Pondělí 24. června 2024
ikona hodiny21. 9. 2022 08:23

Zaměstnanci chtějí individuální volbu, flexibilitu a pohodu

Společnost ManpowerGroup ve svém nejnovějším průzkumu Co zaměstnanci chtějí? přináší odpovědi na to, co pro zaměstnance znamená flexibilita, a popisuje způsoby, kterými je mohou zaměstnavatelé podpořit, aby se v práci cítili dobře. Výsledky průzkumu poskytují praktická doporučení pro zaměstnavatele, aby pochopily, co jejich kolegové potřebují k tomu, aby byli v práci spokojeni.

Martina Wiecková autor

Foto: Shutterstock.com Aby vaši lidé byli spokojeni Foto: Shutterstock.com

„Svět práce se nevratně změnil. Otřesy způsobené pandemií a demografické změny přiměly zaměstnance změnit způsob práce a přehodnotit své priority. Přiměřená mzda a stabilita se stávají samozřejmými předpoklady. Pracovníci však očekávají od pracovního života a zaměstnavatele víc,“ říká Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česká republika.

5 000 zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání odpovídalo v průzkumu na to, co chtějí a potřebují, aby byli v práci spokojeni:

O průzkumu

Společnost ManpowerGroup zkoumala a analyzovala odpovědi 5000 zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání, aby zjistila, co zaměstnanci chějí a potřebují, aby se jim v práci dařilo. Navázala spolupráci s přední technologickou společností Thrive, která se zabývá změnami chování, aby tyto poznatky pomohla proměnit v konkrétní doporučení, která zajistí, že organizace i jednotlivci budou odolní a připraveni uspět. Výzkum provedla společnost Reputation Leaders na základě průzkumu mezi pracovníky ve věku 18 let a více, vyváženě podle věku a pohlaví v pěti zemích, a to v Austrálii, Francii, Itálii, Spojeném království a Spojených státech.

Posouvání hranic flexibility

Hybridní a vzdálená práce otevřela cestu mnoha zaměstnancům k větší flexibilitě. Z průzkumu vyplývá, že téměř všichni zaměstnanci (93 %) považují flexibilitu za důležitou. Význam pojmu flexibilita se však liší – 45 % zaměstnanců si chce samo zvolit začátek a konec pracovní doby, 35 % zaměstnanců si chce určovat odkud budou pracovat na základě svých denních potřeb (práce/doma). 18 % je ochotno mít nižší mzdu, aby mohli pracovat čtyři dny v týdnu, a dosáhnout tak lepší rovnováhy mezi prací a osobním životem.

„Pandemie koronaviru a přijatá protipandemická opatření zanechala na pracovním trhu své stopy, a to v podobě požadavku flexibility. Její podoba však není pro všechny univerzální. Zaměstnanci chtějí větší možnost volby, samostatnost a ohled na jejich well-being,“ říká Jaroslava Rezlerová. „Jsme svědky největšího nedostatku talentů za posledních 16 let, což dává prostor požadavkům zaměstnanců téměř na všech úrovních a v každém odvětví. Zaměstnavatelům nezbývá nic jiného než jim věnovat pozornost. Výzvou pro manažery bude naslouchat, přizpůsobit se a přemýšlet jinak o tom, jak k nim přistupovat a naplňovat je.“

Infografika: ManpowerGroup Infografika: ManpowerGroup

Přepisování pravidel vedení

Podle průzkumu je pro prosperitu firmy důležitá důvěra uvnitř její organizace. Důvěru v kolegy považuje za nejdůležitější 79 % zaměstnanců, zatímco důvěru ve vedoucí pracovníky hodnotily nejvýše více než dvě třetiny zaměstnanců (71 %). Cítit motivaci pro svou práci potřebuje 75 % zaměstnanců a pro 74 % je zase důležité mít nadřízeného, který je podporuje. Lidé navíc chtějí pracovat pro společnosti, které sdílejí jejich hodnoty a přesvědčení, přičemž 70 % z nich chce znát smysl své každodenní práce. Zanedbatelný není ani společenský přínos, který pro svou práci potřebuje 64 % zaměstnanců. Výsledky také poukazují na měnící se roli vedoucích pracovníků, neboť stále důležitější se stávají důvěra a sdílené hodnoty.

Infografika: ManpowerGroup Infografika: ManpowerGroup

Vstříc rodinám

Po zkušenosti s kolizí pracovního, školního a rodinného života v posledních dvou letech rodiče přehodnotili své životy a priority a žádají více: Pro 75 % rodičů je v práci důležitý jejich kariérní rozvoj a žádají příležitosti učit se nové dovednosti – ať už v práci (73 %), či mimo ni (26 %). Podpora firem v oblasti fyzického zdraví je u rodičů taktéž velmi žádaná: 56 % si přeje více příležitostí pro fyzickou aktivitu a 54 % chce mít v práci nabídku zdravé stravy. Podporu zaměstnavatele při péči o děti vyžaduje 55 %, o starší příbuzné pak 52 % rodičů.

Boj proti vyhoření, posilování duševní kondice

Díky pandemii se do popředí zájmu veřejnosti i firem dostalo duševní zdraví. Zaměstnanci nyní chtějí odpovědnost za něj sdílet se zaměstnavateli. Míra stresu se od vrcholu pandemie snížila (ze 42 % na 38 %), ale stále je vyšší než před březnem 2020 (32 %). Otázky duševního zdraví by na pracovišti měly přestat být tabu. Zaměstnavatelé budou stále častěji vyzýváni k tomu, aby se zabývali problematikou vyhoření, budovali odolnost a zvyšovali duševní kondici svých pracovníků.

