×

MICE – speciální příloha časopisu KOMORA

Středa 7. prosince 2022
Přihlásit se / Zaregistrovat se

Legislativní změny od 1. 7. 2022

Mění se rozdělení odborné způsobilosti v elektrotechnice

Dnem 1. 7. 2022 nabyl účinnosti zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů a příslušná prováděcí nařízení vlády, která mimo jiné nahrazují vyhlášku č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice a vyhlášku č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení.

Jan Lojkásek ikona hodiny21. 9. 2022 09:36
Foto: Shutterstock.com Změny v předpisech o odborné způsobilosti Foto: Shutterstock.com

Odbornou způsobilost v elektrotechnice od 1. 7. 2022 upravuje nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení upravuje nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti.

Grafika: UNIT Grafika: UNIT

Je třeba zdůraznit, že podstata, tedy princip odborné způsobilosti v elektrotechnice, zůstává i po 1. 7. 2022 stejný. Samotnou podstatou odborné způsobilosti vždy bylo, je a lze předpokládat, že i bude, objektivně a nezávisle ověřit, zda je elektrotechnik schopen provádět svoji odbornou činnost na elektrických zařízeních tak, aby tato zařízení a práce s nimi byla bezpečná.

Centrum technického vzdělávání v Pardubicích, které se specializuje na vzdělávání techniků, servisních či montážních pracovníků nejen v oboru elektro, pomáhá firmám se v této problematice zorientovat a proškolí Vaše zaměstnance.

„Jsme 30 let na trhu technického vzdělávání. Spolupracujeme s více než padesátkou specialistů, spoluautorů zákonů či tvůrců norem. Kvalita odbornosti je u nás vždy na prvním místě, což platí obzvlášť v technických profesích,“ říká David Tomíška, majitel společnosti.

Grafika: UNIT Grafika: UNIT

Obecně lze říci, že odborně způsobilý elektrotechnik na základě svých teoretických znalostí, praktických zkušenosti a znalostí příslušných legislativních předpisů a technických norem musí být schopen zajistit, aby:

  • dodržoval při své činnosti zásady bezpečné práce, kterou neohrozí sám sebe ani další osoby,
  • zaručil ochranu zařízení, která zřizuje, rekonstruuje, opravuje a udržuje před bleskem a přepětím,
  • dokázal poskytnout první pomoc při úrazu elektrickou energií,
  • zařízení, která zřizuje, rekonstruuje, opravuje a udržuje byla provedena tak, aby byla zajištěna ochrana před úrazem elektrickým proudem.

Lze tedy říci, že v technické oblasti odborné způsobilosti se od 1. 7. 2022 nic nemění. Mění se administrativní část získávání a obnovování odborné způsobilosti.

Co se však mění výrazně, je rozdělení odborné způsobilosti elektrotechniků. Ve vyhlášce č. 50/1978 Sb. to bylo rozdělení – § 3-11, na rozdíl od nařízení vlády č. 194/2022 Sb., kde jsou 4 stupně – § 4, 6, 7 a 8.

Tabulka: COT group Tabulka: COT group

Nejnovější články

Aktuality
Jednejte s cizinci bez problémů. Ve svém jazyce

TAP2U je aplikace, která spojuje ty, kteří jsou...

Nápad vzešel z potřeby dorozumět se v rámci...

Expertní pohled
Jak dosáhnout stability cen energií v Česku?

Začátkem třetí dekády tohoto století bude Česká republika...

Komunitní sítě umožňují subjektům nakupovat nebo dodávat elektřinu...

Na trhu je mnoho menších i větších firem,...

Současný vývoj velkoobchodních cen elektřiny a jejich strmý...

Česko má největší poměr výroby elektřiny z uhlí...

Energetická koncepce založená na decentralizaci, zvýšené flexibilitě, inteligenci...

Analýzy ze Spořky
Kam se ztratila schopnost stavět rychle a efektivně?

Empire State Building byl nakonec dokončen před stanovaným...

Na druhé straně, aktéři, kteří se staví proti...

A kdeže jsme tedy ztratili tu rychlost a...

Nejnovější Expertní pohled

Expertní pohled
Jak dosáhnout stability cen energií v Česku?

Začátkem třetí dekády tohoto století bude Česká republika...

Komunitní sítě umožňují subjektům nakupovat nebo dodávat elektřinu...

Na trhu je mnoho menších i větších firem,...

Současný vývoj velkoobchodních cen elektřiny a jejich strmý...

Česko má největší poměr výroby elektřiny z uhlí...

Energetická koncepce založená na decentralizaci, zvýšené flexibilitě, inteligenci...

Názory
Investovat do Bitcoinu, nebo je to tunel?

Největší zájem přitahuje Bitcoin. Zatímco před rokem byla...

Pikantní na tom je to, že nám léta...

Dokud Bitcoin rostl na dohled hladiny 70 tisíc...

Z toho by šlo usuzovat, že až sedne...

Propad Bitcoinu je tak brutální, že se nabízí...

Expertní pohled
Dlouhodobá péče o zaměstnance je lékem na krizi

Firmy, které si své sociální prostředí dlouhodobě budují,...

Krize sebou do firem přináší propouštění, omezování výroby...

V době krize je také potřeba přesně vědět,...

Výsledky vzešlé z měření SocioRatingu lze navíc velmi...