Úterý 5. prosince 2023
ikona hodiny11. 10. 2023 07:41

Investiční injekce 400 milionů eur pro české podniky

Česká spořitelna a Evropská investiční banka (EIB) společně poskytnou českým malým a středním podnikům a společnostem se střední kapitalizací 400 milionů eur na nové financování. Očekává se, že dnes oznámená dohoda dále zlepší přístup podniků k financování. Maximálně 50 % prostředků bude použito na podporu českých společností se střední kapitalizací (250 – 3 000 zaměstnanců) a zbytek bude určen na úvěry pro malé a střední podniky. Očekává se tedy, že projekt bude mít významný dopad i na zaměstnanost v zemi, neboť usnadní úvěrování reálné ekonomiky v době vysokých úrokových sazeb a přísných finančních podmínek.

František Bouc autor

Česká spořitelna

Foto: Shutterstock.com Stamiliony eur pro české podniky Foto: Shutterstock.com

V souladu s prioritami EIB se přibližně 80 % z celkového objemu nově dostupných finančních prostředků týká politiky soudržnosti EU. Financování bude směřováno do méně rozvinutých regionů a do oblastí v přechodném období, což by přispět ke snižování nerovnosti mezi regiony. Minimálně 20 % finančních prostředků je rovněž určeno na projekty zaměřené na boj proti klimatickým změnám.

„Malé a střední podniky a podniky se střední kapitalizací hrají v české ekonomice důležitou roli, a to jak z hlediska tvorby hodnot, tak z hlediska zaměstnanosti. Přesto vždy nemají přístup k financování, které potřebují, a tuto situaci ještě zhoršila pandemie a vysoká inflace,“ komentovala viceprezidentka EIB Lilyana Pavlová. „Česká spořitelna je historickým partnerem EIB v a jsme velmi rádi, že můžeme navázat na naše partnerství s ní, zejména proto, že to pomůže zpřístupnit relevantní financování regionům v rámci politiky soudržnosti.“

„Česká spořitelna se postupně stala největším poskytovatelem firemních úvěrů v České republice. Nabízíme nejen financování, ale také poradenství zaměřené na zvýšení produktivity, konkurenceschopnosti a na podporu udržitelného rozvoje firem,“ uvedl Pavel Kráčmar, člen představenstva České spořitelny odpovědný za firemní bankovnictví. „Politika soudržnosti EU přispívá k naplňování priorit Unie, zejména v oblasti ekologické a digitální transformace. Díky spolupráci s EIB budeme moci financovat ještě více projektů spadajících do těchto strategických oblastí.“

Články autora František Bouc

Nejnovější články

Expertní pohled
Ne x Oprávněné podnikání a odpovědnost

Vnést jasno je cílem projektu ACK ČR Strategické...

Přímo zjevením byla úvodní prezentace Jana Strakoše, ředitele...

V dikci předpisů nic nového pod sluncem, cestovní...

Některá cestovní agentura či jiná organizace by se...

Školní zájezdy, pobyty a výlety pod regule zákona...

Ale je tu ještě jeden pádný důvod, proč...

I tato konference ACK ČR byla zdařilá. Přinesla...

Analýzy
Ochrana oznamovatelů: Zaměstnanci se bojí odvetných opatření

Nový zákon o ochraně oznamovatelů,  takzvaných whistleblowerů, nabyl...

Jedním z hlavních ustanovení zákona je povinnost zaměstnavatelů...

Výzkum společnosti Moore mezi zaměstnanci firem s více...

Tyto výsledky poukazují na potřebu rozšíření povědomí o...

Vzhledem k množství povinností, které tato nová legislativa...

Cestovní ruch
Overtourism po pandemii covid-19

Nová publikace, jejímiž autory jsou Gert-Jan Hospers z...

Kapitola o Praze, pod názvem Tourist City Prague...

Nejnovější Aktuality

Cestovní ruch
Mezinárodní projekt poutavě přibližuje udržitelný cestovní ruch

Nízkouhlíkový cestovní ruch, známý také jako udržitelný nebo...

Abychom se k nízkouhlíkovému cestovnímu ruchu přiblížili, musíme zvýšit...

Projekt Vinci byl financován s podporou Evropské komise...

Aktuality
Hoteliéři ocenili Aleše Hámu a pořad S karavanem po Česku

Mezi oceněné patří hotely, které excelují ve službách,...

Mimořádné ocenění převzal také moderátor a herec Aleš...

„Naše asociace každým rokem vybírá jeden významný počin,...

Expertní pohled
INCIEN vyzývá: Dekarbonizujte průmysl

Institut věří, že bez cirkulární ekonomiky se dekarbonizace...

Mnohem větší prostor než dosud by proto měly...

Ocelový šrot se pro výrobu oceli využívá už...

Problémem je i to, že dosavadní národní strategie...