Čtvrtek 18. dubna 2024
ikona hodiny2. 4. 2024 12:35

Budoucnost silniční a železniční dopravy není v soupeření, ale ve spolupráci

Železniční nákladní doprava momentálně prochází náročným obdobím, daným odstartovaným procesem dekarbonizace ekonomiky, jejím aktuálním poklesem, dalšími vnějšími vlivy a nástupem obměny vozového parku u a nových, ale finančně náročných technologií

Oldřich Sládek Oldřich Sládek autor

prezident Svazu dopravy a výkonný ředitel ŽESNAD

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Doprava a energetika tvoří základ kritické infrastruktury státu. Proto je nutností řešit jejich dekarbonizaci společně a koordinovaně. Proces dekarbonizace dopravy je zatížen, doufejme že jen dočasně, dosavadní asymetrií (průmysl a energetika platí emisní povolenky, tedy v nákupu trakční energie je platí i elektrická kolejová doprava, zatímco silniční kamionová dosud nikoli). Tudíž doufáme, že tato asymetrie bude odstraněna.

Vytvořením subsystému EU ETS 2 budou od roku 2027 zahrnuta do systému emisního obchodování i fosilní paliva pro dopravu. Odklon od používání uhlovodíkových paliv v dopravě kromě řady pozitivních přínosů vede nutně k výraznému nárůstu spotřeby elektrické energie pro dopravu, u které v budoucnu mohou být velmi závažné problémy s jejím zajištěním. Nárůst spotřeby energie lze redukovat zhruba na jednu třetinu u každé přepravy, kterou se podaří převést ze silnice na železnici. Na silniční a železniční dopravu je dosud nahlíženo jako na dva konkurenční druhy a není jednoduché změnit myšlení lidí. Budoucnost ale ve světle energetických perspektiv určitě není v soupeření silniční a železniční dopravy, ale ve spolupráci obou módů při zachování tržních principů konkurence. Cílem je promyšleně kombinovat železniční a silniční dopravu tak, aby byly efektivně využívány jejich přednosti, to znamená u železnice nízká energetická náročnost, technicky vyřešená a široce zavedená liniová elektrizace, vysoká produktivita vozidel a personálu; u silnic pak schopnost plošné obsluhy území, flexibilita a operativnost.

Pokles ekonomiky, problémy v konkurenceschopnosti evropských firem a s tím spojené potíže v globálním obchodě, válka na Ukrajině, nepravidelnosti v lodní přepravě zboží a lokálně například v předzásobení elektráren uhlím, zastavení výroby v Liberty, pokles přeprav kalamitního dříví a samozřejmě další vlivy přispěly k téměř desetiprocentnímu meziročnímu poklesu přeprav, měřeného objektivně v hrubých tunokilometrech. Z pohledu našeho sdružení jsou však tyto skutečnosti obtížně komentovatelné, neboť nám s ohledem na rozsah členství dopravních společností v ŽESNAD.CZ (přes 90 % trhu) jako spolku nepřísluší jakkoliv posuzovat obchodní aktivity našich členů.

Železniční nákladní dopravci jsou rovněž souběžně velmi zatíženi spoustou povinností, daných specifikacemi a normami TSI. Zároveň musí z důvodu konkurenceschopnosti investovat do nových lokomotiv a vozů, což je finančně velmi zatěžuje. Do toho nepočítáme starosti s řešením získání potřebných pracovních sil, nejen strojvedoucích, ale i dalších profesí. Nemluvě o mzdových nákladech. V procesu zavádění nových technologií čelí členové ŽESNAD.CZ obavám o stav implementace ETCS a připravenost správce infrastruktury k výhradnímu provozu na koridorech od 1. 1. 2025 nebo snahám překotně zavádět v Evropě tzv. „digitální automatické spřáhlo (DAC)“. Chceme proto, aby Ministerstvo dopravy ČR věnovalo velmi vysokou kontrolní a dohlížecí činnost ve věci skutečného provozování tratí systémem ETCS a nadále pokračovalo ve spolupráci se železničními dopravci v tlaku na realistické zavádění DAC.

Nejnovější články

Názory
Zachrání Super-Mario (znovu) Evropu?

Evropa totiž dle Draghiho příliš dlouho (naivně) věřila...

Obecně platí, že Draghiho lékem na zhoršující se...

Analýzy
Revoluce v benefitech se nekoná

Loňský podzim přinesl vášnivou debatu o negativních dopadech...

„Letošní průzkum benefitů ukázal, že rozdíl mezi tím,...

„Benefity sledujeme v rámci našich průzkumů již bezmála...

Zajímavým zjištěním letošního průzkumu je pak i skutečnost,...

Cestovní ruch
Kongresoví ambasadoři byli oceněni

Ambassador Awards Evening se uskutečnil pod záštitou primátora...

„Celý profesní život se snažím posouvat českou onkologii...

Hlavními partnery večera byly: Hlavní město Praha, Ministerstvo...

Nejnovější Názory

Názory
Zachrání Super-Mario (znovu) Evropu?

Evropa totiž dle Draghiho příliš dlouho (naivně) věřila...

Obecně platí, že Draghiho lékem na zhoršující se...

Názory
Geopolitika opět v centru pozornosti

Trhy jinými slovy věří, že další eskalace do...

A právě podpora Ukrajiny ze strany Spojených států...

Názory
Investiční horečka v prvním čtvrtletí roku

Globální akciové trhy zaznamenaly v prvním čtvrtletí nejlepší...

Na začátku dubna se prostředí inflace a úrokových...