Úterý 27. února 2024

Miroslav Diro

HK ČR

Články autora Miroslav Diro

Foto: Shutterstock.com

Hrozí Evropě greenwashing nebo rozpad řetězců? Obojí!

Miroslav Diro ikona hodiny9. 2. 2024 07:34

Hospodářská komora apeluje na českou vládu, aby se na pátečním zasedání Výboru stálých zástupců Evropské unie, tvořeném velvyslanci členských zemí při Evropské unii v Bruselu (COREPER I), zdržela hlasování o směrnici o náležité péči udržitelnosti podniků....

Foto: Shutterstock.com

České IT firmy usilují o byznys v Arménii a Ázerbájdžánu

Miroslav Diro ikona hodiny31. 1. 2024 07:54

Předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Markétu Pekarovou Adamovou doprovází na oficiální návštěvě Arménie a Ázerbájdžánu – koná se ve dnech 30. ledna až 2. února – podnikatelská delegace Hospodářské komory složená z českých firem působících...

Foto: Shutterstock.com

Čeští podnikatelé tlačí na lepší pravidla pro podnikání v Evropě

Miroslav Diro ikona hodiny26. 1. 2024 08:37

Zkušenosti českých firem by se mohly stát základem pro zlepšení podnikání na trhu Evropské unie. Zprávu o stavu vnitřního trhu, která by měla zásadně ovlivnit priority příští Evropské komise v letech 2024–2029, předloží letos hlavám členských států...

Foto: Shutterstock.com

Komora dohodla sazby za přenos vysílání až do roku 2028

Miroslav Diro ikona hodiny23. 1. 2024 06:50

Malé i velké internetové, kabelové a satelitní televize budou v roce 2024 platit Ochrannému svazu autorskému pro práva k dílům hudebním (OSA) měsíční autorskou odměnu za jednoho zákazníka (resp. domácnost) ve stejné výši jako loni. Výhodnější...

Foto: Shutterstock.com

Česká vesmírná odyssea

Miroslav Diro ikona hodiny19. 1. 2024 10:11

Zástupci firem z oblasti vesmírných technologií, radarových a měřicích systémů a nových technologií v dopravě, chytré mobility, IT v dopravě a telematiky, české akademické obce a výzkumných pracovišť zamíří ve dnech 21. až 27. ledna na...

Foto: Shutterstock.com

Komora oceňuje digitalizaci obchodování s automobily

Miroslav Diro ikona hodiny17. 1. 2024 12:05

Podnikatelé na dnes konaném semináři v sídle Hospodářské komory v pražském Florentinu ocenili postupující digitalizaci, která snižuje administrativu spojenou s provozem nebo prodejem vozidel. V digitalizaci obchodu s automobily spatřují velkou příležitost např. pro rozvoj trhu...

Foto: Shutterstock.com

Komora doporučuje přepracovat novelu obalového zákona

Miroslav Diro ikona hodiny9. 1. 2024 09:10

Podle Hospodářské komory Ministerstvo životního prostředí v novele obalového zákona rezignovalo na šanci využít příležitosti podpořit plnění vícero cílů odpadového hospodářství. Předřadilo jeden cíl – sběr nápojových plastových lahví a plechovek – jiným důležitým cílům pro...

Foto: Shutterstock.com

Exportérem roku je automobilka ŠKODA

Miroslav Diro ikona hodiny13. 12. 2023 07:46

Vítězem 29. ročníku soutěže Exportér roku vyhlašované Hospodářskou komorou ČR, hodnotící nejúspěšnější vývozce za rok 2022, se stala automobilka Škoda Auto. V kategorii největšího nárůstu exportu zvítězila strojírenská společnost ŽĎAS.

Foto: Shutterstock.com

Třinácté platy nebo odměny vyplatí skoro čtyřicet procent firem

Miroslav Diro ikona hodiny6. 12. 2023 11:10

Navzdory nepříznivé situaci způsobené zejména energetickou krizí 13. plat, vánoční prémie nebo odměnu v podobné výši za letošní rok vyplatí svým zaměstnancům stejně či mírně více firem než loni. Odměn se tak letos dočkají 4 z...

Foto: Shutterstock.com

Firmy začaly upřednostňovat hlavně zdravotní benefity

Miroslav Diro ikona hodiny1. 12. 2023 07:02

Zaměstnavatelé v souvislosti s nárůstem respiračních onemocnění apelují na zaměstnance, aby nepřecházeli krátkodobé nemoci a pokud možno čerpali zaměstnanecké zdravotní benefity, které jim poskytují. Třeba indispoziční volno (tzv. sick days) nabízí už téměř polovina zaměstnavatelů. Rozšiřují...

Foto: Shutterstock.com

Stát nesmyslně omezuje podnikatele

Miroslav Diro ikona hodiny29. 11. 2023 09:19

Hospodářská komora nesouhlasí s nově navrženými administrativně právními překážkami vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Novelu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, v níž Ministerstvo životního prostředí prosazuje na půdě první a druhé bonity plošný zákaz výstavby...

Foto: Shutterstock.com

Na 40 % zaměstnavatelů omezí benefity

Miroslav Diro ikona hodiny23. 11. 2023 07:00

V reakci na konsolidační balíček dvě pětiny zaměstnavatelů sníží výši poskytovaných zaměstnaneckých benefitů nebo omezí jejich počet. Omezovat se budou hlavně víceúčelové programy (typu Cafeteria, Flexi Pass) a méně rozšířené benefity, jako jsou finanční příspěvky při...

Foto: Shutterstock.com

V europarlamentu zasednou čeští podnikatelé

Miroslav Diro ikona hodiny10. 11. 2023 13:04

Hospodářská komora České republiky vyšle na Evropský parlament podniků (EPE) 21 zástupců českého byznysu. V plenárním sále Evropského parlamentu budou 14. listopadu hlasovat o klíčových otázkách v oblasti energetiky nebo zahraničního obchodu. Česká delegace upozorní na...

Foto: Shutterstock.com

České firmy už začaly pronikat na Ukrajinu

Miroslav Diro ikona hodiny6. 11. 2023 15:31

Firmám začaly přicházet první objednávky spojené s obnovou Ukrajiny. Buď obdržely konkrétní nabídky a už je i realizují, nebo jsou zatím ve fázi příprav. Vyplývá to z nového šetření mezi členy Hospodářská komory a Svazu průmyslu...

Foto: Shutterstock.com

Firmy jsou v investičních plánech opatrné

Miroslav Diro ikona hodiny3. 11. 2023 06:13

Firmy mírně přehodnotily své investiční plány a do konce roku chtějí investovat do strojů, zařízení a budov přibližně stejně jako v první polovině letošního roku. Pozitivní zprávou také je, že klesl počet firem, které avizovaly snížení...

Foto: Shutterstock.com

České výplaty už zřejmě začaly růst i reálně

Miroslav Diro ikona hodiny31. 10. 2023 05:26

Po několikaměsíčních propadech reálných mezd se karty začínají obracet. Zaměstnavatelé již letos zvyšovali mzdy a budou v tom pokračovat i v roce 2024, kdy se inflace bude blížit 2% inflačnímu cíli ČNB, vyplývá z nových dat...

Foto: Shutterstock.com

Na nefinanční reporting je připraven každý osmý velký podnik

Miroslav Diro ikona hodiny10. 10. 2023 06:44

Každá osmá velká firma je už připravena na novou informační povinnost, kterou bude muset plnit od ledna 2024. Zvláštní oddíl, jak její obchodní model podnikání přispívá k ochraně životního prostředí nebo zohledňuje sociální aspekty, jako jsou...

