Úterý 16. dubna 2024
ikona hodiny21. 3. 2024 07:00

MPO a agentura CzechInvest podpoří startupy v oblasti finančních inovací a technologií

Technologické firmy najdou podporu na pískovišti

Vznikne Digitální regulatorní sandbox

Vláda na návrh Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) schválila vytvoření Digitálního regulatorního sandboxu, který v oblasti finančních inovací a decentralizovaných technologií podpoří rychle rostoucí společnosti, jako jsou startupy a spin-offy.

Vojtěch Srnka autor

MPO

Foto: Shutterstock Digitální regulatorní sandbox podpoří startupy v oblasti finančních inovací a technologií Foto: Shutterstock

Sandbox bude poskytovat vybraným účastníkům různé formy podpory od komplexního a nezávislého poradenství, přes právní konzultace v nově regulovaných oblastech nejen na finančním trhu, až po technické testování inovativních produktů. Agentura CzechInvest spustí sandbox ve spolupráci s univerzitami a fintechovými asociacemi do konce prvního pololetí letošního roku.

„Aby mohly malé a střední podniky úspěšně zavádět nové fintechové technologie v souladu s českými i evropskými regulatorními požadavky, potřebují své produkty a služby důkladně otestovat. Naším cílem je jejich inovace co nejvíce podpořit, proto spustíme speciální platformu, takzvaný sandbox, který startupům a spin-offům umožní nové inovativní produkty rozvíjet, experimentovat s nimi a ověřit si, jestli jejich řešení budou splňovat příslušné legislativní podmínky. Díky tomu podnikatelům pomůžeme snížit počáteční náklady a zvýšíme jejich konkurenceschopnost a podpoříme tak českou fintech komunitu v mezinárodní konkurenci,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela s tím, že sandbox navazuje na projekt Technologické inkubace, prostřednictvím kterého agentura CzechInvest podporuje řadu inovativních oblastí, jako jsou kosmické technologie nebo umělá inteligence.

Regulatorní sandbox obecně je nástroj, který umožňuje podnikům ověřit si u nových technologií a produktů, že splní veškeré regulatorní požadavky. Jednou z prvních oblastí, kde se v Evropské unii (EU) i globálně úspěšně realizují, je oblast finančních a decentralizovaných technologií. Příkladem může být např. EU Blockchain Regulatory Sandbox, který zřídila Evropská komise. V první fázi se tedy český sandbox tematicky zaměří na oblast fintech a pomůže firmám ověřit si, jaké na ně budou kladeny regulatorní požadavky, a připravit se na příslušné řízení o povolení k činnosti, je-li vyžadováno. Následně mohou být zkušenosti využity i v dalších oblastech, na které regulace postupně dopadá.  Postupně se ke konzultacím a expertní pomoci s regulací i byznysovým modelem přidá i technologická část pro testování samotných produktů v kontrolovaném prostředí před jejich nasazením na trhu.

Na přípravě sandboxu se vedle MPO podílí také Ministerstvo financí. „Regulatorní sandbox vnímáme jako vhodný nástroj, který bude motivovat ke vzniku nových společností v oblasti FinTech a DLT, a tím k rychlejšímu rozvoji inovací v oblasti finančních služeb v České republice,“ uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura.

Z hlediska efektivního využití veřejných prostředků je pro MPO důležité dosáhnout synergie s dalšími programy podpory podnikání, které jsou již realizovány v rámci agentury CzechInvest. Projekt digitálního regulatorního sandboxu má přitom potenciál dalšího využití při podpoře podnikání v různých oblastech, které podléhají zejména novým pravidlům a nařízením, kde se rychle vyvíjejí inovativní technologie a služby zákazníkům.

Projekt je součástí Národního plánu obnovy (NPO) pod názvem Digitální regulační pískoviště v souladu s prioritami EU (překlad obecně užívaného termínu regulatorní sandbox). Rozpočtování investice je postavené na obdobných principech, jaké jsou běžné v dalších zemích EU (například v Rakousku), kdy se vynaložené náklady rozpočítávají na jednotlivé podpořené firmy – účastníky sandboxu.

