Sobota 25. května 2024
ikona hodiny27. 12. 2021 17:58

Pár slov k novému stavebnímu zákonu

Nový stavební zákon č. 283/2021 Sb., který vyšel 29. července 2021 ve Sbírce zákonů, není jen faceliftem stávající úpravy, ale novou generací stavebního práva, jehož schválení považuji za velký úspěch. U jeho přípravy jsem byl od počátku jako člen kolegia ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové. Jako bývalý starosta Jeseníku jsem měl možnost v praxi načerpat řadu zkušeností a poznatků. Proto jsem rád, že jsem měl v rámci svého poslaneckého mandátu možnost podílet se na této změně.

Adam Kalous autor

člen odborných sekcí HK

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Je mi blízké, že staví na jednoduchých procesech a na digitalizaci. Vracíme se do normálního světa, kde povolení stavby nebude delší, a někdy dokonce dražší než stavba sama, a to platí jak pro privátní, tak pro veřejné investice.

Smysl a účel územních plánů

Po celou dobu přípravy nového stavebního zákona jsem navrhoval daleko hlubší změny legislativního prostředí. Například v územním plánování považuji za klíčové, aby samosprávy dokázaly efektivněji stanovovat priority na území jimi spravovaném. Toto nakonec bohužel do zákona prosazeno nebylo, nicméně věřím, že se téma územního plánování znovu otevře a podaří se ona zásadní změna, která stabilizuje veřejný zájem na konkrétním využití území. To je nesmírně důležité. Územní plánování musí sledovat principy soudržnosti, ekonomičnosti a efektivnosti při respektování přírodních a kulturních hodnot. Chci pokračovat v prosazování dalších změn v této oblasti, a to zejména zjednodušení a zrychlení procesu územního plánování ve všech jeho stupních a stabilitu schválených dokumentů. Na rozdíl od sousedních států nestíháme tempo přípravy našich dálnic, které se mají napojit na evropskou dálniční síť. A důvodem je právě pomalé a nestabilní územní plánování.

Přes 7 miliard pro rozpočet

Pokud se zkrátí povolovací proces o jeden rok, tak podle analýzy RIA, která porovnala stav legislativy platné, tedy dopad zákona 183/2006 Sb. a složkových předpisů, s dopadem dnes již platného zákona 283/2021 Sb., je kvantifikovatelný přínos do veřejných rozpočtů nejméně 7,1 miliardy korun ročně. Zákon totiž přinese výrazné zkrácení přípravných procesů. Díky institucionální změně se několik řízení spojilo do jednoho. To znamená, že například při povolení stavby bytového domu nemusí stavebník zajišťovat odděleně povolení pro umístění samotné stavby, povolení pro umístění komunikací, povolení pro umístění sítí, vodoprávní povolení, povolení ke kácení a eventuálně řadu nezbytných výjimek a pak ještě ve druhém kole stavební povolení, ale toto vše bude součástí jediného rozhodnutí. A toto dopadá samozřejmě i na eventuální přezkumná řízení. Navíc, vše poběží digitálně. 7,1 miliardy korun ročně je hodně peněz, uvážíme-li, že například kraje utratí na opravy a údržbu svých komunikací cca 4 miliardy ročně. Jsou to peníze, které díky multiplikačnímu efektu ve stavebnictví pomohou nakopnout ekonomiku po covidu. Jsou to finance navíc, které můžeme každoročně vynaložit smysluplně na investice na výstavbu škol, školek nebo třeba specializovaných zdravotnických zařízení. Významná část takto získaných finančních prostředků musí plynout do výstavby nových dopravních sítí nebo do rekonstrukcí stávajících. Regiony trápí jejich nedostatečná kapacita, obce trápí přetížené komunikace, které znesnadňují život místních obyvatel, řidiče trápí kolony a dopravní omezení. Řešení je podmíněné efektivní stavební legislativou. Nemůžeme omezovat a nerozvíjet obchodní dopravní cesty, ale je nezbytné upřednostnit rozvoj nákladní dopravy s nižší zátěží pro životní prostředí. Přenést náklad z kamionů na železnice, využít efektivně a dále rozvíjet naši bohatou železniční síť.

Zrychlení přinese i úprava přezkumu

Věřím, že ke zrychlení přípravy staveb pomohou i mnou navržené úpravy soudního přezkumu, stavebník bude nově rovnoprávným účastníkem případného soudního řízení, které je dosud vedeno jako spor úřadu a odpůrce staveb, a odpadne tak nadbytečná fáze, kdy soud rozhodoval o tom, zda se v omezené míře může stavebník soudního sporu účastnit. V případě přiznání odkladného účinku pak na základě mého návrhu bude ze zákona soud povinen projednat žalobu přednostně s nejvyšším možným urychlením.

Účastenství spolků

Rád bych se zde ještě dotkl tématu, které rezonuje při každé změně stavební legislativy, a to je účastenství spolků. V Poslanecké sněmovně se vedla řada diskuzí o míře a rozsahu účastenství spolků v řízení, které bude vedeno podle zákona č. 283/2021 Sb. Nová úprava respektuje evropskou legislativu a umožňuje spolkům připomínkovat a účastnit se v řízení o povolení staveb, avšak pouze v rozsahu kompetencí, které jim svěřují zvláštní zákony. I pokud bude stavební úřad rozhodovat o kácení v řízení podle stavebního zákona, nejde o řízení podle stavebního zákona ve smyslu § 70 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny (ZOPK). Jinak řečeno, účastenství spolků ve stavebních řízeních je umožněno pouze v částech týkajících se chráněných zájmů vymezených v § 2 odst. 1 ZOPK.

Nejnovější články

Aktuality
Praha se chystá na největší bitcoinovou konferenci

Do Prahy zavítá také Michael Saylor, CEO MicroStrategy,...

Jak název akce napovídá, setkají se zde zejména...

Pro foundery rozjíždějící svůj vlastní projekt bude velmi...

Aktuality
Soutěž E.ON Energy Globe jde do finále

„Každý rok se těším, až uvidím finálové projekty...

Soutěž hledá a oceňuje ty největší ekologické nadšence...

Ekologická opatření v Botanické zahradě Přírodovědecké Fakulty Masarykovy...

Aktuality
České firmy zamíří do Černé Hory

Zástupci firem se k ministrovi připojí v neděli večer. V pondělí...

Černá Hora je kandidátským státem EU a je...

Náklady spojené s organizací mise si – stejně...

Nejnovější Nezařazené

Nezařazené
Proč ECB nebude spěchat se sazbami dolů?

Popravdě řečeno, pro trhy nejde o žádné překvapení....

Takto přísná měnová politika ale není bez rizika....

Nezařazené
Komora oceňuje digitalizaci obchodování s automobily

„Vláda při svém nástupu slíbila maximální možnou digitalizaci....

Semináře o digitalizaci obchodu s automobily se zúčastnili...

Nezařazené
Členské firmy Jhk zabodovaly v soutěži Spokojený zákazník 2023

Sdružení českých spotřebitelů každoročně od roku 2001 vyhlašuje...

Ocenění Spokojený zákazník také vyjadřuje, že firma, která...

Tyto ocenění jsou také důkazem toho, že firmy...