Úterý 20. února 2024
ikona hodiny9. 11. 2021 11:45

Vítkovice Steel jsou po dlouhé době opět ziskové

Společnost Vítkovice Steel se vrací po složitých ztrátových letech k ziskovému hospodaření. Za letošní tři čtvrtletí dosáhla čistého zisku 25 milionů korun a výhled je i přes nárůst cen energií zatím pozitivní. Firmě pomohlo oživení poptávky po ocelářských výrobcích, ale i zefektivnění výrobních procesů. Dobré výsledky se odrazí v odměnách zaměstnanců.

Jana Dronská autor

Foto: Vítkovice Steel Foto: Vítkovice Steel

„Situace v ocelářství je stále plná rizik, počínaje klimatickým balíčkem EU, konče růstem cen energií a emisních povolenek, ale silné oživení poptávky po ocelářských výrobcích nám nahrává. Děláme maximum pro to, abychom příznivé situace využili a posílili naši pozici předního výrobce ocelových plechů,“ uvedl Dmitrij Ščuka, generální ředitel a předseda představenstva společnosti.

Zisku dosáhla společnost i díky zefektivnění některých procesů a úsporám. Podařilo se například zlepšit logistiku nákupu, zefektivnit plánování výroby, zavést nový válcovací software nebo opětovné použití podkladového dřeva, čímž podnik ušetří každý den 4 stromy.

„Věříme, že podmínky na trhu zůstanou pro oceláře stále příznivé. Jako 100 % recyklovatelný materiál by měla ocel hrát hlavní roli v ekonomicko-ekologickém přístupu k rozvoji společnosti. Máme šanci využít stávající podmínky na trhu ke zvýšení naší konkurenceschopnosti, získání nových zákazníků, rozběhnutí další investic a stabilizaci společnosti tak, aby mohla úspěšně fungovat i v dalších letech,“ doplnil Radek Strouhal, finanční ředitel a člen představenstva Vítkovice Steel.

Dosažení kladného hospodářského výsledku se ještě letos projeví ve výplatách zaměstnanců. „Můžeme už s jistotou říct, že letošní plán bude splněn, takže zaměstnancům bude vyplacena předvánoční odměna, vyjednaná v rámci kolektivní smlouvy, a navíc dostanou jako poděkování za pracovní výsledky bonus 1 000 Kč,“ potvrdila Kateřina Nogolová, personální ředitelka a členka představenstva.

Většina produktů ostravského podniku se uplatňuje ve stavebnictví a strojírenství. Do zahraničí směřuje 70 % prodaných výrobků, přičemž klíčovými trhy jsou země EU. Firma vyrábí ocelové plechy, štětovnice a tvarové výpalky. Za loňský rok společnost vykázala ztrátu 267 milionů korun, ve srovnání s předchozími roky však byla podstatně nižší a odstartovala návrat firmy k pozitivní provozní výkonnosti a profitabilitě. Čistého zisku naposledy dosáhly Vítkovice Steel v roce 2017, tehdy však vznikl jen díky vysokému kurzovému zisku z přecenění akcionářských úvěrů. Skutečný čistý zisk měla naposledy v roce 2008 (jako Evraz Vítkovice Steel).

Články autora Jana Dronská

Nejnovější články

Trendy
Digitální proměna: tajemství vaší úspěšné budoucnosti

V návaznosti na toto uvědomění vzniká další otázka. Co...

Možná si kladete otázku, kdy je ten správný...

Určujte si vize a cíle. Když se odhodláme udělat zásadní rozhodnutí...

Klíčem k úspěchu jsou SMART cíle – specifické, měřitelné, dosažitelné,...

Za domem máme kouzelný les, kde chce každý...

Dalším klíčovým prvkem je zapojení všech zúčastněných stran...

Ano, v následném kroku digitální transformace přichází na řadu další podstatná...

Co se tím myslí? Pokud ve vaší firmě chybí potřebné IT...

Co si pod tím představit? Klíčem je podrobný, realistický plán,...

Tým by měl být sestaven standardně – z přirozených...

Člověk se učí celý život. Posledním krokem na cestě...

Na straně zaměstnanců může digitální transformace vyvolávat smíšené...

Pohled z praxe
Razantní škrty? Digitalizace vám sníží firemní náklady dlouhodobě

Firmy, které dostávají doklady e-mailem nebo poštou, tráví...

Velká faktura od dodavatele pro některé firmy znamená,...

Doklady vám chodí elektronicky, ale následně si je...

Sklad je místo, kde má digitalizace obrovský dopad...

Analýzy
Leden potvrdil zvyšování kvality DDoS útoků

Zdánlivě slabší útoky se totiž i hůře odhalují....

Stále oblíbenější útoky přímo na aplikační vrstvě umožňují...

Nejnovější Aktuality

Cestovní ruch
Newsletter pro CzechTourism nově připravuje COT group

Předmětem smlouvy mezi národní turistickou centrálou a komunikační...

Pod dřívějším názvem COT media se společnost od...

Aktuality
Sokrates v Mostu představil vysoké a vyšší odborné školy

Generálním partnerem pro letošní 16. ročník je opět...

Letošního ročníku se svými zástupci na jednotlivých stáncích...

Cílem těchto veletrhů je seznámit širokou veřejnost, zvláště...

Aktuality
Další umělá krize končí: ceny cukru byly v pořádku

Cena cukru v roce 2022 vzrostla napříč celou...

„Je dobře, že se konečně ukazuje, jak negativní...

Bývalý ministr zemědělství Zdeněk Nekula před rokem vyzval...

„Jsme rádi, že sektorové šetření jasně ukázalo, že...