Pondělí 24. června 2024
ikona hodiny28. 9. 2022 09:16

Experti radí: Elektromobilita z pohledu daní

Rozvoj elektromobility je na vzestupu a tento trend se také promítá do aktuální legislativy, která se snaží reagovat na nejasné situace v otázce elektromobility a usnadnit tak administrativu spojenou s využíváním elektromobilů.

Lucie Javorová autor

CROWE

Foto: Shutterstock.com Elektromobilita z pohledu daní Foto: Shutterstock.com

Podívejme se na problematiku stanovení výše nákladů na spotřebovanou elektrickou energii, což je jeden ze specifických problémů u elektromobilů díky způsobu jejich dobíjení.

Referenční cena elektřiny

Jedním z velkých problémů elektromobilů bylo určení konkrétní ceny elektřiny spotřebované v daném okamžiku dobíjení. Toto vyřešilo zavedení konceptu tzv. referenční ceny elektřiny, která vychází z vyhlášky MPSV o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. Tato vyhláška obsahuje mj. referenční cenu elektřiny spotřebované jako pohonná hmota při dobíjení elektromobilů a je každoročně aktualizována. Pro rok 2022 stanoví referenční cenu elektřiny vyhláška MPSV č. 47/2022 ze dne 08.03.2022, a to 6 Kč za 1 kWh.

Cenu elektřiny uvedenou ve vyhlášce lze použít jak pro účely náhrad za dobíjení soukromých vozidel pro účely pracovních cest, tak také pro případ vozidel poskytnutých zaměstnanci zaměstnavatelem, a to v situacích, kdy zaměstnanec není schopen prokázat konkrétní náklady na nabíjení vozidla použitého pro pracovní účely. Podrobnější využití referenční ceny elektřiny pro soukromé elektromobily a elektromobily v obchodním majetku je popsáno níže.

Soukromé elektromobily

Pokud zaměstnanec využije na žádost zaměstnavatele svůj soukromý elektromobil k pracovní cestě, vzniká mu nárok na náhradu za spotřebované pohonné hmoty (zde tedy za spotřebovanou elektřinu). Výpočet této náhrady vychází ze skutečně ujeté vzdálenosti (v souladu s podmínkami pracovní cesty), z průměrné spotřeby uvedené v technickém průkazu k vozidlu a z prokázané ceny nakoupených spotřebovaných pohonných hmot. Vyvstala však otázka, jak stanovit cenu spotřebované elektřiny pro účely stanovení výše náhrady zaměstnanci, pokud je elektromobil dobíjen zaměstnancem doma.

Od roku 2020 je možné právě pro případy domácího nabíjení elektromobilů využít jako cenu spotřebované jednotky elektrické energie referenční cenu elektřiny. Celková výše náhrady je pak stejně jako u uhlovodíkových paliv určena podle ujeté vzdálenosti a spotřeby elektřiny.

Elektromobily v obchodním majetku

Co se týče elektromobilů zahrnutých v obchodním majetku, obecně platí, že daňově uznatelné náklady na pohonné hmoty spotřebované na pracovních cestách se uplatňují jako náklady v prokázané výši. Pro případy pracovních cest, kdy má zaměstnanec od zaměstnavatele k dispozici elektromobil a dobíjí jej doma, je však také nyní možné využít referenční cenu elektřiny, a takto stanovené náklady jsou také posuzovány jako daňově uznatelné.

Na závěr upozorňujeme, že využití referenční ceny elektřiny je dobrovolné (jak v případě soukromých elektromobilů, tak v případě elektromobilů v obchodním majetku) a poplatník i nadále má možnost zvolit uplatnění skutečných nákladů na základě důkazu o ceně pohonných hmot v době nabíjení.

Nejnovější články

Pohled z praxe
Závod ve vývoji umělé inteligence: Čína versus USA

Čínský gigant Sense Time nedávno ohromil svět představením...

Čínské úspěchy se neomezují jen na software, ale...

Společnost 01 navíc vyvinula i efektivní modely s...

Výsledky tohoto epického souboje titánů formují podobu naší...

Názory
Důvěra spotřebitelů v ekonomiku opět poklesla

Souhrnný indikátor důvěry vyjádřený bazickým indexem se sice...

Do důvěry spotřebitelů se pak propisuje i růst...

Trendy
Aplikace pro správu nemovitostí s analytikou v reálném čase

„Vzhledem k tomu, že procesy správy nemovitostí jsou...

Aplikace SWORP Rent umožňuje organizaci nemovitostí do více...

Nejnovější Expertní pohled

Expertní pohled
Jak prakticky využít potenciál AI ve výrobní firmě

Je potřeba si ale narovinu říct, kolik z...

Představme si, že máme výrobní firmu a rádi...

Pro zdárné fungování AI je nutné si uvědomit,...

Druhým praktickým příkladem využití AI je situace, ve...

Chcete-li automatizaci a umělou inteligenci ve výrobní firmě...

Pohled z praxe
Plasty se stávají strategickou komoditou

Je to celkem pochopitelné. Plasty jsou v různé podobě...

Nejen evropský plastový odpad se z části vyvážel do...

Plasty se vyrábějí z ropy, která se kvůli omezeným...

Jak úplné cirkularity dosáhnout? Samozřejmě by bylo nejlepším...

Pohled z praxe
Digitalizace HR: Trend, který mění svět podnikání

Firmy se primárně zaměřují na digitalizaci výroby a...

„Pokud personální oddělení stále využívá převážně papírové dokumenty,...

Nové technologie se v HR aktuálně využívají v rámci...