×

MICE – speciální příloha časopisu KOMORA

Pondělí 25. září 2023
Přihlásit se / Zaregistrovat se
ikona hodiny18. 4. 2023 06:09

Automatizace řeší nedostatek řidičů i zachraňuje životy

Brněnští experti se na tuto oblast zaměřili ve svém výzkumu

Rozvíjející se automatizace v dopravě má široké využití. Jmenujme například ochranu života řidiče ve ztížených či nebezpečných podmínkách nebo řešení nedostatku řidičů v překladištích či depech. V technologicky vyspělých zemích jako USA, Izrael či Japonsko probíhá velice aktivní vývoj technologií pro dálkové řízení silničních vozidel.

Veronika Dostálová autor

Technologická agentura ČR

Foto: TA ČR Roboauto Foto: TA ČR

V České republice se výzkumu v této oblasti věnují například experti z Centra dopravního výzkumu (CDV) a společnost Roboauto. V rámci jejich společného projektu vzniká řídicí stanoviště operátora dálkově řízeného vozidla, který představuje v praxi vysoce uplatnitelný produkt. Zájem o něj projevují zájem zákazníci jak v tuzemsku, tak zejména v zahraničí. Projekt podpořila Technologická agentura ČR (TA ČR) v programu Ministerstva Dopravy DOPRAVA 2020+ částkou 20,4 milionu korun.

Dálkové řízení neboli teleoperace silničních vozidel je nově se utvářejícím odvětvím automatizace v dopravě. Hlavním přínosem je především ochrana života řidiče ve ztížených či nebezpečných podmínkách. Tato technologie však nalézá uplatnění i jakožto prostředek pro zvýšení schopností autonomních vozidel v situacích, s nimiž si sama prozatím neporadí. V neposlední řadě poskytuje teleoperace nástroj, jak se vypořádat s problémem nedostatku řidičů, neboť například v překladištích či depech jeden řidič dokáže na dálku efektivně obsloužit výrazně větší počet vozidel, než kdyby se musel fyzicky přesouvat mezi nimi. Ačkoliv jsou aktivity v této doméně teprve v začátcích, v technologicky vyspělých zemích jako jsou Spojené státy americké, Izrael, Velká Británie, Japonsko či Estonsko již probíhá velice aktivní vývoj technologií pro dálkové řízení silničních vozidel.

„Naprostá většina v této doméně aktivních institucí zaměřuje svoji pozornost takřka výhradně na technickou stránku řešení, typicky zajištění co nejkvalitnějšího bezdrátového spojení mezi řidičem a vozidlem. Tomu se pochopitelně věnujeme i my, ale náš projekt je unikátní v tom, že klademe velký důraz i na lidský faktor, zejména situační povědomí řidiče,“ konstatoval řešitel projektu Marek Vanžura z Centra dopravního výzkumu. „V rámci projektu jsme proto nejprve specifikovali kritické či jinak problematické situace a podmínky, s nimiž se vzdálený řidič potažmo celý systém může setkat, abychom následně prostřednictvím empirického výzkumu zkoumali, jak takovému řidiči, který sice vozidlo ovládá, ale fyzicky se v něm nenachází, poskytnout všechny potřebné informace a vjemy, aby byla zajištěna bezpečnost provozu i patřičný komfort řidiče,“ vysvětlil Marek Vančura. Získané poznatky se následně promítly do návrhu stanoviště řidiče dálkově ovládaného vozidla. Paralelně s tímto výzkumem probíhal i vývoj prostředků pro zvýšení kvality a dostupnosti datového spojení, což zásadním způsobem také přispívá k bezpečnosti dálkového řízení. Do budoucna lze očekávat další pokroky ve vývoji teleoperace s rozvojem bezdrátových sítí 5. generace.

Obě řešitelské organizace do projektu vstupovaly s velice bohatými předchozími znalostmi. V případě výzkumníků z CDV se jednalo o dlouholeté zkušenosti s výzkumem bezpečnosti silničního provozu a posuzováním situačního povědomí řidičů osobních i nákladních vozidel, v případě firmy Roboauto pak o obsáhlé dovednosti ve vývoji technologických řešení pro české i zahraniční zákazníky v oblasti automatizace dopravy.

Správnost myšlenky projektu a zejména uplatnitelnost jeho výstupů potvrdil rovněž fakt, že v průběhu řešení projektu na scénu vstoupilo půl tuctu firem zabývajících se velmi podobným vývojem. „Trh je v současnosti tedy sice značně konkurenční, ale náš produkt má nezpochybnitelnou hodnotu a výhodu díky implementaci poznatků z realizovaného empirického výzkumu. Právě výzkum v podobném rozsahu, který byl umožněn podporou poskytnutou TA ČR a úzkou spoluprací firmy Roboauto s výzkumnou organizací CDV, nás odlišuje od konkurence, neboť nikdo z nich nenabízí řešení, které by bylo optimalizováno směrem k řidiči tak, jako náš produkt,“ zdůraznil Jakub Jůza, ředitel společnosti Roboauto.

Produkt vzniklý v Brně tak lze označit za unikátní v celosvětovém měřítku a prokazuje, že tuzemské firmy patří ke špičce v oboru, k čemuž TA ČR významně přispívá. „Český tým, jehož výzkum jsme podpořili, svým projektem výrazně přispěl k pochopení limitů a úskalí dálkového řízení silničních vozidel a situačního povědomí řidičů, jež tato vozidla vzdáleně ovládají. Nejen v tomto ohledu je projekt nový a přináší doposud neexistující informace o důležitých faktorech, jež se budou podílet na budoucím bezpečném zapojení autonomních vozidel do provozu,“ řekl Petr Konvalinka, předseda TA ČR.

Články autora Veronika Dostálová

Nejnovější články

Aktuality
Do Prahy míří investiční hvězdy

K hlavním zahraničním hvězdám patří americký investor a...

Adam Kočík i Přemysl Rubeš doplní v panelových...

Expertní pohled
Kdo jsou Granfluencers a co od nich čekat?

Marketéři a média poslední roky píší primárně o...

Podle článku v CNN Business se začínají z...

Problém většiny briefů značek pro digitální kampaně je,...

Názory
Úsudek, invence, zkušenost a odbornost zůstanou doménou lidí

Každý si mohl vyzkoušet, že umělá inteligence umí...

Jsem toho názoru, že revoluce nepřijde za rok...

Nejnovější Expertní pohled

Expertní pohled
Kdo jsou Granfluencers a co od nich čekat?

Marketéři a média poslední roky píší primárně o...

Podle článku v CNN Business se začínají z...

Problém většiny briefů značek pro digitální kampaně je,...

Expertní pohled
Efektivní komunikace s novináři aneb Jak na tiskovou zprávu

Tisková zpráva totiž představuje jeden z nejdůležitějších nástrojů...

Důležité jsou také citace, které dodávají tiskové zprávě...

Expertní pohled
Jak podchytit SEO pro svůj byznys a nezbláznit se z toho

Search Engine Optimization, zkráceně SEO, v češtině chápeme...

Obecně společným znakem SEO je zalíbit se Googlu....

Mít svižné a technicky správně zpracované stránky nemusí...

Při spravování obsahu vašeho webu nesmíte zapomínat i...

V principu platí, že vaší snahou by mělo...

Stejně jako každý digitální obor, i SEO v...