×

MICE – speciální příloha časopisu KOMORA

Čtvrtek 2. února 2023
Přihlásit se / Zaregistrovat se

Cestovní ruch dostane dotace na marketing

Během podzimu vyhlásí Ministerstvo pro místní rozvoj jeden z dotačních programů Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech (NPPCRR) zaměřený na marketingové aktivity v cestovním ruchu. Neinvestiční dotace budou tak, jako v předešlých výzvách, směřovat na podporu řízení destinací, realizaci marketingových výzkumů, podporu produktů a zavádění inovací v cestovním ruchu, podporu distribuce produktů cestovního ruchu, branding destinací a marketingovou komunikaci, včetně digitalizace. Podpořeny budou moci být marketingové aktivity na úrovni krajů, turistických oblastí i aktivity na nadregionální a národní úrovni. Požádat o dotaci budou moci certifikované krajské a oblastní organizace destinačního managementu či zastřešující organizace s celorepublikovou působností.

Vilém Frček ikona hodiny5. 10. 2022 07:28
Foto: Shutterstock.com Ministerstvo přidá turistickému průmyslu na marketing Foto: Shutterstock.com

„Jsem rád, že se mi podařilo vyjednat o 40 milionů korun více, než byl původní návrh. Marketingové aktivity v cestovním ruchu jsou zásadní pro zajištění udržitelného rozvoje cestovního ruchu i efektivního využití potenciálu cestovního ruchu v regionech, a proto na ně půjde celkem 140 milionů korun,“ zdůrazňuje místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Bartoš a dodává: „Důležité je z tohoto pohledu i předcházení negativních dopadů „neřízeného“ cestovního ruchu na destinaci, přírodní a kulturně historické dědictví a rezidenty“.

Investiční aktivity v cestovním ruchu je nově možné podporovat v programovém období 2021-2027 z fondů EU, a to konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu spravovaného  Ministerstvem pro místní rozvoj. Podpořena evropskou dotací může být veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu, a to prostřednictvím projektů zaměřených na budování a revitalizaci doprovodné infrastruktury cestovního ruchu. Jedná se například o odpočívadla, sociální zařízení, fyzické prvky navigačních systémů, budování páteřních, regionálních a lokálních turistických tras, revitalizaci sítě značení, naučné stezky, rekonstrukce stávajících a budování nových turistických informačních center, veřejnou infrastrukturu pro vodní turistiku a rekreační plavbu, ale i parkoviště u atraktivit cestovního ruchu.

Investiční aktivity je také možné z fondů EU podpořit na přeshraniční projekty zaměřené na cestovní ruch v rámci přeshraniční spolupráce prostřednictvím programu Interreg. Podporované investiční aktivity zahrnují turistickou infrastrukturu i památky; podmínkou je vazba na místní strategie a přeshraniční dopad. Cílem je nastartování cestovního ruchu udržitelným způsobem, aby pomáhal rozvoji příhraničních regionů, např. nasměrování turistů do těchto území a jejich udržení v místě; součástí této podpory je i podpora destinačního managementu, včetně monitoringu, dopadových studií, vzdělávání apod. Pro cestovní ruch je jen v česko-polském Interregu k dispozici celkem cca 1,7 mld. Kč.

Ministerstvo také zároveň intenzivně připravuje pro podporu cestovního ruchu dva programy nové generace, které budou v investičních i neinvestičních cílech reagovat na dosavadní zkušenosti dotačních nástrojů. Jejich realizace bude zjednodušena, budou rozšířeny o některé nové cíle a měly by také umožnit kvalitnější monitoring pro vyhodnocení jejich efektivity. Výzvy v rámci těchto dvou nových programů budou vyhlášeny v průběhu příštího roku.

„Věřím, že jasné strukturování podpůrných nástrojů v gesci Ministerstva pro místní rozvoj, spolu s důrazem na zjednodušování procedur a digitalizaci, přispěje k silnějšímu pro-klientskému přístupu v rámci mnou řízeného resortu,“ doplňuje ministr Ivan Bartoš.

Více informací na www.mmr.cz a  www.dotaceeu.cz.

Nejnovější články

Expertní pohled
Stavební trh čeká letos rok stabilizace

Wienerberger nečeká tak strmý propad stavebního trhu, jaký...

Nasbíraná data společnosti Wienerberger podle Kamila Jeřábka ukazují,...

„První pozitivní signál jsme zaznamenali již v posledním...

Nezařazené
Velký byznys může vyrůst i na vinici

„Naše skupina aktuálně vlastní především společnosti podnikající v...

Mimo finančních úspěchů dosáhl &CORK dalších důležitých milníků....

Současné úspěchy jsou pro celý holding pouze začátek....

Analýzy ze Spořky
Obrana demokratického kapitalismu

Jeho otec se narodil v Rakousku-Uhersku v dubnu...

Vydrží demokratický kapitalismus – spojení liberální demokracie a...

Ekonomické a sociální postavení dělnické třídy v demokraciích...

Problémem byl i vzestup rentiérského kapitalismu. Významným aspektem...

Nejnovější Aktuality

Nezařazené
Velký byznys může vyrůst i na vinici

„Naše skupina aktuálně vlastní především společnosti podnikající v...

Mimo finančních úspěchů dosáhl &CORK dalších důležitých milníků....

Současné úspěchy jsou pro celý holding pouze začátek....

Aktuality
Zachrání lidstvo plazma z konopí?

Skrývá se tam, kde bychom ho nejspíš nečekali...

Plazma je průhledná tekutá složka krve s nažloutlou barvou,...

Náhražka krevní plazmy, kterou Plasma for People vyvíjí,...

Aby se přípravek mohl podávat pacientům, musí projít...

Aktuality
Kampaň 50 lídrů změny přináší příběhy inovací

Společnost Parimatch Tech se tak může stát novým...

Úspěch sám o sobě je ještě významnější v...

Likvidace několika geografických oblastí, stejně jako celková situace...

Všechny úspěchy roku 2022 by nebyly možné bez...

V květnu společnost otevřela novou pobočku v Praze,...