Pondělí 15. července 2024
ikona hodiny23. 5. 2022 12:29

Tvorba práva vyžaduje zásadní změny

Český právní řád trpí mnoha neduhy. Je nekoncepční, neprovázaný a nestabilní. Příčinou je způsob, jakým se legislativa tvoří. Názorová platforma Rozumné právo ve svém aktuálním stanovisku uvádí, jak tento stav napravit. Mimo jiné navrhuje zřízení Národní legislativní rady a změny ve fungování hodnocení dopadů regulace (RIA).

Petra Kolářová autor

Foto: Shutterstock.com České právo volá po revizi Foto: Shutterstock.com

Norem je příliš mnoho a málokdo má přehled, co platí. Tuzemský právní řád je vnitřně rozporný, nekoncepční a nestabilní. Odborníci se shodují, že je zapotřebí tuto situaci řešit. Ve svém programovém prohlášení se legislativě věnuje i vláda. Její teze však nemají ambici dosažení zásadních změn.

Rozumné právo doporučuje, aby se kabinet zabýval příčinami neuspokojivého fungování procesu RIA. „Je zjevné, že dopady přijímaných předpisů jsou vším jiným než působením racionálně analyzované právní regulace. Proto je podle nás namístě, aby vláda přezkoumala institucionální nastavení procesu vyhodnocování dopadů regulace, a to jak na úrovni resortních předkladatelů, tak na ústřední úrovni,“ říká Robert Neruda, člen Rozumného práva.

Na ministerstvech a dalších úřadech, které vytvářejí návrhy nových právních předpisů, by odbory analýz dopadů navrhované regulace měly být personálně i organizačně odděleny od odborů legislativních. Měly by také podléhat odlišnému vedení na úrovni náměstků.

Kompletní znění aktuálního stanoviska o tvorbě legislativy

STANOVISKO_ROZUMNÉ PRÁVO

Zobrazit

Koncepční revizí by měla projít rovněž Legislativní rady vlády, a to nejen z hlediska svého fungování, ale i samotné institucionální podoby, domnívá se další člen platformy Tomáš Richter: „Činnost Legislativní rady vlády je hrubě podfinancovaná. Její členové odvádějí značné množství práce. Odměňováni jsou však jen symbolicky. Měli bychom se proto zamyslet nad způsobem, jak zachovat jejich přínosy plynoucí ze zkušeností nabytých v soukromém sektoru a jak současně omezit riziko případného konfliktu zájmů.“

Z kritického posouzení slabin legislativní produkce může vyplynout, že možným přínosem bude zřízení expertního grémia pověřeného posuzováním kvality legislativních předloh. „Je namístě se ptát, jestli existuje vhodnější model, než je stávající uspořádání v podobě Legislativní rady vlády. Mohla by jím být Národní legislativní rada, nezávislá, apolitická a odborná instituce s dostatečnými zdroji, zřízená po vzoru Národní rozpočtové rady,“ shrnuje Tomáš Richter s tím, že je zapotřebí také významně zlepšit systém zajišťování oponentních stanovisek k připravovaným legislativním předlohám, a to včetně zavedení systému grantové podpory vzniku stanovisek.

Nejnovější články

Aktuality
Originalita v kultuře: Symfonie zednářů, Mozart i Ellington

Každý zná osm tónů stupnice, ale jen genius...

Téma LVHF 2024 se odráží i v programu...

Na svůj osobní seznam výjimečných zážitků 2024 si...

Hudba a zednářství mají silné pouto. Jak silné...

Aktuality
Průzkum v Českém Švýcarsku: Národní park je dobrý soused

„Jsou to dva roky, co Národní park České...

„Jak ukazuje hned několik výsledků z reprezentativního šetření,...

Z dotazování vyplynulo, že většina obyvatel obcí národního...

Aktuality
Jak vypadá zaměstnavatel snů podle Čechů?

Pro někoho to může být samozřejmost, ale výplata...

Samotné peníze, ať už jakkoli vysoké, ale nestačí....

Ve vlastním zájmu zaměstnavatelů by mělo rozhodně být...

Role skvělého zaměstnavatele ale tímto nekončí. 87 %...

Pátým pilířem super zaměstnavatele je péče o firemní...

Nejnovější Expertní pohled

Analýzy
Firmy se na nový zákon o kyberbezpečnosti příliš nechystají

Průzkumu se od letošního února do dubna zúčastnilo...

Průzkum také ukázal, že IT experti odpovědní za...

Průzkum se dále zaměřil na rozpočet společností pro...

Pouze 41 % dotázaných firem plánuje využít možnost...

Cestovní ruch
Základní tipy pro kyberbezpečnost na cestách

Kybernetická hygiena je jako ta osobní – základem...

Nejdůležitějším bodem v ochraně proti kybernetickým útokům je „záplatovat“...

Připojení k veřejné Wi-Fi s sebou nese rizika, zejména...

Analýzy
Průzkum CBRE: Věřitelé v Evropě jsou otevřeni podnikání

„Celkem 63 % respondentů předpokládá zvýšení úvěrové aktivity....

Průmyslové nemovitosti a projekty nájemního bydlení jsou nejvíce...

Dvě třetiny dotázaných předpokládají, že požadavky na poskytování...