Středa 4. října 2023
ikona hodiny6. 1. 2021 05:37

Přenos energií bude řídit umělá inteligence

Provozovatel energetické přenosové soustavy ČEPS spolupracuje se dvěma tuzemskými univerzitami na výzkumném projektu, který zkoumá možnosti využití umělé inteligence v této firmě. Cílem projektu ARTIC je identifikovat a následně otestovat možnosti nasazení umělé inteligence v oblastech dispečerského řízení a energetického obchodu.

ČTK autor

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

V nedávné době byla podle firmy dokončena studie proveditelnosti, která definuje a rozpracovává tři případy vhodného užití tohoto oboru pro společnost. Jde o takzvanou predikci technických ztrát, detekci chyb výpočetního modelu a klasifikaci provozních stavů. Výstupy projektu by měly být k dispozici v příštím roce.

V první fázi ČEPS identifikoval ve spolupráci s výzkumným centrem NTIS Západočeské univerzity v Plzni 30 oblastí, které jsou potenciálně zajímavé pro využití při správě a řízení přenosové soustavy. V další, nedávno skončené fázi, která trvala od konce května do konce prosince 2020, vznikla studie proveditelnosti, v jejímž rámci řešitelé vybrali tři případy užití a společně s Vysokým učením technickým v Brně je připravili pro ověření funkčních a technických hypotéz.

„Schopnost rychle zpracovávat a hodnotit velká množství dat bychom v budoucnu rádi přidali do našeho portfolia analytických metod. Použití umělé inteligence vnímáme především ve smyslu strojového učení, tedy jako nástroj pro podporu rozhodování. Primární roli tak budou i nadále zastávat naši odborníci,“ řekl člen představenstva ČEPS Radek Hartman.

Firma upřesnila, že takzvaný prediktor technických ztrát je algoritmus schopný odhadnout budoucí velikosti ztrát elektrické energie v přenosové soustavě. Přesnější odhad umožní podle společnosti nakoupit adekvátní množství elektřiny pro pokrytí těchto ztrát a tím ušetřit peníze.

Automatická identifikace chyb výpočetního modelu v dispečerském řídicím systému pak má podle ČEPS zpřesnit výpočty a simulace, které se nad tímto modelem uskutečňují, a tím zvýší spolehlivost a bezpečnost provozu elektrizační soustavy.

Konečně takzvaná klasifikace provozních stavů je algoritmus, který z modelu sítě vyextrahuje sadu významných příznaků a následně metodami umělé inteligence odhadne jeho stav z hlediska kritéria bezpečnosti, dodala firma.

ČEPS působí v ČR jako výhradní provozovatel přenosové soustavy na základě licence od Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Udržuje, obnovuje a provozuje 43 rozvoden se 77 transformátory a vedení o celkové délce přes 5500 kilometrů. Sto procent akcií společnosti vlastní přes ministerstvo průmyslu a obchodu stát.

Články autora ČTK

Nejnovější články

Pohled z praxe
O krok napřed před nejlepšími

Tolik dnešní tak trochu jiný pohled na Konplan,...

V příští epizodě se zaměříme na to, co...

Aktuality
Začíná lázeňský a balneologický kongres

„Přípravy tohoto setkání byly opravdu dlouhé a intenzivní,...

Program je rozdělen do tří sekcí – ESPA,...

Analýzy
Přes 40 % zákazníků neplatí faktury včas

„Opožděné platby zatím větší část firem finančně nepoškozuje....

„Pracovníky, které firmy potřebují na dokončení zakázek, ale...

Nejnovější Aktuality

Aktuality
Začíná lázeňský a balneologický kongres

„Přípravy tohoto setkání byly opravdu dlouhé a intenzivní,...

Program je rozdělen do tří sekcí – ESPA,...

Aktuality
Deváťáci vybírají studijní obory

„Díky silným populačním ročníkům se budou počty žáků...

Letošní burzy startují akcí ve Vimperku, následovat bude...

Dle Národního pedagogického institutu (NPI) a jeho průzkumu...

Aktuality
Představujeme inovativní dopravně-inženýrský software TrafficFlow

Software TrafficFlow je propojen s videoanalytickými nástroji a...

TrafficFlow využívá špičkové technologie zpracování obrazu, včetně výkonného...