Foto: Shutterstock.com

Přes 40 % zákazníků neplatí faktury včas

Miroslav Diro ikona hodiny4. 10. 2023 07:54

Zákazníci z řad domácností, firem i státu se začínají opožďovat v platbách faktur, což začíná negativně doléhat na hospodaření některých podniků. Vyplývá to z nového šetření Hospodářské komory mezi podniky. 

Foto: Shuttewrstock.com

Petr Valach patří k nejlepším instalatérům v Evropě

Miroslav Diro ikona hodiny13. 9. 2023 06:52

Medaili za excelenci si z evropského šampionátu EuroSkills letos odnesl Petr Valach z České Rybné v Pardubickém kraji. V oboru instalatér topenář získal 700 z celkových 800 bodů, čímž se v tomto oboru zařadil mezi evropskou...

Foto: Shutterstock.com

Úroveň českého školství se propadá pod evropský průměr

Miroslav Diro ikona hodiny4. 9. 2023 12:24

Situace je vážná ve všech úrovních vzdělávací soustavy, vyplývá z analýzy Hospodářské komory. Problémem je dostupnost kvalitního předškolního vzdělání. Vedle toho roste počet dětí s odkladem nástupu do prvního ročníku základní školy, takových dětí je už...

Foto: Shutterstock.com

Podnikatelé chtějí odvrátit černý scénář české ekonomiky

Miroslav Diro ikona hodiny1. 9. 2023 14:05

Česko je na pomyslné křižovatce a potřebuje novou vizi a směr pro další desetiletí až třicet let. Podnikatelské organizace a iniciativy se proto spojily do dosud největšího hnutí, aby upozornily na dlouho zanedbávané problémy českého hospodářství,...

Foto: Shutterstock.com

Hospodářská chce konec růžového papíru

Miroslav Diro ikona hodiny28. 8. 2023 08:53

Prohlášení poplatníka k dani z příjmů by zaměstnanci už nemuseli podepisovat každý rok, ale jen při nástupu do zaměstnání nebo změnách rozhodných skutečností. Zrušit každoroční vyplňování známého růžového papíru navrhuje Hospodářská komora jako jednu ze čtyř set dílčích...

Foto: Shutterstock.com

Stát musí přijít s novou bytovou strategií

Miroslav Diro ikona hodiny23. 8. 2023 08:48

Z nové analýzy Hospodářské komory vyplývá, že za pomalou výstavbou bytů stojí zdlouhavé stavební povolování, nedostatek pracovních sil ve stavebnictví, jako jsou geodeti, vedoucí staveb, stavební dozory i dělníci, včetně nedostatku absolventů stavebních oborů. Výstavbu prodražují...

Foto: Shutterstock.com

Seniorní zaměstnanci se mohou uplatnit jako poradci a mentoři

Miroslav Diro ikona hodiny18. 8. 2023 07:26

Zaměstnavatelé na lidech v předdůchodovém a důchodovém věku oceňují hlavně znalosti, lepší pracovní návyky a nižší fluktuaci. Hlavní překážkou k jejich zaměstnávání ale je, že téměř polovině zaměstnancům starších 55 let chybí dobré digitální dovednosti pro...

Foto: Shutterstock.com

Potřebuje Česká republika novou národní vizi a strategii?

Miroslav Diro ikona hodiny12. 8. 2023 06:20

Kde jsou hrozby a příležitosti pro naši ekonomickou konkurenceschopnost? Musíme jednat odvážně a rychle nebo máme dost času? Přijďte na konferenci za účasti předsedy Vlády České republiky Petra Fialy – koná se 1. září 2023 od...

Foto: Shutterstock.com

Blíží se konec dohodářů v Čechách?

Miroslav Diro ikona hodiny9. 8. 2023 08:14

Vládní úpravy pravidel u dohod o provedení práce a pracovní činnosti zaměstnavatelům zvýší náklady a administrativu. Firmy proto plánují počet uzavíraných dohod snižovat. Práci přerozdělí mezi ostatní zaměstnance, najmou více osob samostatně výdělečně činných, pracovníkům nabídnou...

Ilustrace: Shutterstock.com

Prosperitu a stabilitu státu limituje nedostatek pracovníků

Miroslav Diro ikona hodiny7. 8. 2023 10:56

Nedostatek pracovní síly ohrožuje nejen běžný chod české ekonomiky, ale i budoucí schopnost státu realizovat strategicky důležité projekty v oblastech, jakými jsou energetika, dopravní infrastruktura, vzdělávání nebo zdravotnictví. Vyplývá to z analýzy překážek trhu práce, kterou...

Foto: Shutterstock.com

Neochuzujme se o kvalifikované pracovníky ze zahraničí!

Miroslav Diro ikona hodiny2. 8. 2023 13:27

Dlouhé měsíce až dva roky čekají zaměstnavatelé na příchod pracovníků ze zahraničí. Kvůli nízko nastaveným kvótám se do vládního programu na zrychlený příjem kvalifikované pracovní síly ze zahraničí podařilo letos vyřídit jen polovinu žádostí uchazečů. Na...

Foto: Shutterstock.com

Mistrovství Evropy v odborných dovednostech se blíží

Miroslav Diro ikona hodiny29. 7. 2023 06:02

Českou republiku bude v polském Gdaňsku ve dnech 5. až 9. září reprezentovat deset soutěžících, kteří se na toto mistrovství kvalifikovali na regionálních, národních i zahraničních soutěžích odborných dovedností.  

Foto: Shutterstock.com

Nová exportní strategie má posílit odolnost ekonomiky

Miroslav Diro ikona hodiny26. 7. 2023 11:23

Hospodářská komora kvituje plán vlády modernizovat systém podpory exportu, ustoupit od orientace jen na prioritní země, přejít k zaměření na tvorbu hodnotového řetězce a snahu nabízet exportérům komplexní podporu. Nová exportní strategie, kterou dnes projedná vláda,...

Foto: Shutterstock.com

Zájem českých firem o Tádžikistán a Uzbekistán sílí

Miroslav Diro ikona hodiny14. 7. 2023 14:47

U příležitosti pracovní cesty ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely do Tádžikistánu a Uzbekistánu Hospodářská komora České republiky do těchto středoasijských zemí vypravuje podnikatelskou delegaci a v hlavních městech organizuje dvě podnikatelská fóra s dvoustrannými jednáními...

Foto: Shutterstock.com

Letos ještě stagnace, příští rok již růst

Miroslav Diro ikona hodiny11. 7. 2023 14:46

Podle nové makroekonomické prognózy Hospodářské komory bude letos slabá domácí poptávka částečně vyvážena poptávkou ze zahraničí. Navzdory silné koruně tak zahraniční obchod zachrání tuzemskou ekonomiku před delší recesí.

Foto: Shutterstock.com

Cizinci pomáhají rozpočtu. Proč vláda váhá s podporou?

Miroslav Diro ikona hodiny28. 6. 2023 10:20

Hospodářská komora označuje váhání ministerstva financí s uvolněním necelého sta milionů korun na platy úředníků ministerstva vnitra a ministerstva zahraničí, kteří mají i v roce 2024 ověřovat žádosti uchazečů z ciziny o práci skrze vládní ekonomický...

Foto: Shutterstock.com

Novela insolvenčního zákona nahrává nezodpovědným

Miroslav Diro ikona hodiny21. 6. 2023 10:00

Vláda dnes projedná novelu insolvenčního zákona, která znovu změkčuje pravidla pro osobní bankrot. Již dříve stát zrušil hranici 30 % pro uspokojení pohledávek věřitelů. Nyní se vláda chystá plošně zkrátit stávající délku doby oddlužení z dosavadních...

