Sobota 25. května 2024
ikona hodiny28. 12. 2021 12:08

Nové skryté nebezpečí pro zaměstnavatele

Firmy budou muset investovat do píšťalek

V únoru tohoto roku bez valného zájmu médií předložila vláda Poslanecké sněmovně návrh zákona o ochraně oznamovatelů. Tento nenápadný návrh zákona má na jednu stranu ambici chránit zaměstnance oznamujícího informace o možném protiprávním jednání. Na druhou stranu ale má ukládat podstatné části zaměstnavatelů v České republice pod nemalými sankcemi řadu povinností, které budou muset zaměstnavatelé ve svých organizacích implementovat.

Pavel Zuska autor

advokát a partner advokátní kanceláře Otidea Legal

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Zákon o ochraně oznamovatelů bude do právního řádu České republiky transponovat směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Evropské unie. Transpoziční lhůta už uplynula a přijetí zákona by tedy mělo být pro zákonodárce časovou prioritou.

Whistleblowing

Pískání na píšťalku. Anglický termín označující již od 60. let minulého století oznámení nezákonného nebo neetického jednání na pracovišti či v organizaci, přičemž oznamující zaměstnanec jedná v dobré víře, nesleduje vlastní prospěch a situaci zpravidla nemůže vyřešit interní cestou. Evropská směrnice o whistleblowingu tak zavádí mechanismy, které mají ochránit všechny, kteří veřejný zájem upřednostní před zaměstnaneckou loajalitou. V českém právním systému tak nová směrnice významně rozšíří význam a dopad trestního zákoníku, konkrétně § 368 zákona č. 40/2009 Sb., který již dnes vymezuje činy, jejichž neoznámení je trestné, například přijetí úplatku.

Evropská ochrana oznamovatele

Předpis má zejména chránit zaměstnance – whistleblowery a další jim spřízněné osoby – proti odvetným opatřením ze strany zaměstnavatele, jako například rozvázání pracovního poměru, snížení mzdy, diskriminace, převedení na jinou práci, pracovní posudek nebo třeba i změnu rozvržení pracovní doby. Za tím účelem by mělo dojít k zavedení procesu oznamování. Oznamovatel by si měl moci vybrat, zda oznámení učiní prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému (tedy interně, v rámci organizace), nebo prostřednictvím externího orgánu (kterým by mělo být dle současného návrhu Ministerstvo spravedlnosti). Pro zaměstnavatele bude ale nová právní úprava znamenat nezbytnost zavedení vnitřního oznamovacího systému a jmenování takzvané příslušné osoby. Smyslem vnitřního oznamovacího systému je zajištění podání oznámení ze strany oznamovatele, jeho řádné prošetření a informování oznamovatele o přijetí oznámení a výsledcích posouzení důvodnosti oznámení, to vše při zachování důvěrnosti identity oznamovatele. Samotným přijímáním a posuzováním oznámení a navrhováním opatření k nápravě pak má být pověřena příslušná osoba, která musí postupovat nestranně.

OTIDEA LEGAL

Advokátní kancelář je primárně zaměřena na poradenství v oblasti veřejných zakázek včetně poradenství pro dodavatelský sektor, nicméně poskytuje právní služby v celé řadě právních odvětví, zejména v právu občanském a obchodním, právu nemovitostí a právu trestním. Partnerem advokátní kanceláře je advokát Pavel Zuska, který v advokacii aktivně působí přes deset let, oporou týmu je i Miroslav Knob, který působil přes pět let na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže jako vedoucí oddělení Sekce kontroly veřejných zakázek.

Zákon se dotkne desetitisíců firem

Vnitřní oznamovací systém budou podle návrhu zákona muset zavést mimo jiné zaměstnavatelé, kteří v uplynulém kalendářním čtvrtletí zaměstnávali v průměru nejméně 25 zaměstnanců, nebo například i subjekty s méně zaměstnanci, kteří jsou oprávněni poskytovat nebo zprostředkovávat spotřebitelský úvěr. Je tedy patrné, že tato povinnost dopadne na obrovské množství subjektů v České republice. Porušení povinnosti přijmout vnitřní oznamovací systém či jmenovat příslušnou osobu přitom má být přestupkem, za který bude podle návrhu zákona možné uložit pokutu až do výše 1 milionu korun nebo 5 % čistého obratu dosaženého povinným subjektem za poslední ukončené účetní období. Vzhledem k tomu, že povinnost zavést vnitřní oznamovací systém vyplývá ze směrnice Evropské unie, je prakticky jisté, že tato povinnost v konečném znění zákona zůstane. Už proto by se zaměstnavatelé na plnění nových povinností měli začít připravovat s předstihem. Otázkou zatím zůstává, jak se čeští zákonodárci vypořádají s detaily zákona – podle autora tohoto článku stávající znění návrhu vytváří značný prostor pro případné zneužití.

Nejnovější články

Aktuality
Praha se chystá na největší bitcoinovou konferenci

Do Prahy zavítá také Michael Saylor, CEO MicroStrategy,...

Jak název akce napovídá, setkají se zde zejména...

Pro foundery rozjíždějící svůj vlastní projekt bude velmi...

Aktuality
Soutěž E.ON Energy Globe jde do finále

„Každý rok se těším, až uvidím finálové projekty...

Soutěž hledá a oceňuje ty největší ekologické nadšence...

Ekologická opatření v Botanické zahradě Přírodovědecké Fakulty Masarykovy...

Aktuality
České firmy zamíří do Černé Hory

Zástupci firem se k ministrovi připojí v neděli večer. V pondělí...

Černá Hora je kandidátským státem EU a je...

Náklady spojené s organizací mise si – stejně...

Nejnovější Expertní pohled

Expertní pohled
Nad očekávání svižný růst mezd ECB od redukce sazeb neodradí

K dispozici je zatím pouze minimum tvrdých dat...

Tento pozitivní impuls do spotřebitelské poptávky ale dělá...

Expertní pohled
Nezávislý technický dozor investora šetří finance

Technický dozor má zajistit, aby byl stavební projekt...

V České republice často dochází k problémům s...

V mnoha zemích je standardem, že veřejné projekty...

Zavedení přísnějších kvalifikačních kritérií by zajistilo, že technické...

Expertní pohled
Zájem o brigádníky letos poklesl

Propad nabízených brigádnických pozic je patrný napříč celou...

Novela zákoníku práce přináší do světa brigád i...