Sobota 25. května 2024
ikona hodiny18. 1. 2022 14:08

Nová oznamovací povinnost v lednu 2022

Pozor na lhůtu pro podání oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí

Ve lhůtě do 31. ledna 2022 bude poprvé podáváno oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí za kalendářní rok 2021. Toto oznámení se týká pouze příjmů vyplácených nerezidentům ze zdrojů na území České republiky, které jsou osvobozené (např. dividendy vyplacené dceřinou společností mateřské společnosti) či nepodléhají zdanění (např. úroky, pokud právo zdanit je dáno pouze Státu příjemce) v České republice dle příslušné smlouvy o zamezení dvojímu zdanění (dále jen „SZDD“).

Lucie Javorová autor

CROWE

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

U takovýchto příjmů je oznamovací povinnost pouze jednou za rok, a to do 31. ledna bezprostředně následujícího kalendářního roku po kalendářním roce, v němž by byl plátce povinen provést srážku daně (pokud by příjem dani podléhal).

V souladu s § 38da zákona o daních z příjmů mají právnické i fyzické osoby povinnost oznamovat příjmy, které vyplácí do zahraničí ze zdrojů v České republice, a ze kterých je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Toto platí i v případech, kdy je takto vyplácený příjem od daně osvobozen nebo nepodléhá zdanění v České republice dle příslušné SZDD.

Existují však následující výjimky z oznamovací povinnosti:

  • hodnota daného typu příjmu (od daně osvobozeného nebo nezdaněného na základě příslušné SZDD) vyplacená danému nerezidentovi nepřekročí v souhrnu za kalendářní měsíc limit 300 tis. Kč; nebo
  • jedná se o příjem, který musí poplatník oznámit správci daně podle zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní.

Dále má plátce daně možnost požádat správce daně o zproštění povinnosti podávat oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí až na dobu 5 let. Naopak nepodání daného oznámení může být sankcionováno až do výše 500 tis. Kč.

Příjmy podléhající srážkové dani, která musí být skutečně sražena, se i nadále oznamují ve lhůtě pro odvedení daně, což je do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl plátce povinen provést srážku daně.

Nejnovější články

Aktuality
Praha se chystá na největší bitcoinovou konferenci

Do Prahy zavítá také Michael Saylor, CEO MicroStrategy,...

Jak název akce napovídá, setkají se zde zejména...

Pro foundery rozjíždějící svůj vlastní projekt bude velmi...

Aktuality
Soutěž E.ON Energy Globe jde do finále

„Každý rok se těším, až uvidím finálové projekty...

Soutěž hledá a oceňuje ty největší ekologické nadšence...

Ekologická opatření v Botanické zahradě Přírodovědecké Fakulty Masarykovy...

Aktuality
České firmy zamíří do Černé Hory

Zástupci firem se k ministrovi připojí v neděli večer. V pondělí...

Černá Hora je kandidátským státem EU a je...

Náklady spojené s organizací mise si – stejně...

Nejnovější Expertní pohled

Expertní pohled
Nad očekávání svižný růst mezd ECB od redukce sazeb neodradí

K dispozici je zatím pouze minimum tvrdých dat...

Tento pozitivní impuls do spotřebitelské poptávky ale dělá...

Expertní pohled
Nezávislý technický dozor investora šetří finance

Technický dozor má zajistit, aby byl stavební projekt...

V České republice často dochází k problémům s...

V mnoha zemích je standardem, že veřejné projekty...

Zavedení přísnějších kvalifikačních kritérií by zajistilo, že technické...

Expertní pohled
Zájem o brigádníky letos poklesl

Propad nabízených brigádnických pozic je patrný napříč celou...

Novela zákoníku práce přináší do světa brigád i...