Středa 29. června 2022
Přihlásit se / Zaregistrovat se

Tvorba práva vyžaduje zásadní změny

Český právní řád trpí mnoha neduhy. Je nekoncepční, neprovázaný a nestabilní. Příčinou je způsob, jakým se legislativa tvoří. Názorová platforma Rozumné právo ve svém aktuálním stanovisku uvádí, jak tento stav napravit. Mimo jiné navrhuje zřízení Národní legislativní rady a změny ve fungování hodnocení dopadů regulace (RIA).

Petra Kolářová ikona hodiny23. 5. 2022 12:29
Foto: Shutterstock.com České právo volá po revizi Foto: Shutterstock.com

Norem je příliš mnoho a málokdo má přehled, co platí. Tuzemský právní řád je vnitřně rozporný, nekoncepční a nestabilní. Odborníci se shodují, že je zapotřebí tuto situaci řešit. Ve svém programovém prohlášení se legislativě věnuje i vláda. Její teze však nemají ambici dosažení zásadních změn.

Rozumné právo doporučuje, aby se kabinet zabýval příčinami neuspokojivého fungování procesu RIA. „Je zjevné, že dopady přijímaných předpisů jsou vším jiným než působením racionálně analyzované právní regulace. Proto je podle nás namístě, aby vláda přezkoumala institucionální nastavení procesu vyhodnocování dopadů regulace, a to jak na úrovni resortních předkladatelů, tak na ústřední úrovni,“ říká Robert Neruda, člen Rozumného práva.

Na ministerstvech a dalších úřadech, které vytvářejí návrhy nových právních předpisů, by odbory analýz dopadů navrhované regulace měly být personálně i organizačně odděleny od odborů legislativních. Měly by také podléhat odlišnému vedení na úrovni náměstků.

Kompletní znění aktuálního stanoviska o tvorbě legislativy

STANOVISKO_ROZUMNÉ PRÁVO

Zobrazit

Koncepční revizí by měla projít rovněž Legislativní rady vlády, a to nejen z hlediska svého fungování, ale i samotné institucionální podoby, domnívá se další člen platformy Tomáš Richter: „Činnost Legislativní rady vlády je hrubě podfinancovaná. Její členové odvádějí značné množství práce. Odměňováni jsou však jen symbolicky. Měli bychom se proto zamyslet nad způsobem, jak zachovat jejich přínosy plynoucí ze zkušeností nabytých v soukromém sektoru a jak současně omezit riziko případného konfliktu zájmů.“

Z kritického posouzení slabin legislativní produkce může vyplynout, že možným přínosem bude zřízení expertního grémia pověřeného posuzováním kvality legislativních předloh. „Je namístě se ptát, jestli existuje vhodnější model, než je stávající uspořádání v podobě Legislativní rady vlády. Mohla by jím být Národní legislativní rada, nezávislá, apolitická a odborná instituce s dostatečnými zdroji, zřízená po vzoru Národní rozpočtové rady,“ shrnuje Tomáš Richter s tím, že je zapotřebí také významně zlepšit systém zajišťování oponentních stanovisek k připravovaným legislativním předlohám, a to včetně zavedení systému grantové podpory vzniku stanovisek.

Nejnovější články

Cestovní ruch
Místa, o kterých turisté (zatím) moc nevědí

Krajské nominace hlavních neobjevených skvostů kromě výše uvedených...

Jedním z kritérií krajských nominací neobjevených skvostů roku...

„Společně s organizacemi destinačního managementu se snažíme přilákat...

Analýzy
2021: Solidní výsledky českého autoprůmyslu

„Automobilový průmysl se už třetím rokem potýká s...

Pozitivní zprávou je, že na počtu zaměstnanců se...

Neméně důležitým úkolem už pro současnou vládu bude...

Analýzy
Ekonomická nálada je značně pesimistická

Polovina Čechů má za to, že finanční situace...

Před vypuknutím pandemie koronaviru hodnotilo 70 % obyvatel...

Změna indexu finanční situace domácností obvykle naznačuje směr...

Domácnosti lze z pohledu odolnosti vůči dopadům zdražování...

Inflační očekávání Čechů jsou v současnosti velmi vysoká,...

Nejnovější Expertní pohled

Analýzy
2021: Solidní výsledky českého autoprůmyslu

„Automobilový průmysl se už třetím rokem potýká s...

Pozitivní zprávou je, že na počtu zaměstnanců se...

Neméně důležitým úkolem už pro současnou vládu bude...

Expertní pohled
Kauza Metrostav: Dobře myšleno, špatně provedeno

Metrostav je strategickým partnerem státu při budování infrastruktury....

Potvrzení tvrdého původního rozsudku bylo pro mnohé překvapením,...

Kauza Metrostav ukázala ale řadu problematických míst. Jak...

Smlouvy již uzavřené podle zúčastněných expertů rozsudkem dotčeny...

Názory
Daň z přidané hodnoty pro všechny? A proč ne?!

„Rada EU vyhověla naší žádosti o výjimku aplikovat...

Jaký bude praktický dopad tohoto opatření? Pro stávající...

Dovolte mi předestřít můj osobní názor. Nebylo by...