×

MICE – speciální příloha časopisu KOMORA

Legislativní změny od 1. 7. 2022

Mění se rozdělení odborné způsobilosti v elektrotechnice

Dnem 1. 7. 2022 nabyl účinnosti zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů a příslušná prováděcí nařízení vlády, která mimo jiné nahrazují vyhlášku č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice a vyhlášku č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení.

Jan Lojkásek ikona hodiny21. 9. 2022 09:36
Foto: Shutterstock.com Změny v předpisech o odborné způsobilosti Foto: Shutterstock.com

Odbornou způsobilost v elektrotechnice od 1. 7. 2022 upravuje nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení upravuje nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti.

Grafika: UNIT Grafika: UNIT

Je třeba zdůraznit, že podstata, tedy princip odborné způsobilosti v elektrotechnice, zůstává i po 1. 7. 2022 stejný. Samotnou podstatou odborné způsobilosti vždy bylo, je a lze předpokládat, že i bude, objektivně a nezávisle ověřit, zda je elektrotechnik schopen provádět svoji odbornou činnost na elektrických zařízeních tak, aby tato zařízení a práce s nimi byla bezpečná.

Centrum technického vzdělávání v Pardubicích, které se specializuje na vzdělávání techniků, servisních či montážních pracovníků nejen v oboru elektro, pomáhá firmám se v této problematice zorientovat a proškolí Vaše zaměstnance.

„Jsme 30 let na trhu technického vzdělávání. Spolupracujeme s více než padesátkou specialistů, spoluautorů zákonů či tvůrců norem. Kvalita odbornosti je u nás vždy na prvním místě, což platí obzvlášť v technických profesích,“ říká David Tomíška, majitel společnosti.

Grafika: UNIT Grafika: UNIT

Obecně lze říci, že odborně způsobilý elektrotechnik na základě svých teoretických znalostí, praktických zkušenosti a znalostí příslušných legislativních předpisů a technických norem musí být schopen zajistit, aby:

  • dodržoval při své činnosti zásady bezpečné práce, kterou neohrozí sám sebe ani další osoby,
  • zaručil ochranu zařízení, která zřizuje, rekonstruuje, opravuje a udržuje před bleskem a přepětím,
  • dokázal poskytnout první pomoc při úrazu elektrickou energií,
  • zařízení, která zřizuje, rekonstruuje, opravuje a udržuje byla provedena tak, aby byla zajištěna ochrana před úrazem elektrickým proudem.

Lze tedy říci, že v technické oblasti odborné způsobilosti se od 1. 7. 2022 nic nemění. Mění se administrativní část získávání a obnovování odborné způsobilosti.

Co se však mění výrazně, je rozdělení odborné způsobilosti elektrotechniků. Ve vyhlášce č. 50/1978 Sb. to bylo rozdělení – § 3-11, na rozdíl od nařízení vlády č. 194/2022 Sb., kde jsou 4 stupně – § 4, 6, 7 a 8.

Tabulka: COT group Tabulka: COT group

Nejnovější články

Aktivity HK ČR
Vybrat si správnou práci je výhra pro všechny

„Školáci často tuší, čemu by se v budoucnu...

KHK KK může veškeré akce a projekty pořádat...

Trendy
Usměvavou recepční stroj ve všech směrech nenahradí

Dobrým příkladem technologií, které před nedávnem ohlásily nástup...

Moderní kancelářské budovy a její recepce se také...

V čem technologie v budovách přinášejí neocenitelnou pomoc,...

To, co platí ve vztahu technologie vs. člověk...

Expertní pohled
Klíčem k obnovení rovnováhy v retailu je redistribuce

Koronavirová pandemie a s ní spojené dlouhé čekací...

Až do vypuknutí pandemie koronaviru využívali obchodníci k...

Po více než roce striktních opatření se situace...

Ukazuje se, že stávající objednávkové a predikční systémy...

Nejnovější Expertní pohled

Expertní pohled
Klíčem k obnovení rovnováhy v retailu je redistribuce

Koronavirová pandemie a s ní spojené dlouhé čekací...

Až do vypuknutí pandemie koronaviru využívali obchodníci k...

Po více než roce striktních opatření se situace...

Ukazuje se, že stávající objednávkové a predikční systémy...

Analýzy ze Spořky
Ekonomická aktivita klesá, inflace ale ještě zesílí

Pojďme se tedy na výhled do nejbližších měsíců...

Průmyslová produkce, maloobchodní tržby a obchodní bilance V...

Hrubý domácí produkt Pro druhou polovinu letošního roku...

Expertní pohled
Výkazy zelené agendy brzy ovlivní nejen finanční specialisty

Od roku 2024 se budou na první firmy...

JIž 21. června 2022 dosáhly Evropská rada a...

„V první fázi bude potřeba sjednotit podobu standardů...

Zprávy o udržitelnosti budou muset být ověřeny nezávislým...

„Věříme, že finanční odborníci jsou pro růst ekonomik...