Neděle 26. května 2024
ikona hodiny14. 11. 2023 05:57

Vývoj směřujeme ke snižování energetické náročnosti budov

Topení, chlazení, větrání… V každé budově synonymum pro spotřebu energií, a tedy také synonymum pro možné úspory. Proto jsme o této problematice hovořili s Jiřím Habelem, ředitelem divize HVAC společnosti Atalian.

Aneta Malinová autor

Foto: Atalian Energetická náročnost budov se musí snižovat Foto: Atalian

Co přesně je úkolem vaší divize v rámci Atalianu?

Zajištění výkonu činností na technických zařízeních sloužících k vytápění, chlazení, úpravě a distribuci vzduchu v objektech našich klientů. Na těchto zařízeních je třeba provádět pravidelnou údržbu v souladu s doporučením výrobce a samozřejmě i kontroly a revize, předepsané platnou legislativou. Nedílnou součástí udržování systémů pro úpravu klimatu v provozuschopném stavu je i pravidelná obměna jednotlivých technických zařízení a dodávky nových zařízení a techno‑ logických celků podle aktuálních potřeb klientů. Každá společnost, která se zabývá poskytováním služeb v oblasti komplexního, a tedy i technického facility managementu, by měla disponovat týmem techniků na vysoké odborné úrovni, kteří jsou schopni provádět popsané činnosti.

Kolik lidí zahrnuje takový tým odborníků?

Základní tým servisních techniků se skládá z dvanácti pracovníků v českých a v šesti moravských krajích, v příštím roce předpokládáme jeho další rozšíření. Část činností zajišťujeme i ve spolupráci s vybranými živnostníky, abychom se vždy dokázali rychle přizpůsobit potřebám našich klientů.

Jaká jste přijali opatření v rámci energetických úspor?

S postupujícím vývojem technických zařízení používaných k vytápění, chlazení a větrání jde ruku v ruce i jejich snižující se energetická náročnost. Zařízení lépe přizpůsobují svůj momentální výkon aktuálním podmínkám uvnitř budov i ve venkovním prostředí a v kombinaci s kvalitními systémy měření a regulace lze pak dosahovat již znatelných energetických úspor. Našim klientům se snažíme doporučovat postupné výměny již zastaralých zařízení za nová a úspornější a spolu s nimi hledáme i další možnosti snížení spotřeby energií v jejich objektech, ať už se jedná např. o instalace tepelných čerpadel, nebo využití fotovoltaických panelů. Jsme schopni nabídnout i komplexní úsporná řešení vytápění, chlazení a větrání celých objektů – tím se ve společnosti Atalian zabývá divize Energy.

Jaké značky výrobků používáte?

Našim klientům se snažíme doporučovat technická zařízení od renomovaných výrobců, kde je zajištěna veškerá podpora a dlouhodobá dostupnost náhradních dílů. Doporučené zařízení musí jednoznačně vždy plnit veškeré nároky, které na něj budou v rámci budoucího provozu kladeny. Pokud se nejedná o komplexní dodávku, musí být součástí procesu výběru zařízení pro klienta samozřejmě i posouzení kompatibility s ostatními zařízeními v objektu.

Jaká zařízení používáte pro úpravu klima v případě menších prostor?

Pokud se budeme bavit o jednotlivých kancelářích, případně o menších obchodech nebo o pobočkách bank a mobilních operátorů, budou to většinou prostory, které se nacházejí v nějakém objektu. Z centrálních zdrojů tohoto objektu se dodává chlad i teplo, větrání obvykle zajišťuje centrální vzduchotechnika. Pokud by šlo o prostor, který je třeba vytápět, chladit a větrat samostatně, lze k vytápění využít například plynový kondenzační kotel nebo elektrokotel s optimálně zvoleným výkonem, k chlazení pak jednodušší chladicí systémy s jednou venkovní jednotkou, k níž je připojena jedna nebo více jednotek vnitřních. Ke kombinovanému chlazení i vytápění lze též využít takzvané VRV systémy, zjednodušeně řečeno chladicí jednotky, které – v případě potřeby – dokážou i topit. Větrání prostoru může zajištovat např. malá podstropní vzduchotechnická jednotka s rekuperací. Důležitý je správně zvolený výkon všech zařízení ve vztahu k místním podmínkám.

Foto: Atalian Energetická náročnost budov se musí snižovat Foto: Atalian

 

Jak se vyrovnáváte se záludnostmi rekonstrukcí stávajícího objektu, kdy bývá situace složitější oproti novostavbám, na nichž pracujete od počátku projektu?

