Pondělí 15. července 2024
ikona hodiny2. 4. 2024 12:35

Budoucnost silniční a železniční dopravy není v soupeření, ale ve spolupráci

Železniční nákladní doprava momentálně prochází náročným obdobím, daným odstartovaným procesem dekarbonizace ekonomiky, jejím aktuálním poklesem, dalšími vnějšími vlivy a nástupem obměny vozového parku u a nových, ale finančně náročných technologií

Oldřich Sládek Oldřich Sládek autor

prezident Svazu dopravy a výkonný ředitel ŽESNAD

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Doprava a energetika tvoří základ kritické infrastruktury státu. Proto je nutností řešit jejich dekarbonizaci společně a koordinovaně. Proces dekarbonizace dopravy je zatížen, doufejme že jen dočasně, dosavadní asymetrií (průmysl a energetika platí emisní povolenky, tedy v nákupu trakční energie je platí i elektrická kolejová doprava, zatímco silniční kamionová dosud nikoli). Tudíž doufáme, že tato asymetrie bude odstraněna.

Vytvořením subsystému EU ETS 2 budou od roku 2027 zahrnuta do systému emisního obchodování i fosilní paliva pro dopravu. Odklon od používání uhlovodíkových paliv v dopravě kromě řady pozitivních přínosů vede nutně k výraznému nárůstu spotřeby elektrické energie pro dopravu, u které v budoucnu mohou být velmi závažné problémy s jejím zajištěním. Nárůst spotřeby energie lze redukovat zhruba na jednu třetinu u každé přepravy, kterou se podaří převést ze silnice na železnici. Na silniční a železniční dopravu je dosud nahlíženo jako na dva konkurenční druhy a není jednoduché změnit myšlení lidí. Budoucnost ale ve světle energetických perspektiv určitě není v soupeření silniční a železniční dopravy, ale ve spolupráci obou módů při zachování tržních principů konkurence. Cílem je promyšleně kombinovat železniční a silniční dopravu tak, aby byly efektivně využívány jejich přednosti, to znamená u železnice nízká energetická náročnost, technicky vyřešená a široce zavedená liniová elektrizace, vysoká produktivita vozidel a personálu; u silnic pak schopnost plošné obsluhy území, flexibilita a operativnost.

Pokles ekonomiky, problémy v konkurenceschopnosti evropských firem a s tím spojené potíže v globálním obchodě, válka na Ukrajině, nepravidelnosti v lodní přepravě zboží a lokálně například v předzásobení elektráren uhlím, zastavení výroby v Liberty, pokles přeprav kalamitního dříví a samozřejmě další vlivy přispěly k téměř desetiprocentnímu meziročnímu poklesu přeprav, měřeného objektivně v hrubých tunokilometrech. Z pohledu našeho sdružení jsou však tyto skutečnosti obtížně komentovatelné, neboť nám s ohledem na rozsah členství dopravních společností v ŽESNAD.CZ (přes 90 % trhu) jako spolku nepřísluší jakkoliv posuzovat obchodní aktivity našich členů.

Železniční nákladní dopravci jsou rovněž souběžně velmi zatíženi spoustou povinností, daných specifikacemi a normami TSI. Zároveň musí z důvodu konkurenceschopnosti investovat do nových lokomotiv a vozů, což je finančně velmi zatěžuje. Do toho nepočítáme starosti s řešením získání potřebných pracovních sil, nejen strojvedoucích, ale i dalších profesí. Nemluvě o mzdových nákladech. V procesu zavádění nových technologií čelí členové ŽESNAD.CZ obavám o stav implementace ETCS a připravenost správce infrastruktury k výhradnímu provozu na koridorech od 1. 1. 2025 nebo snahám překotně zavádět v Evropě tzv. „digitální automatické spřáhlo (DAC)“. Chceme proto, aby Ministerstvo dopravy ČR věnovalo velmi vysokou kontrolní a dohlížecí činnost ve věci skutečného provozování tratí systémem ETCS a nadále pokračovalo ve spolupráci se železničními dopravci v tlaku na realistické zavádění DAC.

Nejnovější články

Aktuality
Originalita v kultuře: Symfonie zednářů, Mozart i Ellington

Každý zná osm tónů stupnice, ale jen genius...

Téma LVHF 2024 se odráží i v programu...

Na svůj osobní seznam výjimečných zážitků 2024 si...

Hudba a zednářství mají silné pouto. Jak silné...

Aktuality
Průzkum v Českém Švýcarsku: Národní park je dobrý soused

„Jsou to dva roky, co Národní park České...

„Jak ukazuje hned několik výsledků z reprezentativního šetření,...

Z dotazování vyplynulo, že většina obyvatel obcí národního...

Aktuality
Jak vypadá zaměstnavatel snů podle Čechů?

Pro někoho to může být samozřejmost, ale výplata...

Samotné peníze, ať už jakkoli vysoké, ale nestačí....

Ve vlastním zájmu zaměstnavatelů by mělo rozhodně být...

Role skvělého zaměstnavatele ale tímto nekončí. 87 %...

Pátým pilířem super zaměstnavatele je péče o firemní...

Nejnovější Názory

Videa & Podcasty
Jak firemní kultura ovlivňuje zdraví zaměstnanců

1:20 Co je Feel Good Company 2:00 Mají...

Názory
Lze Green Deal s novým Evropským parlamentem zrušit?

Zelená dohoda je shodou 27 členských států na...

Důležité je také lépe monitorovat implementaci Zelené dohody....

Názory
ČNB znovu výrazně snižovala sazby

Rozhodnutí ČNB skutečně nebylo překvapivé. Aktuální inflační ohniska...

Další výhled pro domácí měnovou politiku je tažen...