Neděle 19. května 2024
ikona hodiny4. 7. 2023 12:07

Unikátní studie a výzkum českých vědců

Virtuální realita pomůže se zvládáním bolesti

Jak pomoci pacientům s popáleninovým traumatem zvládat bolest a úzkost při výměně obvazů na převazovně? Tím se zabývá tým českých odborníků už od roku 2020. Jejich dosavadní výsledky ukazují, že by se k tomu dala úspěšně využít virtuální realita. Evropsky unikátní výzkum dokončí ještě letos. Projekt s významným celospolečenským dosahem podpořila Technologická agentura České republiky (TA ČR) částkou téměř 10,8 milionu korun v Programu ÉTA.

Veronika Dostálová autor

Technologická agentura ČR

Foto: Shutterstock.com Čeští vědci dokončují evropsky unikátní výzkum virtuální reality ve službách medicíny Foto: Shutterstock.com

Na vývoji speciální aplikace pro virtuální realitu a metodice pro její využívání pracují společně specialisté z 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (2. LF UK), z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, z Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a ze společnosti SPACE, s.r.o.

„Vedle farmakologické terapie bolesti existuje i řada nefarmalogických možností, jako je například poslech hudby, hypnóza, relaxační techniky, sledování televize a podobně. Všechny jsou založené na odvedení pozornosti od pocitu bolesti,“ uvedl Petr Konvalinka, předseda TA ČR. „Virtuální realita se zdá být nejslibnější z těchto možností. Kromě odvedení pozornosti od bolesti snižuje také úzkost a zvyšuje spolupráci pacienta,“ dodal.

První studie na toto téma se uskutečnila v USA v roce 2000 na dvou dětských pacientech. Od té doby proběhlo mnoho dalších studií zabývajících se využíváním virtuální reality při snižování pocitu bolesti u popáleninových traumat po celém světě. „Všechny se shodují na tom, že největší efekt se dostavuje zejména u osob, které se dokáží nejvíce ponořit do virtuální reality a dostavuje se u nich pocit, že jsou přítomní v příjemnějším prostředí než na převazovně. I když je bolest spontánní reakcí na bolestivý stimul, tak je tento proces stále kontrolovatelný. Lze ho tedy tak částečně kontrolovat prostřednictvím aplikací ve virtuální realitě,“ vysvětlil Martin Zielina, hlavní řešitel za 2. LF UK.

Nejčastěji se k těmto účelům využívá od roku 2001 aplikace SnowWorld, která je však z dnešního pohledu zastaralá – neumožňuje pacientům patřičně se vnořit do děje zprostředkovaného pomocí virtuální reality, jako by tomu bylo u hardwaru a softwaru respektujícího současný technologický vývoj v této oblasti, jehož výsledkem je vysoce imerzivní virtuální realita.

V Evropě, až na pár výjimek jako je například Německo nebo Nizozemí, dosud nebyl zkoumán vliv virtuální reality při léčbě popálenin. Žádná z relevantních studií nezahrnuje kontrolní skupinu, ba ani nejsou zveřejněné informace o pilotním ověřování publikovaných designů. „Ačkoliv se opakovaně v těchto studiích vyskytuje hypotéza, že míra imerzivity má vliv na prožívání bolesti při jejím snižování prostřednictvím aplikace s virtuální realitou, tak tato hypotéza dosud nebyla experimentálně testována. A právě tím se v našem projektu zabýváme,“ upozornil Martin Zielina.

Do výzkumu je zapojených šedesát pacientů. Působení virtuální reality na nich členové projektového týmu ověřují v různých fázích péče spojené s výměnou obvazů. U každého zapojeného pacienta probíhá pouze část převazu s virtuální helmou, a to vždy v jiné části na každém z alespoň dvou sezení. Pacienti v experimentální skupině mají ve virtuální helmě interaktivní prostředí, zatímco ti v kontrolní skupině mají pouze statické obrázky zasněžené krajiny. Nashromážděné informace od pacientů poté výzkumníci vyhodnotí včetně doporučení a komentářů pacientů směrem k doladění použití virtuální helmy. „Výsledky pilotního ověření potvrzují, že virtuální realita snižuje pociťovanou bolest u pacientů cca o 40 procent,“ řekl Martin Zielina.

Průběžné informace o tomto projektu jsou k dispozici na webu https://vrburns.eu/.

Články autora Veronika Dostálová

Nejnovější články

Cestovní ruch
Show nejen pro šotouše

Letošního ročníku Festivalu, který proběhne pod záštitou místopředsedy...

Kromě krásných parních lokomotiv z tuzemska i ze...

V pátek 13. září 2024 po obědě bude...

Kromě vystavených lokomotiv budou rovněž představeny vozy s...

Cestovní ruch
Inspirace pro svatbu na zámku Nelahozeves

Co zámek nabídne? Dopoledne od 10 hodin je...

V roce 2022 se v ČR uskutečnilo na padesát pět...

Zámek Nelahozeves má konkurenční výhodu v relativní blízkosti Prahy...

Akce Inspirace ke svatbě na zámku se samozřejmě...

Analýzy
Kyberzločinci zneužívají nové zranitelnosti o 43 % rychleji

Společnost Fortinet, světový lídr v oblasti kybernetické bezpečnosti...

Útoky začaly v průměru 4,76 dní poté, co...

Útoky se týkaly méně než 9 % všech...

Botnety prokázaly neuvěřitelnou odolnost – v průměru trvalo...

Nejnovější Trendy

Trendy
Digitalizace mění management stavebních projektů

Prostřednictvím digitálních platforem pro stavební profesionály (tzv. PropTech...

Prostřednictvím analýzy historických dat a ukazatelů výkonnosti lze...

Další odvětví jako třeba automobilový průmysl již se...

Trendy
Čeští experti připravují zdravější rostlinné oleje

Při rafinaci oleje dochází k odstranění zbytků mechanických...

„Od nás, jako výrobců pokročilé rafinační technologie se...

Analýzy
Nejistá budoucnost českých firem

I když panuje všeobecný optimismus ohledně AI a...

Respondenti z českých firem uvádějí, že GenAI má významný...

V širším měřítku zůstává pro firmy problémem kybernetická...

Výzkum také odhaluje důležitost moderní datové infrastruktury v...