Čtvrtek 18. dubna 2024
ikona hodiny26. 3. 2024 15:01

Inflační období máme za sebou

I přes vnější rizika čeká letos českou ekonomiku mírný růst

Po loňském roce, v kterém česká ekonomika procházela recesí, letos nastane obrat. Tuzemské hospodářství se navrátí k růstu, kdy HDP v reálném vyjádření meziročně vzroste o 1,3 %. Vyplývá to z nové makroekonomické prognózy zpracované na základě dat od firem a za použití technického instrumentária v podobě modelu všeobecné ekonomické rovnováhy České spořitelny.

Miroslav Diro Miroslav Diro autor

HK ČR

Foto: Shutterstock.com I přes vnější rizika čeká letos českou ekonomiku mírný růst Foto: Shutterstock.com

„Dobrou zprávou pro firmy i občany je, že inflační období máme za sebou a českou ekonomiku letos čeká i mírný růst. Hlavním prorůstovým faktorem bude obnovená spotřeba domácností. Klíčový bude pokles tempa růstu spotřebitelských cen na námi odhadovaných 2,7 %. Roční průměrná míra inflace se tak tento rok již bude pohybovat v pásmu inflačního cíle České národní banky (pozn. 2 % ± 1 p. b.),“ uvedl prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček.

Ekonomický růst ale podle nové predikce Hospodářské komory bude relativně křehký.

„U firem totiž stále převládá určitá opatrnost v plánování investic. Nechce-li vláda tento křehký růst podkopat, nezbytné bude, aby podnikatelům neztěžovala podnikání, ale naopak aby je podpořila jednak odstraněním administrativních bariér v podnikání, a jednak v investiční aktivitě vyhlášením srozumitelného plánu, že stát v následujících letech výrazně zvýší investiční aktivitu do dosud zanedbávaných oblastí,“ apeloval Zdeněk Zajíček.

Stáhněte si celou prognózu HK ČR

20240326_Makroekonomická prognóza HK ČR

Zobrazit

Za prvé je to energetika – výroba, přenos i distribuce. V zemi bude nezbytné postavit nové zdroje a zároveň posílit přenosovou a distribuční soustavu. Za druhé jde o dopravní infrastrukturu, Česko má dlouhodobý deficit ve výstavbě dopravních sítí, zejména té dálniční, a také vysokorychlostních tratí. Třetí oblastí jsou datové sítě‚ jejich výstavba a rozvoj, protože bez nich nebude dopravní ani energetická infrastruktura v moderní době fungovat a nebude bez nich fungovat ani velká část hospodářství.

Čtvrtou oblastí je nájemní bydlení. Je třeba výrazněji doplnit trh, na němž převládají byty v osobním vlastnictví, o dostupné nájemní bydlení. Zvýší se tím nabídka, která jednak podpoří mobilitu pracovní síly, a také bude pomáhat ke stlačení vysokých cen nájmů. Pak jsou to čtyři měkké strategické cíle: investice do trhu práce, do vzdělání, do vědy, výzkumu a inovací a do odstraňování byrokracie.

Hospodářská komora odhaduje, že také mzdy letos porostou solidním tempem. V nominálním vyjádření průměrná mzda vzroste o 6,1 %.

„Díky tomu letos porostou mzdy také reálně, a to o 3,4 %. Návrat reálných mezd k růstu oživí spotřebu domácností, což mimo jiné přispěje k růstu maloobchodních tržeb,“ upřesnil Zajíček.

Produkce českých firem zůstává na zahraničních trzích navzdory řadě problémů, kterým tuzemská ekonomika čelí, jako je nedostatek pracovní síly, relativně vysoké ceny energií a také vysoká administrativní a regulatorní zátěž, stále velmi dobře konkurenceschopná.

Hospodářská komora očekává, že pozitivně bude k růstu exportně orientované tuzemské ekonomiky rovněž přispívat čistý vývoz. Ve prospěch exportu, a tím i výkonnosti celé ekonomiky působí totiž oslabení koruny k hodnotám nad 25 korun za euro vyvolané postupným snižováním úrokových sazeb České národní banky.

Přes kurzový stimul zůstává vnější významné riziko, spočívající ve stagnaci sousední německé ekonomiky, která je odběratelem podstatné části české produkce. Negativní roli mohou sehrát geopolitické tlaky, zejména vývoj ruské agrese na Ukrajině, opětovná eskalace islámského fundamentalismu, zadrhávání čínské ekonomiky nebo volební kampaň v USA.

Jedinou složkou HDP s negativním příspěvkem se stane změna stavu zásob. „Výsledek je do určité míry dědictvím minulých let, konkrétně roků 2021 a 2022, kdy docházelo k neobvykle vysoké tvorbě zásob. V roce 2021 se pravděpodobně firmy chtěly předzásobit z důvodu očekávání obnovení silné předpandemické poptávky, v roce 2022 pak pravděpodobně převládly především opatrnostní důvody a nucené zásoby z důvodu narušení dodavatelsko-odběratelských řetězců. Pro letošní rok tak očekáváme, že firmy budou pokračovat v rozpouštění dříve naakumulovaných zásob,“ vysvětlila ředitelka Odboru legislativy, práva a analýz Hospodářské komory Lenka Janáková.

Články autora Miroslav Diro

Nejnovější články

Názory
Zachrání Super-Mario (znovu) Evropu?

Evropa totiž dle Draghiho příliš dlouho (naivně) věřila...

Obecně platí, že Draghiho lékem na zhoršující se...

Analýzy
Revoluce v benefitech se nekoná

Loňský podzim přinesl vášnivou debatu o negativních dopadech...

„Letošní průzkum benefitů ukázal, že rozdíl mezi tím,...

„Benefity sledujeme v rámci našich průzkumů již bezmála...

Zajímavým zjištěním letošního průzkumu je pak i skutečnost,...

Cestovní ruch
Kongresoví ambasadoři byli oceněni

Ambassador Awards Evening se uskutečnil pod záštitou primátora...

„Celý profesní život se snažím posouvat českou onkologii...

Hlavními partnery večera byly: Hlavní město Praha, Ministerstvo...

Nejnovější Analýzy

Analýzy
Revoluce v benefitech se nekoná

Loňský podzim přinesl vášnivou debatu o negativních dopadech...

„Letošní průzkum benefitů ukázal, že rozdíl mezi tím,...

„Benefity sledujeme v rámci našich průzkumů již bezmála...

Zajímavým zjištěním letošního průzkumu je pak i skutečnost,...

Analýzy
Vědí, ale nepřipravují se

„Výsledky průzkumu nás překvapily. Odhalily, že připravenost na...

Ale právě v tom je ta šance. „ESG je...

A jak tedy průzkum zrealizovaný BDO Hungary dopadl? Naprostá...

„Důvodem je také více peněz na investice a také...

Ačkoli si firmy jsou vědomy potřeby udržitelného fungování,...

Analýzy
České nábytkářství oslabuje, ale ne dramaticky

„Již několik let panují v globální ekonomice jisté propady,...

„Pokles na 51,45 mld. Kč je stále velmi...

Špatná podle Tomáše Lukeše není ani spotřeba nábytku...

Suma za import nábytku v roce 2023 dosáhla 28,18...

Za vyloženě pozitivní trend AČN považuje růst podílu...

Český nábytek podle Čudky vyniká invencí i kvalitou....