Sobota 15. června 2024
ikona hodiny16. 9. 2022 07:29

Cafeteria – benefit nebo naturální mzda?

Zaměstnaneckých výhod existuje mnoho a neustále se zdokonalují a vymýšlejí nové, aby co nejlépe odpovídaly potřebám zaměstnanců. Velmi rozšířeným a populárním se stal takzvaný cafeteria systém, což je systém volitelných zaměstnaneckých výhod.

Lucie Javorová autor

CROWE

Foto: Shutterstock.com Zaměstnanecké benefity Foto: Shutterstock.com

V podstatě se jedná o věrnostní program pro zaměstnance, který umožňuje zaměstnancům za předem stanovených podmínek sbírat kredity, body nebo poukázky, které pak mohou proměnit za benefity dle vlastního výběru z předem určené nabídky, z menu benefitů. Poskytované body, kredity nebo poukázky a jejich množství mohou reflektovat pracovní výsledky zaměstnance, délku jeho zaměstnání u zaměstnavatele apod.

Výhodou cafeteria systému je vysoká individualizace benefitů a efektivní využití prostředků zaměstnavatele pro motivaci zaměstnanců. Mohou být uspokojeny potřeby zaměstnanců s různými preferencemi a zaměstnavatel může pružně reagovat na změny v poptávce zaměstnanců po benefitech. Nabízí se však otázka, zda je tento systém také tak výhodný z daňového hlediska, jak je poskytovateli benefitních systémů prezentován.

Existují různé názory, ať již z řad odborné veřejnosti či finanční správy, které považují za zásadní pro daňové posouzení skutečnost, zda se na poskytnuté plnění zaměstnanci bude pohlížet jako na benefit zaměstnance či jako část jeho mzdy v naturální podobě. Každý z těchto institutů na sebe váže jiný režim zdanění na straně zaměstnance.

Domníváme se, že spíše než posouzení povahy plnění zaměstnanců z pracovněprávního hlediska, bude pro daňové účely (jak na straně zaměstnance, tak na straně zaměstnavatele) rozhodující splnění zákonných podmínek stanovených v § 6 odst. 9 písm. d), § 24 a § 25 zákona o daních z příjmů v návaznosti na konkrétní jednotlivá plnění čerpaná z benefitního systému. Je však možné, že v souladu se Zákoníkem práce, bude vyžadováno uzavření Dohody o naturální mzdě či Souhlasu s naturálním plnění.

Nejnovější články

Aktuality
Na Univerzitě Pardubice proběhne v úterý Technology Day

„Univerzita a aplikační průmyslová sféra by neměly tvořit...

Technologie, které univerzita v rámci akce představí, jsou...

Univerzita Pardubice plánuje po pilotní akci Technology Day...

Trendy
Vyladěný event jako vizitka vaší společnosti

Odborné eventy jsou bezpochyby nezbytné pro další rozvoj,...

Nechcete celou akci strávit v uzavřených prostorách velkého konferenčního...

Dobré jídlo a pití nesmí chybět na žádném...

Zvláštní pozornost si zaslouží doprovodný program. Resort disponuje...

Největší doména resortu? Jednoznačně 27 jamkové profesionální golfové...

Fantazii se ale meze nekladou. „Pro jednu z firem...

Expertní pohled
Využijte potenciál firemních vozů naplno

Proč si pořídit monitoring vozidel? Čím může usnadnit...

Kniha jízd nebo sledování aktuální polohy jsou základní...

Jde o tzv. Vysvědčení řidiče. Jedná se o pravidelné hodnocení jízdních...

Nejnovější Expertní pohled

Expertní pohled
Využijte potenciál firemních vozů naplno

Proč si pořídit monitoring vozidel? Čím může usnadnit...

Kniha jízd nebo sledování aktuální polohy jsou základní...

Jde o tzv. Vysvědčení řidiče. Jedná se o pravidelné hodnocení jízdních...

Expertní pohled
Pokles cen drahých kovů, je současná rally u konce s dechem?

Ceny zlata se vyšplhaly na rekordních 2 449,95...

Přes neuspokojivá data o růstu cenové hladiny v...

Expertní pohled
Cla na čínské elektromobily nejsou řešením

Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) vzalo na vědomí rozhodnutí...

Zavedení nových celních opatření čínští výrobci určitě pocítí...