Neděle 14. července 2024
ikona hodiny9. 11. 2021 11:45

Vítkovice Steel jsou po dlouhé době opět ziskové

Společnost Vítkovice Steel se vrací po složitých ztrátových letech k ziskovému hospodaření. Za letošní tři čtvrtletí dosáhla čistého zisku 25 milionů korun a výhled je i přes nárůst cen energií zatím pozitivní. Firmě pomohlo oživení poptávky po ocelářských výrobcích, ale i zefektivnění výrobních procesů. Dobré výsledky se odrazí v odměnách zaměstnanců.

Jana Dronská autor

Foto: Vítkovice Steel Foto: Vítkovice Steel

„Situace v ocelářství je stále plná rizik, počínaje klimatickým balíčkem EU, konče růstem cen energií a emisních povolenek, ale silné oživení poptávky po ocelářských výrobcích nám nahrává. Děláme maximum pro to, abychom příznivé situace využili a posílili naši pozici předního výrobce ocelových plechů,“ uvedl Dmitrij Ščuka, generální ředitel a předseda představenstva společnosti.

Zisku dosáhla společnost i díky zefektivnění některých procesů a úsporám. Podařilo se například zlepšit logistiku nákupu, zefektivnit plánování výroby, zavést nový válcovací software nebo opětovné použití podkladového dřeva, čímž podnik ušetří každý den 4 stromy.

„Věříme, že podmínky na trhu zůstanou pro oceláře stále příznivé. Jako 100 % recyklovatelný materiál by měla ocel hrát hlavní roli v ekonomicko-ekologickém přístupu k rozvoji společnosti. Máme šanci využít stávající podmínky na trhu ke zvýšení naší konkurenceschopnosti, získání nových zákazníků, rozběhnutí další investic a stabilizaci společnosti tak, aby mohla úspěšně fungovat i v dalších letech,“ doplnil Radek Strouhal, finanční ředitel a člen představenstva Vítkovice Steel.

Dosažení kladného hospodářského výsledku se ještě letos projeví ve výplatách zaměstnanců. „Můžeme už s jistotou říct, že letošní plán bude splněn, takže zaměstnancům bude vyplacena předvánoční odměna, vyjednaná v rámci kolektivní smlouvy, a navíc dostanou jako poděkování za pracovní výsledky bonus 1 000 Kč,“ potvrdila Kateřina Nogolová, personální ředitelka a členka představenstva.

Většina produktů ostravského podniku se uplatňuje ve stavebnictví a strojírenství. Do zahraničí směřuje 70 % prodaných výrobků, přičemž klíčovými trhy jsou země EU. Firma vyrábí ocelové plechy, štětovnice a tvarové výpalky. Za loňský rok společnost vykázala ztrátu 267 milionů korun, ve srovnání s předchozími roky však byla podstatně nižší a odstartovala návrat firmy k pozitivní provozní výkonnosti a profitabilitě. Čistého zisku naposledy dosáhly Vítkovice Steel v roce 2017, tehdy však vznikl jen díky vysokému kurzovému zisku z přecenění akcionářských úvěrů. Skutečný čistý zisk měla naposledy v roce 2008 (jako Evraz Vítkovice Steel).

Články autora Jana Dronská

Nejnovější články

Aktuality
Originalita v kultuře: Symfonie zednářů, Mozart i Ellington

Každý zná osm tónů stupnice, ale jen genius...

Téma LVHF 2024 se odráží i v programu...

Na svůj osobní seznam výjimečných zážitků 2024 si...

Hudba a zednářství mají silné pouto. Jak silné...

Aktuality
Průzkum v Českém Švýcarsku: Národní park je dobrý soused

„Jsou to dva roky, co Národní park České...

„Jak ukazuje hned několik výsledků z reprezentativního šetření,...

Z dotazování vyplynulo, že většina obyvatel obcí národního...

Aktuality
Jak vypadá zaměstnavatel snů podle Čechů?

Pro někoho to může být samozřejmost, ale výplata...

Samotné peníze, ať už jakkoli vysoké, ale nestačí....

Ve vlastním zájmu zaměstnavatelů by mělo rozhodně být...

Role skvělého zaměstnavatele ale tímto nekončí. 87 %...

Pátým pilířem super zaměstnavatele je péče o firemní...

Nejnovější Aktuality

Aktuality
Originalita v kultuře: Symfonie zednářů, Mozart i Ellington

Každý zná osm tónů stupnice, ale jen genius...

Téma LVHF 2024 se odráží i v programu...

Na svůj osobní seznam výjimečných zážitků 2024 si...

Hudba a zednářství mají silné pouto. Jak silné...

Aktuality
Průzkum v Českém Švýcarsku: Národní park je dobrý soused

„Jsou to dva roky, co Národní park České...

„Jak ukazuje hned několik výsledků z reprezentativního šetření,...

Z dotazování vyplynulo, že většina obyvatel obcí národního...

Aktuality
Jak vypadá zaměstnavatel snů podle Čechů?

Pro někoho to může být samozřejmost, ale výplata...

Samotné peníze, ať už jakkoli vysoké, ale nestačí....

Ve vlastním zájmu zaměstnavatelů by mělo rozhodně být...

Role skvělého zaměstnavatele ale tímto nekončí. 87 %...

Pátým pilířem super zaměstnavatele je péče o firemní...