Většina prostředků tak bude poskytnuta na služby podnikatelům a zřízení technického testovacího prostředí. Konkrétní částka se bude odvíjet od projektu, který předloží agentura CzechInvest s partnery do výzvy vypsané MPO. Investice bude plně hrazena z prostředků NPO a nezatíží tak státní rozpočet. Její maximální alokace činí 150 milionů korun, nicméně nemusí být celá vyčerpána a bude záležet i na další využitelnosti vybudované infrastruktury, např. pro podporu dalších inovativních oblastí.

„Konkrétní nastavení a spuštění sandboxu je obsahem první fáze realizace projektu. Bude tedy obsahem žádosti, kterou předloží agentura CzechInvest společně s partnery. Předpokládáme, že fungování bude obdobné jako u jiných úspěšných sandboxů v zahraničí, kde se inspirujeme. Snažíme se projekt nastavit tak, aby co nejvíce pomohl podnikatelům, samozřejmě v rámci toho, co nám umožní zejména evropská legislativa,“ říká Petr Očko, vrchní ředitel sekce digitalizace a inovací MPO a pověřený ředitel agentury CzechInvest. Přípravné práce probíhají již delší dobu, schválení vládou je však důležitý milník, od kterého je možné začít projekt realizovat v rámci naplňování NPO. „V druhé realizační fázi půjde o program, do kterého budou vybrány vysoce inovativní firmy, kterým budou poskytnuty mimo jiné odborné konzultace nezávislými experty. V rámci programu se budou prezentací účastníků a diskusí s nimi účastnit také zástupci orgánů regulace a dohledu. Pro veřejné instituce je zásadním přínosem naopak získání vhledu do fungování vysoce inovativních služeb, které vstupují na trh a obohatí tak své vlastní know-how. Tímto způsobem přispívají regulatorní sandboxy k rozvoji nejen finančního ekosystému také u obdobných orgánů v zahraničí,“ dodává Očko.

Články autora Vojtěch Srnka

Nejnovější články

Názory
Investiční horečka v prvním čtvrtletí roku

Globální akciové trhy zaznamenaly v prvním čtvrtletí nejlepší...

Na začátku dubna se prostředí inflace a úrokových...

Cestovní ruch
Výročí Franze Kafky: Příležitost i pro cestovní ruch?

Kdo navštíví Prahu, resp. její webové stránky a...

Hlavní město ve spolupráci s Prague City Tourism...

Během roku Franze Kafky se uskuteční také projekt...

Otáčející se hlava Franze Kafky patří k nejvyhledávanějším...

Trendy
Český startup krmí firmám AI modely kvalitními daty

„Poslední investici jsme získali v roce 2019 a...

Zakladatelé společnosti Jan Čurn a Jakub Balada se...

„Chceme Apify dostat k většímu množství vývojářů a...

Nejnovější Aktuality

Analýzy
České nábytkářství oslabuje, ale ne dramaticky

„Již několik let panují v globální ekonomice jisté propady,...

„Pokles na 51,45 mld. Kč je stále velmi...

Špatná podle Tomáše Lukeše není ani spotřeba nábytku...

Suma za import nábytku v roce 2023 dosáhla 28,18...

Za vyloženě pozitivní trend AČN považuje růst podílu...

Český nábytek podle Čudky vyniká invencí i kvalitou....

Aktuality
Ocenění Nábytek roku 2024 ovládla kancelářská soustava

Vítězná kolekce je dílem designerů Aleše Bartáka, Michaela...

Ocenění Nábytek roku uděluje Asociace českých nábytkářů (AČN)...

Pohled z praxe
Výroba elektřiny z OZE významně vzroste, síť není připravena

Možnosti vývoje energetiky v Česku analyzovala firma v...

Martin Durčák, předseda představenstva firmy ČEPS, která zajišťuje...