Středa 29. května 2024
ikona hodiny20. 9. 2023 06:24

Jak podchytit SEO pro svůj byznys a nezbláznit se z toho

Ve světě majitelů webů zaujímá SEO podobné postavení, jako zdravá strava v životě většiny z nás. Tušíme, že když tomu věnujeme pozornost, přinese nám to řadu benefitů, ale už není tak jednoduché v tom kontinuálně pokračovat. Jak tedy efektivně, nenásilně a svépomocí podchytit problematiku SEO, abyste udrželi svůj web stále fit, a zároveň dosáhnout optimálních výsledků i s omezenými zdroji se dozvíte v tomto článku.

David Wilczek autor

Foto: Shutterstock.com Jak podchytit SEO pro svůj byznys a nezbláznit se z toho Foto: Shutterstock.com

Search Engine Optimization, zkráceně SEO, v češtině chápeme jako systém optimalizace pro vyhledávače. Zatímco technická stránka SEO zajišťuje bezproblémový chod funkcí webu, mezi které patří optimalizace rychlosti webu, ošetřování duplicit a indexace, jeho obsahová složka se zabývá zveřejněným obsahem. Tím je možné rozumět nejen blog či jinou content marketingovou platformu, ale i produktové karty, kategorie nebo home page.

Další často zmiňované dělení se týká toho, zda se změny dějí přímo na webu (on-page), nebo zda řešíme otázku reputace našich stránek v očích vyhledávačů prostřednictvím webů, které na ně odkazují (off-page). Hlavním cílem off-page je dostat váš web do povědomí široké veřejnosti a zároveň získat zájem od relevantních zdrojů.

Neexistuje univerzální způsob, jak dosáhnout nejlepšího možného výsledku. Nicméně se základním přehledem o nástrojích společnosti Google, které pokryjí značnou část vašich SEO potřeb, se vaše šance na úspěch výrazně zvyšují. „Z pozice majitelů byznysů je spíše než zevrubná znalost důležitý přehled,“ potvrzuje Tomáš Vacek, partner reklamní agentury Contexto. Zaměřte se na bezplatný analytický nástroj Google Search Console, který Vám poskytne nedocenitelné informace o tom, skrze jaké vyhledávací dotazy chodí lidé na váš web a jaké stránky se na dané dotazy nejlépe umisťují.

Jak být ve vyhledávání první?

Existuje pár zásad, díky kterým si vybudujete velmi solidní základ pro tvorbu kvalitního obsahu:

  • Tvořte pravidelně. „Chytit slinu jednou za měsíc a vypustit posledního tři články najednou je podstatně horší, než si stanovit režim a produkovat co týden, to článek. Takže slinu klidně chyťte, ale naplánujte si vypuštění jejího výstupu postupně,“ říká Tomáš Vacek, partner reklamní agentury Contexto, www.contexto.cz.
  • Tvořte na základě dat. GSC, Google Analytics, Google Trends, případně specializované SEO nástroje jako Marketing Miner či Collabim. To vše jsou zdroje, které vám mohou poskytnout informace o tom, na co se lidé ptají a jak. Vaším úkolem je pak už pouze odpovědět prostřednictvím kvalitně zpravovaného, relevantního obsahu.
  • Tvořte pro lidi. Stokrát omílané, stále ještě nerespektované. Pro vyhledávač je důležité upřednostňovat takový obsah, který budou lidé chtít číst, proto vždy preferujte čtivost před násilným roubováním klíčových slov do textu.
  • Ptejte se lidí. Čím specifičtější produkt či službu nabízíte, tím větší šance, že mluvíte diametrálně jiným jazykem než váš zákazník. Profesní žargon či představa o tom, co vše zákazník ví, zná a pochopí, jsou častými zabijáky content marketingových snah.
  • Sledujte konkurenci. Vaši soupeři na marketingovém kolbišti řeší stejné problémy jako vy. Domnívat se, že víte vše lépe než oni, by byla cesta k záhubě. Nechat se naopak inspirovat k nápadům na nový obsah může být přínosem.

Role indexace

Obecně společným znakem SEO je zalíbit se Googlu. Mít dobře podchycenou indexaci znamená, že vyhledávač o vašich stránkách ví a zvažuje je jako jednu z možných odpovědí na vyhledávaný dotaz. Informaci o stavu indexaci webu získáte snadno po založení GSC kliknutím na záložku Indexace. „Pokud bojujete s indexací stránek, o kterých by Google měl vědět, je dobré nechat si poradit od GSC, která Vám typicky řekne, co indexaci dané stránky brání. Typické problémy bývají duplicitní, neoriginální, nebo nedostatečný obsah, explicitní zákaz indexace v systému či špatný technický stav webu. Detaily je třeba řešit individuálně,“ radí Tomáš Vacek.

