Úterý 20. února 2024
ikona hodiny25. 5. 2023 05:54

Jak zařídit přežití obchodů na malých vesnicích?

Čeští experti přicházejí s konkrétními návrhy

Respektování individuálních potřeb zákazníků, angažovanost místních samospráv či zavedení dalších služeb. To je jen zlomek návrhů řešení úbytku obchodů v malých obcích, se kterým přicházejí autoři výzkumného projektu, jehož cílem je zmapovat situaci vesnických obchodů s potravinami, či se smíšeným zbožím. Výzkumníci zjišťují také ekonomické a společenské dopady rušení obchodů i to, jak se této skutečnosti přizpůsobují obyvatelé venkova. Jedním z výstupů bude také doporučení pro veřejnou správu či obchodní sítě, jak optimalizovat zásobování venkova potravinami a zbožím denní potřeby. Výzkum probíhá od roku 2021, skončí příští rok a finančně jej podpořila Technologické agentury ČR (TA ČR) v rámci Programu ÉTA.

Veronika Dostálová autor

Technologická agentura ČR

Foto: TA ČR Obchod ve Vitanově Foto: TA ČR

Projekt se zabývá se situací obchodů v obcích do 3000 obyvatel, přičemž autoři kladou důraz především na obce do 500 a 1000 obyvatel. Výzkumníci mají ambici navrhnout způsoby řešení situace obchodů na venkově na základě zjištěných dat, s ohledem na reálné dopady absence obchodu v různých typech sídel. Výsledkem bude metodika stanovující objektivní přístup k podpoře obchodů na venkově na základě populační velikosti, polohy v sídelní struktuře, dopravní obslužnosti a dalších specifických vlivů, která bude řešit i formu a účel financování na úrovni státu, krajů a obcí.

Dalším výstupem pak bude výzkumná zpráva obsahující všechna fakta zjištěná v jednotlivých fázích řešení projektu jako výsledky šetření provozovatelů obchodů, výsledky šetření obyvatel, závěry z případových studií a další. Aplikačními garanty projektu jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Pardubický kraj, Sdružení místních samospráv ČR, obec Vysočina a Asociace českého tradičního obchodu (AČTO). Mediálním partnerem projektu se stal časopis Zboží&Prodej a kongres Samoška. Výzkum provádí společnost GaREP, spol. s. r.o.

Úbytek obchodů dopadá na důchodce

„Projekt reaguje na aktuální trendy rozvoje venkova. Například na individuální automobilovou dopravu, která způsobuje změny nákupního chování směrem k většímu využívání nákupních center. Velké obchody řetězců se rozšiřují i do menších měst a znamenají často problém pro udržitelnost malých obchodů na vesnicích. To se ale může stát potíží například pro seniory nebo osoby na mateřské a rodičovské dovolené,“ uvedl Petr Konvalinka, předseda Technologické agentury ČR (TA ČR), která projekt podpořila v Programu ÉTA.

V příměstských oblastech je úbytek služeb kompenzován vyšší intenzitou veřejné dopravy, v odlehlejších územích může být ale veřejná doprava pro denní dojížďku za základními službami nedostatečná. Neexistence základních služeb se projevuje snížením atraktivity obcí a hrozbou jejich vylidňování. Zhoršují se i podmínky pro soběstačnost seniorů, čímž narůstá zátěž systému sociálních služeb. Zvyšování dopravní zátěže při nákupech v obchodních centrech zase vytváří tlak na životní prostředí. Rušení obchodů v malých obcích má dopady i na lokální ekonomiku.

Obchody musí nabízet další služby

Projekt se zaměřuje na zkoumání dostupnosti zásobování základními potravinami a chce přispět ke zvýšení rovnosti podmínek v přístupu k základním životním potřebám. „Zmíněné problémy veřejná správa vnímá a snaží se podpořit udržení obchodů v malých obcích. Podpora na různých úrovních je ale nesystematická a často se řeší problémy, až když nastanou,“ uvedl Zdeněk Šilhan z GaREP.

Projekt se proto dotýká efektivnosti veřejných politik, konkrétně podpory rozvoje venkova a udržení služeb na venkově. „V této souvislosti je důležité i v nejmenších obcích usilovat o aktivní podnikatelský přístup, vstřícnost vůči zákazníkům včetně flexibility vůči různým skupinám zákazníků, zavádění inovací, přizpůsobení nabídky zboží a poskytování dalších služeb. Důležité je nerezignovat pouze na zajištění základních potravin pro méně mobilní občany,“ upozornil Zdeněk Šilhan.

