Čtvrtek 23. května 2024
ikona hodiny6. 1. 2021 05:37

Přenos energií bude řídit umělá inteligence

Provozovatel energetické přenosové soustavy ČEPS spolupracuje se dvěma tuzemskými univerzitami na výzkumném projektu, který zkoumá možnosti využití umělé inteligence v této firmě. Cílem projektu ARTIC je identifikovat a následně otestovat možnosti nasazení umělé inteligence v oblastech dispečerského řízení a energetického obchodu.

ČTK autor

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

V nedávné době byla podle firmy dokončena studie proveditelnosti, která definuje a rozpracovává tři případy vhodného užití tohoto oboru pro společnost. Jde o takzvanou predikci technických ztrát, detekci chyb výpočetního modelu a klasifikaci provozních stavů. Výstupy projektu by měly být k dispozici v příštím roce.

V první fázi ČEPS identifikoval ve spolupráci s výzkumným centrem NTIS Západočeské univerzity v Plzni 30 oblastí, které jsou potenciálně zajímavé pro využití při správě a řízení přenosové soustavy. V další, nedávno skončené fázi, která trvala od konce května do konce prosince 2020, vznikla studie proveditelnosti, v jejímž rámci řešitelé vybrali tři případy užití a společně s Vysokým učením technickým v Brně je připravili pro ověření funkčních a technických hypotéz.

„Schopnost rychle zpracovávat a hodnotit velká množství dat bychom v budoucnu rádi přidali do našeho portfolia analytických metod. Použití umělé inteligence vnímáme především ve smyslu strojového učení, tedy jako nástroj pro podporu rozhodování. Primární roli tak budou i nadále zastávat naši odborníci,“ řekl člen představenstva ČEPS Radek Hartman.

Firma upřesnila, že takzvaný prediktor technických ztrát je algoritmus schopný odhadnout budoucí velikosti ztrát elektrické energie v přenosové soustavě. Přesnější odhad umožní podle společnosti nakoupit adekvátní množství elektřiny pro pokrytí těchto ztrát a tím ušetřit peníze.

Automatická identifikace chyb výpočetního modelu v dispečerském řídicím systému pak má podle ČEPS zpřesnit výpočty a simulace, které se nad tímto modelem uskutečňují, a tím zvýší spolehlivost a bezpečnost provozu elektrizační soustavy.

Konečně takzvaná klasifikace provozních stavů je algoritmus, který z modelu sítě vyextrahuje sadu významných příznaků a následně metodami umělé inteligence odhadne jeho stav z hlediska kritéria bezpečnosti, dodala firma.

ČEPS působí v ČR jako výhradní provozovatel přenosové soustavy na základě licence od Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Udržuje, obnovuje a provozuje 43 rozvoden se 77 transformátory a vedení o celkové délce přes 5500 kilometrů. Sto procent akcií společnosti vlastní přes ministerstvo průmyslu a obchodu stát.

Články autora ČTK

Nejnovější články

Cestovní ruch
První jarní výsledky turistického průmyslu: Praha dohání Vídeň! 

Duben navazoval na dobré zprávy pro české hotely...

„Když jdu z našeho hotelu Josephine (v Ungeltu),...

Nejlepších tržeb v Evropě dosáhla v dubnu s...

Duben začátek jara a hlavní turistické sezóny. Velikonoce...

A mimochodem: Poslední graf dobře ukazuje vývoj turismu...

Aktuality
Česko pomáhá udržet bezpečnost jaderných elektráren na Ukrajině

Právě taková potřeba vyvstala letos v Rovenské jaderné...

Před potvrzením zakázky tedy bylo potřeba zpracovat návrh...

Tento projekt dokládá, že Česko dokáže nabídnout technologická...

Expertní pohled
Zájem o brigádníky letos poklesl

Propad nabízených brigádnických pozic je patrný napříč celou...

Novela zákoníku práce přináší do světa brigád i...

Nejnovější Aktuality

Aktuality
Česko pomáhá udržet bezpečnost jaderných elektráren na Ukrajině

Právě taková potřeba vyvstala letos v Rovenské jaderné...

Před potvrzením zakázky tedy bylo potřeba zpracovat návrh...

Tento projekt dokládá, že Česko dokáže nabídnout technologická...

Aktuality
Podnikatelé chtějí české dřevo více zpracovávat v tuzemsku

„Podnikatelé ve zpracovatelském průmyslu ale narážejí na řadu...

Jednou z brzd rozvoje tuzemského zpracování dřeva s...

Aktuality
Česká revoluce na závodech Formule 1

Projekt GPtents řeší problémy s ubytováním na velkých...

Nápad na projekt GPtents se zrodil v roce...

GPtents aktuálně zastřešují ubytování na 4 akcích ve...