Vstupní stránky, vyhledávací výrazy a ranking

Mít svižné a technicky správně zpracované stránky nemusí vždy stačit. Pokud GA nebo jiný analytický nástroj zaznamenává vysokou návštěvnost, ale nesplňuje to očekávané nákupy, leady a konverze, mohlo se stát, že váš web nebyl odpovídající vstupní stránkou na jejich požadavek.

GSC umožňuje získat detailní vhled do vyhledávacích dotazů a vstupních stránek. Kromě toho poskytuje data o průměrné pozici ve vyhledávání, s ohledem na klíčové dotazy i stránky. Faktory jako osobní preference hledajícího mohou ovlivnit celkové výsledky, takže průměrná pozice nemusí vždy zcela odpovídat skutečnosti.

Backlink portfolio

Při spravování obsahu vašeho webu nesmíte zapomínat i na problematiku off-page, tedy dění na webech třetích stran. Její základní složkou je koncept zpětných odkazů (backlinků), zjednodušeně řešení, kolik a jak kvalitních webů na ten váš v jakém kontextu a jakým způsobem odkazuje. Je celá řada specializovaných nástrojů, které urychlují práci s portfoliem backlinků, z těch českých je to například zmiňovaný Marketing Miner nebo Collabim. Existují i volně dostupné stránky, které ale poskytují data v omezené míře, nejlepší z nich pravděpodobně Free Backlink Checker od společnosti Ahrefs.

Jak se zpětnými odkazy pracovat?

V principu platí, že vaší snahou by mělo být získávat zpětné odkazy z důvěryhodných zdrojů relevantních Vašemu oboru. Kromě webů partnerů a registrace na místech, jako jsou Google či Seznam mapy, se může jednat například o oborové weby, magazíny, encyklopedické platformy typu Wiki a tak podobně. Naopak je třeba vyhnout se veškerým podezřele levným odkazům či odkazům vedených bez zjevného kontextu. „Pro koncepční linkbuildingovou strategii nicméně platí totéž, co pro zbylé již zmíněné oblasti SEO. V určitý moment je dobré přestat investovat vlastní čas a poradit se s odborníkem,“ doplňuje Tomáš Vacek.

Držte krok s dobou a průběžně aktualizujte své SEO

Stejně jako každý digitální obor, i SEO v posledních letech prochází turbulentními změnami. S popularizací AI se zásadně zvýšily nároky kladené na copywritery a SEO specialisty. S tím, jak se zrychlí a zjednoduší produkce textu, bude třeba čím dál víc klást důraz na jeho kvalitu a dobré technické zpracování samotného webu. Je tedy třeba uchopit dobře základy a nastavit si takový modus operandi, který umožní vašemu webu nenásilný a konstantní rozvoj.

Nejnovější články

Cestovní ruch
Ekonomický význam cestovního ruchu v regionech vzrostl

V roce 2022 činil celkový objem výdajů za...

Přes pomoc různých subvenčních programů v oblasti zaměstnanosti...

Cestovní ruch
Míra rizika úpadku cestovní kanceláře činí 0,1 %

Míra rizika úpadku CK v ČR je velmi...

Na českém trhu nyní operuje celkem 596 cestovních...

Pohled z praxe
I u zelených kancelářských budov je prostor pro úsporu nákladů

To je samo o sobě potvrzením environmentálně šetrného...

Každopádně do budoucna CBRE plánuje neusnout na vavřínech....

Nejnovější Expertní pohled

Expertní pohled
Proč se vyplatí jít na vysokou školu?

„Absolventi středních škol stojí před rozhodnutím, zda pokračovat...

Peníze jsou nepochybně silný motivátorem nejen pro mladé...

Vysokoškolákům s ukončeným vzděláním magisterského a inženýrského stupně...

Vztah s člověkem, který umí s vámi do...

„Erasmus je program, díky kterému hranice vlastní země,...

„Úspěšné české i zahraniční firmy nabízejí studentům během...

Expertní pohled
V globální ekonomice narůstá protekcionismus

Nová cla ovlivní asi jen 4 % celkových...

V případě evropského sektoru automotive hrozí ještě agresivnější...

Expertní pohled
Jak se nestát terčem podvodů

K tématu šedé zóny novodobých investičních příležitostí promlouvá...

Šedá zóna investic se vztahuje k situacím, kdy...

Současný trh investic zůstává víceméně stabilní, i když...

Z některých názorů může vyplývat, že povinnost mít ISIN...

Pro nezkušené investory je důležité dodržovat několik základních...

Pamatujte, že pokud něco zní příliš dobře na...

Bondbot představuje společnost pro emisi dluhopisů, která vznikla...