Foto: Shutterstock.com

Byrokracie bují, povinností přibývá rychleji, než jich ubývá

Miroslav Diro ikona hodiny14. 6. 2023 06:25

Hospodářská komora oceňuje, že vláda na své zítřejší schůzi projedná již druhý Antibyrokratický balíček, který snižuje administrativní zátěž firem. Jeden balíček opatření za rok se ale zdaleka nevyrovná vysokému počtu povinností, které zákonodárci podnikatelům nově ukládají....

Foto: Shutterstock.com

Novela zákona dostupnost léčiv pro pacienty nezabezpečí

Miroslav Diro ikona hodiny14. 6. 2023 06:09

Vláda dnes projedná úpravy zákona o léčivech, podle kterých by výrobci a distributoři měli nově povinnost vytvářet a držet dvou nebo jednoměsíční zásobu léčiv, která by měla být v případě potřeby uvolněna do distribuce. Výrobce ani...

Foto: HK ČR

Podnikatelé zvolili prezidentem HK ČR Zdeňka Zajíčka

Miroslav Diro ikona hodiny31. 5. 2023 14:49

Podnikatelé na celostátním sněmu konaném v pražském kongresovém centru O2 universum zvolili za prezidenta Hospodářské komory na další tři roky Zdeňka Zajíčka.

Foto: HK ČR

Podnikatelé si zvolí nového prezidenta a nejužší vedení

Miroslav Diro ikona hodiny30. 5. 2023 05:30

Na 300 delegátů z řad živnostníků, malých i velkých podniků ze všech odvětví a regionů ve středu 31. května zhodnotí aktuální podmínky podnikání v zemi a po třech letech obmění nejužší vedení Hospodářské komory. Podnikatelé se...

Foto: Shutterstock.com

Komora otevřela transparentní účet na podporu talentů

Miroslav Diro ikona hodiny26. 5. 2023 06:41

Mladí lidé pod vedením předních českých odborníků v devíti profesích mají ambici ukázat Evropě vysokou kvalitu české práce i to, nakolik jsou připraveni převzít štafetu po starších kolezích. Po dvou letech příprav se chystají na evropský...

Foto: Shutterstock.com

Podnikatelé hledají obchody v Saúdské Arábii a Iráku

Miroslav Diro ikona hodiny24. 5. 2023 13:35

Hospodářská komora České republiky organizuje právě v těchto dnech dvě podnikatelská fóra a několik obchodních jednání, která probíhají od včerejška do zítřka u příležitosti pracovní cesty ministra zahraničních věcí Jana Lipavského v Saúdské Arábii a Iráku. Podnikatelskou...

Foto: Shutterstock.com

Podnikatelé konsolidaci vnímají jako nutnost

Miroslav Diro ikona hodiny15. 5. 2023 14:27

Vládní návrh konsolidačního balíčku firmy nezdecimuje, podnikatelům ale sebere peníze na investice do zefektivnění výrob. Ke stabilizaci veřejných financí plánovaná opatření přispějí jen částečně. Hospodářská komora oceňuje revizi daňových výjimek a že se na nemocenském pojištění...

Foto: Shutterstock.com

Stát se chystá na zavedení mistrovských zkoušek

Miroslav Diro ikona hodiny4. 5. 2023 09:58

Do meziresortního připomínkového řízení by měl vstoupit zákon, který zaměstnancům a osobám samostatně výdělečně činným umožní po vzoru zahraničí skládat mistrovskou zkoušku a užívat titul Mistr. Minulá vláda normu sice v roce 2021 projednala, ale navzdory...

Foto: Shutterstock.com

Česká republika a celá Evropa se žene do obalové krize

Miroslav Diro ikona hodiny24. 4. 2023 11:13

Hospodářská komora apelovala na české europoslance, aby zabránili obalové krizi. Ta propukne, pokud Evropský parlament schválí nové nařízení o obalech v navrhovaném znění. Podnikatelé přitom neprotestují proti základním principům minimalizace vzniku odpadů. Za rezignaci na odpovědnost...

Foto: Shutterstock.com

Nová legislativa podpoří home office, dohodáře ne

Miroslav Diro ikona hodiny20. 4. 2023 10:44

Zaměstnavatelům a zaměstnancům bude umožněno, aby se na částečné náhradě nákladů, které zaměstnancům vznikají v souvislosti s prací z domova, vzájemně dohodli. Původní návrh novely zákoníku práce předložený Ministerstvem práce a sociálních věcí přitom počítal s...

Foto: Shutterstock.com

Česko se bez nových elektráren neobejde

Miroslav Diro ikona hodiny13. 4. 2023 12:39

Poptávka po energiích bude v České republice stoupat, okolo roku 2030 ale dojde k odstavení uhelných elektráren a po roce 2030 i k ukončení některých plynových a také obnovitelných zdrojů energií. Aby si země zachovala svou...

Foto: Shutterstock.com

Zakládání datovek podnikatelé zvládli bez problémů

Miroslav Diro ikona hodiny28. 3. 2023 11:50

Hospodářská komora nezaznamenala výraznější problémy se zaváděním datových schránek pro osoby samostatně výdělečně činné. Podnikatelům přístup do datové schránky usnadnila Bankovní identita. Stát zřizuje datové schránky všem OSVČ s termínem do 31. března.

Foto: Shutterstock.com

Sílí význam českého vývozu do zahraničí

Miroslav Diro ikona hodiny26. 3. 2023 11:41

Po kvalitních českých výrobcích a službách mířících do zahraničí roste poptávka, a proto od vzniku České republiky výrazně narostl i význam vývozu v tuzemské ekonomice. Zatímco před třiceti lety přes hranice zamířila podle její hodnoty necelá...

Foto: Shutterstock.com

Rostou hlavně firmy s vyšší přidanou hodnotou

Miroslav Diro ikona hodiny20. 3. 2023 16:23

V roce 1993 v České republice působilo 1,25 mil. osob samostatně výdělečně činných, podniků s ručením omezeným, akciových společností a dalších obchodních subjektů, v roce 2021 jich bylo 2,98 milionu. V současnosti tak v České republice...

Foto: Shutterstock.com

Komora zve firmy na misi do Singapuru a Korejské republiky

Miroslav Diro ikona hodiny13. 3. 2023 11:28

Hospodářská komora zve tuzemské firmy do podnikatelské delegace, která ve dnech 10. až 14. dubna doprovodí ministra dopravy Martina Kupku na jeho pracovní cestu do Singapuru a Korejské republiky. Podnikatelskou delegaci do jihovýchodní a východní Asie...

Foto: Shutterstock.com

Slovenská produktivita práce je třináct let vyšší než naše

Miroslav Diro ikona hodiny13. 3. 2023 11:12

Během třiceti let od rozdělení Československa reálná produktivita práce v České republice vzrostla o 85 %. Ročně roste průměrně o 2,4 procenta. Výraznějšího pokroku ale dosahuje Slovensko. Zatímco v roce 1993 Česká republika dosahovala nejvyšší produktivity...

Foto: Shutterstock.com

Hospodářská komora veze do USA úspěšné firmy

Miroslav Diro ikona hodiny10. 3. 2023 12:51

Početná podnikatelská delegace Hospodářské komory složená zejména z českých start-upů i zavedených podniků z oblastí informačních a komunikačních technologií, energetiky, leteckého a vesmírného průmyslu odletí tuto neděli na podnikatelskou misi do Spojených států amerických. Podnikatelskou delegaci...

