Středa 24. dubna 2024
ikona hodiny23. 6. 2022 09:25

Daň z přidané hodnoty pro všechny? A proč ne?!

Na konci května se v Bruselu konalo zasedání Rady Ecofin, kde bylo jedním z probíraných témat umožnění ČR aplikovat zvýšený limit pro povinnou registraci k DPH. Rozhodnutím Rady byla schválena loňská žádost České republiky o možnost zvýšit hranici obratu pro osvobození od DPH až na 85 000 eur dříve než od 1. ledna 2025, jak předpokládá novela evropské směrnice o DPH. Včera zvýšení limitu schválila i česká vláda.

Igor Pantůček autor

partner a vedoucí týmu DPH v BDO ČR, lektor zajišťující odborná školení pro KDP ČR, univerzity a odborné instituce, od roku 1995 člen zkušební komise při zkouškách na KDP ČR.

Foto: Shutterstock.com DPH pro všechny? A proč ne?! Foto: Shutterstock.com

„Rada EU vyhověla naší žádosti o výjimku aplikovat dříve vyšší limit pro povinnou registraci k DPH. Česká legislativa zvyšující tento roční limit na dva miliony korun už prošla mezirezortním připomínkovým řízením a nyní ho schválila vláda. Na dvojnásobek podle našeho návrhu vzroste od příštího roku také limit pro využívání paušální daně,“ řekl ministr financí Zbyněk Stanjura.

Stávající limit pro plátcovství DPH ve výši 1 mil. Kč ročně vychází z částky 35 000 eur vyjednané při našem vstupu do EU v roce 2004 a nezměnil se již 18 let navzdory významnému růstu cenové hladiny. MF předpokládá, že se osvobození od DPH nově dotkne zhruba 105 tisíc poplatníků. Až 80 tisíc z nich by se mohlo ze systému DPH reálně odhlásit.

Autor byl metodikem DPH, později ředitelem odboru DPH na Finančním ředitelství v Brně. Nyní je partnerem a vedoucím týmu DPH v BDO ČR, lektorem zajišťujícím odborná školení pro KDP ČR, univerzity a odborné instituce, od roku 1995 členem zkušební komise při zkouškách na KDP ČR.

Jaký bude praktický dopad tohoto opatření? Pro stávající plátce daně, kteří obratem klesnou pod magickou hranici 2 000 000 Kč, nastane v představách navrhovatele ráj na zemi. Úderem platnosti uvedeného opatření budou plátci daně houfně rušit svoje registrace a přecházet mezi neplátce daně. Nebo je realita jinde?

Podle mého názoru dojde k tomu, že registraci budou rušit hlavně plátci, kteří jsou poskytovatelé zboží a služeb konečným zákazníkům. Tedy řemeslníci, hospodští, obchodníci a jim podobní. A následně budou bedlivě sledovat, zda onen zvýšený limit zase nepřekročí.

Důvodem pro zvýšení limitu obratu k povinné registraci plátce daně je zjednodušení povinností daňových subjektů. Zrušení povinnosti vést evidenci pro DPH, vystavování daňových dokladů, podávání měsíčních daňových přiznání, kontrolních hlášení a další povinnosti.

To je bezesporu chvályhodný důvod. Ale současně s těmito pozitivy přijdou i negativa. Opět se rozevřou nůžky mezi plátci daně a neplátci daně. Mezi subjektem, který překročí obrat o 1 Kč a subjektem, který obratu nedosáhne právě o tu 1 Kč. A rozdíl 2 Kč, který je přitom zásadní, je velmi svádivý. Ve spojení se zrušením elektronické evidence tržeb povede uvedené opatření u některých daňových subjektů ke snaze o zatajení části tržeb, aby zvýšený obrat nepřekročili.

Dovolte mi předestřít můj osobní názor. Nebylo by jednodušší zrušit limit pro povinnou registraci úplně? A systém DPH nastavit tak, že každý daňový subjekt bude automaticky i plátcem daně z přidané hodnoty? A současně se zamyslet nad tím, zda by nebylo praktičtější zjednodušit agendu, která DPH doprovází. Kupříkladu do obratu 1 mil. Kč zrušit povinnost zpracovávat a podávat kontrolní hlášení. Dalším zjednodušením agendy by mohlo být využití výjimky, která je zakotvena v čl. 252 Směrnice, kde je umožněno členským státům stanovit zdaňovací období plátcům daně v délce až jeden rok. Například Švédsko má vyjednanou uvedenou výjimku tak, že u malých a středních podniků, které uskutečňují zdanitelná plnění pouze ve Švédsku, může uplatnit zjednodušený režim, který spočívá v tom, že daňové přiznání podávají tři měsíce po konci ročního zdaňovacího období pro přímé daně.

Nebylo by tedy jednodušší srovnat podmínky pro podnikání pro všechny osoby povinné k dani a současně maximálně zjednodušit jejich povinnosti, které daň z přidané hodnoty doprovázejí?

Osobně jsem pro.

Nejnovější články

Expertní pohled
Rok 2027 narovná mzdy mezi muži a ženami

Novinka počítá s transparentností už během náborového pohovoru....

Ačkoli Eurostat uvádí rozdíl ve mzdách mužů a...

Povinné reportování čeká od června roku 2027 firmy...

Změnám šel i bez regulace naproti sektor IT...

Náskok mají také společnosti se sídlem v USA,...

Trendy
Rozmar moderního člověka, nebo udržitelnější způsob nakupování?

Stále více zákazníků si zvyklo pravidelně nakupovat potraviny...

Prvním z důvodů, proč může být rozvoz potravin šetrnější...

K udržitelnosti celého nákupního procesu velkou měrou přispívají také...

Počet automobilů na 1 000 obyvatel v České republice neustále...

Trendy
Revoluční služba Office as a service

Program je platformou pro pronájem zcela kompletní kanceláře...

V roce 2024 je společnost U1 odhodlána i...

Nejnovější Expertní pohled

Expertní pohled
Rok 2027 narovná mzdy mezi muži a ženami

Novinka počítá s transparentností už během náborového pohovoru....

Ačkoli Eurostat uvádí rozdíl ve mzdách mužů a...

Povinné reportování čeká od června roku 2027 firmy...

Změnám šel i bez regulace naproti sektor IT...

Náskok mají také společnosti se sídlem v USA,...

Expertní pohled
Hypotéky by mohly zlevňovat rychleji

V praxi se s využitím různých slev a...

Na první pohled se může zdát, že omezení...

Expertní pohled
Digitalizace v rámci nového stavebního zákona je příležitostí

Celý systém čekají velké změny včetně přechodu na...

S digitalizací systému úzce souvisí zavedení Portálu stavebníka,...