Některá konkrétní řešení známe už dnes

I když bude projekt ukončen až příští rok, už teď jsou známá nějaká konkrétní řešení. Prozatím výzkumníci již zjistili některé obecně platné skutečnosti. Například to, že pokud v obchodě nakupuje většina obyvatel vesnice, včetně větších nákupů, je možné jej udržet i v poměrně malé obci. Pomáhá i cestovní ruch, chataři, letní či zimní turistická sezóna, také větší vzdálenost obcí od měst se supermarkety nebo přítomnost většího zaměstnavatele v obci. Pro udržení obchodů na venkově je klíčové i angažovanost místní samosprávy v udržení obchodu, například formou dotací, sníženého nájmu, případně nakupování v obchodě zboží pro obecní akce a podobně.

Klíčoví jsou i prodavači/prodavačky, kteří/které dokážou objednat zboží zákazníkům na míru. Na udržitelnost obchodu má vliv, pokud je prodavač/prodavačka místní a je buď v důchodu, nebo má ještě jiné zaměstnání, například provozuje hospodu. Provozní náklady značně snižuje i to, pokud provozovatel obchodu vlastní budovu, kde obchod je, případně pokud prostory pronajímá obec za symbolický nájem.

Jedním z prvních výstupů projektu byl také workshop, který proběhl v Praze (včetně možnosti on-line připojení). Zde se objevila řada námětů k rozvinutí a ověření při dalším řešení projektu. „Na malých obcích může pro udržení obchodu hrát velkou roli zaměstnanost. Vytvoření podmínek pro podnikání tak nepřímo podpoří i obchod,“ uvedl Tomáš Dubský, starosta obce Vysočina. Významnou roli hraje i to, kolik obec přitáhne návštěvníků. Negativně paradoxně mohou působit pojízdné prodejny s uzeninami či zeleninou, které často prodávají přímo před místním obchodem a odeberou mu zákazníky. „Velkou roli v atraktivitě obchodu hraje vzhled prodejny, nabízený sortiment a jeho čerstvost,“ zdůraznil na workshopu Pavel Březina, předseda představenstva Asociace českého tradičního obchodu. Položil i otázku, zda v nejmenších obcích není ekonomičtější zajistit zásobování jiným způsobem než udržováním kamenné prodejny, například zavezením seniorů do obchodu v jiné obci.

Výzkum venkovských obchodů s potravinami otevírá i další příbuzná témata. Výzvou pro český venkov je totiž i podpora místních zemědělců a producentů potravin. Zatímco řetězce a paradoxně často i venkovské obchody odebírají potraviny z velkoskladů, které zásobují velcí zemědělští producenti, pro malé zemědělce je to zničující politika. Malé obchody na vesnicích přitom mají výborně předpoklady pro to jim pomoci a rozvinout kratší dodavatelské řetězce.

Články autora Veronika Dostálová

Nejnovější články

Trendy
Digitální proměna: tajemství vaší úspěšné budoucnosti

V návaznosti na toto uvědomění vzniká další otázka. Co...

Možná si kladete otázku, kdy je ten správný...

Určujte si vize a cíle. Když se odhodláme udělat zásadní rozhodnutí...

Klíčem k úspěchu jsou SMART cíle – specifické, měřitelné, dosažitelné,...

Za domem máme kouzelný les, kde chce každý...

Dalším klíčovým prvkem je zapojení všech zúčastněných stran...

Ano, v následném kroku digitální transformace přichází na řadu další podstatná...

Co se tím myslí? Pokud ve vaší firmě chybí potřebné IT...

Co si pod tím představit? Klíčem je podrobný, realistický plán,...

Tým by měl být sestaven standardně – z přirozených...

Člověk se učí celý život. Posledním krokem na cestě...

Na straně zaměstnanců může digitální transformace vyvolávat smíšené...

Pohled z praxe
Razantní škrty? Digitalizace vám sníží firemní náklady dlouhodobě

Firmy, které dostávají doklady e-mailem nebo poštou, tráví...

Velká faktura od dodavatele pro některé firmy znamená,...

Doklady vám chodí elektronicky, ale následně si je...

Sklad je místo, kde má digitalizace obrovský dopad...

Analýzy
Leden potvrdil zvyšování kvality DDoS útoků

Zdánlivě slabší útoky se totiž i hůře odhalují....

Stále oblíbenější útoky přímo na aplikační vrstvě umožňují...

Nejnovější Aktuality

Cestovní ruch
Newsletter pro CzechTourism nově připravuje COT group

Předmětem smlouvy mezi národní turistickou centrálou a komunikační...

Pod dřívějším názvem COT media se společnost od...

Aktuality
Sokrates v Mostu představil vysoké a vyšší odborné školy

Generálním partnerem pro letošní 16. ročník je opět...

Letošního ročníku se svými zástupci na jednotlivých stáncích...

Cílem těchto veletrhů je seznámit širokou veřejnost, zvláště...

Aktuality
Další umělá krize končí: ceny cukru byly v pořádku

Cena cukru v roce 2022 vzrostla napříč celou...

„Je dobře, že se konečně ukazuje, jak negativní...

Bývalý ministr zemědělství Zdeněk Nekula před rokem vyzval...

„Jsme rádi, že sektorové šetření jasně ukázalo, že...