Pondělí 24. června 2024
ikona hodiny21. 9. 2022 09:36

Legislativní změny od 1. 7. 2022

Mění se rozdělení odborné způsobilosti v elektrotechnice

Dnem 1. 7. 2022 nabyl účinnosti zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů a příslušná prováděcí nařízení vlády, která mimo jiné nahrazují vyhlášku č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice a vyhlášku č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení.

Jan Lojkásek autor

Foto: Shutterstock.com Změny v předpisech o odborné způsobilosti Foto: Shutterstock.com

Odbornou způsobilost v elektrotechnice od 1. 7. 2022 upravuje nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení upravuje nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti.

Grafika: UNIT Grafika: UNIT

Je třeba zdůraznit, že podstata, tedy princip odborné způsobilosti v elektrotechnice, zůstává i po 1. 7. 2022 stejný. Samotnou podstatou odborné způsobilosti vždy bylo, je a lze předpokládat, že i bude, objektivně a nezávisle ověřit, zda je elektrotechnik schopen provádět svoji odbornou činnost na elektrických zařízeních tak, aby tato zařízení a práce s nimi byla bezpečná.

Centrum technického vzdělávání v Pardubicích, které se specializuje na vzdělávání techniků, servisních či montážních pracovníků nejen v oboru elektro, pomáhá firmám se v této problematice zorientovat a proškolí Vaše zaměstnance.

„Jsme 30 let na trhu technického vzdělávání. Spolupracujeme s více než padesátkou specialistů, spoluautorů zákonů či tvůrců norem. Kvalita odbornosti je u nás vždy na prvním místě, což platí obzvlášť v technických profesích,“ říká David Tomíška, majitel společnosti.

Grafika: UNIT Grafika: UNIT

Obecně lze říci, že odborně způsobilý elektrotechnik na základě svých teoretických znalostí, praktických zkušenosti a znalostí příslušných legislativních předpisů a technických norem musí být schopen zajistit, aby:

  • dodržoval při své činnosti zásady bezpečné práce, kterou neohrozí sám sebe ani další osoby,
  • zaručil ochranu zařízení, která zřizuje, rekonstruuje, opravuje a udržuje před bleskem a přepětím,
  • dokázal poskytnout první pomoc při úrazu elektrickou energií,
  • zařízení, která zřizuje, rekonstruuje, opravuje a udržuje byla provedena tak, aby byla zajištěna ochrana před úrazem elektrickým proudem.

Lze tedy říci, že v technické oblasti odborné způsobilosti se od 1. 7. 2022 nic nemění. Mění se administrativní část získávání a obnovování odborné způsobilosti.

Co se však mění výrazně, je rozdělení odborné způsobilosti elektrotechniků. Ve vyhlášce č. 50/1978 Sb. to bylo rozdělení – § 3-11, na rozdíl od nařízení vlády č. 194/2022 Sb., kde jsou 4 stupně – § 4, 6, 7 a 8.

Tabulka: COT group Tabulka: COT group

Nejnovější články

Pohled z praxe
Závod ve vývoji umělé inteligence: Čína versus USA

Čínský gigant Sense Time nedávno ohromil svět představením...

Čínské úspěchy se neomezují jen na software, ale...

Společnost 01 navíc vyvinula i efektivní modely s...

Výsledky tohoto epického souboje titánů formují podobu naší...

Názory
Důvěra spotřebitelů v ekonomiku opět poklesla

Souhrnný indikátor důvěry vyjádřený bazickým indexem se sice...

Do důvěry spotřebitelů se pak propisuje i růst...

Trendy
Aplikace pro správu nemovitostí s analytikou v reálném čase

„Vzhledem k tomu, že procesy správy nemovitostí jsou...

Aplikace SWORP Rent umožňuje organizaci nemovitostí do více...

Nejnovější Expertní pohled

Expertní pohled
Jak prakticky využít potenciál AI ve výrobní firmě

Je potřeba si ale narovinu říct, kolik z...

Představme si, že máme výrobní firmu a rádi...

Pro zdárné fungování AI je nutné si uvědomit,...

Druhým praktickým příkladem využití AI je situace, ve...

Chcete-li automatizaci a umělou inteligenci ve výrobní firmě...

Pohled z praxe
Plasty se stávají strategickou komoditou

Je to celkem pochopitelné. Plasty jsou v různé podobě...

Nejen evropský plastový odpad se z části vyvážel do...

Plasty se vyrábějí z ropy, která se kvůli omezeným...

Jak úplné cirkularity dosáhnout? Samozřejmě by bylo nejlepším...

Pohled z praxe
Digitalizace HR: Trend, který mění svět podnikání

Firmy se primárně zaměřují na digitalizaci výroby a...

„Pokud personální oddělení stále využívá převážně papírové dokumenty,...

Nové technologie se v HR aktuálně využívají v rámci...