Úterý 28. května 2024
ikona hodiny27. 4. 2024 05:43

Pro firmy je připravena miliarda na inovace

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo II. výzvu aktivity Inovace Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Cílem výzvy je podpořit české firmy v zavádění inovací, které vycházejí z výzkumu a vývoje. Žádosti bude možné podávat od 7. 5. 2024 do 31. 7. 2024 prostřednictvím portálu ISKP2021+.

Vojtěch Srnka autor

MPO

Foto: Shutterstock.com České firmy dostanou miliardu na inovace Foto: Shutterstock.com

„Českým podnikatelům chceme vytvořit co nejlepší podmínky k tomu, aby se jim dařilo prosazovat jak doma, tak v zahraničí. Proto jsme připravili výzvu, která pomůže rozšířit jejich spolupráci s výzkumným sektorem a prostřednictvím ní zavádět inovace do praxe. Díky tomu podniky na trh uvedou nové, moderní produkty, zvýší svoji efektivitu a sníží své náklady,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela s tím, že v OP TAK je pro české podniky připravena jedna miliarda korun.

V rámci této výzvy se k hodnocení úrovně inovací používá model Technology Readiness Levels (TRL), který hodnotí technologickou připravenost projektů. TRL 1 označuje nejnižší úroveň připravenosti (základní principy jsou objasněny) a TRL 9 nejvyšší úroveň (technologie je plně prověřena a připravena k nasazení). Model zároveň koresponduje s principem „významně nepoškozovat“ životní prostředí (DNSH). Tento model pomáhá zajistit, že podporované projekty nejen že přinášejí technologický pokrok, ale zároveň jsou v souladu s environmentálními cíli Evropské unie.

„Výzva je určena pro projekty, jež mají přímou vazbu na ukončené výsledky výzkumu a vývoje (VaV), které dosahují minimální úrovně TRL 5, tedy že je technologie ověřena v relevantním prostředí. Musí být využity výsledky vlastního VaV, výsledky VaV vzniklé ve spolupráci nebo výsledky VaV v podobě transferu technologie,“ doplňuje vrchní ředitel Sekce fondů EU Marian Piecha.

Míra podpory je poskytována dle Mapy regionální podpory pro Českou republiku. Minimální výše způsobilých výdajů na projekt je stanovena ve výši tří milionů korun, zatímco maximální výše činí sto milionů korun. Další informace najdete na tomto odkazu.

Zájemci o dotaci se mohou obracet na Agenturu pro podnikání a inovace (API), která je zprostředkujícím subjektem OP TAK a pomáhá s přípravou žádostí o dotaci a administrací projektu. Agentura je zastoupena ve všech regionech republiky a zároveň provozuje Zelenou linku – 800 800 777.

Ministerstvo průmyslu a obchodu podporuje výzkum a inovace v malých a středních podnicích a start-upech také prostřednictvím dalších výzev: Partnerství znalostního transferu, Spolupráce – klastry a Proof of Concept. Výzvy podpoří projekty, které spojují firmy a vědecké organizace, pomohou podnikatelům s posílením výzkumných a inovačních kapacit a podpoří rozvoj nových technologií. Z OP TAK je na tyto výzvy celkově připravena jedna miliarda korun.

OP TAK 2021-2027 je jeden z klíčových evropských programů na podporu podnikatelů. Jeho cílem je zvýšit přidanou hodnotu podniků, podpořit rozvoj nových inovativních firem a usnadnit chytrý přechod k udržitelné a digitální ekonomice. Program se primárně zaměřuje na podporu malých a středních podniků. V oblasti úspor energií, energetické a digitální infrastruktury nebo výzkumu a vývoje nechybí ani podpora pro velké podniky. Řídícím orgánem je sekce fondů Evropské unie na Ministerstvu průmyslu a obchodu.

Články autora Vojtěch Srnka

Nejnovější články

Komora.cz
„Flexinovela“ zákoníku práce pomůže i rodičům malých dětí

Skloubit péči o děti, zároveň si udržet kontakt...

„Plánované změny pomohou trhu práce v Česku. Zaměstnanci,...

Cestovní ruch
Nekalé praktiky falešných turistických průvodců skončí

Například tržní řád hlavního města Prahy vymezuje území,...

„Jsem rád, že se podařilo najít formulaci, která...

„Od ledna 2025 si slušní poskytovatelé průvodcovských služeb...

Komora.cz
Zaměstnavatelé novelu zákoníku práce uvítají

Současná praxe, kdy může být výpověď z pracovního...

S tím úzce souvisí další změna zákoníku práce,...

Nejnovější Aktuality

Komora.cz
„Flexinovela“ zákoníku práce pomůže i rodičům malých dětí

Skloubit péči o děti, zároveň si udržet kontakt...

„Plánované změny pomohou trhu práce v Česku. Zaměstnanci,...

Cestovní ruch
Nekalé praktiky falešných turistických průvodců skončí

Například tržní řád hlavního města Prahy vymezuje území,...

„Jsem rád, že se podařilo najít formulaci, která...

„Od ledna 2025 si slušní poskytovatelé průvodcovských služeb...

Komora.cz
Zaměstnavatelé novelu zákoníku práce uvítají

Současná praxe, kdy může být výpověď z pracovního...

S tím úzce souvisí další změna zákoníku práce,...