Foto: Shutterstock.com

Vláda nedostatečně podporuje zahraniční trhy

Miroslav Diro ikona hodiny9. 3. 2023 12:34

Současná vládní exportní politika má podle podnikatelů rezervy. Vláda by měla zlepšit nástroje na financování exportu skrze ČEB, EGAP a NRB a posílit ekonomickou diplomacii, na kterou se vynakládá méně finančních prostředků, než by potřebovala. Upozorňuje...

Foto: Shutterstock.com

30 let českého hospodářství: Životní úroveň vzrostla

Miroslav Diro ikona hodiny6. 3. 2023 10:26

Během třiceti let od rozdělení Československa průměrná hrubá mzda zaměstnanců roste ročně v průměru 3% tempem. V roce 1994 dosahovala 7 004 Kč měsíčně, od té doby zaměstnanci nominálně pobírají více než pětinásobné výdělky. Životní úroveň zaměstnanců...

Foto: Shutterstock.com

Nebude tak zle, jak jsme čekali, naznačují podnikatelé

Miroslav Diro ikona hodiny2. 3. 2023 15:30

Podle nové prognózy Hospodářské komory se tuzemská ekonomika vyhne hlubší krizi. Nový impuls jí totiž dodají hlavně investice podnikatelů do energetických úspor, výrobních zařízení a technologií. Dle dat z šetření Hospodářské komory se již letos chystají...

Foto: Shutterstock.com

Inflace se nachází za vrcholem, tempo růstu cen zpomalí

Miroslav Diro ikona hodiny28. 2. 2023 13:00

I přestože sedm z deseti živnostníků a firem bude muset v následujících měsících zdražit své výrobky a služby, ceny už neporostou tak rychle jako dosud. V dalších měsících bude tempo růstu cenové hladiny zpomalovat k 10%...

Foto: Shutterstock.com

Investice firem mohou být významným faktorem oživení

Miroslav Diro ikona hodiny23. 2. 2023 10:20

Začíná růst počet firem, které plánují v první polovině letošního roku investovat jak do úspor energií, tak i do strojů a zařízení a rozvoje svých zaměstnanců. I v minulém pololetí podniky investovaly více, než původně avizovaly....

Foto: Shutterstock.com

České podniky zamíří na obchodní jednání na Filipínách

Miroslav Diro ikona hodiny11. 2. 2023 06:00

Dvě podnikatelská fóra s filipínskými podniky, dvoustranná jednání firem a rozhovory se zástupci místních úřadů a samospráv organizuje Hospodářská komora České republiky ve dnech 12. až 18. února v hlavním městě Filipínské republiky Manile a v...

Foto: Shutterstock.com

Nezaměstnanost by mohla zůstat nízká i v dalších měsících

Miroslav Diro ikona hodiny10. 2. 2023 08:31

Počet firem, které nově oznámily, že budou v následujícím půlroce propouštět zaměstnance, mírně vzrostl. Přesto drtivá většina podniků se nechystá navzdory drahým energiím a rostoucím nákladům stav zaměstnanců snižovat. Vyplývá to z nových dat od firem,...

Foto: Shutterstock.com

Situace malých a středních podniků se mírně zlepšila

Miroslav Diro ikona hodiny6. 2. 2023 14:10

Mezi malými a středními podniky zavládl mírný optimismus. Po výrazném poklesu se podnikatelská nálada, která se v druhé polovině loňského roku vůbec poprvé za řadu let propadla i pod celounijní průměr, opět mírně zlepšila. Zachycuje to...

Foto: Shutterstock.com

Novinky nás mohou stát miliardy, zaplatí to zákazník

Miroslav Diro ikona hodiny2. 2. 2023 13:53

Podnikání v oblastech informačních technologií a telekomunikací budou v následujících letech ovlivňovat nová pravidla, například pro blokování nelegálně šířeného autorsky chráněného obsahu na internetu nebo kybernetickou bezpečnost. Na implementaci těchto agend je Hospodářská komora připravena s...

Foto: Shutterstock.com

Podnikatelé se chystají na Filipíny, do USA a Polska

Miroslav Diro ikona hodiny24. 1. 2023 14:01

Hospodářská komora České republiky chce oživit obchodní výměnu mezi Českou republikou a Filipínskou republikou a posílit postavení českých firem na tamním trhu. V hlavní městě Manila i v dalších městech tohoto ostrovního státu v jihovýchodní Asii...

Foto: Shutterstock.com

Podnikatelé chtějí prezidentem ekonomického diplomata

Miroslav Diro ikona hodiny4. 1. 2023 13:50

Dvě pětiny podnikatelů se při prezidentských volbách budou řídit hlavně tím, nakolik jsou kandidáti na Pražský hrad připraveni být aktivní v ekonomické diplomacii. Nová hlava státu by měla podporovat zájmy českých podnikatelů a pomáhat tuzemskému byznysu...

Foto: Shutterstock.com

Oddělení zaručených mezd od mzdy minimální je správné

Miroslav Diro ikona hodiny22. 12. 2022 14:51

Hospodářská komora dlouhodobě usiluje o zrušení zaručených mezd v soukromém sektoru a zachování pouze jedné minimální mzdy, a proto oceňuje snahu Ministerstva práce a sociálních věcí institut zaručených mezd od minimální mzdy alespoň částečně oddělit. Hospodářská...

Foto: Shutterstock.com

Podnikatelé chtějí od vlády vědět, s čím mají počítat

Miroslav Diro ikona hodiny24. 11. 2022 09:38

Dosavadní informační kampaň vlády o státní podpoře směrem k podnikatelům zasaženým energetickou krizí nevede k dostatečnému šíření informací k těm podnikatelům, kteří ji mají zájem využívat. Týká se to zejména mikro a malých firem, kterým na...

Foto: Shutterstock.com

Windfall tax může způsobit ekonomice dlouhodobé škody

Miroslav Diro ikona hodiny19. 10. 2022 12:07

Daň z neočekávaných zisků zhorší z pohledu firem předvídatelnost daňového systému, protože může být neočekávaně uvalena na jakýkoli sektor pokaždé, když kterákoli vláda bude potřebovat dodatečný rozpočtový zdroj. Firmy na toto riziko budou muset reagovat, patrně...

Foto: Shutterstock.com

Do Turecka míří početná podnikatelská delegace

Miroslav Diro ikona hodiny19. 10. 2022 11:59

Dvě podnikatelská fóra a dvoustranná obchodní jednání organizuje během tohoto čtvrtka a pátku Hospodářská komora České republiky v Turecku. V hlavním městě Ankaře a také v Istanbulu bude 35členná podnikatelská delegace s tureckými firmami projednávat nové...

Foto: Shutterstock.com

Chce se Česko otevřít nelegální práci?

Miroslav Diro ikona hodiny19. 10. 2022 11:54

Hospodářská komora oceňuje, že se vláda dnes chystá projednat úpravu nařízení o maximálním počtu žádostí o zaměstnaneckou kartu, díky kterému se část nevyužité kvóty z Ukrajiny přerozdělí mezi další země. Hospodářská komora s dalšími podnikatelskými organizacemi...

Foto: Shutterstock.com

České firmy se po třech letech vracejí do Mongolska

Miroslav Diro ikona hodiny10. 10. 2022 11:26

Po třech letech se podnikatelská delegace vedená viceprezidentem Hospodářské komory a šéfem firmy Proma Reha Radkem Jakubským vrací do Mongolska. Tuzemské podniky se pokusí navázat na obchodní jednání o zakázkách a investicích, která v Mongolsku vedly...

Foto: Shutterstock.com

Podnikatelská delegace dnes odletěla do Kanady

Miroslav Diro ikona hodiny25. 9. 2022 12:03

Hospodářská komora České republiky u příležitosti pracovní cesty ministra dopravy Martina Kupky do Kanady organizuje v největším kanadském technologickém parku v Ottawě Česko-kanadský kulatý stůl a v Montrealu setkání s investičními agenturami Montreal International a Quebec...

