Úterý 3. října 2023
ikona hodiny9. 6. 2023 13:53

Evropská legislativa potřebuje očistec

Ekonomický výhled na následující roky není vůbec růžový. To se odráží v očekáváních našich podnikatelů. Hlavními výzvami, před kterými podnikatelé stojí, jsou dlouhodobé geopolitické napětí a nestabilita, vysoká úroveň inflace způsobená cenami energií, narušení dodavatelských řetězců a také další zpřísňování globálních finančních podmínek.

Alena Mastantuono autor

delegátka HK ČR při EUROCHAMBRES a členka EHSV za HK ČR

Foto: Shutterstock.com Evropská legislativa potřebuje očistec Foto: Shutterstock.com

HDP v EU by podle jarní prognózy Evropské komise mělo v tomto roce dosáhnout 1,0% růstu, v roce příštím 1,7 %. Inflace má v EU letos činit 6,7 % a polevit v roce 2024 na 3,1 %. Ve druhé polovině loňského roku se prudce zvýšil počet vyhlášených bankrotů mezi podniky v EU a dosáhl nejvyšší úrovně od zahájení sběru dat v roce 2015. Rozvraty způsobené válkou na Ukrajině a energetickou krizí zatemnily výhled pro ekonomiku EU a měnové orgány po celém světě se pustily do rázného zpřísňování měnových podmínek. Výpůjční náklady rostou, zatímco úvěrové toky klesají.

Pro malé a střední podnikatele je frustrující, že navzdory jejich důležité roli v ekonomice, tj. tvorba dvou třetin pracovních míst v soukromém sektoru a příspěvek k více než polovině celkové přidané hodnoty vytvořené podniky, je politici neberou vážně. Je až zarážející, že se Evropská komise nerozhodla v reakci na turbulentní vývoj změnit svých 6 priorit ani přehodnotit portfolia členů kolegia, jak někteří možná očekávali.

Zelená pravidla se začnou překlápět do praxe

Od začátku aktuálního legislativního období Komise (mandát 2019-2024) byla evropská podnikatelská komunita vystavena „inflaci“ nových politických iniciativ a legislativních návrhů. Pokračování v politických cílech Komise předsedkyně von der Leyenové – zarámovaných Zelenou dohodou pro Evropu – pokračovalo beze změny navzdory celosvětové pandemii, válce a energetické krizi. Evropské podniky dosáhly saturačního bodu regulace, kdy už je těžké udržet krok s novou legislativou EU a zároveň konkurovat rivalům na mezinárodní úrovni. Nejhorší je však teprve před námi, neboť nyní nastane období, kdy se nová „zelená“ pravidla překlopí do praxe.

Úkolem pro nadcházející Komisi a Parlament (mandát 2024-2029) by mělo být zefektivnění a „očištění“ stávající legislativy, aby bylo možné naplňovat politiky bez zbytečné zátěže nebo složitosti a poskytnout podnikům prostor pro oddech, který potřebují k růstu a obnově ekonomiky. Doporučuji tedy nadcházejícím institucím EU období očistce.

Podniky jsou často považovány za odpůrce regulace, ale není tomu tak. Podniky potřebují dobře regulovaný trh, ale ústředním bodem je úroveň konzistence a předvídatelnosti. Regulační bilance je v současnosti špatně nastavená. Musíme provést inventuru legislativních aktů, které byly přijaty v rámci současného mandátu institucí EU, a analyzovat jejich dopad na evropské hospodářství a zaměstnanost a také jejich příspěvek k adaptaci na změnu klimatu. Žádný legislativní akt v rámci agendy Zelené dohody nebyl před konečným přijetím podroben důkladné analýze dopadů, přestože konečná znění přijatých aktů se podstatně liší od textů původně navržených Evropskou komisí.

Co tedy musí nadcházející instituce EU provést? 

