Čtvrtek 22. února 2024
ikona hodiny2. 1. 2024 10:13

Moderní výzvy v IT: nedostatek odborníků a nástup AI

I když rok 2023 přinesl dynamické změny a výzvy, firmy se stále intenzivněji zaměřují na investice do vzdělávání svých zaměstnanců v oblasti informačních technologií. Trend nedostatku kvalifikovaných pracovníků pokračuje, a to vyžaduje neustálé úsilí o školení a rozvoj pracovníků.

Jan Dvořák autor

výkonný ředitel Počítačové školy Gopas

Foto: Shutterstock.com Moderní výzvy v IT: nedostatek odborníků a nástup AI Foto: Shutterstock.com

Firmy si stále více uvědomují, že systematické vzdělávání je klíčovým faktorem pro udržení konkurenceschopnosti. Tato potřeba se neomezuje pouze na IT odborníky, ale zahrnuje i další profesní profily, včetně obchodníků a administrativních pracovníků. Vzdělávání poskytované zaměstnavatelem se stává stále důležitějším prvkem zaměstnaneckých benefitů.

V roce 2023 začal projekt MPVS, do kterého jsme se zapojili. Jedná se o projekt Jsem v kurzu a díky dotaci 50 000 Kč pro každého, se můžete přihlásit na vybraný kurz a zaplatit jen 18 procent z částky kurzu. Hlavním cílem tohoto projektu je rozvoj znalostí a dovedností v oblasti informačních technologií dostupný pro každého. Nejčastěji navštěvované, v rámci tohoto projektu, byly kurzy programování v jazyku Python, dále pak kurzy Excelu a Power BI nebo například kurz metody OSINT.

A jaký je výhled na rok 2024?

Můžeme očekávat masivnější s nástup umělé inteligence a její zařazení do každodenního procesu. Je nesporné, že se s AI budeme setkávat stále více v práci i v soukromém životě. Očekáváme tedy zvýšený zájem o kurzy AI pro manažery, programátory v jazyku Python nebo cloudové specialisty.  Aby byly firmy konkurenceschopné, budou muset jejich pracovníci s AI nástroji pracovat a prakticky je využít ke své každodenní práci. Vedoucí pracovníci a manažeři již nyní zajímají témata, pro které jsme Generativního AI na míru, i zde očekáváme zvýšený zájem.

Během tohoto roku začne platit aktualizovaný zákon o kybernetické bezpečnosti. Evropská směrnice NIS2 má za cíl zvýšit standard kybernetické bezpečnosti v Evropské unii. Firmy a organizace by se měly připravit na nové požadavky a změny, které nový zákon přinese. Neznalost zákona totiž neomlouvá. Stanovené povinnosti musí subjekt plnit bez toho, aby ho nějaká instituce nejprve vyzývala. NIS2 dopadne v různé míře na téměř všechna odvětví ekonomiky.

Nově do této skupiny povinných subjektů budou spadat všechny organizace, které poskytují alespoň jednu službu uvedenou v přílohách směrnice NIS2 (energetika, veřejná správa, doprava, bankovnictví, zdravotnictví, pitná voda a odpadní voda, chemický průmysl, ICT služby, digitální infrastruktura a další) a zároveň jsou středním nebo velkým podnikem. Tedy pokud zaměstnávají 50 a více lidí, nebo dosahují ročního obratu nebo bilanční sumy roční rozvahy alespoň 10 milionů EUR.

Dotčené subjekty budou muset vytvářet podrobné analýzy rizik a hlídat kyberbezpečnost i ve svém dodavatelském řetězci. Směrnice vyžaduje mimo jiné i pravidelné školení zaměstnanců, rychlé hlášení incidentů a sdílení bezpečnostního reportingu na firemní, státní i evropské úrovni. Firmy a instituce budou také muset používat evropského systému certifikace produktů kybernetické bezpečnosti.

Evropská směrnice NIS2 navazuje na současnou legislativu, ale klade mnohem vyšší nároky na zabezpečení interních systémů také na celý dodavatelský řetězec dotčených organizací, takže v důsledku bude mít dopad i na řadu menších subjektů. Významně se rozšiřuje počet organizací a systémů státní zprávy i soukromých společností, na které nově dopadají povinnosti řídit prokazatelně svoji informační bezpečnost. A nejen to, součástí je také požadavek na sledování bezpečnostních událostí a řízení incidentů, zvláště pak i hlášení incidentů.

Tato přísnější směrnice EU o kybernetické bezpečnosti NIS2 se má dotknout až 30 000 firem a státních subjektů v ČR. Připravili jsme proto kurz NIS2 a Zákon o kybernetické bezpečnosti, ve kterém se účastníci dozví všechny důležité změny a požadavky, které nový zákon bude požadovat. Vedle školení kancelářských programů v čele s Excelem, nástrojů pro analýzu a zpracování dat Power BI či programovacích jazyků Python nebo Java očekáváme v roce 2024 velký zájem o vzdělávání právě v této oblasti.

Nejnovější články

Pohled z praxe
OZP přispívá na prevenci nejvyšší částkou na jednoho pojištěnce

OZP je dlouhodobě lídrem v modernizacích a využívání nových...

Významnou součástí služeb pro pojištěnce OZP je Asistenční...

Jedním z pilířů zdravotních programů OZP je prevence a...

OZP přinesla na český trh zdravotního pojištění už...

Novinkou roku 2024 je možnost využít kredity na...

Aktuality
Wienerberger obnovuje výrobu v závodech

Od ledna společnost postupně spouští závody v Hranicích,...

Wienerberger také investuje do aktivit spojených s udržitelným...

Rok 2024 bude pro stavební trh rokem očekávání...

Analýzy
Rok 2023: Levnější byty i domy , ceny pozemků dále rostou

„Podle našeho očekávání je cenový pokles u nemovitostí...

Meziroční pokles cen bytů dosáhl vrcholu už ve...

Ceny rodinných domů stoupají dvě čtvrtletí po sobě,...

Samostatnou kapitolou jsou pozemky, jejichž ceny letí dlouhodobě...

Nejnovější Expertní pohled

Expertní pohled
Stavební řízení? Proč jsme vlastně nejpomalejší?

Připomeňme, že podobně jako Česko si vedou v...

Podle nedávné studie představuje stavebnictví v ekonomikách OECD...

Trendy
Digitální proměna: tajemství vaší úspěšné budoucnosti

V návaznosti na toto uvědomění vzniká další otázka. Co...

Možná si kladete otázku, kdy je ten správný...

Určujte si vize a cíle. Když se odhodláme udělat zásadní rozhodnutí...

Klíčem k úspěchu jsou SMART cíle – specifické, měřitelné, dosažitelné,...

Za domem máme kouzelný les, kde chce každý...

Dalším klíčovým prvkem je zapojení všech zúčastněných stran...

Ano, v následném kroku digitální transformace přichází na řadu další podstatná...

Co se tím myslí? Pokud ve vaší firmě chybí potřebné IT...

Co si pod tím představit? Klíčem je podrobný, realistický plán,...

Tým by měl být sestaven standardně – z přirozených...

Člověk se učí celý život. Posledním krokem na cestě...

Na straně zaměstnanců může digitální transformace vyvolávat smíšené...

Expertní pohled
Jak je to s dorovnávací daní?

Zatímco česká dorovnávací daň míří na entity operující...

Nicméně existuje jeden rozdíl mezi daty rozhodnými pro...