Pondělí 22. července 2024
ikona hodiny17. 12. 2023 06:04

Společnost Prague City Tourism se stará

V rámci společensky odpovědných aktivit (CSR) podporuje mladé dospělé, nasazuje dobrovolníky do nemocnice, ale pomáhá i finančně

Společnost Prague City Tourism se vedle rozvoje udržitelného cestovního ruchu zaměřuje i na dobročinné aktivity a podporu a rozvoj místní komunity. Hlavní prioritou je posilovat identitu města a jeho obyvatel. Pracuje tak na budování vztahu místních obyvatel, ale i turistů k metropoli. Proto vedlejší činnosti své společenské odpovědnosti společnost koncentruje do pomoci znevýhodněných dětí, podpory lidí v nemocnici pod Petřínem, či adopce významného hrobu bratrů Maxových.

Klára Janderová autor

tisková mluvčí Prague City Tourism

Foto: Shutterstock Prague City Tourism v rámci společensky odpovědných aktivit (CSR) podporuje mladé dospělé, nasazuje dobrovolníky do nemocnice, ale pomáhá i finančně Foto: Shutterstock

Firemní kultura společnosti je citlivá k potřebám znevýhodněných, proto její dobročinné aktivity kombinují finanční pomoc, potenciál zaměstnanců, ale také podporu ve formě péče či revitalizace.

Aktuálně silnou spolupráci Prague City Tourism navázala prostřednictvím memoranda s organizací Letní dům, která systematicky podporuje pěstounské rodiny, děti z dětských domovů a ohrožené rodiny. Během roku Prague City Tourism pomáhá s volnočasovým programem dětí a pěstounských rodin například formou komentovaných vycházek s průvodci po Praze nebo poznávání Prahy z výšky a to návštěvou památkových objektů, převážně věží, ve správě společnosti. Novinkou je také dobročinná sbírka a zapojení zaměstnanců, kteří byli ochotni děti podpořit, výtěžek poputuje na učebnice a edukativní pomůcky.

„Díky tomu, že je naše společnost akciovou společností města cítíme silnější odpovědnost k jeho rozvoji. Jedním z pilířů naší společenské odpovědnosti je také podpora a rozvoj místní komunity, proto jsme mimo jiné navázali spolupráci s nemocnicí pod Petřínem a také organizací, která podporuje děti ze znevýhodněného prostředí,” komentuje předseda představenstva Prague City Tourism František Cipro a zároveň dodává: „Moc si vážím také aktivity našich zaměstnanců, kteří se s nadšením pustili do práce a skvěle reprezentují hodnoty společnosti v praxi.

Podpora míří také do Nemocnice Milosrdných sester svatého Karla Boromejského v Praze. Právě odsud společnost například objednává nejrůznější pochutiny v rámci cateringu, kterým finančně podporuje úsilí sester a zároveň i rozvoj nemocnice. Kromě pochutin od sester společnost podpořila také sociální podnik Modrý domeček, který zaměstnává zdravotně postižené. Od něho společnost před Vánoci objednala pražské cukroví pro partnery a zaměstnance.

Podpora sociálního podnikání se promítá do mnoha aktivit organizace. Například při vývoji nového stejnokroje pro své pracovníky na památkových objektech a turistických informačních centrech využívala zásady sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Ve veřejné soutěži jasně deklarovala zájem o účast malých a středních podniků a zvýhodnila dodavatele, kteří vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, sociálním a kulturním znevýhodněním.

„Skutečně nám záleží na tom, abychom pečovali nejen o historické objekty, které máme svěřené do péče, ale systematicky rozvíjeli naše aktivity tak, aby byly co nejefektivnější, ale i prospěšné. Vývoj našeho dress codu je tomu zářným příkladem, kdy jsme zapojili do výroby sociální podniky,” vysvětluje místopředsedkyně představenstva Prague City Tourism Jana Adamcová.

Dalším úsilím Prague City Tourism je adopce a revitalizace hrobu, který bude společnost financovat ze svých výnosů. Na konci roku 2023 společnost totiž od Správy pražských hřbitovů adoptovala hrob bratří Maxových, kteří jsou autory některých soch na Karlově mostě. Zanedbaný hrob společnost nechá opravit a bude o něj pečovat.

Nejnovější články

Expertní pohled
Bude povolování staveb rychlejší, jednodušší a srozumitelnější?

Tento údaj vychází z referenčního projektu logistické haly, který...

Povolení na umístění a základní parametry stavby budou jednodušší. Všechna...

Od 1. července 2024 přechází ČR z místní na centrální celostátní podatelnu....

Zrychlí se tedy proces povolování staveb? Ano. Bude...

Aktuality
Vláda musí prevenci věnovat větší pozornost

Co vás vedlo k tomu, že jste se rozhodla...

Co je třeba změnit? Zaměstnavatelé by měli dobré...

Bude tedy součástí dialogu se státní správou i toto...

Máte v plánu i nové projekty? Především se domnívám, že...

Trendy
Vznikla CNAIP – Česká národní AI platforma

Většina zakládajících členů CNAIP se intenzivně věnuje rozvoji ekosystému umělé...

Česká národní AI platforma chce také šířit ve...

Více než polovina firem v Česku zatím umělou inteligenci...

Nejnovější Pohled z praxe

Pohled z praxe
Česká firma zrychlila dispečink britských sanitek o 20 %

Po prvotní pilotní fázi pomohl český poskytovatel cloudového...

Společnost EMED patří mezi dynamické a rychle rostoucí...

Výrazný přínos implementace českého softwaru potvrzuje Craig Smith,...

EMED začínal s využíváním Daktely s 280 zaměstnanci...

Spojené království představuje pro Daktelu unikátní výzvy a...

Vzhledem k expanzi Daktela vybudovala lokální tým deseti...

Jiří Havlíček, generální ředitel společnosti Daktela, k tomu...

Trendy
Umělá inteligence se čile zabydluje ve firmách

AI může být využita jako virtuální asistent, který...

AI se stává nepostradatelným spolupracovníkem při tvorbě obsahu,...

„Manuálně přepisovat, sdílet a zpětně vyhledávat různé reporty,...

Umělá inteligence může vytvářet obrázky a grafiku na...

AI také hraje klíčovou roli v brainstormingu a...

Videa & Podcasty
Jak firemní kultura ovlivňuje zdraví zaměstnanců

1:20 Co je Feel Good Company 2:00 Mají...