Pondělí 24. června 2024
ikona hodiny11. 6. 2024 07:14

HK ČR v regionech: Ústecký kraj

Ústecký kraj těží z výhodné polohy i průmyslové tradice

Ústecký kraj patří mezi nejprůmyslovější regiony České republiky. Co je pro něj typické a jaké problémy řeší, přibližuje ředitelka tamní krajské hospodářské komory Martina Francírková.

Martin Brychta autor

HK ČR

Foto: KHK Ústeckého kraje Ředitelka Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje Martina Francírková Foto: KHK Ústeckého kraje

Jak byste charakterizovala Ústecký kraj, co byste na něm vyzdvihla?

Ústecký kraj leží v blízkosti hranic s Německem, což mu poskytuje výhodnou geografickou polohu pro obchodní aktivity nejen v rámci České republiky, ale i s německými a dalšími partnery ze zemí Evropské unie. Další výhodou jsou průmyslové základy, které vytvářejí solidní infrastrukturu a know­‑how ve strojírenství, chemii, sklářství a energetice. Region nabízí také krásnou přírodu, jako jsou Krušné hory a historická města, což může být atraktivní pro firmy zaměřené na cestovní ruch, outdoorové aktivity nebo ekoturismus.

Co podnikatele na severu Čech nejvíc trápí, s čím se musejí potýkat?

Asi jako v každém kraji České republiky se náš region aktuálně potýká s nedostatkem kvalifikované pracovní síly v určitých odvětvích nebo s některými dovednostmi, mezi které patří klasické řemeslné či chemické obory. Je třeba také investovat do dopravy nebo energetiky, aby se podniky mohly lépe rozvíjet a konkurovat na trhu. Nejvíce se aktuálně firem v Ústeckém kraji stejně jako v Moravskoslezském a Karlovarském dotýká takzvaná transformace uhelných regionů. Kraj hledá možnosti diverzifikace ekonomiky, aby nebyl příliš závislý na tradičních průmyslových odvětvích. V této souvislosti se připravují projekty na poskytování vzdělávacích a odborných příprav, díky kterým by se lidé mohli přesunout do nových odvětví a získat dovednosti pro pracovní trh budoucnosti.

Jste ředitelkou krajské hospodářské komory, jak svým členům pomáháte?

V rámci Ústeckého kraje hrají hlavní roli v přímé podpoře členů okresních hospodářských komor, kde jsou podnikatelé registrováni. Jejich prostřednictvím nabízíme služby jako poradenství, konzultace, školení a vzdělávání nebo informační servis. Okresní komory také zajišťují vzdělávací a podnikatelské veletrhy a úzce spolupracují s místními firmami a školami při řešení problematiky odborného vzdělávání a pracovního trhu. Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje se snaží řešit věci přesahující hranice jednotlivých okresů. Pořádá fóra a kulaté stoly zaměřené na aktuální celokrajskou problematiku. Příkladem je již tradiční Chemické nebo Energetické fórum Ústeckého kraje nebo aktuálně příprava kulatého stolu zaměřeného na malé jaderné zdroje. Aktivně se zapojujeme i do evropských projektů zaměřených na podporu podnikatelského prostředí.

Články autora Martin Brychta

Nejnovější články

Pohled z praxe
Závod ve vývoji umělé inteligence: Čína versus USA

Čínský gigant Sense Time nedávno ohromil svět představením...

Čínské úspěchy se neomezují jen na software, ale...

Společnost 01 navíc vyvinula i efektivní modely s...

Výsledky tohoto epického souboje titánů formují podobu naší...

Názory
Důvěra spotřebitelů v ekonomiku opět poklesla

Souhrnný indikátor důvěry vyjádřený bazickým indexem se sice...

Do důvěry spotřebitelů se pak propisuje i růst...

Trendy
Aplikace pro správu nemovitostí s analytikou v reálném čase

„Vzhledem k tomu, že procesy správy nemovitostí jsou...

Aplikace SWORP Rent umožňuje organizaci nemovitostí do více...

Nejnovější Komora.cz

Aktuality
HK ČR: Nový zákon o podpoře bydlení jen navýší počet úředníků

Podle návrhu zákona by v obcích s rozšířenou působností měla...

Předložený návrh představuje podle Komory rozsáhlý zásah do...

Aktuality
Naplňuje mě energií, když vidím, s čím se podnikatelé vyrovnají

Loni po svém zvolení jste v rozhovoru pro časopis...

Vedle nedostatku pracovních sil trápí podnikatele rovněž vysoké...

Vedle státu digitalizuje i Hospodářská komora, na jaké novinky se...

Pohled z praxe
Rozmanitý region s rozvinutým průmyslem i krásnou přírodou

A právě rozmanitost zmiňuje při charakteristice Ústeckého kraje...

Významně je v Ústeckém kraji zastoupen průmysl chemický. Ten...

Právě průmyslové základy jako jednu z výhod regionu zmiňuje...

Kromě průmyslu je pro Ústecký kraj charakteristické i pěstování...

Také Ústecký kraj se musí popasovat s některými problémy....

Severočeský region se rovněž snaží podporovat inovace a výzkum...