×

MICE – speciální příloha časopisu KOMORA

Pondělí 25. září 2023
Přihlásit se / Zaregistrovat se
ikona hodiny27. 4. 2022 12:41

TA ČR navýší pomoc ukrajinským výzkumníkům

Mezi přicházejícími ukrajinskými výzkumníky, akademickými pracovníky a studenty jsou převážně zastoupeny ženy. Muži zůstávají v zemi kvůli branné povinnosti nebo vykonávají povolání důležitá pro chod země. Agentura už v únoru, ve spolupráci s ministryní pro vědu, výzkum a inovace Helenou Langšádlovou, nabídla finanční podporu tuzemským firmám a institucím, které zapojí ukrajinské výzkumné pracovníky a pracovnice, akademiky, akademičky a studenty ve svých výzkumných projektech. Pro toto zapojení bylo původně vyčleněno 10 milionů korun. Jelikož zájem výzkumníků o začlenění nadále pokračuje, byly podpořeny žádosti celkem za téměř 14 milionů korun.

Veronika Dostálová autor

Technologická agentura ČR

Foto: Shutterstock.com Česká pomoc ukrajinské vědě Foto: Shutterstock.com

Agentura v kooperaci s ministryní Helenou Langšádlovou a sekcí Úřadu vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace vyzvala řešitele projektů podpořených TA ČR, aby zvážili rozšíření týmů o vědecké pracovníky a studenty z Ukrajiny, a to v rámci probíhajících i budoucích projektů. Zároveň jim nabídla možnost požádat o navýšení rozpočtu projektu o náklady, související se začleněním těchto osob do řešitelských týmů.

„Krátce po vyhlášení výzvy jsme evidovali několik desítek žádostí, z nichž některé jsou již vyřízené. V úvahu přicházejí všechny veřejné soutěže v rámci našich programů, které v letošním roce vypisujeme,“ uvedl Petr Konvalinka, předseda TA ČR. Nejčastěji se jedná o zapojení do projektů v rámci programů TREND a Prostředí pro život. Nyní se otevírá možnost i pro začlenění do projektů v Programu KAPPA, který je financován z Fondů EHP a Norska.

Integrace ukrajinských akademických kolegů do českých výzkumných projektů je časově náročný proces spojený s legalizací zaměstnávání cizinců ze států mimo Evropskou unii. Pro většinu řešitelských týmu je nejnáročnější zjišťování možností a potřeb a s nimi souvisejících náležitostí pro zapojení ukrajinských vědců a vědkyň do týmu. Jde například o pracovní povolení, ověřování vysokoškolských diplomů a další. „Moc si vážím ochoty, solidarity a energie, kterou řešitelé projektů vynaložili pro zapojení ukrajinských kolegyň a kolegů do českého výzkumu. Je zásadní, aby mohli pokračovat ve své smysluplné práci,” dodal Petr Konvalinka.

Články autora Veronika Dostálová

Nejnovější články

Aktuality
Do Prahy míří investiční hvězdy

K hlavním zahraničním hvězdám patří americký investor a...

Adam Kočík i Přemysl Rubeš doplní v panelových...

Expertní pohled
Kdo jsou Granfluencers a co od nich čekat?

Marketéři a média poslední roky píší primárně o...

Podle článku v CNN Business se začínají z...

Problém většiny briefů značek pro digitální kampaně je,...

Názory
Úsudek, invence, zkušenost a odbornost zůstanou doménou lidí

Každý si mohl vyzkoušet, že umělá inteligence umí...

Jsem toho názoru, že revoluce nepřijde za rok...

Nejnovější Aktuality

Aktuality
Do Prahy míří investiční hvězdy

K hlavním zahraničním hvězdám patří americký investor a...

Adam Kočík i Přemysl Rubeš doplní v panelových...

Aktuality
Potřebujeme flexibilnější pravidla pro řidiče zájezdových autobusů

EHSV přijal text zaměstnavatelské skupiny, který volá po...

Sami řidiči prostřednictvím svých profesních asociací očekávají, že...

Aktuality
Na co všechno a za jakých podmínek lze získat dotace?

Stavební veletrh FOR ARCH v září proběhne již...

Jaké novinky se letos chystají? Za program Nová...

Co je možné v současnosti modernizovat a budovat...