Úterý 28. května 2024
ikona hodiny14. 2. 2022 12:07

Dalších bezmála šedesát studentů se v projektu DESIGN+ učilo spolupracovat napříč obory

Průmyslové podniky testovaly dovednosti studentů

Duální autonomní tramvaj, zdravotnické manipulační zařízení pro tělesně postižené a zařízení pro plnění přepravek ke vstřikolisu – taková témata průmyslových podniků řešili ve smíšených mezifakultních týmech účastníci 18. ročníku interdisciplinárního výukového projektu DESING+ na Západočeské univerzitě v Plzni (ZČU).

Šárka Stará autor

Foto: ZČU V projektu DESIGN+ bodovalo i zařízení pro plnění přepravek ke vstřikolisu Foto: ZČU

Projektu, v němž tradičně spolupracují studenti nejméně čtyř fakult ZČU na tématech zadaných externími partnery, se letos zúčastnilo 56 studentů – z Fakulty strojní (FST), Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara (FDULS), Fakulty zdravotnických studií (FZS) a Fakulty ekonomické (FEK). Od roku 2004 přitom projekt absolvovalo už téměř 1500 studentů ZČU.

Učí se spolupracovat, propojovat své konstrukční, designérské a další profesní znalosti a dovednosti a řešit v úzké spolupráci s vývojovými pracovníky a manažery průmyslových firem jejich aktuální inovační problémy. Projekt také přispívá k rozvoji a celosvětovým úspěchům konstrukční vědní disciplíny Engineering Design Science Methodology (EDSM), která se již desítky let ve vazbách na přední zahraniční technické univerzity rozvíjí na katedře konstruování strojů FST a kterou studenti v projektu průběžně tvůrčím způsobem uplatňují a ověřují.

Celkem šest interdisciplinárních týmů tvořených mladými konstruktéry, designéry, zdravotníky a marketingovými specialisty zpracovávalo stanovená témata v průběhu zimního semestru. Svá řešení studenti průběžně konzultovali se zástupci zadavatelských podniků a 9. února představili online při závěrečných soutěžních prezentacích hodnotitelské komisi, složené ze zástupců zadavatelských a partnerských podniků a zúčastněných fakult ZČU. Hodnotily se především konstrukce a design navržených řešení, jejich rozsah, inovativnost, aplikovatelnost v praxi, systematičnost a úroveň dokumentace, kvalita prezentací a také samotná týmová práce.

Přes den pro lidi, v noci pro zásilky

Společnost Škoda Transportation studentům nabídla futuristické téma Duální autonomní tramvaj. Úkolem bylo navrhnout tramvaj sloužící nejen k dopravě osob, ale také k rozvozu objednaných zásilek, které si lidé budou vyzvedávat na tramvajových zastávkách. Ze dvou týmů, které zadání řešily, byl úspěšnější tým vedený Janem Mikeskou (FST). Představil tramvaj, která má přes den sloužit k dopravě osob a během nočního provozu ji z velké části zaplní boxy se zásilkami. Ty pak v zastávce vyvezou z tramvaje manipulační roboti. Porota ocenila technické řešení projektu a jeho propracovanost, míru zapojení designérů, významný přínos zdravotníků, týmovou spolupráci, ale také kritický pohled marketérů na ekonomické stránky projektu.

Foto: ZČU Studenti navrhli duální autonomní tramvaj Foto: ZČU

Konstruktionsbüro Dostal zadalo studentům téma Zdravotnické manipulační zařízení pro tělesně postižené. Z dvou skupin zvítězil tým pod vedením Matěje Dvořáka (FST). Navrhl zařízení určené nejen pro zvedání, podepření a přesun invalidních osob, jak bylo stanoveno v zadání, ale přidal pomůcce také funkci rehabilitační. Porota vyzdvihla zejména účelné využití metodiky, míru propracovanosti a úroveň prezentace.

Také téma Zařízení pro plnění přepravek ke vstřikolisu od společnosti ENGEL strojírenská zpracovávaly dvě skupiny studentů. Se zadáním si lépe poradil tým, v jehož čele stál Ondřej Váňa (FST). Porota kladně hodnotila především propracovanost, ucelenost a aplikovatelnost konstrukčního a designérského řešení návrhu, v němž se promítla kvalitní spolupráce členů týmu.

Při letošních prezentacích se ukázalo, jak důležité je vyvážené zastoupení profesí v týmu. Pokud některá chyběla nebo byla slabá nebo když byla jiná příliš dominantní, na výsledku to bylo jasně patrné,“ komentuje letošní ročník projektu jeho zakladatel Stanislav Hosnedl z FST.

V propojení a spolupráci oborů vidí Západočeská univerzita svoji velkou sílu, kterou chce do budoucna ještě znásobit. Projekty založené na mezioborové spolupráci a interdisciplinární studijní programy naplňují priority vytyčené ve strategickém záměru pro roky 2021–2025. I proto se letošní ročník projektu DESING+ opět konal pod záštitou rektora ZČU Miroslava Holečka.

Nejnovější články

Komora.cz
„Flexinovela“ zákoníku práce pomůže i rodičům malých dětí

Skloubit péči o děti, zároveň si udržet kontakt...

„Plánované změny pomohou trhu práce v Česku. Zaměstnanci,...

Cestovní ruch
Nekalé praktiky falešných turistických průvodců skončí

Například tržní řád hlavního města Prahy vymezuje území,...

„Jsem rád, že se podařilo najít formulaci, která...

„Od ledna 2025 si slušní poskytovatelé průvodcovských služeb...

Komora.cz
Zaměstnavatelé novelu zákoníku práce uvítají

Současná praxe, kdy může být výpověď z pracovního...

S tím úzce souvisí další změna zákoníku práce,...

Nejnovější Aktuality

Komora.cz
„Flexinovela“ zákoníku práce pomůže i rodičům malých dětí

Skloubit péči o děti, zároveň si udržet kontakt...

„Plánované změny pomohou trhu práce v Česku. Zaměstnanci,...

Cestovní ruch
Nekalé praktiky falešných turistických průvodců skončí

Například tržní řád hlavního města Prahy vymezuje území,...

„Jsem rád, že se podařilo najít formulaci, která...

„Od ledna 2025 si slušní poskytovatelé průvodcovských služeb...

Komora.cz
Zaměstnavatelé novelu zákoníku práce uvítají

Současná praxe, kdy může být výpověď z pracovního...

S tím úzce souvisí další změna zákoníku práce,...