Pondělí 15. července 2024
ikona hodiny9. 8. 2020 11:50

Praktické vyučování v čase koronakrize

Odborný výcvik nebo praxe na pracovištích zaměstnavatelů se už pro většinu žáků středních odborných škol staly samozřejmostí. Covid 19, vyhlášení nouzového stavu a uzavření škol naráz všechno změnily.

Daniela Kramulová autor

publicistka projektu P-KAP, Národní ústav pro vzdělávání

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

V běžné situaci se na reálných pracovištích připravují alespoň po určitý čas žáci 96 % SOU a 92 % SOŠ, jak potvrdilo dotazníkové šetření projektu Podpora krajského akčního plánování (P-KAP), v němž odpovídalo 1293 škol. Ani během přerušení prezenční výuky nedošlo k úplnému odříznutí škol od firem, které poskytují praktické vyučování. Nové podmínky přinesly nové impulzy a rozšířily stávající formy spolupráce.

Zpřístupnění firemního e-learningového vzdělávání

Firemní partneři umožnili v době výuky na dálku školám přístup do svých e-learningových vzdělávacích a školicích systémů, kde jsou výuková videa k praktickým činnostem, zpravidla určená pro zácvik nových zaměstnanců.

Tuto zkušenost má např. Integrovaná střední školy automobilní Brno v oboru Mechanik/diagnostik zemědělské a stavební techniky, kde k výukovým materiálům firmy Agrotec dostali přístup jak učitelé, tak žáci. Zdarma. Na omezenou dobu získali přístup také do školicího portálu s videi zaměřenými na diagnostiku motorů či instalace.

Firma Scania Česká republika, která se na téže škole podílí na výuce oboru Mechanik opravář motorových vozidel, umožnila zacelit výpadek praxe v servisech i ve škole zřízením virtuální třídy, zprostředkovala žákům externí přístup do interního školicího systému, aby se mohli vzdělávat v tématech své odborné přípravy. Zástupce zaměstnavatele byl s žáky v denním kontaktu (MS Teams), zasílal jim po dohodě s učiteli odborných předmětů i podklady ke studiu k aktuálním tématům (biopaliva, elektrifikace vozidel, udržitelnost v dopravě…) a testy ověřující získané znalosti.

Rovně SŠ dopravy a technických řemesel v Děčíně pomohli její firemní partneři poskytnutím online materiálů. Například společnost Alca Plast, která za běžných okolností poskytuje škole každoročně materiál pro praktickou výuku budoucích instalatérů a realizuje certifikační školení žáků, vytvořila na svém webu videokurzy pro domácí výuku zaměřenou na instalaci zařizovacích předmětů a příslušenství i s ověřovacími testy. Firma Stiebel Eltron dodala škole pro instalatéry zásobník vody i s osvětlením, který byl okamžitě instalován v učebně odborného výcviku, a učitelé jej ihned začali v online výuce využívat.

Všem, všem všem

Společnost FESTO dodává řadě škol průmyslové automatické a robotické systémy a mj. i didakticky zaměřené výukové sestavy. V době koronavirové krize nabídla didaktická divize firmy na několik měsíců krajům a školám volný přístup k vlastním vzdělávacím materiálům. K dispozici byl například výukový a simulační program pro pneumatiku, elektropneumatiku, hydrauliku a elektrotechniku, speciální nabídka online licencí pro vzdálené připojení a elektromechanický simulační software LVSIM®-EMS.

Firemní partneři se v uplynulých letech v rámci projektů podíleli na tvorbě řady učebních a informačních materiálů pro nejrůznější obory vzdělávání. Pro stavební obory vznikl např. web koordinuj.cz, řešící jednotlivé stavební procesy od přípravy stavby až po její demolici. Spolupracující firmy zde prezentují své technologie a postupy, odborná kvalita je garantovaná zástupcem Stavební fakulty ČVUT. I tyto materiály dostali volně všichni zájemci, nejen školy zaregistrované v projektu.

Žáci stavebních oborů si mohli zdarma stáhnout také aplikaci Stawebnice, učební materiál zaměřený na vzdělávání v oblasti zděných staveb vytvořený odborníky ze společnosti HELUZ cihlářský průmysl. Aplikace nabízí teoretické informace, cvičení, rady, tipy, testy k ověření znalostí i online zkoušení.