Foto: Shutterstock.com

Situace s cenami energií je vážná, chybějí účinná řešení

Miroslav Diro ikona hodiny31. 8. 2022 15:06

Do konce letošního roku skoro pětina firem sníží stavy svých zaměstnanců. Vedou je k tomu rostoucí ceny a hlavně vysoké ceny energií. Vyplývá to z nového šetření Hospodářské komory mezi zaměstnavateli. Abnormálně vysoké ceny plynu a...

Foto: Shutterstock.com

Stát od podnikatelů sbírá informace, s nimiž nepracuje

Miroslav Diro ikona hodiny30. 8. 2022 14:21

Povinnost poskytovat státu údaje, které jsou pro stát nepotřebné a s nimiž nijak nepracuje, by měla být zrušena či alespoň zásadně zredukována, existuje-li rozumný důvod pro jejich budoucí využití. Přesvědčena je o tom většina podnikatelů zastřešená...

Ilustrace: Shutterstock

Podnikatelská svoboda se za pět let snížila

Miroslav Diro ikona hodiny25. 8. 2022 19:45

Úroveň podnikatelské svobody za posledních pět let v České republice klesla. Vyplývá to analýzy Hospodářské komory České republiky na základě dat živnostníků a firem, které Hospodářská komora zastřešuje. Hlavním důvodem je to, že stát na podnikatele...

Foto: Shutterstock.com

Novela zákona stav ve stavebnictví ještě zhorší

Miroslav Diro ikona hodiny24. 8. 2022 16:46

Nový stavební zákon měl zjednodušit zdlouhavý systém povolování staveb, občané ani stavební firmy se ale dříve proklamovaného jednoho razítka, jednoho transparentního řízení, cesty na jeden úřad a zákonem vymahatelných lhůt nedočkají. Naopak přibude nové zelené superrazítko...

Foto: Shutterstock.com

Podnikatelé si stěžují na libovůli úředníků

Miroslav Diro ikona hodiny18. 8. 2022 15:32

Většina podnikatelů označuje za největší problém, že právní normy ponechávají úředníkům velký prostor pro libovůli, které se ale podnikatelé nemůžou účinně bránit. Vyplývá to ze šetření Hospodářské komory, která dlouhodobě analyzuje, jak vysoké regulatorní a administrativní...

Foto: Shutterstock.com

Stav nouze v plynárenství? Podnikům chybí informace

Miroslav Diro ikona hodiny15. 7. 2022 10:16

Více než tři pětiny podniků nemají dostatek informací, co by pro ně znamenalo, kdyby stát vyhlásil stav nouze v plynárenství a začal regulovat spotřebu plynu podle vyhlášky o stavu nouze v plynárenství. Jako první by se...

Foto: Shutterstock.com

Tuzemské podniky budou o zakázkách jednat v Izraeli

Miroslav Diro ikona hodiny24. 6. 2022 11:36

Na prestižní veletrh Cyber Week konaný v prostorách Telavivské univerzity v Izraeli doprovodí ve dnech 27. až 29. června místopředsedu vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše podnikatelská delegace Hospodářské komory České republiky....

Foto: Shutterstock.com

Komora má ke zvýšení limitů výhrady

Miroslav Diro ikona hodiny22. 6. 2022 15:16

Vláda dnes schválila návrh zákona, kterým se s účinností od 1. ledna 2023 zvýší mimo jiné limit pro povinnou registraci k DPH na 2 mil. Kč a na stejnou hranici se posune možnost využití režimu paušální...

Foto: Shutterstock.com

Podnikatelé hledají příležitosti v Kataru

Miroslav Diro ikona hodiny20. 6. 2022 15:23

Hospodářská komora České republiky během oficiální návštěvy Kataru členy české vlády organizuje českou účast jak na Qatar Economic Forum, tak i při jednáních na obchodní komoře v katarském hlavní městě Dauhá. Zástupci firem na třídenní podnikatelskou...

Foto: Shutterstock.com

Zvláštní postup pro nezbytné stavby je diskriminační

Miroslav Diro ikona hodiny16. 6. 2022 13:20

Hospodářská komora upozorňuje, že nový zákon na výstavbu takzvaných nezbytných staveb, který projednává v tomto týdnu Poslanecká sněmovna, může způsobit přemíru problémů, které by vznikly při jeho aplikaci v praxi. Stát se totiž chystá sobě, krajům a...

Foto: Shutterstock.com

Prioritou je energetická bezpečnost a dostupné ceny

Miroslav Diro ikona hodiny16. 6. 2022 13:01

Drtivá většina firem i domácností si myslí, že ruská agrese na Ukrajině bude mít negativní vliv na energetiku. Především podle nich půjde o dlouhodobé zvýšení cen energií a větší tlak na energetickou soběstačnost ČR. Požadují, aby...

Foto: Shutterstock.com

Kulturní problém: Státu hrozí další unijní sankce

Miroslav Diro ikona hodiny10. 6. 2022 12:55

Tento týden uplynul přesně jeden rok od termínu, který členské státy dostaly od Evropské unie pro transpozici copyrightových směrnic, které byly na evropské úrovni přijaty již v roce 2019. V ČR se transpozice projeví primárně novelou...

Foto: Shutterstock.com

České IT firmy proniknou do světa

Miroslav Diro ikona hodiny26. 5. 2022 11:31

Pronikat na trhy po celém světě pomůže tuzemským IT firmám nový projekt Czech Digital Solutions, který dnes poprvé představila Hospodářská komora na svém sněmu v Olomouci. Za projektem stojí silné zázemí čtveřice organizací z podnikatelského prostředí...

Foto: Shutterstock.com

Daně a pojistné na jednom místě, navrhuje HK ČR

Miroslav Diro ikona hodiny26. 5. 2022 11:16

Po vzoru paušální daně pro živnostníky by stát měl umožnit platit daně, zdravotní a sociální pojištění zjednodušeně na jeden účet i zaměstnavatelům. Vznik jednoho výběrného místa pro daně a pojistné dnes navrhla Hospodářská komora České republiky...

Foto: Shutterstock.com

Nedostatek zaměstnanců způsobuje miliardové škody

Miroslav Diro ikona hodiny12. 5. 2022 14:27

Firmy jsou nuceny odmítat zakázky a do státní kasy plyne méně peněz z daní a odvodů. Problém s nedostatkem zaměstnanců je přitom vážnější, než jak ukazují oficiální státní statistiky, upozorňuje Hospodářská komora České republiky. 

Foto: Shutterstock.com

Podnikatelé za náklady letos zaplatí o desítky procent více

Miroslav Diro ikona hodiny20. 4. 2022 10:58

Ceny materiálů, meziproduktů a služeb včetně dopravy letos podnikatelům nejčastěji podraží o desetinu až pětinu. K tomu vzrostou ceny energií a pohonných hmot, nejčastěji do 50 %. V důsledku zdražování materiálů, energií a pohonných hmot tak...

Foto: Shutterstock.com

Mzdy letos zvyšuje 7 z 10 firem, nejčastěji o 5 až 10 %

Miroslav Diro ikona hodiny12. 4. 2022 07:54

Navzdory růstu cen surovin, energií, pohonných hmot a nedostupnosti některých materiálů sedm z deseti firem již zvýšilo nebo v průběhu letošního roku zvýší mzdy svým zaměstnancům. Vyplývá to z nového šetření Hospodářské komory.

