Středa 28. února 2024
ikona hodiny1. 12. 2022 06:58

Konference řešila podporu malých a středních podniků

Pod záštitou českého předsednictví uspořádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Evropskou komisí konferenci SME Assembly, která představuje nejvýznamnější událost pro malé a střední podniky (MSP) v Evropě. Hlavním cílem bylo vyslechnout potřeby podnikatelů z řad MSP a zejména prodiskutovat možnosti řešení za účelem jejich podpory v kontextu současných globálních krizí.

Vojtěch Srnka autor

MPO

Foto: Shutterstock.com Najde se řešení pro malé a střední podniky? Foto: Shutterstock.com

„Evropa zažívá mimořádně náročné období, každá krize však nabízí také příležitost k pozitivní změně. Musíme se soustředit zejména na energetickou bezpečnost a zvýšení odolnosti ekonomiky Evropské unie,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Malé a střední podniky jsou páteří ekonomiky. Pro naši prosperitu je nezbytné zajistit stabilní mezinárodní prostředí, proto s Komisí dlouhodobě spolupracujeme na podpoře malých a středních podniků. Budeme se rovněž aktivně podílet na tvorbě a náplni SME Relief Package, abychom malým a středním podnikům co nejvíce usnadnili jejich podnikání.“

Konference SME Assembly nabídla účastníkům diskuzní panely na vysoké úrovni, 18 odborných workshopů a seminářů. Více než 90 řečníků se v nich zaměřovalo na inovativní přístupy k financování MSP, zelenou a digitální transformaci, inovace v oblasti energetiky, bezpečnost dodavatelských řetězců, budování kapacit pro oběhové hospodářství, příležitosti pro MSP v leteckém a kosmickém průmyslu, nové způsoby práce a potřebné dovednosti nebo praktické implikace při uplatňování definice malého a středního podniku.

„Žijeme v prostředí polykrize, což může znít pochmurně. Osobně však rozhodně nejsem skleslý, jelikož jsme společně přečkali dřívější krize, přečkáme i tuto a budoucí krize,“ říká komisař pro vnitřní trh Thierry Breton a dodává: „Evropský průmysl, evropské malé a střední podniky jsou jistě v obtížné situaci. Zejména malé a střední podniky to mají v současné době těžké. Jejich odolnost je však tím, co udržuje ekonomiku v chodu. Jejich odolnost a rozhodnost.“ S tím, že zároveň potvrdil prioritu Evropské komise v podobě SME Relief Package. Jde o balíček úlev pro malé a střední podniky, který by měl mimo jiné obsahovat opatření pro usnadnění přístupu MSP k financování, lepší regulaci, zvyšování dovedností nebo boj proti opožděným platbám.

Ministr Síkela v závěru zhodnotil dosavadní české předsednictví, které se soustředí zejména na posilování energetické bezpečnosti, ochranu spotřebitelů nebo posílení vnitřního trhu. „České předsednictví iniciovalo a vyjednalo důležitá řešení na evropské úrovni. Prudce rostoucí ceny energií a energetická bezpečnost byly jedny z hlavních bodů programu předsednictví, kde jsme svolali řadu mimořádných zasedání Rady pro energetiku. Cílem je dohoda na zmírňujících opatřeních na úrovni Evropské unie. Dlouhodobě pak zdůrazňujeme také potřebu snížit naši energetickou závislost na nepřátelských nebo nestabilních režimech, podporu oživení hospodářství Evropské unie a zajištění dodávek důležitých surovin a vstupů.“

Součástí konference bylo také tzv. podnikatelské EXPO, v jehož rámci představilo své inovativní produkty 15 českých firem z řad malých a středních podniků. K vidění tak bylo plně autonomní bezpilotní letadlo, profesionální brýle a simulátor pro virtuální/smíšenou realitu, zařízení pro vodíkové technologie či skladování energie, modulární reaktor, doručovací robot, zařízení využívající umělou inteligenci pro vizuální rozpoznávání, autonomní systém na získávání vody ze vzduchu, ochranné pomůcky z nanovláken, robotické rentgenové systémy, inovativní hasicí přístroj, hydroponická farma či unikátní akustický materiál, které vychází z principů oběhového hospodářství. V rámci konference proběhla také prezentace projektů zapojených do soutěže Evropské ceny za podporu podnikání 2022 a slavnostní vyhlášení výsledků.

Články autora Vojtěch Srnka

Nejnovější články

Aktuality
Eviden ocení nejlepší počiny mladých vědců

„Na Cenu Josepha Fouriera se vždy velmi těšíme....

Své studenty mohou do soutěže přihlásit všechny výzkumné...

„Ačkoliv by někdo mohl říci, že ocenění se...

Trendy
Prognóza pro rok 2024: Stavebnictví čekají změny

Pohled expertů napříč realitním sektorem a jejich výhled...

Výhled pro evropský realitní trh pro rok 2024...

Další výzvou je velký nedostatek nových bytů, snížená...

Stále palčivějším tématem je také ochrana životního prostředí....

Ekonomická nejistota se dotýká ziskovosti společností. Využití nových...

V současnosti je k dispozici celá řada digitálních nástrojů navržených...

Expertní pohled
Cena zlata prošla korekcí. Jedná se o příležitost?

Po dosažení nejvyšší míry inflace ve výši 9,1...

Obchodníci nyní posunuli sázky na první snížení úrokových...

Nejnovější Aktuality

Aktuality
Eviden ocení nejlepší počiny mladých vědců

„Na Cenu Josepha Fouriera se vždy velmi těšíme....

Své studenty mohou do soutěže přihlásit všechny výzkumné...

„Ačkoliv by někdo mohl říci, že ocenění se...

Aktuality
Moravskoslezský kraj tahounem v zelených a chytrých řešeních

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO)...

Čtyři vzájemně propojené živé laboratoře mají za cíl...

Důležitou součástí bude sledování změn v regionu optikou...

„Vzdělání, podnikání, inovace a spolupráce státní správy se...

Aktuality
Wienerberger obnovuje výrobu v závodech

Od ledna společnost postupně spouští závody v Hranicích,...

Wienerberger také investuje do aktivit spojených s udržitelným...

Rok 2024 bude pro stavební trh rokem očekávání...