Pondělí 15. července 2024
ikona hodiny28. 7. 2023 07:10

Čeští experti se snaží zabránit vyhynutí tetřívka obecného

Hrozí reálné nebezpečí, že z České republiky definitivně zmizí tetřívek obecný, jehož populace výrazně a dlouhodobě klesá. Ve vybraných oblastech s jeho výskytem sice postupně dochází k úpravám stanovišť, změny jsou však velmi pozvolné a jejich případný pozitivní dopad bude možné pozorovat až se značným časovým odstupem. Někde ale může být na tato opatření dokonce již pozdě.

Veronika Dostálová autor

Technologická agentura ČR

Foto: Václav Fišr Tokající kohout tetřeva v blízkosti adaptační voliéry ze které byl vypuštěn na podzim Foto: Václav Fišr

Odborníci z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti (VÚLHM) a společnost Úsovsko nyní dokončili po čtyřletém výzkumu kvalitní návod, jak s tímto problémem naložit. Technologická agentura České republiky (TA ČR) je v tom finančně podpořila v Programu EPSILON.

Cílem autorů projektu bylo vytvořit metodiku vypouštění tetřívka obecného v lokalitách jeho dřívějšího přirozeného výskytu a zvýšit efektivitu využití finančních prostředků vkládaných státem i jinými subjekty do podpory biodiverzity prostředí. K výzkumu využili 40 jedinců tetřívka obecného (v poměru pohlaví 1:1), u nichž vyhodnocovali úmrtnost a rozptyl domovských okrsků od místa vypuštění v závislosti na ročním období.

„Ti, kdo mají o vypouštění tetřevovitých zájem, dosud postrádali metodiky vhodné pro posouzení stavu prostředí, jeho úpravy a vypouštění tetřevovitých tak, aby bylo úspěšné. Nejproblematičtějším úsekem při navracení do přírody je příprava ptáků na pobyt ve volnosti, a to včetně schopnosti přijímat přirozenou potravu,“ upozornil Petr Konvalinka, předseda TA ČR.

Co způsobuje úbytek tetřívků?

Trvalý úbytek tetřívků obecných v České republice způsobuje řada faktorů. Mezi ně patří snižování hnízdní úspěšnosti, nárůst úmrtí mladých i dospělých jedinců, a to i důsledku nárůstu populací původních i nepůvodních predátorů, jako jsou liška obecná, kuny, krkavec velký, prase divoké nebo invazní mýval severní. Další významným důvodem je úbytek vhodných stanovišť, který zejména v minulosti způsobilo vysušování původně vhodných území, těžba rašelinišť, rozorávání luk, zalesňování cenných bezlesých oblastí a zvýšená intenzifikace zemědělství spojená s nadměrným používáním látek určených na ochranu rostlin a hnojiv.

„V České republice byl v letech 1973 až 1977 celkový stav tetřívků obecných odhadnutý na 2500 až 4 500 kohoutů. V období 1985 až 1989 na 1100 až 2 200 a v roce 2000 na 1 000 kohoutů,“ uvedl František Havránek z VÚLHM. V roce 2010 bylo na území ČR hlášeno 692 tetřívků a v roce 2021 již pouze 504. Pokud nedojde k nápravě, tetřívek obecný by přestal v České republice existovat v průběhu několika následujících desetiletí.

Pomoci může metodika

Čeští specialisté z VÚLHM zpracovali podrobnou metodiku k jeho záchraně v rámci projektu s názvem Model zachování a rozvoje biodiverzity stanovišť a populací tetřevovitých v oblasti Kralického Sněžníku. Další z lokalit, kde se tetřívek obecný vyskytuje, jsou Krkonoše.

Nová metodika k záchraně tetřívka obecného v české krajině

LP_5_2022

Zobrazit

„Naše doporučení, shrnutá v připravené metodice, směřují k uskutečnění vhodných úprav lesního prostředí, kde tetřívek obecný žije, k zajištění dostatku kvalitní potravy pro přežití kuřat, zahrnují zásady lesnického hospodaření i mysliveckého managementu,“ zdůraznil Jan Cukor z VÚLHM.

Články autora Veronika Dostálová

Nejnovější články

Aktuality
Originalita v kultuře: Symfonie zednářů, Mozart i Ellington

Každý zná osm tónů stupnice, ale jen genius...

Téma LVHF 2024 se odráží i v programu...

Na svůj osobní seznam výjimečných zážitků 2024 si...

Hudba a zednářství mají silné pouto. Jak silné...

Aktuality
Průzkum v Českém Švýcarsku: Národní park je dobrý soused

„Jsou to dva roky, co Národní park České...

„Jak ukazuje hned několik výsledků z reprezentativního šetření,...

Z dotazování vyplynulo, že většina obyvatel obcí národního...

Aktuality
Jak vypadá zaměstnavatel snů podle Čechů?

Pro někoho to může být samozřejmost, ale výplata...

Samotné peníze, ať už jakkoli vysoké, ale nestačí....

Ve vlastním zájmu zaměstnavatelů by mělo rozhodně být...

Role skvělého zaměstnavatele ale tímto nekončí. 87 %...

Pátým pilířem super zaměstnavatele je péče o firemní...

Nejnovější Aktuality

Aktuality
Originalita v kultuře: Symfonie zednářů, Mozart i Ellington

Každý zná osm tónů stupnice, ale jen genius...

Téma LVHF 2024 se odráží i v programu...

Na svůj osobní seznam výjimečných zážitků 2024 si...

Hudba a zednářství mají silné pouto. Jak silné...

Aktuality
Průzkum v Českém Švýcarsku: Národní park je dobrý soused

„Jsou to dva roky, co Národní park České...

„Jak ukazuje hned několik výsledků z reprezentativního šetření,...

Z dotazování vyplynulo, že většina obyvatel obcí národního...

Aktuality
Jak vypadá zaměstnavatel snů podle Čechů?

Pro někoho to může být samozřejmost, ale výplata...

Samotné peníze, ať už jakkoli vysoké, ale nestačí....

Ve vlastním zájmu zaměstnavatelů by mělo rozhodně být...

Role skvělého zaměstnavatele ale tímto nekončí. 87 %...

Pátým pilířem super zaměstnavatele je péče o firemní...