Sobota 13. dubna 2024
ikona hodiny29. 5. 2023 10:27

Nové mosty ze dřeva a betonu šetří peníze i přírodu

Čeští výzkumníci přišli na to, jak efektivním spojením dřeva a vysoko hodnotných betonů při návrhu a výstavbě mostních konstrukcí ušetřit, a přitom ještě výrazně přispět k ochraně životního prostředí. Ekonomické přínosy spočívají nejen ve snížení nákladů na pořízení konstrukce, ale díky inovativnímu řešení mají konstrukce až dvakrát delší životnost bez nutnosti dodatečných nákladů na údržbu. Na projektu spolupracovali experti z Kloknerova ústavu Českého vysokého učení technického v Praze a společnosti Novák & Partner, s.r.o. Částkou téměř 8,8 milionu korun z Programu EPSILON projekt podpořila Technologická agentura České republiky (TA ČR).

Veronika Dostálová autor

Technologická agentura ČR

Foto: TA ČR Čeští vědci přišli s inovací pro stavbu mostů Foto: TA ČR

Výsledky řešení projektu již byly přímo použity při přípravě dvou experimentálních mostních konstrukcí a jedné lávky pro soukromého investora. Unikátnost řešení spočívá ve využití spojení trvanlivého dřevěného lepeného prutového prvku a deskového prvku z cementového kompozitu – vysoko hodnotného betonu.

„Použitím vysoko hodnotných cementových kompozitů pro spřažené dřevo-betonové konstrukce se minimalizují dopady výstavby na životní prostředí, dosahuje se vysokého stupně udržitelnosti materiálového hospodářství i zvýšení životnosti a trvanlivosti konstrukce, při dosažení nemalých ekonomických přínosů,“ upozornil Petr Konvalinka, předseda TA ČR.

Ekonomické přínosy spočívají jak ve snížení přímých nákladů na pořízení konstrukce, tak díky vlastnostem použitých vysokohodnotných betonů i nákladů na zajištění bezporuchového provozu během celé plánované životnosti konstrukce.

„V případě dřevo-betonových konstrukcí dochází k účinnému využití obou moderních materiálů a k ideálnímu využití jejich vlastností. Dřevo je materiál přírodní, obnovitelný a pokud je chráněné proti vlhkosti tak i vysoce trvanlivý,“ vysvětlit Petr Konvalinka.

Využitím této nové metody se dosahuje vysoké životnosti konstrukce, přičemž dochází ke snížení celkového objemu produkovaného betonu, a tím i k redukci emisí CO2, které se podílejí na globálním oteplování.

Výsledky našeho projektu vedou i ke zlepšení návrhu, realizace a správy mostních konstrukcí. To přináší vysokou efektivitu při jejich navrhování a zvýšení rychlosti výstavby o cca dvacet procent oproti standardním konstrukcím podobného typu. Tím pádem dochází i ke zlepšení pozice na trhu těch, kteří tuto metodu využívají,“ vysvětlil Lukáš Vráblík, technický ředitel firmy Valbek, která je nástupnickou organizací společnosti Novák & Partner.

Optimalizace a obecné zefektivnění mostních konstrukcí šetří peníze na jejich údržbu i pro finální odběratele, tedy investory a správce. Konstrukce mají navíc až cca dvakrát delší životnost bez nutnosti dodatečných nákladů.

Články autora Veronika Dostálová

Nejnovější články

Expertní pohled
Firemní benefity v roce 2024: Včerejšek neplatí!

Ke změně náhledu dochází po téměř 30 letech...

Zatímco výše prvních dvou se bude každoročně měnit,...

V této oblasti se nově zavádí pojem daňově...

Zaměstnavatel má tři možnosti, jak svým zaměstnancům přispívat...

„Na straně zaměstnavatele je příspěvek na stravování v...

„Právě tato oblast budí největší vášně a je...

„Všechno plnění je potřeba načítat průběžně na mzdovém...

„Pokud jde o zaměstnavatele a třeba výše uváděný...

Pohled z praxe
Prestižní ocenění pro Lázně Luhačovice

Ocenění převzal generální ředitel Ing. Jiří Dědek: „Ocenění...

„Příkladem je naše dlouhodobá péče o přírodní minerální...

Trendy
Proč Ostrava potřebuje developery?

Místní samospráva ovšem nedokáže takovou výstavbu uspokojit sama....

„Není pochyb o tom, že jedním ze stěžejních...

Navzdory tomu se Ostrava dynamicky mění k lepšímu....

Jednou ze základních podmínek oživení městského centra je...

Věhlas Stodolní se zrodil v devadesátých letech minulého...

Že je to možné, ukazuje proměna obou břehů...

Nejnovější Trendy

Trendy
Proč Ostrava potřebuje developery?

Místní samospráva ovšem nedokáže takovou výstavbu uspokojit sama....

„Není pochyb o tom, že jedním ze stěžejních...

Navzdory tomu se Ostrava dynamicky mění k lepšímu....

Jednou ze základních podmínek oživení městského centra je...

Věhlas Stodolní se zrodil v devadesátých letech minulého...

Že je to možné, ukazuje proměna obou břehů...

Analýzy
České nábytkářství oslabuje, ale ne dramaticky

„Již několik let panují v globální ekonomice jisté propady,...

„Pokles na 51,45 mld. Kč je stále velmi...

Špatná podle Tomáše Lukeše není ani spotřeba nábytku...

Suma za import nábytku v roce 2023 dosáhla 28,18...

Za vyloženě pozitivní trend AČN považuje růst podílu...

Český nábytek podle Čudky vyniká invencí i kvalitou....

Aktuality
Ocenění Nábytek roku 2024 ovládla kancelářská soustava

Vítězná kolekce je dílem designerů Aleše Bartáka, Michaela...

Ocenění Nábytek roku uděluje Asociace českých nábytkářů (AČN)...