Sobota 15. června 2024
ikona hodiny11. 6. 2024 07:20

HK ČR v regionech: Ústecký kraj

Hliník je materiál budoucnosti

Marcel Kollmann nejprve založil rodinný podnik v oblasti kontroly kvality pro německý automobilový průmysl, pak se pustil do výroby hliníkových polotovarů. V budování dobrých obchodních vztahů mu pomáhá i úctyhodná znalost jazyků – mluví totiž německy, rusky, anglicky, italsky, francouzsky, španělsky, holandsky, polsky, arabsky a ukrajinsky.

Eva Rajlichová autor

Hospodářská komora ČR

Foto: HK ČR Marcel Kollmann Foto: HK ČR

Kdy jste začal podnikat a proč zrovna s materiály z hliníku?

Začal jsem podnikat s hliníkovými slitinami až po roce 2004, na začátku bylo vlastně náhodné setkání se zahraničním partnerem na strojírenském veletrhu v Brně. Díky spolupráci s ním jsme se rychle etablovali na významných pozicích v oboru. Hospodářská krize v roce 2009 ale téměř zastavila naše aktivity, což mě vedlo k zamyšlení, zda v oboru zůstat. Nakonec jsem se k hliníku vrátil a postupně jsme si znovu vybudovali silnou pozici na trhu. Hliník považuji za materiál budoucnosti. Díky lehkosti, která výrazně převyšuje například ocel, se stále častěji používá v dopravě. Dá se také výborně recyklovat. Hliníkové slitiny se dnes používají od automobilového průmyslu až po letectví, a to mimo jiné díky vynikajícím pevnostním charakteristikám, které slitiny získávají legováním, tedy zlepšováním vlastností kovu či slitiny příměsí dalších látek.

Orientujete se jen na středoevropský trh, nebo máte širší záběr?

Náš záběr přesahuje středoevropské trhy. Vzhledem k fyzikálním charakteristikám hliníku se zaměřujeme i na silné zahraniční partnery, zejména v Sasku, Bavorsku a Rakousku, kde jsou hliníkové polotovary běžně používány.

O jaký typ výrobků je největší zájem?

Mezi naše hlavní produkty patří polotovary, přířezy a díly dělené vodním paprskem, které se zpracovávají na CNC frézách. Nedávný vzestup zájmu o výstavbu fotovoltaických elektráren nás vedl k rozšíření nabídky o hliníkové profily pro tuto oblast.

Grafika: AC Grafika: AC

Jak energeticky náročný je provoz vaší firmy, komplikuje vám současná situace na trhu s energiemi výrobu?

Zvýšené energetické náklady nás přiměly instalovat fotovoltaické elektrárny na střechy našich provozoven. To nám umožňuje vrátit se k téměř původním cenám. Vzhledem k omezením pro instalaci bez stavebního povolení jsou naše elektrárny navrženy do maximálního výkonu 50 kWp.

Co je největší problém ve vašem regionu? Co by vám jako podnikateli usnadnilo činnost?

Pro snížení byrokratické zátěže, která nám odebírá čas a zdroje, bychom uvítali méně administrativních povinností. Místo nekonečného vyplňování formulářů bychom raději věnovali svůj čas inovacím a růstu našeho podnikání. Dále by nám pomohlo zlepšení metod pro prověřování solventnosti zákazníků a stabilizace kurzu naší měny, což by nás uchránilo před nutností častého zajišťování u bank.

Jak vidíte budoucnost své firmy? Plánujete rozšíření, inovace?

Naše firma se chystá v budoucnu rozšířit výrobu a zahrnout další zpracovatelské technologie. Plánujeme doplnit nabídku služeb o nové inovativní způsoby obrábění, což zákazníkům umožní využívat hliníkové slitiny ještě efektivněji. Chceme také rozšířit naše možnosti odlévání do forem a dále řezání velkých hliníkových bloků, což znamená rozvoj našich kapacit ve frézování, dělení a v dalších technologiích. Budoucnost naší firmy vidím v tom, že podíl hliníkových slitin na trhu poroste na úkor slitin ocelových.

Umíte řadu jazyků, je to u vás v rodině tradice, nebo jste se je naučil kvůli podnikání?

Od dětství mě bavilo cestování a možnost dorozumět se s lidmi po celém světě. Původně jsem chtěl být diplomatem nebo obchodním atašé, studoval jsem mezinárodní vztahy a mezinárodní právo. Nakonec jsem podnikatel, ale setkávání se zahraničními partnery a cestování mi umožňují udržet si část této diplomatické role. Cestování mi také dává nové příležitosti pro byznys, otvírá obzory a umožňuje učit se nové věci. Mimo to, že je to obohacující v osobní rovině, to má zásadní a pozitivní vliv i na mé podnikání.

Nejnovější články

Aktuality
Na Univerzitě Pardubice proběhne v úterý Technology Day

„Univerzita a aplikační průmyslová sféra by neměly tvořit...

Technologie, které univerzita v rámci akce představí, jsou...

Univerzita Pardubice plánuje po pilotní akci Technology Day...

Trendy
Vyladěný event jako vizitka vaší společnosti

Odborné eventy jsou bezpochyby nezbytné pro další rozvoj,...

Nechcete celou akci strávit v uzavřených prostorách velkého konferenčního...

Dobré jídlo a pití nesmí chybět na žádném...

Zvláštní pozornost si zaslouží doprovodný program. Resort disponuje...

Největší doména resortu? Jednoznačně 27 jamkové profesionální golfové...

Fantazii se ale meze nekladou. „Pro jednu z firem...

Expertní pohled
Využijte potenciál firemních vozů naplno

Proč si pořídit monitoring vozidel? Čím může usnadnit...

Kniha jízd nebo sledování aktuální polohy jsou základní...

Jde o tzv. Vysvědčení řidiče. Jedná se o pravidelné hodnocení jízdních...

Nejnovější Pohled z praxe

Pohled z praxe
Největším přínosem pro firmu jsou spokojení lidé

Historie firmy sahá do roku 1922, kdy ji...

Začátky přitom byly skromné, firma začínala ve třech...

Firma musela překonávat potíže spojené s ruskou agresí na Ukrajině....

HENNLICH rovněž myslí na svoje zaměstnance, za což dostal...

Pohled z praxe
Ústecký kraj těží z výhodné polohy i průmyslové tradice

Jak byste charakterizovala Ústecký kraj, co byste na něm...

Jste ředitelkou krajské hospodářské komory, jak svým členům...

Pohled z praxe
Rozmanitý region s rozvinutým průmyslem i krásnou přírodou

A právě rozmanitost zmiňuje při charakteristice Ústeckého kraje...

Významně je v Ústeckém kraji zastoupen průmysl chemický. Ten...

Právě průmyslové základy jako jednu z výhod regionu zmiňuje...

Kromě průmyslu je pro Ústecký kraj charakteristické i pěstování...

Také Ústecký kraj se musí popasovat s některými problémy....

Severočeský region se rovněž snaží podporovat inovace a výzkum...