30 % střídá pracoviště s domovem, 13 % pracuje z domova jen výjimečně a 13 % působí plně na home office. Nejčastěji z domova pracují lidé z IT, nejméně lidé z administrativy, HR a práva, u kterých zaměstnavatel nejčastěji vyžaduje jejich přítomnosti na pracovišti. I proto jich pouze z kanceláře pracuje více než polovina. Zaměstnance na home office nekontroluje více než polovina zaměstnavatelů, 16 % naopak hlídá, zda si odpracovali stanovené hodiny.

Spokojenost s prací z domova převládá

S prací z domova je spokojeno 78 % zaměstnanců, 39 % si už nedovede bez této možnosti svou práci představit. Jako hlavní výhodu home office nejčastěji zmiňují úsporu času a peněz, téměř polovina respondentů pak v průzkumu uvádí i to, že díky práci z domova zvládá lépe obstarat domácnost. K nevýhodám naopak pro 41 % dotázaných patří absence sociálního kontaktu a také větší tendence k prokrastinaci.

Články autora Marta Lipovská

Nejnovější články

Expertní pohled
Bude povolování staveb rychlejší, jednodušší a srozumitelnější?

Tento údaj vychází z referenčního projektu logistické haly, který...

Povolení na umístění a základní parametry stavby budou jednodušší. Všechna...

Od 1. července 2024 přechází ČR z místní na centrální celostátní podatelnu....

Zrychlí se tedy proces povolování staveb? Ano. Bude...

Aktuality
Vláda musí prevenci věnovat větší pozornost

Co vás vedlo k tomu, že jste se rozhodla...

Co je třeba změnit? Zaměstnavatelé by měli dobré...

Bude tedy součástí dialogu se státní správou i toto...

Máte v plánu i nové projekty? Především se domnívám, že...

Trendy
Vznikla CNAIP – Česká národní AI platforma

Většina zakládajících členů CNAIP se intenzivně věnuje rozvoji ekosystému umělé...

Česká národní AI platforma chce také šířit ve...

Více než polovina firem v Česku zatím umělou inteligenci...

Nejnovější Expertní pohled

Expertní pohled
Bude povolování staveb rychlejší, jednodušší a srozumitelnější?

Tento údaj vychází z referenčního projektu logistické haly, který...

Povolení na umístění a základní parametry stavby budou jednodušší. Všechna...

Od 1. července 2024 přechází ČR z místní na centrální celostátní podatelnu....

Zrychlí se tedy proces povolování staveb? Ano. Bude...

Expertní pohled
Spokojení zaměstnanci mohou až o čtvrtinu zvýšit firemní zisk

Změna přístupu z „máme zaměstnance“ na „pracují u...

V době, kdy lidé kladou větší důraz na rovnováhu...

Zaměřte se na člověka: Myslete na to, aby...

Řešte predikci a prevenci: Pomocí strojového učení a...

Expertní pohled
Letní výprodej koruny: Úrokový diferenciál opět ve hře

V podobném duchu zapůsobila na kurz koruny také...

V kombinaci s horší růstovou dynamikou jsme proto...

To samo o sobě není povzbudivá zpráva pro...

V souhrnu jsme lehce revidovali letošní výhled na...

Oproti současným úrovním vidíme prostor pro solidnější zisky...

Z pohledu ČNB zatím není slabší koruna důvodem...