×

MICE – speciální příloha časopisu KOMORA

Čtvrtek 8. června 2023
Přihlásit se / Zaregistrovat se
ikona hodiny9. 11. 2021 11:45

Vítkovice Steel jsou po dlouhé době opět ziskové

Společnost Vítkovice Steel se vrací po složitých ztrátových letech k ziskovému hospodaření. Za letošní tři čtvrtletí dosáhla čistého zisku 25 milionů korun a výhled je i přes nárůst cen energií zatím pozitivní. Firmě pomohlo oživení poptávky po ocelářských výrobcích, ale i zefektivnění výrobních procesů. Dobré výsledky se odrazí v odměnách zaměstnanců.

Foto: Vítkovice Steel Foto: Vítkovice Steel

„Situace v ocelářství je stále plná rizik, počínaje klimatickým balíčkem EU, konče růstem cen energií a emisních povolenek, ale silné oživení poptávky po ocelářských výrobcích nám nahrává. Děláme maximum pro to, abychom příznivé situace využili a posílili naši pozici předního výrobce ocelových plechů,“ uvedl Dmitrij Ščuka, generální ředitel a předseda představenstva společnosti.

Zisku dosáhla společnost i díky zefektivnění některých procesů a úsporám. Podařilo se například zlepšit logistiku nákupu, zefektivnit plánování výroby, zavést nový válcovací software nebo opětovné použití podkladového dřeva, čímž podnik ušetří každý den 4 stromy.

„Věříme, že podmínky na trhu zůstanou pro oceláře stále příznivé. Jako 100 % recyklovatelný materiál by měla ocel hrát hlavní roli v ekonomicko-ekologickém přístupu k rozvoji společnosti. Máme šanci využít stávající podmínky na trhu ke zvýšení naší konkurenceschopnosti, získání nových zákazníků, rozběhnutí další investic a stabilizaci společnosti tak, aby mohla úspěšně fungovat i v dalších letech,“ doplnil Radek Strouhal, finanční ředitel a člen představenstva Vítkovice Steel.

Dosažení kladného hospodářského výsledku se ještě letos projeví ve výplatách zaměstnanců. „Můžeme už s jistotou říct, že letošní plán bude splněn, takže zaměstnancům bude vyplacena předvánoční odměna, vyjednaná v rámci kolektivní smlouvy, a navíc dostanou jako poděkování za pracovní výsledky bonus 1 000 Kč,“ potvrdila Kateřina Nogolová, personální ředitelka a členka představenstva.

Většina produktů ostravského podniku se uplatňuje ve stavebnictví a strojírenství. Do zahraničí směřuje 70 % prodaných výrobků, přičemž klíčovými trhy jsou země EU. Firma vyrábí ocelové plechy, štětovnice a tvarové výpalky. Za loňský rok společnost vykázala ztrátu 267 milionů korun, ve srovnání s předchozími roky však byla podstatně nižší a odstartovala návrat firmy k pozitivní provozní výkonnosti a profitabilitě. Čistého zisku naposledy dosáhly Vítkovice Steel v roce 2017, tehdy však vznikl jen díky vysokému kurzovému zisku z přecenění akcionářských úvěrů. Skutečný čistý zisk měla naposledy v roce 2008 (jako Evraz Vítkovice Steel).

Články autora Jana Dronská

Nejnovější články

Analýzy ze Spořky
Česko je v pasti ekonomiky středních příjmů

Dominantním příběhem české ekonomiky posledních třicet let je...

Tři čtvrtiny našeho konvergenčního úsilí nicméně proběhly v...

Česká ekonomika, podobně jako ostatní státy, byla od...

Jsme tedy ve stavu, kdy Jsme tedy ve...

Analýzy
Digitalizace českého stavebnictví prochází zlomovým rokem

Zatímco digitální inovace se v mnoha oborech hospodářství...

Zajištění rychlejšího a transparentního stavebního řízení se stalo...

Plynulost a rychlost stavebního řízení musí zajistit funkční...

Pro úspěšné fungování digitalizace stavebního řízení existují určitá...

Firmy ve stavebnictví rozvíjejí řadu procesů digitalizace interních...

Soukromý sektor má před státní správou viditelný náskok,...

Výhodou vypisování projektových zakázek v režimu BIM je...

„Ministerstvo dopravy, ale i celý rezort dopravy se...

Trendy
Ve facility managementu hraje ESG stále důležitější roli

„Od roku 2024 má vstoupit v platnost směrnice...

S tím, jak se nemovitosti pronajímají, byly nedávno...

Jakmile si společnost pořídí například novou vzduchotechniku, musí...

Směrnicemi se provozovatelé budov budou muset řídit také...

Nejnovější Aktuality

Aktuality
Řetězce ukazují, že když se chce, i recyklovat jde

Pilotní testování probíhalo ve vybraných prodejnách v Praze, Brně,...

Co se týká chování zákazníků, pilotní testování odhalilo,...

Pro úspěch systému zálohování PET lahví a plechovek...

Představením prvotních výsledků testování a projednáváním parametrů celoplošného...

Aktuality
Deloitte hledá ve střední Evropě budoucí jednorožce

„Program odhaluje technologie a trendy, které se brzy...

Program je otevřen pro společnosti se sídlem v...

V předchozích ročnících dominovaly padesátce rychle rostoucích společností...

V současnosti panuje na trhu velká nejistota a...

Aktuality
Ministr ocenil obchodní řetězce za český sortiment

„Jsem velmi rád, že spolupráce mezi oběma stranami...

„U všech významných prodejců českého ovoce a zeleniny...

„Je jistě chvályhodné, že ministerstvo zemědělství vedle oceňování...