Středa 22. května 2024
ikona hodiny10. 5. 2023 11:53

Nový projekt podpoří rozvoj výzkumu, vývoje a inovací

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s agenturou CzechInvest a Technologickou agenturou ČR zahajují nový projekt – Systémová podpora implementace a řízení Národní RIS3 strategie 2023+, který je spolufinancovaný z Operačního programu Jan Amos Komenský.

Vojtěch Srnka autor

MPO

Foto: Shutterstock.com Věda a výzkum mají nový program podpory Foto: Shutterstock.com

„Projekt přinese mnoho výhod a příležitostí pro pracovníky výzkumných organizací, veřejné správy a širokou veřejnost. Tento nový projekt jim pomůže v rychlém a efektivním přenosu informací a v inovativních řešeních, což přispěje k posílení konkurenceschopnosti České republiky,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

„Cílem projektu je zlepšit implementaci a řízení Národní RIS3 strategie tak, aby intenzivně podporovala rozvoj silných stránek v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) na národní i regionální úrovni, reagovala na nové společenské výzvy a posilovala průmyslovou transformaci a digitalizaci,“ doplňuje vrchní ředitel sekce digitalizace a inovací Petr Očko.

Projekt Systémová podpora implementace a řízení Národní RIS3 strategie 2023+ je klíčovým krokem k rozvoji a posílení výzkumné a inovační politiky. Bude se soustředit na řadu klíčových aktivit, mezi něž patří např. další rozvoj RIS3 misí, posílení analytické základny pro realizaci výzkumné a inovační politiky, rozvoj RIS3 portálu pro komunikaci mezi aktéry systému VaVaI a vzájemnou integraci datových zdrojů. „Zaměří se také na dlouhodobé provázání a koordinaci Národní RIS3 a krajských RIS3, rozvoj kompetencí RIS3 týmů na národní i krajské úrovni a rozvoj meziregionální a mezinárodní spolupráce,“ dodává ředitel odboru digitální ekonomiky a chytré specializace Daniel Všetečka.

Účelem RIS3 strategie je na národní i regionální úrovni definovat výzkumné a inovační priority pro vytváření konkurenčních výhod jednotlivých zemí, krajů a konkrétních aktérů výzkumného a inovačního ekosystému. Tyto priority budou náležitě podpořeny z operačních programů (zejména OP Jan Amos Komenský a OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost). Podporu prioritám RIS3 strategie poskytují i národní programy, zejména v gesci Technologické agentury ČR, Ministerstva dopravy, Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu.

Články autora Vojtěch Srnka

Nejnovější články

Cestovní ruch
První jarní výsledky turistického průmyslu: Praha dohání Vídeň! 

Duben navazoval na dobré zprávy pro české hotely...

„Když jdu z našeho hotelu Josephine (v Ungeltu),...

Nejlepších tržeb v Evropě dosáhla v dubnu s...

Duben začátek jara a hlavní turistické sezóny. Velikonoce...

A mimochodem: Poslední graf dobře ukazuje vývoj turismu...

Aktuality
Česko pomáhá udržet bezpečnost jaderných elektráren na Ukrajině

Právě taková potřeba vyvstala letos v Rovenské jaderné...

Před potvrzením zakázky tedy bylo potřeba zpracovat návrh...

Tento projekt dokládá, že Česko dokáže nabídnout technologická...

Expertní pohled
Zájem o brigádníky letos poklesl

Propad nabízených brigádnických pozic je patrný napříč celou...

Novela zákoníku práce přináší do světa brigád i...

Nejnovější Aktuality

Aktuality
Česko pomáhá udržet bezpečnost jaderných elektráren na Ukrajině

Právě taková potřeba vyvstala letos v Rovenské jaderné...

Před potvrzením zakázky tedy bylo potřeba zpracovat návrh...

Tento projekt dokládá, že Česko dokáže nabídnout technologická...

Aktuality
Podnikatelé chtějí české dřevo více zpracovávat v tuzemsku

„Podnikatelé ve zpracovatelském průmyslu ale narážejí na řadu...

Jednou z brzd rozvoje tuzemského zpracování dřeva s...

Aktuality
Česká revoluce na závodech Formule 1

Projekt GPtents řeší problémy s ubytováním na velkých...

Nápad na projekt GPtents se zrodil v roce...

GPtents aktuálně zastřešují ubytování na 4 akcích ve...