Středa 24. dubna 2024
ikona hodiny19. 2. 2024 08:37

Jak je to s dorovnávací daní?

Zákon o dorovnávacích daních pro velké nadnárodní skupiny a velké vnitrostátní skupiny (dále zákon o dorovnávacích daních) je výsledkem dlouhodobé spolupráce států Evropské Unie proti účelnému snížení daňového základu skrze státy s nízkou mírou zdanění, zejména skrze tzv. daňové ráje. Zákon prakticky zavádí dvě nové daně – českou dorovnávací daň a přiřazovanou dorovnávací daň.

Martin Sotolář autor

CROWE

Foto: Shutterstock.com Zákon prakticky zavádí dvě nové daně – českou dorovnávací daň a přiřazovanou dorovnávací daň Foto: Shutterstock.com

Zatímco česká dorovnávací daň míří na entity operující na území České republiky a myšlenkou je zachovat příjmy z tuzemských zdrojů a z nich plynoucí daně v tuzemsku (jinými slovy podpora myšlenky zdanění v místě, kde je zisk vytvořen), přiřazovanou dorovnávací daní budou zatíženy mateřské společnosti.

Cílem zákona o dorovnávacích daních je zavést minimální sazbu efektivní daně, kterou nadnárodní nebo i národní skupina společností aplikuje. Hranice pro takovou skupinu společností byla stanovena jako konsolidovaný výnos za celou skupinu ve výši 750 mil. EUR, a to ve dvou ze čtyřech posledních zdaňovacích obdobích. Takto definovaná skupina je povinna odvést takovou daň ze zisku, aby efektivní sazba daně byla nejméně 15 %.

Samotný výpočet takové efektivní sazby daně vychází z finančních výkazů a jde o poměr úhrnu daní (konkrétně daní splatných a odložených) a úhrnu tzv. kvalifikovaných zisků. Tento poměr je poté porovnáván za všechny společnosti v dané zemi (např. v České republice). Jako primární zdroj dat jsou považovány údaje, které jsou použity pro konsolidovanou účetní závěrku sestavenou nejvyšší mateřskou společností.

Nicméně existuje jeden rozdíl mezi daty rozhodnými pro dorovnávací daň a standardní konsolidovanou účetní závěrkou a tím je situace, při které je dceřiná společnost vyřazena z konsolidované účetní závěrky, například z důvodu nevýznamnosti apod. Tento rozdíl je potřeba brát v úvahu pro potřeby výpočtu dorovnávací daně.

Pokud je tedy společnost součástí skupiny s konsolidovanými výnosy ve výši 750 mil. EUR, je nutné ověřit efektivní sazbu daně, kterou je příjem společnosti zatížen. Pokud je poměr úhrnu daní a tzv. kvalifikovaných zisků menší než 15 %, je takováto společnost povinná odvést dorovnávací daň a dorovnat uhrazenou daň tak, aby bylo dosaženo efektivní sazby daně alespoň ve výši již zmiňovaných 15 %.

Nejnovější články

Expertní pohled
Rok 2027 narovná mzdy mezi muži a ženami

Novinka počítá s transparentností už během náborového pohovoru....

Ačkoli Eurostat uvádí rozdíl ve mzdách mužů a...

Povinné reportování čeká od června roku 2027 firmy...

Změnám šel i bez regulace naproti sektor IT...

Náskok mají také společnosti se sídlem v USA,...

Trendy
Rozmar moderního člověka, nebo udržitelnější způsob nakupování?

Stále více zákazníků si zvyklo pravidelně nakupovat potraviny...

Prvním z důvodů, proč může být rozvoz potravin šetrnější...

K udržitelnosti celého nákupního procesu velkou měrou přispívají také...

Počet automobilů na 1 000 obyvatel v České republice neustále...

Trendy
Revoluční služba Office as a service

Program je platformou pro pronájem zcela kompletní kanceláře...

V roce 2024 je společnost U1 odhodlána i...

Nejnovější Expertní pohled

Expertní pohled
Rok 2027 narovná mzdy mezi muži a ženami

Novinka počítá s transparentností už během náborového pohovoru....

Ačkoli Eurostat uvádí rozdíl ve mzdách mužů a...

Povinné reportování čeká od června roku 2027 firmy...

Změnám šel i bez regulace naproti sektor IT...

Náskok mají také společnosti se sídlem v USA,...

Expertní pohled
Hypotéky by mohly zlevňovat rychleji

V praxi se s využitím různých slev a...

Na první pohled se může zdát, že omezení...

Expertní pohled
Digitalizace v rámci nového stavebního zákona je příležitostí

Celý systém čekají velké změny včetně přechodu na...

S digitalizací systému úzce souvisí zavedení Portálu stavebníka,...