Sobota 13. července 2024
ikona hodiny19. 2. 2024 08:37

Jak je to s dorovnávací daní?

Zákon o dorovnávacích daních pro velké nadnárodní skupiny a velké vnitrostátní skupiny (dále zákon o dorovnávacích daních) je výsledkem dlouhodobé spolupráce států Evropské Unie proti účelnému snížení daňového základu skrze státy s nízkou mírou zdanění, zejména skrze tzv. daňové ráje. Zákon prakticky zavádí dvě nové daně – českou dorovnávací daň a přiřazovanou dorovnávací daň.

Martin Sotolář autor

CROWE

Foto: Shutterstock.com Zákon prakticky zavádí dvě nové daně – českou dorovnávací daň a přiřazovanou dorovnávací daň Foto: Shutterstock.com

Zatímco česká dorovnávací daň míří na entity operující na území České republiky a myšlenkou je zachovat příjmy z tuzemských zdrojů a z nich plynoucí daně v tuzemsku (jinými slovy podpora myšlenky zdanění v místě, kde je zisk vytvořen), přiřazovanou dorovnávací daní budou zatíženy mateřské společnosti.

Cílem zákona o dorovnávacích daních je zavést minimální sazbu efektivní daně, kterou nadnárodní nebo i národní skupina společností aplikuje. Hranice pro takovou skupinu společností byla stanovena jako konsolidovaný výnos za celou skupinu ve výši 750 mil. EUR, a to ve dvou ze čtyřech posledních zdaňovacích obdobích. Takto definovaná skupina je povinna odvést takovou daň ze zisku, aby efektivní sazba daně byla nejméně 15 %.

Samotný výpočet takové efektivní sazby daně vychází z finančních výkazů a jde o poměr úhrnu daní (konkrétně daní splatných a odložených) a úhrnu tzv. kvalifikovaných zisků. Tento poměr je poté porovnáván za všechny společnosti v dané zemi (např. v České republice). Jako primární zdroj dat jsou považovány údaje, které jsou použity pro konsolidovanou účetní závěrku sestavenou nejvyšší mateřskou společností.

Nicméně existuje jeden rozdíl mezi daty rozhodnými pro dorovnávací daň a standardní konsolidovanou účetní závěrkou a tím je situace, při které je dceřiná společnost vyřazena z konsolidované účetní závěrky, například z důvodu nevýznamnosti apod. Tento rozdíl je potřeba brát v úvahu pro potřeby výpočtu dorovnávací daně.

Pokud je tedy společnost součástí skupiny s konsolidovanými výnosy ve výši 750 mil. EUR, je nutné ověřit efektivní sazbu daně, kterou je příjem společnosti zatížen. Pokud je poměr úhrnu daní a tzv. kvalifikovaných zisků menší než 15 %, je takováto společnost povinná odvést dorovnávací daň a dorovnat uhrazenou daň tak, aby bylo dosaženo efektivní sazby daně alespoň ve výši již zmiňovaných 15 %.

Nejnovější články

Aktuality
Průzkum v Českém Švýcarsku: Národní park je dobrý soused

„Jsou to dva roky, co Národní park České...

„Jak ukazuje hned několik výsledků z reprezentativního šetření,...

Z dotazování vyplynulo, že většina obyvatel obcí národního...

Aktuality
Jak vypadá zaměstnavatel snů podle Čechů?

Pro někoho to může být samozřejmost, ale výplata...

Samotné peníze, ať už jakkoli vysoké, ale nestačí....

Ve vlastním zájmu zaměstnavatelů by mělo rozhodně být...

Role skvělého zaměstnavatele ale tímto nekončí. 87 %...

Pátým pilířem super zaměstnavatele je péče o firemní...

Aktuality
Ženy v těžké situaci se mohou rekvalifikovat na IT pozice

Zájemkyně o Digitální akademii od Czechitas se mohou...

Czechitas stipendium se zaměřuje na podporu znevýhodněných žen....

Nejnovější Expertní pohled

Analýzy
Firmy se na nový zákon o kyberbezpečnosti příliš nechystají

Průzkumu se od letošního února do dubna zúčastnilo...

Průzkum také ukázal, že IT experti odpovědní za...

Průzkum se dále zaměřil na rozpočet společností pro...

Pouze 41 % dotázaných firem plánuje využít možnost...

Cestovní ruch
Základní tipy pro kyberbezpečnost na cestách

Kybernetická hygiena je jako ta osobní – základem...

Nejdůležitějším bodem v ochraně proti kybernetickým útokům je „záplatovat“...

Připojení k veřejné Wi-Fi s sebou nese rizika, zejména...

Analýzy
Průzkum CBRE: Věřitelé v Evropě jsou otevřeni podnikání

„Celkem 63 % respondentů předpokládá zvýšení úvěrové aktivity....

Průmyslové nemovitosti a projekty nájemního bydlení jsou nejvíce...

Dvě třetiny dotázaných předpokládají, že požadavky na poskytování...