  • Zajistit předvídatelnost podnikatelského prostředí. Investice trvají 5-10 let v závislosti na odvětví. Plánování, investice a inovace trpí, pokud se legislativní prostředí neustále mění. To podkopává tvorbu pracovních míst, prosperitu a nanejvýš důležitý proces digitální a zelené adaptace. Delegované a implementační akty tuto předvídatelnost jen zhoršují, neboť přicházejí, až po přijetí samotného legislativního aktu.
  • Snížit administrativní zátěž podnikatelů. Cíl snížit povinnosti podávání zpráv o 25 %, jak jej nedávno předložila Komise, je jistě dobrý. Aby Komise splnila svůj závazek, měla by si stanovit krátkodobé cíle a neomezovat cíl na 25 %. Měla by se také zaměřit nejen na stávající povinnosti podávání zpráv, ale také na ty, o nichž se diskutuje a vyjednává. Provádění kvalitního hodnocení dopadu v celém legislativním cyklu včetně ex post hodnocení napříč institucemi EU je nutnost.
  • Vytvářet lepší regulaci, a to konzistentním a transparentním způsobem. Podnikatel vnímá instituce EU jako jeden legislativní stroj. Když se každé generální ředitelství Komise vydá svou vlastní cestou a myslí pouze na své kompetence, pak jsou podniky konfrontovány s obrovskou kumulativní zátěží. K regulaci je nutné přistupovat komplexně. Zavedení povinnosti pro Komisi přikládat ke každému legislativnímu návrhu přehled povinností pro podnikatele by jistě přispělo k lepšímu odhadování nákladů, které daná regulace přinese. Podobně kvalitní hodnocení dopadů pomohou zajistit, že jsou cíle konzistentní. Spolupráce s podnikatelskou sférou je v tomto ohledu klíčová.
  • Digitalizovat podporu a mít vše na jednom místě. Podniky potřebují nástroje, které jim usnadní orientaci a praktické fungování na evropském trhu, jako např. jeden identifikátor DPH. Evropské digitální nástroje a postupy, jakož i zabezpečené propojení a výměna informací mezi členskými státy (evropská jednotná kontaktní místa) by významně napomohly poskytování služeb a obchodu. Důvodem je, že se podnikatelé na vnitřním trhu nadále potýkají s širokou škálou právních předpisů, které mohou být často i protichůdné.

Nejnovější články

Trendy
Na vlně esportu: Český startup upevňuje pozice v zahraničí

V bettingu zaznamenává Oddin.gg především stále větší význam...

Sledování esportových zápasů je stále silnějším rivalem sledování...

Oddin.gg je českou firmou s globálním týmem, který...

Analýzy
Veřejný sektor utrácí za zadané veřejné zakázky více než vloni

V 1. pololetí 2023 bylo vydáno 5 191...

Určitá část z oznámených zakázek je v následujících...

„Po odečtení zadaných a zrušených zakázek na uchazeče...

V první polovině letošního roku bylo vysoutěženo a...

Názory
Tuzemský průmysl dál šlape na brzdu

Aktivitu ve zpracovatelském průmyslu tlumí především slabá poptávka,...

Utlumená poptávka po zboží i vstupech přispěla k...

Shrnuto, podtrženo, zářijová data PMI ukázala slabou výkonost...

Nejnovější Názory

Názory
Tuzemský průmysl dál šlape na brzdu

Aktivitu ve zpracovatelském průmyslu tlumí především slabá poptávka,...

Utlumená poptávka po zboží i vstupech přispěla k...

Shrnuto, podtrženo, zářijová data PMI ukázala slabou výkonost...

Názory
Nesypme sůl do ran, hledejme raději řešení

Ne všichni však v dlouhém a únavném boji často...

Názory
Úsudek, invence, zkušenost a odbornost zůstanou doménou lidí

Každý si mohl vyzkoušet, že umělá inteligence umí...

Jsem toho názoru, že revoluce nepřijde za rok...