Pondělí 20. května 2024
ikona hodiny13. 8. 2021 15:36

Odpovědná spotřeba a chování do škol

Udržitelná spotřeba je stále více skloňovaným pojmem v politice Evropské unie a čím dál více se stává důležitým tématem i na domácí scéně. Zapojení výchovy k environmentálně odpovědnému chování do vzdělávání na všech stupních je velice důležité pro změnu v uvažování příštích generací. Velmi zajímavý projekt z této oblasti zpracovali i čeští výzkumníci a finančně jej podpořila Technologická agentura ČR (TA ČR) v Programu ÉTA.

Veronika Dostálová autor

Technologická agentura ČR

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Experti vytvořili podklady pro systematické vzdělávání mladé generace od útlého věku přes základní, střední až po vysokou školu. Pomoci mají ke změně myšlení a životního stylu mladších generací, které budou při rozhodování o nejrůznějších aspektech svého života brát v úvahu jejich dopady na životní prostředí. Cílem projektu je i naučit žáky vyhledávat relevantní informace a správně je kriticky vyhodnotit. Nový typ výuky má také působit na změnu zažitých vzorců myšlení nebo chování a pomoci dětem formovat svůj celkový životní styl, což je klíčové pro změnu zažitých spotřebitelských zvyklostí.

„Dítě, žák nebo student získá důležité poznatky pro orientaci v každodenním životě. Bude umět kriticky pracovat s informacemi, uvědomovat si možné alternativy a dokázat kreativně volit z nabízených možností. Studie a výukové materiály využijí nové výsledky výzkumu pro systematický rozvoj znalostí a kompetencí, které budou mít dopad do vzdělávacích politik,“ uvedl Petr Konvalinka, předseda Technologické agentury České republiky (TA ČR), která projekt podpořila částkou více než 6 milionů korun z Programu ÉTA.

Na projektu se spolu s Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy po dobu tří let podíleli spolupracovníci ze společnosti TEREZA, vzdělávací centrum a z Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

V prvním roce řešitelé projektu vybrali nejnovější poznatky o environmentálních aspektech spotřebního chování, například hodnocení a prevenci dopadů na životní prostředí nebo změnu způsobu života a určili relevanci pro vzdělávání. „Vybrali jsme dále koncepty a metodické nástroje pro podporu změny vzorců chování, kterými jsou zejména hodnoty udržitelnosti a životní orientace, kompetence, kreativita pro inovace, kritické myšlení, orientace v informačním prostředí a školní prostředí. Na základě teoretických východisek a dialogu s učiteli z praxe jsme vytvořili ve druhém roce metodické materiály a zahájili jejich testování. Výsledky testování a zkušenosti z procesu učení i sdílení a přenosu znalostí jsme pak ve třetím roce zahrnuli do konečné metodiky, vycházející z poznatků vědy, pedagogiky i zkušeností z praxe,“ vysvětlila Jana Dlouhá z Centra pro otázky životního prostředí.

Výzkumné téma udržitelné spotřeby se rozvíjí v teoretické rovině i v praxi vzdělávacích politik na národní (Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+) i mezinárodní úrovni, a to s ohledem na naplňování cílů udržitelného rozvoje. Autoři projektu jej rozpracovali z hlediska jednotlivce tak, aby odpovídal potřebám vzdělávání. Téma udržitelné spotřeby v systému vzdělávání, tedy v rámcových vzdělávacích programech (RVP), prakticky absentuje. Proto ho výzkumníci nyní metodicky navrhli a vyzkoušeli.

Všechny materiály, které v projektu vznikly, jsou přehledně shromážděny v rámci webových stránek, kde jsou formou open access dostupné širokému okruhu zájemců.

Aktuálně jsou využívány například v programu Ekoškola. V této síti byl program pilotně ověřen v 10 třídách všech stupňů škol a plánuje se jeho další rozšiřování. Vytištěné Metodické listy tak byly předány přibližně 60 školám u příležitosti předávání certifikátů získání Zelené cesty programu Ekoškola, které se konalo 17. a 18. 6. 2021 na Staroměstské radnici.

 

Články autora Veronika Dostálová

Nejnovější články

Cestovní ruch
Show nejen pro šotouše

Letošního ročníku Festivalu, který proběhne pod záštitou místopředsedy...

Kromě krásných parních lokomotiv z tuzemska i ze...

V pátek 13. září 2024 po obědě bude...

Kromě vystavených lokomotiv budou rovněž představeny vozy s...

Cestovní ruch
Inspirace pro svatbu na zámku Nelahozeves

Co zámek nabídne? Dopoledne od 10 hodin je...

V roce 2022 se v ČR uskutečnilo na padesát pět...

Zámek Nelahozeves má konkurenční výhodu v relativní blízkosti Prahy...

Akce Inspirace ke svatbě na zámku se samozřejmě...

Analýzy
Kyberzločinci zneužívají nové zranitelnosti o 43 % rychleji

Společnost Fortinet, světový lídr v oblasti kybernetické bezpečnosti...

Útoky začaly v průměru 4,76 dní poté, co...

Útoky se týkaly méně než 9 % všech...

Botnety prokázaly neuvěřitelnou odolnost – v průměru trvalo...

Nejnovější Aktuality

Aktuality
Podnikatelé chtějí české dřevo více zpracovávat v tuzemsku

„Podnikatelé ve zpracovatelském průmyslu ale narážejí na řadu...

Jednou z brzd rozvoje tuzemského zpracování dřeva s...

Aktuality
Česká revoluce na závodech Formule 1

Projekt GPtents řeší problémy s ubytováním na velkých...

Nápad na projekt GPtents se zrodil v roce...

GPtents aktuálně zastřešují ubytování na 4 akcích ve...

Cestovní ruch
České aerolinie najedou na nový obchodní model

Důvodem změny obchodního modelu ČSA je zefektivnění provozu...

Pro klienty ČSA se nic nemění. Značka ČSA...