Aby se lidem v práci dařilo – malé krůčky, velký dopad

Pro zdravější a produktivnější pracoviště by se měly podniky zaměřit na dlouhodobou kulturní změnu zahrnující postupy, jako jsou citlivý přímočarý přístup, povzbuzování zaměstnanců v rámci jednotlivých úkolů.

Začněte vstupním pohovorem

Nečekejte na výstupní pohovor, abyste se dozvěděli, jaký typ flexibility vaši zaměstnanci potřebují. Vstupní pohovor je diskuze mezi nově nastoupeným zaměstnancem a jeho manažerem první den v práci a součástí rozhovoru by mělo být “Co je pro vás důležité mimo práci a jak vás v tom můžeme podporovat?”

Iniciujte změnu kultury

Využijte sílu příběhů a vzorů, aby lidé v celé společnosti věděli, že jim firemní kultura umožňuje dát prioritu jejich pocitu pohody. Když vedoucí zaměstnanci s ostatními sdílí, jak si oni nastavují hranice a “dobíjejí baterky”, a pokud oceňují ostatní spolupracovníky, kteří to dělají, spustí se řetězová reakce, která může přinést změnu v týmu i celé organizaci.

Well-being do každého meetingu

Vyhněte se hromadění stresu. Najděte způsoby, jak well-being zahrnout do každodenní práce, aby se stres nekumuloval a nestal se nezvladatelným. Začínejte meetingy diskuzí o tom, jak se každý člen týmu “restartuje”. Ukončete meeting o pět minut dříve, aby si lidé mohli oddechnout. Drobná opatření mohou mít velký dopad na jedince i celou organizaci.

Malé krůčky

Podporujte zaměstnance, aby postupovali krok po kroku a vytvářeli si zdravé návyky ve své práci. Vysvětlete, že je v pořádku mít vysoké ambice, ale každá cesta si žádá postupné kroky. Udělat si přestávku, změnit meeting v zasedačce v jednání spojené s procházkou, nebo si naplánovat mimopracovní aktivity do kalendáře. Motivujte manažery i členy týmu, aby se vzájemně o své krůčky dělili.

Kultura upřímnosti a pochopení

Motivujte zaměstnance, aby se vyjádřili, dávali zpětnou vazbu, nesouhlasili, upozorňovali na problémy, otevírali nepříjemná témata, a aby hned poskytovali konstruktivní kritiku. Když zaměstnanci poskytují zpětnou vazbu a sdílí nové nápady, ale také hovoří o sporných bodech s empatií, soucitem a porozuměním, těží z toho celá společnost.

„Turbulentní doba posledních dvou let nás donutila zamyslet se nad tím, čeho si skutečně vážíme, a dostali jsme příležitost, která se naskytne jednou za generaci, a to přehodnotit způsob, jakým pracujeme a žijeme. Očekávání zaměstnanců se velmi změnilo a tento trend urychlila pandemie. Lidé očekávají od života a od práci více. Hlavním benefitem pro zaměstnance jsou nyní věci, které si firma za peníze nekoupí, ale pro zaměstnance mají obrovskou hodnotu. Je to firemní kultura, přístup k zaměstnancům, smysl firmy a jejich pracovní role a vyvážení soukromého a pracovního života, s čímž je spojena možnost individuální volby. Zaměstnavatelé, kteří jsou připraveni se zastavit, naslouchat a přijmout opatření, aby přilákali, rozvíjeli a udrželi si talentované zaměstnance, získají na nejkonkurenčnějším pracovním trhu v dějinách výhodu,“ dodává Rezlerová.

Články autora Martina Wiecková

Nejnovější články

Pohled z praxe
Závod ve vývoji umělé inteligence: Čína versus USA

Čínský gigant Sense Time nedávno ohromil svět představením...

Čínské úspěchy se neomezují jen na software, ale...

Společnost 01 navíc vyvinula i efektivní modely s...

Výsledky tohoto epického souboje titánů formují podobu naší...

Názory
Důvěra spotřebitelů v ekonomiku opět poklesla

Souhrnný indikátor důvěry vyjádřený bazickým indexem se sice...

Do důvěry spotřebitelů se pak propisuje i růst...

Trendy
Aplikace pro správu nemovitostí s analytikou v reálném čase

„Vzhledem k tomu, že procesy správy nemovitostí jsou...

Aplikace SWORP Rent umožňuje organizaci nemovitostí do více...

Nejnovější Nezařazené

Nezařazené
Proč ECB nebude spěchat se sazbami dolů?

Popravdě řečeno, pro trhy nejde o žádné překvapení....

Takto přísná měnová politika ale není bez rizika....

Nezařazené
Komora oceňuje digitalizaci obchodování s automobily

„Vláda při svém nástupu slíbila maximální možnou digitalizaci....

Semináře o digitalizaci obchodu s automobily se zúčastnili...

Nezařazené
Členské firmy Jhk zabodovaly v soutěži Spokojený zákazník 2023

Sdružení českých spotřebitelů každoročně od roku 2001 vyhlašuje...

Ocenění Spokojený zákazník také vyjadřuje, že firma, která...

Tyto ocenění jsou také důkazem toho, že firmy...