Foto: Shutterstock.com

Jak snížit cenu energií a zabránit dramatickému růstu cen?

Miroslav Diro ikona hodiny8. 4. 2022 16:57

Hospodářská komora doporučuje, aby vláda jednala o možných cestách k dočasné výjimce z používání burzovních cen, zajistila naplnění zásobníků plynu nebo majetkově vstoupila do LNG terminálů.  

Foto: Shutterstock.com

Skoro polovina podniků je nucena utlumit investice

Miroslav Diro ikona hodiny6. 4. 2022 15:34

Vlivem výrazného růstu cen surovin, polotovarů a výrobních materiálů, nedostatečné dostupnosti některých materiálů a vstupních surovin nezbytných pro výrobu a nepřímých dopadů ruské invaze na Ukrajinu téměř polovina českých podniků v letošním roce utlumí své investice....

Foto: Shutterstock.com

Podnikatelé hledají příležitosti na severu

Miroslav Diro ikona hodiny5. 4. 2022 15:44

Do norského Osla dnes v poledne odletěla podnikatelská delegace na třídenní podnikatelskou misi. V hlavním městě Norského království budou jednat o nových a již rozvinutých obchodních zakázkách během Česko-norského podnikatelského fóra, které organizuje Hospodářská komora České...

Foto: Shutterstock.com

Pro ženy jsou místa i tam, kde byste je nečekali

Miroslav Diro ikona hodiny17. 3. 2022 15:49

Více než polovina zaměstnavatelů nabízí pracovní příležitosti také ženám. Největší potenciál najít práci mají v oblastech skladování, stravování a ve službách. Jednu třetinu pozic ve stavebnictví překvapivě můžou zastávat i ženy. Vyplývá to z šetření Hospodářské...

Foto: Shutterstock.com

Firmy hledají příležitosti v Severní Makedonii

Miroslav Diro ikona hodiny15. 3. 2022 14:42

Na podnikatelské fórum a obchodní jednání v severomakedonském hlavním městě Skopje včera odcestovali zástupci desítky českých podniků. V podnikatelské misi organizované Hospodářskou komoru České republiky jsou zastoupeni mimo jiné přední tuzemští výrobci dopravních vozidel městské hromadné...

Foto: Shutterstock.com

SOS wallet karta umožní uprchlíkům přijímat zprávy

Miroslav Diro ikona hodiny11. 3. 2022 14:26

Hospodářská komora dnes ministru vnitra Vítu Rakušanovi nabídla k využití speciální digitální kartu, která umožní českým úřadům či humanitárním organizacím rozesílat na mobily uprchlíků důležitá upozornění, informace o dopravě, ubytování nebo telefonní čísla, kam se můžou...

Foto: Shutterstock.com

Hospodářská komora ví, jak snížit cenu pohonných hmot

Miroslav Diro ikona hodiny8. 3. 2022 17:54

Vládě doporučuje, aby cenu benzinu a nafty snížila skrze ČEPRO. Hospodářská komora České republiky v souvislosti s rostoucími cenami pohonných hmot u českých čerpacích stanic doporučuje vládě, aby stát uplatnil svá vlastnická práva ve firmě ČEPRO,...

Foto: Shutterstock.com

Již pětina firem v testování zaměstnanců nevidí smysl

Miroslav Diro ikona hodiny10. 2. 2022 10:24

Více než polovina zaměstnavatelů má za to, že testování zaměstnanců včas zabrání šíření nemoci na pracovišti a v celé společnosti. Letos ale výrazně narostl počet firem, které v testování smysl nevidí. Zatímco před rokem byla k...

Foto: Shutterstock.com

2022: Solidní, ale křehký růst

Miroslav Diro ikona hodiny16. 12. 2021 12:20

Podle nejnovější Komorové národohospodářské prognózy vzroste HDP České republiky v příštím roce o 4,3 %. Křehký hospodářský růst ale bude podle prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého v inflačním prostředí, které se léta české ekonomice vyhýbalo, záviset...

Foto: Shutterstock.com

Budeme na Euroskills v Rusku reprezentovat ve 24 oborech?

Miroslav Diro ikona hodiny7. 12. 2021 17:10

Hospodářská komora České republiky odeslala výboru pořadatele mezinárodních soutěží odborných dovedností Worldskills Europe oficiální žádost České republiky o zařazení 24 oborů na mistrovství Euroskills konané v srpnu 2023 v ruském Petrohradu. Poměřit dovednosti v těchto oborech by...

Foto: Koulier

Česko objevuje tradiční krásu skleněných vánočních ozdob

Miroslav Diro ikona hodiny26. 11. 2021 17:25

Zatímco o české vánoční výrobky ze skla je ze zahraničí stále vysoký zájem, české domácnosti začaly upřednostňovat laciné plastové výrobky z Číny. Tento trend se ale podle Hospodářské komory začal v posledních dvou letech pomalu obracet....

Foto: Shutterstock.com

Reakce Gastronomické sekce Hospodářské komory ke krizovým opatřením vlády

Miroslav Diro ikona hodiny25. 11. 2021 18:56

Vláda dnes rozhodla o dalších protipandemických opatřeních. Gastronomická sekce HK ČR na ně reaguje třemi zásadními požadavky.

Foto: Shutterstock.com

Vladimír Dlouhý: Programy musí být nastartovány rychle a se zárukou

Miroslav Diro ikona hodiny23. 11. 2021 20:51

Hospodářská komora České republiky oceňuje rozhodnutí vlády spustit kompenzační programy. Státní rozpočet výslovně s tímto výdajem pro letošní rok a ani pro rok 2022 ale nepočítá. Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý proto označuje za důležité, aby...

Foto: Shutterstock.com

Komora bude vyjednávat kompenzace pro firmy

Miroslav Diro ikona hodiny18. 11. 2021 16:44

Zaměstnavatelé jsou ochotni výsledky testů kontrolovat, ale nechtějí testování organizovat. Podle individuálních možností a konkrétních podmínek jsou podniky připravené zaměstnancům v zajištění testů pomáhat, například poskytovat vlastní testovací kapacity. Taková pomoc by ale podle prezidenta Hospodářské...

Foto: HK ČR

Nová vláda musí řemeslníkům věnovat více pozornosti

Miroslav Diro ikona hodiny5. 11. 2021 15:00

Zatímco všechny evropské státy finančně, materiálně nebo alespoň záštitou podporují účast svých delegací v prestižní mezinárodní soutěži EuroSkills, na které se hodnotí zručnost a dovednosti v technických disciplínách, reprezentantům České republiky v letošním ročníku soutěže konaného...

Foto: Shutterstock.com

Komora prosazuje DPH od dvou milionů

Miroslav Diro ikona hodiny4. 11. 2021 18:08

Hospodářská komora podporuje návrh ministerstva financí na zvýšení limitu pro povinné placení DPH na 2 miliony korun, a proto považuje za správný krok požádat EU o notifikaci, která by zvýšení limitu obratu pro osvobození od DPH...

Foto: Shutterstock.com

Hromadná žaloba drahé účty za energie nezaplatí

Miroslav Diro ikona hodiny4. 11. 2021 17:58

Návrh na uzákonění hromadné žaloby, kterou v pátek projedná vláda v souvislosti s pádem energetické skupiny Bohemia Energy, lidem sám o sobě nepomůže zaplatit účty za elektřinu a plyn. Upozorňuje na to prezident Hospodářské komory Vladimír...

Foto: Shutterstock.com

Komora pomohla ke kompenzacím i těm, co dříve neměli nárok

Miroslav Diro ikona hodiny29. 10. 2021 10:40

Podnikatelé k 30. září u ministerstva průmyslu podali v programu COVID Nepokryté náklady přesně 8 196 žádostí o částečnou náhradu ztrát, které jim vláda způsobila zákazem podnikat nebo je ve výdělečné činnosti výrazně omezila. V programu...

