Pondělí 15. července 2024
ikona hodiny20. 5. 2022 12:30

Českou republiku trápí hluboká bytová krize

Jedním ze způsobů řešení této situace by mohlo být participativní bydlení. Ušetříte při něm peníze za developera i realitního zprostředkovatele, vyhnete se nákladům za nepotřebné věci, a přitom můžete sdílet prostory a vybavení, například zahradu, dílnu s nářadím, prádelnu či společenské místnosti. Praktické zkušenosti s participativním bydlením mají například v Berlíně, Hamburku, v Mnichově či Vídni. Čeští výzkumníci nyní řeší, jak dát prostor k rozvinutí participativního bydlení i v tuzemsku.

Veronika Dostálová autor

Technologická agentura ČR

Foto: TA ČR Participativní bydlení může pomoci vyřešit bytovou krizi Foto: TA ČR

Unikátní projekt propojí výhody ekologické výstavby s komunitním způsobem života obyvatel a přispěje tak k vytvoření kvalitního bydlení a živého města, ale také rozvine participaci obyvatel na správě domu, sousedství i celé obytné čtvrti. Na tříletém projektu spolupracují odborníci z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, z Fakulty architektury Českého vysokého učení technického, ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR, z Arniky – Centra pro podporu občanů a z Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Společensky velmi významný projekt finančně podporuje Technologická agentura ČR (TA ČR), a to částkou 8,2 milionu korun z Programu Ministerstva životního prostředí Prostředí pro život.

„Reakcí na současnou krizi bydlení v České republice je větší aktivita obcí ve vytváření strategií výstavby a správy bytů a domů. Rozvíjejí obecní bydlení, některé definují programy podpory družstevního bydlení či stanovují nová pravidla pro spolupráci se soukromým sektorem,“ uvedl Petr Konvalinka, předseda TA ČR. „Ve skutečnosti je však obtížné současný trh s bydlením ovlivnit tak, aby bylo možné stavět a bydlet environmentálně příznivě, a přitom finančně dostupně. Jak se ukazuje na příkladu participativního bydlení, je důležité, aby se do změny zapojili všichni aktéři, tedy obyvatelé, architekti, developeři, banky, obce i stát,“ dodal.

Podob participativního bydlení existuje celá řada, jeho princip ale vždy stojí na společné dohodě a aktivitě skupiny lidí v zajištění bydlení, a to ať už za účasti obce či bez ní. Jedná se o spolupráci například na přípravě projektu, získání úvěru a koupi či stavbě nemovitosti, ale také následné správě či sdílení vybraných prostorů a vybavení domu. „Sdílení a spolupráce nejen snižuje náklady, ale také zvyšuje kvalitu života a environmentální udržitelnost bydlení. Důležité je, že o tom, co a jak se bude sdílet by měli rozhodovat budoucí obyvatelé, kteří bydlení dávají dohromady. Obyvatelé využívající participativní bydlení se díky spolupráci obvykle více znají, což přináší další benefity, ať už jde o bezpečí nebo třeba pomoc s hlídáním dětí,” vysvětlil Jan Malý Blažek hlavní řešitel projektu z Masarykovy univerzity.

Do výzkumného projektu o participativním bydlení se zapojila šestice měst a obcí – Jihlava, Liberec, Opava, Pardubice, Hrádek nad Nisou a Psáry. Do výzkumu jsou zapojeni městští architekti a další aktéři samosprávy a také potenciální zájemci o tuto formu bydlení, s nimiž v tomto roce probíhají workshopy a dotazníkové šetření. Autoři projektu vytváří metodiku s návodem pro česká města a obce, i manuál pro obyvatele, aby věděli, jak mají při výstavbě postupovat, jaké možnosti existují a na co si dát pozor (například, jak dál řešit provoz a údržbu sdílených prostor domu či společný rozpočet). „Zúčastníte-li se našich workshopů, pomůžete městům nastavit bytovou politiku, sami se dozvíte konkrétní informace o možnostech participativní bydlení, nebo dokonce najdete další potenciální sousedy budoucích projektů,” doplnil Jan Malý Blažek.

Články autora Veronika Dostálová

Nejnovější články

Aktuality
Originalita v kultuře: Symfonie zednářů, Mozart i Ellington

Každý zná osm tónů stupnice, ale jen genius...

Téma LVHF 2024 se odráží i v programu...

Na svůj osobní seznam výjimečných zážitků 2024 si...

Hudba a zednářství mají silné pouto. Jak silné...

Aktuality
Průzkum v Českém Švýcarsku: Národní park je dobrý soused

„Jsou to dva roky, co Národní park České...

„Jak ukazuje hned několik výsledků z reprezentativního šetření,...

Z dotazování vyplynulo, že většina obyvatel obcí národního...

Aktuality
Jak vypadá zaměstnavatel snů podle Čechů?

Pro někoho to může být samozřejmost, ale výplata...

Samotné peníze, ať už jakkoli vysoké, ale nestačí....

Ve vlastním zájmu zaměstnavatelů by mělo rozhodně být...

Role skvělého zaměstnavatele ale tímto nekončí. 87 %...

Pátým pilířem super zaměstnavatele je péče o firemní...

Nejnovější Aktuality

Aktuality
Originalita v kultuře: Symfonie zednářů, Mozart i Ellington

Každý zná osm tónů stupnice, ale jen genius...

Téma LVHF 2024 se odráží i v programu...

Na svůj osobní seznam výjimečných zážitků 2024 si...

Hudba a zednářství mají silné pouto. Jak silné...

Aktuality
Průzkum v Českém Švýcarsku: Národní park je dobrý soused

„Jsou to dva roky, co Národní park České...

„Jak ukazuje hned několik výsledků z reprezentativního šetření,...

Z dotazování vyplynulo, že většina obyvatel obcí národního...

Aktuality
Jak vypadá zaměstnavatel snů podle Čechů?

Pro někoho to může být samozřejmost, ale výplata...

Samotné peníze, ať už jakkoli vysoké, ale nestačí....

Ve vlastním zájmu zaměstnavatelů by mělo rozhodně být...

Role skvělého zaměstnavatele ale tímto nekončí. 87 %...

Pátým pilířem super zaměstnavatele je péče o firemní...