Čtvrtek 18. července 2024
ikona hodiny13. 6. 2024 10:27

Česko na křižovatce II

Podnikatelé se chtějí podílet na financování strategických investic

Není nezbytné, aby stát financoval všechny strategické investice z peněz daňových poplatníků. Podnikatelé jsou připraveni podílet se na rozsáhlých investicích, které musí Česko v následujících letech učinit, aby se země dokázala vymanit z pasti středních příjmů. Potřebují ale, aby stát pro vstup soukromého kapitálu do strategických investic vytvořil odpovídající legislativní a motivační podmínky, zaznělo na včerejší konferenci Česko na křižovatce II za účasti tří set představitelů firem z celé země, premiéra a ministrů.

Miroslav Diro Miroslav Diro autor

HK ČR

Foto: Shutterstock.com Česko na křižovatce II Foto: Shutterstock.com

„Nepodceňujme a važme si toho, že tu máme dobrý základ, na kterém lze stavět. Potřebujeme ale jasnou celonárodní vizi o další budoucnosti Česka jako křižovatky Evropy a silnou vůli státu učinit kroky, které nastartují investice. Pokud se chceme inspirovat ve spolupráci veřejného a soukromého sektoru, hledejme vzor třeba v Izraeli. A pokud hodláme rozvinout kapitálový trh, inspiraci nalezneme v USA. Chuť státu investovat do strategické infrastruktury bude silným impulzem pro soukromé investice. Když do dalších strategických investic pustíme soukromý kapitál, a stanovíme srozumitelná a předvídatelná pravidla, bude jejich přínos větší a efektivnější. Každý, kdo peníze vloží do strategických investic, nebude chtít, aby se někde toulaly, projídaly nebo znehodnocovaly, ale aby přinášely další hodnotu. V tom je spoluúčast soukromého kapitálu obrovskou přidanou hodnotou,“ apeluje prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček.

Podle podnikatelské iniciativy Česko na křižovatce je možné soukromý kapitál použít při většině investic, dopravní infrastrukturu a nové jaderné zdroje však musí ale spolufinancovat či garantovat stát jako investor a garant. K tomu bude potřeba najít nové způsoby financování a nové finanční nástroje. Podnikatelé podporují mimo jiné změny ve fungování Národní rozvojové banky, lepší koncentraci zdrojů z fondů EU a také navrhují, aby se oddělil strategický investiční rozpočet od běžného hospodaření státu, který by měl být nejlépe vyrovnaný.

Podnikatelé loni vypracovali swot analýzu se silnými a slabými stránkami, příležitostmi i hrozbami pro tuzemskou ekonomiku a vymezili oblasti, kam by měly směřovat strategické investice, a to jak měkké investice (trh práce, vzdělávání, VVI, snižování byrokracie), tak tvrdé investice (energetika, dopravní infrastruktura, datová infrastruktura, dostupné bydlení).

V této analýze podnikatelé mimo jiné upozornili na to, že hrubá přidaná hodnota na pracovníka je nízká a že se prohlubují známé, ale nevyřešené problémy, jako jsou zaostávající technická infrastruktura, dostupnost pracovní síly, kvalita školství, stárnoucí populace, růst mandatorních výdajů, nefunkční individuální pilíř důchodového systému, nedostatečný kapitál, administrativní zátěž, pomalá správní řízení a slabá vymahatelnost práva.

Navíc v tuzemském hospodářství vyvstávají nové problémy, jako je např. vysoká energetická a uhlíková náročnost, zejména průmyslu, hrozící nedostatek stabilních zdrojů elektřiny, nedostatek startupů, obzvláště technologických, omezená expanzní aktivita firem, stagnující doba dožití ve zdraví a zaostávající efektivita veřejné správy. To vše v globálním prostředí, kde se zisky čím dál více koncentrují ve velkých, globálně relevantních firmách, mezi kterými české firmy prakticky absentují.

Loni proto vznikl pod vedením předsedy vlády Petra Fialy Vládní výbor pro strategické investice, který podnikatelé označují za důležitou platformu pro nastartování dlouhodobého, udržitelného růstu přidané hodnoty a HDP naší země.

„Oceňujeme vznik tohoto výboru pod vedením premiéra a že právě strategické investice jako základ konkurenceschopnosti ČR se staly jeho silným tématem. Ukazuje se totiž, že klíčové strategické dokumenty a legislativní návrhy potřebují nadresortní koordinaci, navíc když mají i mezinárodní přesah a dopad. Je povzbuzující vidět, že už za necelý rok můžeme prezentovat výsledky společné práce na strategických tématech a máme už schválené nebo předložené klíčové legislativní změny, které musí co nejdříve začít působit k nastartování českého hospodářství,“ dodal Zdeněk Zajíček.

Prezident Svazu průmyslu Jan Rafaj je přesvědčen, že česká ekonomika by měla být postavená na firmách zaměřených na inovace vyšších řádů, které se nebojí investovat do průkopnických a unikátních řešení. „Česko musí být země s atraktivními podmínkami pro podporu inovací a zaměstnávání vysoce kvalifikovaných pracovníků z domova i zahraničí. Současné vládě i opozici jsme proto nedávno předložili jasnou představu o směřování ekonomiky s konkrétními výslednými a měřitelnými ukazateli. Náš návrh obsahuje dlouhodobé cíle pro konkurenceschopnost naší ekonomiky a úkoly pro stát i firmy,“ připomněl.

Česko na křižovatce je největší podnikatelská iniciativa v zemi, která se snaží nalézt politickou, společenskou a odbornou shodu na změnách a reformách, které Česko mohou udržet mezi nejvyspělejšími a nejmodernějšími státy v Evropě i ve světě.

Konferenci organizovaly Hospodářská komora, Svaz průmyslu a dopravy a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ve spolupráci se Svazem podnikatelů ve stavebnictví, Českou bankovní asociací, 2. ekonomickou transformací, CFO Clubem a dalšími partnerskými podnikatelskými organizacemi.

Články autora Miroslav Diro

Nejnovější články

Aktuality
Hospodářská komora: Průmysl nesmí být omezován

Kvantitativní část Státní energetické koncepce i Politiky ochrany...

Státní energetická koncepce postrádá podle Komory důsledné vyhodnocení...

Expertní pohled
Spokojení zaměstnanci mohou až o čtvrtinu zvýšit firemní zisk

Změna přístupu z „máme zaměstnance“ na „pracují u...

V době, kdy lidé kladou větší důraz na rovnováhu...

Zaměřte se na člověka: Myslete na to, aby...

Řešte predikci a prevenci: Pomocí strojového učení a...

Trendy
Pokles cen zemědělských výrobců zpomalil

Meziročně tak byly ceny zemědělských výrobců nižší o...

Pokles cen neočekávám v oblasti stavebních prací. Ty byly...

Nejnovější Aktuality

Aktuality
Hospodářská komora: Průmysl nesmí být omezován

Kvantitativní část Státní energetické koncepce i Politiky ochrany...

Státní energetická koncepce postrádá podle Komory důsledné vyhodnocení...

Aktuality
Strojírák letos ocení průmyslový design

„Cenou za průmyslový design chceme zvýšit povědomí o...

„Chceme také zmapovat úroveň průmyslového designu a motivovat...

Aktuality
Komora nesouhlasí s návrhem zákona o kybernetické bezpečnosti

Českým podnikatelům vadí zejména dopady zavedení prověřování bezpečnosti...

Hospodářská komora upozornila také na to, že vláda...