Foto: Shutterstock.com

Komora vzkazuje Senátu: Fit for 55 zaslouží žlutou

Miroslav Diro ikona hodiny19. 10. 2021 10:10

Česká republika má nyní poslední možnost iniciovat revizi ambiciózního balíčku Fit for 55. Hospodářská komora proto vyzývá Senát, aby vystavil takzvanou žlutou kartu k návrhům Evropské komise.

Foto: Shutterstock.com

Zůstanou velcí odběratelé bez plynu?

Miroslav Diro ikona hodiny14. 10. 2021 23:29

Hospodářská komora České republiky a Agrární komora České republiky na základě podnětů od členů a signálů z trhu s plynem upozorňují na extrémní riziko, že od začátku příštího týdne začnou být odpojováni od dodávek plynu firemní zákazníci Bohemia...

Foto: Shutterstock.com

Krizový štáb má ochránit firmy před drahou elektřinou a plynem

Miroslav Diro ikona hodiny13. 10. 2021 19:04

Příčinami pádu Bohemia Energy je neprozřetelná obchodní politika a také nedostatečné zajištění proti cenovým výkyvům jak u plynu, tak i elektřiny. Zákazníci Bohemie Energy teď kvůli tomu budou čelit vyšším, v řadě případů extrémně vysokým tržním...

Grafika: HK ČR

Sledujte závěrečnou předvolební debatu Hospodářské komory České republiky – 22. 9. v 10 hodin na téma Restart ekonomiky

Miroslav Diro ikona hodiny21. 9. 2021 15:00

Zveme vás na poslední z osmi předvolebních debat Hospodářské Komory, na které vystoupí zástupci jednotlivých politických stran, experti a zástupci podnikatelů – aktuální téma je poučení z pandemie a restart české ekonomiky. Debata začíná ve středu...

Foto: Shutterstock.com

Podnikatelé na sněmu představili podněty k formování hospodářské politiky nové vlády

Miroslav Diro ikona hodiny16. 9. 2021 11:11

Návrhy, představy i požadavky živnostníků a podniků k formování a realizaci hospodářské politiky nové vlády představil prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý na dnes probíhajícím celostátním sněmu podnikatelů v Brně.

Foto: Shutterstock.com

Komora: Česko bude přešlapovat na místě

Miroslav Diro ikona hodiny10. 9. 2021 06:51

Říjnové volby jsou příležitostí pro politické strany přijít s novými myšlenkami či recepty na zlepšení podmínek pro podnikání a zvýšení výkonnosti tuzemské ekonomiky, které zemi rychleji přiblíží k ekonomicky úspěšným a bohatším západním zemím. Partaje se až...

Foto: MPSV ČR

Náklady na kampaň ČSSD zaplatili daňoví poplatníci

Miroslav Diro ikona hodiny8. 9. 2021 13:04

Ministryně práce Jana Maláčová a její poradce Matěj Stropnický poškodili věrohodnost Státního úřadu inspekce práce a inspektorátu cizinecké policie tím, že průběh kontrol a jejich závěry propojili se svými předvolebními aktivitami v rámci akce nazvané Férová...

Foto: Shutterstock.com

Komorový barometr: Očkování zaměstnanců podporuje 76 % zaměstnavatelů, desetina motivuje i benefity

Miroslav Diro ikona hodiny8. 9. 2021 12:58

Z nového šetření Hospodářské komory Komorový barometr, který mapuje aktuální situaci živnostníků a podniků vyplynulo, že celkem 76 % zaměstnavatelů podporuje očkování proti covid-19 mezi jejich zaměstnanci. Většina zaměstnavatelů očkování alespoň doporučuje, více než desetina je...

Foto: Shutterstock.com

Komora doporučuje snížení odvodů

Miroslav Diro ikona hodiny7. 9. 2021 14:28

Pojistné na sociální zabezpečení odváděné českými zaměstnavateli je po Francii druhé nejvyšší v Evropě. Zatímco například v zemích OECD zaměstnavatelé odvádějí pojistné průměrně okolo 13 % z hrubé mzdy zaměstnanců, v tuzemsku 25 %. Hospodářská komora...

Foto: Shutterstock.com

Hospodářská komora chce zatraktivnit dohody o provedení práce

Miroslav Diro ikona hodiny7. 9. 2021 10:05

Z dohod o provedení práce by lidé až do 15 tisíc korun měsíčně nemuseli odvádět sociální a zdravotní pojištění. Dnes je tento limit nastaven na 10 tisíc. Navrhuje to Hospodářská komora, podle které by vyšší hranice...

Grafika: HK ČR

Sledujte předvolební debatu Hospodářské komory České republiky – 7. 9. v 10 hodin na téma Energetika

Miroslav Diro ikona hodiny6. 9. 2021 15:00

Zveme vás na sedmou z osmi předvolebních debat Hospodářské Komory, na které vystoupí zástupci jednotlivých politických stran, experti a zástupci podnikatelů – tentokrát je debata věnována aktuálním tématům, která přináší současná energetická situace. Debata začíná v...

Foto: Shutterstock.com

Souboj s byrokracií: Limit pro DPH se po 17 letech musí zvýšit

Miroslav Diro ikona hodiny5. 9. 2021 11:40

Hospodářská komora se s novou poslaneckou sněmovnou chystá projednat zvýšení ročního limitu obratu, jehož překročením vzniká podnikateli povinnost platit daň z přidané hodnoty, a to na 2 miliony korun. Česká republika tento práh, dnes na úrovni 1...

Foto: Shutterstock.com

Budeme mít po 70 letech opět mistry řemesla? Rozhodnou poslanci

Miroslav Diro ikona hodiny23. 8. 2021 14:59

Hospodářská komora České republiky podporuje ukotvení mistrovských zkoušek do zákona, který dnes projednala vláda. Největší podnikatelská organizace, která zastřešuje řemeslné cechy napříč obory, je přesvědčena, že mistři přispějí ke zvýšení prestiže řemesel, pomůžou k náboru mladých...

Foto: Shutterstock.com

Barometr zkoumá kondici tuzemských firem

Miroslav Diro ikona hodiny10. 8. 2021 10:43

Hospodářská komora České republiky spustila mezi svými členy Komorový barometr, dotazníkové šetření, kterým dvakrát ročně zjišťuje, v jaké kondici se aktuálně nacházejí tuzemské firmy a jakým překážkám budou čelit. Šetření bude probíhat tři týdny u členských firem...

Foto: Shutterstock.com

Pomůže vláda ekonomice dalšími zrychlenými odpisy?

Miroslav Diro ikona hodiny10. 8. 2021 09:29

Oživení a trvalejší udržitelný růst české ekonomiky ohrožují nedostatečné investice firem do strojů a technologií. Stát je nepodpořil zrychlenými odpisy, jak doporučovala Hospodářská komora, může to ale ještě změnit. Oproti původním plánům vlády se jí nepodařilo...

Foto: Shutterstock.com

Komora chce skoncovat s papírováním

Miroslav Diro ikona hodiny9. 8. 2021 17:02

Hospodářská komora bude pro nově složenou poslaneckou sněmovnu připravovat návrhy na změnu zákoníku práce, která by umožnila zaměstnavatelům a zaměstnancům daleko více využívat datové schránky a další digitální nástroje. Zaměstnavatelům i zaměstnancům by se mělo ulevit...

