Čtvrtek 23. května 2024
ikona hodiny27. 4. 2022 12:41

TA ČR navýší pomoc ukrajinským výzkumníkům

Mezi přicházejícími ukrajinskými výzkumníky, akademickými pracovníky a studenty jsou převážně zastoupeny ženy. Muži zůstávají v zemi kvůli branné povinnosti nebo vykonávají povolání důležitá pro chod země. Agentura už v únoru, ve spolupráci s ministryní pro vědu, výzkum a inovace Helenou Langšádlovou, nabídla finanční podporu tuzemským firmám a institucím, které zapojí ukrajinské výzkumné pracovníky a pracovnice, akademiky, akademičky a studenty ve svých výzkumných projektech. Pro toto zapojení bylo původně vyčleněno 10 milionů korun. Jelikož zájem výzkumníků o začlenění nadále pokračuje, byly podpořeny žádosti celkem za téměř 14 milionů korun.

Veronika Dostálová autor

Technologická agentura ČR

Foto: Shutterstock.com Česká pomoc ukrajinské vědě Foto: Shutterstock.com

Agentura v kooperaci s ministryní Helenou Langšádlovou a sekcí Úřadu vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace vyzvala řešitele projektů podpořených TA ČR, aby zvážili rozšíření týmů o vědecké pracovníky a studenty z Ukrajiny, a to v rámci probíhajících i budoucích projektů. Zároveň jim nabídla možnost požádat o navýšení rozpočtu projektu o náklady, související se začleněním těchto osob do řešitelských týmů.

„Krátce po vyhlášení výzvy jsme evidovali několik desítek žádostí, z nichž některé jsou již vyřízené. V úvahu přicházejí všechny veřejné soutěže v rámci našich programů, které v letošním roce vypisujeme,“ uvedl Petr Konvalinka, předseda TA ČR. Nejčastěji se jedná o zapojení do projektů v rámci programů TREND a Prostředí pro život. Nyní se otevírá možnost i pro začlenění do projektů v Programu KAPPA, který je financován z Fondů EHP a Norska.

Integrace ukrajinských akademických kolegů do českých výzkumných projektů je časově náročný proces spojený s legalizací zaměstnávání cizinců ze států mimo Evropskou unii. Pro většinu řešitelských týmu je nejnáročnější zjišťování možností a potřeb a s nimi souvisejících náležitostí pro zapojení ukrajinských vědců a vědkyň do týmu. Jde například o pracovní povolení, ověřování vysokoškolských diplomů a další. „Moc si vážím ochoty, solidarity a energie, kterou řešitelé projektů vynaložili pro zapojení ukrajinských kolegyň a kolegů do českého výzkumu. Je zásadní, aby mohli pokračovat ve své smysluplné práci,” dodal Petr Konvalinka.

Články autora Veronika Dostálová

Nejnovější články

Cestovní ruch
První jarní výsledky turistického průmyslu: Praha dohání Vídeň! 

Duben navazoval na dobré zprávy pro české hotely...

„Když jdu z našeho hotelu Josephine (v Ungeltu),...

Nejlepších tržeb v Evropě dosáhla v dubnu s...

Duben začátek jara a hlavní turistické sezóny. Velikonoce...

A mimochodem: Poslední graf dobře ukazuje vývoj turismu...

Aktuality
Česko pomáhá udržet bezpečnost jaderných elektráren na Ukrajině

Právě taková potřeba vyvstala letos v Rovenské jaderné...

Před potvrzením zakázky tedy bylo potřeba zpracovat návrh...

Tento projekt dokládá, že Česko dokáže nabídnout technologická...

Expertní pohled
Zájem o brigádníky letos poklesl

Propad nabízených brigádnických pozic je patrný napříč celou...

Novela zákoníku práce přináší do světa brigád i...

Nejnovější Aktuality

Aktuality
Česko pomáhá udržet bezpečnost jaderných elektráren na Ukrajině

Právě taková potřeba vyvstala letos v Rovenské jaderné...

Před potvrzením zakázky tedy bylo potřeba zpracovat návrh...

Tento projekt dokládá, že Česko dokáže nabídnout technologická...

Aktuality
Podnikatelé chtějí české dřevo více zpracovávat v tuzemsku

„Podnikatelé ve zpracovatelském průmyslu ale narážejí na řadu...

Jednou z brzd rozvoje tuzemského zpracování dřeva s...

Aktuality
Česká revoluce na závodech Formule 1

Projekt GPtents řeší problémy s ubytováním na velkých...

Nápad na projekt GPtents se zrodil v roce...

GPtents aktuálně zastřešují ubytování na 4 akcích ve...