V případě naší divize se spíše setkáváme s přestavbami nebo rekonstrukcemi poboček našich klientů než s rekonstrukcemi celých budov. Ideální situací pro nás je stav, kdy uspějeme ve výběrovém řízení vyhlášeném generálním dodavatelem stavby a veškerá technická zařízení z oblasti naší činnosti dodáváme pro rekonstrukci sami. V případě, že tomu tak není, snažíme se alespoň, je‑li to možné, v průběhu stavby sledovat provádění montáží jednotlivých technických zařízení. Jaká je spolupráce s investory? Pokud je jako ve většině případů investorem náš klient, je spolupráce standardně velmi dobrá. My známe jeho potřeby, máme potřebné místní znalosti, veškeré otázky lze s využitím existujících komunikačních vazeb řešit konstruktivně a rychle. V případě, že přebíráme do správy objekt po rekonstrukci, jehož investor dosud není naším klientem, bývá situace horší. Zde hodně záleží na rozsahu a kvalitě provedené rekonstrukce. Jsou‑li zde nějaká nebezpečí do budoucna, např. v podobě nevyměněných centrálních zdrojů chladu nebo vzduchotechnických jednotek, snažíme se budoucího klienta na tyto věci co nejdříve upozorňovat.

Do budoucna bude kladen stále větší důraz na to, aby technická zařízení objektů uměla lépe reagovat na aktuální změny prostředí, aby uměla lépe hospodařit s energií. Divize HVAC optimalizuje klientům náklady.

Jiří Habel

Většina nových budov a objektů nyní vzniká jako digitální otisk v BIM. Jaká je vaše zkušenost z praxe?

Většina dnes stavěných kancelářských budov už v podstatě prochází tímto systémem. Výhoda spočívá v tom, že pokud disponujete kvalitním CAFM softwarem, můžete velmi dobře využít data vzniklá v rámci projektu budovy, resp. následně upravená v průběhu výstavby. Ušetří vám to náklady, které by jinak bylo nutno vynaložit na provedení celkové pasportizace objektu. S postupující digitalizací stavebnictví a souvisejících profesí se tento systém a z něj vyplývající sdílení dat postupně stane standardem.

Při venkovním umístění jednotek často dochází ke konfliktům se sousedy. Jaké jsou v tomto případě příslušné parametry či vyhlášky proti hlučnosti?

Nařízení č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací stanoví limit pro hluk jiný než z dopravy, 50 dB pro dobu od 6 do 22 hodin a 40 dB pro dobu od 22 do 6 hodin. Pokud někam osazujeme novou venkovní chladicí jednotku, děje se tak vždy na základě projektu, jehož součástí je osvědčení o hlučnosti jednotky, vydané výrobcem. Hlučnost osazované jednotky tedy musí respektovat výše zmíněné nařízení. Z praxe jsou však známé případy, kdy některé větší chladicí jednotky produkovaly hluk na velmi nízkých frekvencích, popřípadě při určitých otáčkách ventilátoru docházelo k šíření vibrací. Tyto problémy se pak řeší s využitím gumových bloků instalovaných pod jednotku nebo třeba úpravou rozmezí otáček ventilátoru.

Jaký je váš výhled do budoucna?

Domnívám se, že bude kladen stále větší důraz na to, aby technická zařízení objektů uměla lépe reagovat na aktuální změny prostředí, aby uměla lépe hospodařit s energií. Budou se samozřejmě hledat kombinace různých zdrojů energie, pravděpodobně bude více využívána solární energie. To, co se nedávno odehrálo v oblasti cen energií, tomu výrazně napomohlo. Tendence k úsporným řešením jsou dnes patrné nejen ve velkých administrativních, obchodních a výrobních objektech, ale i v rodinných a bytových domech. Stále se ještě učíme správně využívat tzv. alternativní zdroje, ale i v této oblasti už došlo k velkým pokrokům a jsou tímto způsobem dosahovány velké úspory ve spotřebě zejména elektrické energie. Vývoj tedy určitě půjde směrem ke snižování energetické náročnosti budov a k lepšímu využití spotřebovávané energie.

Nejnovější články

Aktuality
Praha se chystá na největší bitcoinovou konferenci

Do Prahy zavítá také Michael Saylor, CEO MicroStrategy,...

Jak název akce napovídá, setkají se zde zejména...

Pro foundery rozjíždějící svůj vlastní projekt bude velmi...

Aktuality
Soutěž E.ON Energy Globe jde do finále

„Každý rok se těším, až uvidím finálové projekty...

Soutěž hledá a oceňuje ty největší ekologické nadšence...

Ekologická opatření v Botanické zahradě Přírodovědecké Fakulty Masarykovy...

Aktuality
České firmy zamíří do Černé Hory

Zástupci firem se k ministrovi připojí v neděli večer. V pondělí...

Černá Hora je kandidátským státem EU a je...

Náklady spojené s organizací mise si – stejně...

Nejnovější Trendy

Aktuality
Soutěž E.ON Energy Globe jde do finále

„Každý rok se těším, až uvidím finálové projekty...

Soutěž hledá a oceňuje ty největší ekologické nadšence...

Ekologická opatření v Botanické zahradě Přírodovědecké Fakulty Masarykovy...

Trendy
Do Brna přijede otec udržitelného podnikání John Elkington

Ambition (Un)locked – to je téma letošního čtvrtého...

Právě k němu pozval JIC jednoho z „kmotrů...

Trendy
Češi v třídění nepolevují, v ČR se loni recyklovalo více obalů

Poslední průzkum potvrdil, že třídění odpadů se stalo...

Díky dobrým podmínkám, které pro třídění v ČR...

Díky aktivnímu přístupu občanů se loni z celkového...

U ostatních komodit bylo loni celkové využití následující:...