×

MICE – speciální příloha časopisu KOMORA

Čtvrtek 8. června 2023
Přihlásit se / Zaregistrovat se
ikona hodiny27. 9. 2022 08:04

Energetická bezpečnost je v centru zájmu podnikatelů

Energetická bezpečnost střední Evropy se stala hlavním tématem 28. Setkání podnikatelů České, Polské a Slovenské republiky v Ostravě. Zástupci firem a různých institucí, kterých se na konferenci sešlo zhruba 150, se shodli na tom, že je potřeba postupovat v otázkách dodávek plynu, ropy i dalších významných komodit společně a využít všechny dostupné možnosti pro zajištění energetické bezpečnosti.

Foto: Shutterstock.com Polští, slovenští a čeští podnikatelé diskutovali v Ostravě o energetické bezpečnosti Foto: Shutterstock.com

„Rádi bychom se věnovali rozvoji regionů a našich vztahů jako v jiných ročnících, ale rozhodli jsme se letošní konferenci zaměřit na aktuální a velmi důležité téma. Energetická bezpečnost se stala prioritou pro evropské země a spolupráce ČR, Polska a Slovenska je nyní mimořádně důležitá, abychom dokázali ochránit naše domácnosti, náš průmysl, naše hodnoty,“ řekl Jiří Cienciala, předseda představenstva Česko-polské obchodní komory. Na to navázal i hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a primátor Ostravy Tomáš Macura v úvodu setkání. Připomněli, že přeshraniční obchodní spolupráce, ale i energetická bezpečnost patří mezi regionální priority.

Na konferenci se mluvilo například o důležitosti terminálu LNG ve Svinoústí, o Slezských energetických skladech v Polsku nebo o potenciálu obnovitelných zdrojů a vodíku. Zazněla mimo jiné také informace o nově zprovozněném Slovensko-polském plynovodu a možnostech využití této cesty pro posílení energetické bezpečnosti ve střední Evropě. Jedním ze závěrů konference tak byla výzva, aby země zintenzivnily jednání o dodávkách plynu z Polska do České republiky tímto propojovacím plynovodem.

Účastníci 28. Setkání podnikatelů České, Polské a Slovenské republiky za účasti zástupců ministerstev, velvyslanectví, představitelů regionů, hospodářských komor a firem z různých oborů se v pracovní části věnovali také dopravní infrastruktuře, a to jak Oderské vodní cestě, tak i železničnímu propojení mezi ČR a Polskem.

Tradiční setkání pořádala Česko-polská obchodní komora, která se zaměřuje na podporu přeshraniční spolupráce už 23 let, ve spolupráci s Generálním konzulátem Polské republiky v Ostravě a dalšími partnery z Polské, České a Slovenské republiky. Program začal jako obvykle přivítáním a konferencí na ostravském magistrátu a v odpoledních hodinách pokračoval v zahradách Generálního konzulátu PR v Ostravě, kde měli zástupci firem a regionů prostor ke kooperačním jednáním firem i k neformálním diskusím.

Česko-polská obchodní komora si klade za cíl podporovat obchodní a společenské vztahy mezi firmami a institucemi obou států a podporovat zájmy svých členů. Je organizátorem tradičních setkání firem, ale především pomáhá firmám s prezentací a propagací za hranicemi, zprostředkovává jednání mezi firmami, pomáhá zakládat firmy, vyhledávat obchodní partnery, investiční příležitosti, vhodné prostory i zaměstnance, organizuje mise a společné účasti na mezinárodních veletrzích, zajišťuje odborné konzultace, poradenský servis, překlady a tlumočení nebo analýzy a průzkumy trhu.

Články autora Jana Dronská

Nejnovější články

Analýzy ze Spořky
Česko je v pasti ekonomiky středních příjmů

Dominantním příběhem české ekonomiky posledních třicet let je...

Tři čtvrtiny našeho konvergenčního úsilí nicméně proběhly v...

Česká ekonomika, podobně jako ostatní státy, byla od...

Jsme tedy ve stavu, kdy Jsme tedy ve...

Analýzy
Digitalizace českého stavebnictví prochází zlomovým rokem

Zatímco digitální inovace se v mnoha oborech hospodářství...

Zajištění rychlejšího a transparentního stavebního řízení se stalo...

Plynulost a rychlost stavebního řízení musí zajistit funkční...

Pro úspěšné fungování digitalizace stavebního řízení existují určitá...

Firmy ve stavebnictví rozvíjejí řadu procesů digitalizace interních...

Soukromý sektor má před státní správou viditelný náskok,...

Výhodou vypisování projektových zakázek v režimu BIM je...

„Ministerstvo dopravy, ale i celý rezort dopravy se...

Trendy
Ve facility managementu hraje ESG stále důležitější roli

„Od roku 2024 má vstoupit v platnost směrnice...

S tím, jak se nemovitosti pronajímají, byly nedávno...

Jakmile si společnost pořídí například novou vzduchotechniku, musí...

Směrnicemi se provozovatelé budov budou muset řídit také...

Nejnovější Aktuality

Aktuality
Řetězce ukazují, že když se chce, i recyklovat jde

Pilotní testování probíhalo ve vybraných prodejnách v Praze, Brně,...

Co se týká chování zákazníků, pilotní testování odhalilo,...

Pro úspěch systému zálohování PET lahví a plechovek...

Představením prvotních výsledků testování a projednáváním parametrů celoplošného...

Aktuality
Deloitte hledá ve střední Evropě budoucí jednorožce

„Program odhaluje technologie a trendy, které se brzy...

Program je otevřen pro společnosti se sídlem v...

V předchozích ročnících dominovaly padesátce rychle rostoucích společností...

V současnosti panuje na trhu velká nejistota a...

Aktuality
Ministr ocenil obchodní řetězce za český sortiment

„Jsem velmi rád, že spolupráce mezi oběma stranami...

„U všech významných prodejců českého ovoce a zeleniny...

„Je jistě chvályhodné, že ministerstvo zemědělství vedle oceňování...