Videokonference s odborníky

Jihočeská hospodářská komora, pod jejímiž křídly probíhá intenzivní spolupráce mezi členskými firmami a školami v oblasti kariérového poradenství a odborného vzdělávání, v čase koronakrize uspořádala v rámci činnosti Asistenčního centra Impulz pro kariéru a praxi řadu online wokrshopů pro maturitní obory, vycházejících z předem zmapovaného zájmu škol. Vedle odborných témat šlo např. o online pracovní pohovory nanečisto.

Střední průmyslová škola dopravní v Praze 5, která disponuje technickým vybavením i zkušenostmi, začala ještě před celosvětovou pandemií s pořádáním videokonferencí s domácími i zahraničními odborníky z praxe. K nejatraktivnějším patřil přenos z londýnského metra včetně online diskuze s jeho strojvedoucím.  Na programu jsou i videopřednášky z centrálního dispečinku DP Hl. m. Prahy, téma pokladní systémy či pohyb zboží v oblasti logistiky a ekonomiky.

Co se technického zázemí online vzdělávání týká, neměli bychom zapomenout na celou řadu firem napříč republikou, které se podílely na nákupu notebooků pro žáky, softwaru pro školy či připojení zdarma.

Online prostor v budoucím odborném vzdělávání

Už dnes se v odborném vzdělávání částečně využívají virtuální učebny. Například při výuce svařování lze díky nim snížit počet fyzicky realizované praktické výuky začátečníků.  Virtuální učebna pro ně představuje atraktivní a bezpečné prostředí, ihned vidí kvalitu svaru, mají okamžitou zpětnou vazbu a v neposlední řadě se snižují náklady na spotřebovaný materiál. Také JHK uvažuje o zachování online workshopů jako doplňkové formy a jejich rozšíření na nematuritní obory.

V době uzavření škol však někteří zaměstnavatelé umožňovali i reálnou praktickou činnost – v rámci platné legislativy nabídli zletilým žákům brigády na svých pracovištích. Pro žáky závěrečných ročníků to byla opravdu vítaná pomoc, zejména před závěrečnými učňovskými zkouškami. Navzdory dokonalosti všech online simulací je totiž jasné, že praktické vyučování se bez práce s reálnými součástkami, nástroji a zařízením neobejde.

(Zpracováno na základě příkladů inspirativní praxe projektu a webináře Praktické vyučování online?)

Nejnovější články

Aktuality
Originalita v kultuře: Symfonie zednářů, Mozart i Ellington

Každý zná osm tónů stupnice, ale jen genius...

Téma LVHF 2024 se odráží i v programu...

Na svůj osobní seznam výjimečných zážitků 2024 si...

Hudba a zednářství mají silné pouto. Jak silné...

Aktuality
Průzkum v Českém Švýcarsku: Národní park je dobrý soused

„Jsou to dva roky, co Národní park České...

„Jak ukazuje hned několik výsledků z reprezentativního šetření,...

Z dotazování vyplynulo, že většina obyvatel obcí národního...

Aktuality
Jak vypadá zaměstnavatel snů podle Čechů?

Pro někoho to může být samozřejmost, ale výplata...

Samotné peníze, ať už jakkoli vysoké, ale nestačí....

Ve vlastním zájmu zaměstnavatelů by mělo rozhodně být...

Role skvělého zaměstnavatele ale tímto nekončí. 87 %...

Pátým pilířem super zaměstnavatele je péče o firemní...

Nejnovější Pohled z praxe

Trendy
Umělá inteligence se čile zabydluje ve firmách

AI může být využita jako virtuální asistent, který...

AI se stává nepostradatelným spolupracovníkem při tvorbě obsahu,...

„Manuálně přepisovat, sdílet a zpětně vyhledávat různé reporty,...

Umělá inteligence může vytvářet obrázky a grafiku na...

AI také hraje klíčovou roli v brainstormingu a...

Videa & Podcasty
Jak firemní kultura ovlivňuje zdraví zaměstnanců

1:20 Co je Feel Good Company 2:00 Mají...

Expertní pohled
Investování po česku: kralují nemovitosti

Investování se v České republice stává stále populárnějším...

Možností, jak své finance ochránit, je mnoho, od...

Jednou z platforem, která nabízí mikroinvestice do nemovitostí,...