Středa 27. září 2023

MICE – speciální příloha časopisu KOMORA

ikona hodiny3. 5. 2023 07:28

Jak česká AI mění svět zdravotnictví?

Umělá inteligence je jedním z nejrychleji rostoucích segmentů zdravotnictví. Včasná a přesná diagnóza by se díky ní v budoucnosti měla stát dostupnější a léčba efektivnější. Některé zdravotnické prostředky využívající umělou inteligenci, které budou lékařům pomáhat diagnostikovat pacienty po celém světě, se zrodily i v České republice. Příkladem je skupina Channel Lab, která společně s novým strategickým partnerem Michalem Pohludkou zakládá platformu spojující výzkum a automatizaci s manažerským know-how s cílem podporovat české vynálezy na poli technologie ve zdravotnictví.

Tereza Šoltésová autor

Foto: Shutterstock.com Česká umělá inteligence mění zdravotnictví Foto: Shutterstock.com

Zatímco v roce 1950 trvalo přibližně 50 let, aby se objem dat zdvojnásobil, v roce 2020 k tomu stačilo 73 dní. Takto obrovské objemy dat není v silách jednotlivce zpracovat, a proto přichází ke slovu umělá inteligence, díky níž se učíme více o diagnostice a vývoji onemocnění, ale i o možnostech jejich léčby. Využitím umělé inteligence ve zdravotnictví se vědci zabývají již desítky let. Už v roce 1970 byl ve Stanfordu testován program schopný odhalit bakteriální infekce přenášené krví. Ale Vývoj se posouvá dopředu dramatickým tempem a výrazně do něj promlouvají i čeští vývojáři, kteří nyní spojují síly.

V České republice tak vzniká propojení na poli diagnostiky a v oblasti startupové biomedicíny s cílem posouvat projekty do aplikované praxe v globálním měřítku. Skupina Channel Lab zabývající se umělou inteligencí ve zdravotnictví v rámci ní spolupracuje s novým strategickým partnerem, biochemikem Michalem Pohludkou. Díky propojení laboratorní diagnostiky, klasických medicínských přístupů a Pohludkovy inovátorské společnosti (skupina MikeVision) vzniká spolupráce s potenciálem posunout všechny aktivní projekty obou společností výrazně dopředu. Michal Pohludka zajišťuje vědeckou kapacitu, laboratorní rutinní a výzkumné laboratoře a networking, Channel Lab zase zázemí v oblasti umělé inteligence, know-how a znalost tvorby projektů. Prvním z nich, na kterém skupina spolupracuje, je aplikace Molecula, která bude uživatelům hlídat správné kombinace používaných léčiv s budoucím využitím farmakogenomiky, kterou poskytuje společnost Macromo.

V oblasti umělé inteligence dominuje hloubkové učení

Hodnota celosvětového trhu umělé inteligence byla v roce 2022 odhadem 119.78 miliard dolarů a očekává se, že v roce 2030 dosáhne závratných 1 591 miliard dolarů. Složená míra růstu mezi lety 2022 a 2030 se očekává být více než 38 %. Dominantním segmentem v rámci umělé inteligence pak je hloubkové učení, oblast, ve které se umělá inteligence dokáže naučit v rané fázi předpovědět nebezpečí, například vznik nádoru či jiného onemocnění.

Právě hloubkové učení využívají zdravotnické prostředky, které vyvíjí Channel Lab, skupina stojící za startupy Aireen (software, který lékařům pomáhá s diagnostikou diabetické retinopatie pomocí jediné fotky oka) nebo Neurona (vyvíjející tři produkty, v rámci nichž pomáhá umělá inteligence odhalit počínající známky neurodegenerativních onemocnění či komplikace léčby Alzheimerovy nemoci). Channel Lab je v současnosti jedním z nejvýraznějších subjektů na poli české umělé inteligence ve zdravotnictví. Odhadovaná valuace všech subjektů ve skupině se v současnosti blíží hranici 0,5 miliardy.

Nový partner Michal Pohludka je vzděláním biochemik s doktorátem z molekulární biologie, nyní se profesně zabývá především řízením operativy a obchodu společnosti, zaváděním strategických změn a pro oblast Evropy také trénuje manažerské a obchodní dovednosti. Založil společnost GeneSpector, jeden z nejrychleji rostoucích start-upů v ČR, který během covidových let pomohl mnoha tuzemským nemocnicím a laboratořím s PCR testováním onemocnění covid-19. Jeho další společnost, spin-off Univerzity Karlovy, GeneSpector Innovations, má za cíl vyvíjet inovativní přístupy v laboratorní diagnostice onemocnění. Vedle toho Pohludka založil společnost Macromo, zaměřující se na personalizovanou preventivní medicínu. Je také členem představenstva Charles University Innovations Prague, která vynálezy a technologie převádí z akademické sféry do praxe.

Michal Pohludka vstupuje do Channel Labu s vizí vytvořit taková medicínská řešení, která budou pomáhat lidem na celém světě žít delší a spokojenější život.

„S přístupem AI do medicíny se otevírají úplně nové možnosti. Jsem přesvědčen o tom, že se nám podaří tyto nové možnosti společnými silami přetvořit v produkty, které budou pomáhat jak lékařům a zdravotníkům, tak především lidem,“ říká Michal Pohludka.

Jedním z cílů Channel Labu je pomoci lékařům diagnostikovat pacienty co nejdříve je to možné. K tomu plánuje využívat i takzvanou precizní medicínu, tedy léčbu šitou na míru pacientovi.

„Máme velkou radost z toho, že se k nám Michal připojí na naší cestě k dostupnější diagnostice závažných onemocnění. Zakládáme si na tom, že za Channel Labem stojí lidé sdílející odbornou expertízu a vizi do budoucna,“ říká David Navrátil, zakladatel Channel Lab.

Nejnovější články

Aktuality
Landshut představil více než 15 řemeslných profesí

„Nedostatek řemeslníků a chybějící počet kvalifikovaných pracovníků vnímáme...

Jednou z účastnic celodenní akce byla i Monika...

Návštěva Dne řemesel a prohlídka města Landshut se...

Aktuality
České firmy se chtějí podílet na obnově Ukrajiny

„Po covidové pandemii přišla pro české firmy další...

„Aby se Ukrajina vrátila po invazi do standardů...

Analýzy ze Spořky
Letem světem: blbá nálada is all around

Struktura Ifo odhaluje, že v záporných hodnotách jsou...

Důvěra poklesla i v české ekonomice. Ve světle...

Poklesla také důvěra spotřebitelů. V případě spotřeby lze...

Něco pozitivního z Financial Times: „Nechci o Německu...

Nejnovější Trendy

Trendy
Uhlíková ocel jako základní kámen stavebního průmyslu

Obsah konkrétních prvků a jejich kombinace dává oceli...

Primárně jde o slitinu železa (Fe) a uhlíku...

Základní kategorie uhlíkové oceli jsou celkem tři. Každá...

Jak bylo uvedeno, uhlíková ocel nabízí mnoho variabilních...

Trendy
Hyperautomatizace přinese úspory i rychlejší růst

Většina výrobních firem, které jsem mohl detailněji poznat,...

Expertní pohled
České firmy se do cirkulárního hospodářství příliš nehrnou

Cirkulární hospodářství je jeden z klíčových nástrojů pro...

Vedle šetrnosti nakládání s odpady se mohou firmy...

Přechod směrem k cirkulární ekonomice je v mnoha...

Evropská směrnice o nefinančním reportingu (CSRD), která podnikům...

Podle Jakuba Víta z EY Česká republika by...