Foto: Shutterstock.com

Ekonomika si jako celek polepší o 3,5 %

Miroslav Diro ikona hodiny5. 8. 2021 16:21

Podle nejnovější Komorové národohospodářské prognózy zpracované na základě modelu všeobecné ekonomické rovnováhy České spořitelny vzroste HDP letos o 3,5 % a v příštím roce o 4,6 %. Přes nedostatek čipů a dalších surovin bude průmysl letos...

Foto: Shutterstock.com

Dostane rozpočet další „předvolební“ ránu?

Miroslav Diro ikona hodiny29. 7. 2021 11:43

Na účet zaměstnavatelů a všech daňových poplatníků bez jakékoli diskuse s veřejností a podnikateli se sociálnědemokratičtí poslanci Jan Hamáček a Roman Onderka snaží svými pozměňovacími návrhy k dodatečnému zvýšení důchodů zatížit zaměstnavatele vyššími odvody v řádu jednotek miliard korun...

Foto: Shutterstock.com

Plošné testování stát nesmí přenášet na zaměstnavatele

Miroslav Diro ikona hodiny14. 7. 2021 16:17

Hospodářská komora České republiky při jednáních s ministerstvem zdravotnictví o případném plošném testování na podzim bude požadovat, aby testování bylo realizováno za podobných pravidel, jaká jsou dnes uplatňována při testování po návratu z dovolené.

Foto: Shutterstock.com

Ambiciózní plán bez seriózní analýzy

Miroslav Diro ikona hodiny14. 7. 2021 16:07

Podle prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého dnes Evropskou komisí představený klimaticko-energetický superbalík Fit for 55, kterým si EU klade za cíl snížit skleníkové plyny o 55 % do roku 2030 ve srovnání s rokem 1990 mimo...

Foto: Shutterstock.com

Komora podporuje původní návrh rekodifikace stavebního zákona

Miroslav Diro ikona hodiny13. 7. 2021 09:07

Hospodářská komora České republiky podporuje původní návrh rekodifikace stavebního práva schválený Poslaneckou sněmovnou ve třetím čtení a věří v jeho finální schválení Poslaneckou sněmovnou. Hospodářská komora to uvedla v otevřeném dopise adresovaném poslancům, který podepsaly také Svaz...

Foto: Shutterstock.com

Říkáme NE! monopolizaci pojištění cizinců

Miroslav Diro ikona hodiny12. 7. 2021 10:51

Hospodářská komora a Česká asociace pojišťoven vítají podporu místopředsedkyně vlády a ministryně financí Aleny Schillerové, ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha i prvního místopředsedy vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka senátní verzi novely zákona o pobytu cizinců. Ministři...

Foto. Shutterstock.com

Podnikatelé pojedou na summit Iniciativy Trojmoří v Bulharsku

Miroslav Diro ikona hodiny30. 6. 2021 16:09

Na podnikatelské fórum a obchodní jednání zamíří do Bulharska ve čtvrtek 8. července česká podnikatelská delegace. Konference a podnikatelské fórum spoluorganizované Bulharskou obchodní a průmyslovou komorou se uskuteční během dvoudenního summitu 12 evropských zemí v hlavním...

Foto: Shutterstock.com

Stravenkový paušál poskytují svým zaměstnancům už čtyři z deseti firem

Miroslav Diro ikona hodiny11. 6. 2021 11:21

Již 38 % zaměstnavatelů poskytuje svým zaměstnancům stravenkový paušál. Je to tedy přibližně stejný počet jako těch, kteří jako benefit poskytují závodní stravování. Vyplývá to z nového šetření Hospodářské komory pro Ministerstvo financí mezi více než...

Grafika: HK ČR

Sledujte předvolební debatu Hospodářské komory České republiky – 1. 6. na téma Cestovní ruch a gastronomie

Miroslav Diro ikona hodiny31. 5. 2021 17:00

Zveme vás na pátý díl ze seriálu předvolebních debat Hospodářské Komory, na které vystoupí zástupci jednotlivých politických stran, experti a zástupci podnikatelů – tentokrát je debata věnována segmentu, který byl pandemií postižen patrně nejvíce, totiž cestovnímu...

Foto: Shutterstock.com

Hospodářská komora navrhuje úpravy rozvolňovacích kroků vlády

Miroslav Diro ikona hodiny24. 5. 2021 20:02

 Po více než šesti měsících se dnes znovu otevřely hotely, penziony a další ubytovací zařízení i pro rekreační účely. Možnost začít znovu ubytovávat turisty vláda ale podmínila tím, že při příjezdu se lidé budou muset prokázat...

Foto: Shutterstock.com

Technologickou základnu máme, přesto zaostáváme

Miroslav Diro ikona hodiny18. 5. 2021 13:06

Hospodářská komora: Je zarážející, že stát disponuje již dávno technologickou základnou jako téměř žádná jiná evropská země, ale přesto v elektronizaci veřejné správy v Evropě výrazně zaostává. Podnikatelé a experti na elektronizaci státu a moderní digitální, proklientsky...

Grafika: HK ČR

Sledujte předvolební debatu Hospodářské komory České republiky – 18. 5. na téma Digitalizace státu a snížení regulatorní zátěže podnikatelů

Miroslav Diro ikona hodiny17. 5. 2021 15:00

Zveme vás již na čtvrtou předvolební debatu Hospodářské Komory, na které vystoupí zástupci jednotlivých politických stran, experti a zástupci podnikatelů – tentokrát je věnována digitalizace státu a snížení regulatorní zátěže podnikatelů. Debata začíná 18. května v...

Grafika: HK ČR

Sledujte předvolební debatu Hospodářské komory České republiky – 11. 5. na téma Stavebnictví a doprava

Miroslav Diro ikona hodiny10. 5. 2021 17:18

Zveme vás na další předvolební debatu Hospodářské Komory, na které vystoupí zástupci jednotlivých politických stran, experti a zástupci podnikatelů – tentokrát je věnována problematice stavebnictví a dopravy. Debata začíná 11. května v 10 hodin a sledovat...

Foto: Shutterstock.com

Podnikatelé chtějí od vlády jasná slova i činy

Miroslav Diro ikona hodiny6. 5. 2021 18:45

Hospodářská komora vyzývá vládu k otevření zahrádek restaurací a zrušení zákazu pro sportoviště. Požaduje také, aby povolila školy v přírodě a školní výlety, stanovila termín pro otevření hotelů a sdělila, zda a jak podpoří cestovní ruch, gastronomii a...

Foto: Shutterstock.com

Hlasujte pro rekodifikaci, vyzývá Hospodářská komora poslance  

Miroslav Diro ikona hodiny5. 5. 2021 11:10

Po desítkách let čekání je konečně Česká republika blízko novému stavebnímu zákonu. Rekodifikace stavebního práva, na které ministerstvo pro místní rozvoj pracovalo poslední čtyři roky, je aktuálně před třetím čtením v Poslanecké sněmovně. Hospodářská komora současnou...

Foto: Shutterstock.com

Podniky chtějí očkovat zaměstnance i jejich rodiny

Miroslav Diro ikona hodiny4. 5. 2021 11:41

S nabídkou provádět firemní očkování pro zaměstnance přichází řada zejména velkých zaměstnavatelů z různých odvětví po celé České republice. Polovina podniků přitom zvažuje, že by své kapacity nabídla i pro očkování rodinných příslušníků zaměstnanců. Vyplývá to z...

Foto: Shutterstock.com

Začne vláda s podnikateli mluvit?

Miroslav Diro ikona hodiny22. 4. 2021 19:36

Hospodářská komora v souvislosti s rozsudkem Nejvyššího správního soudu situaci, kdy vláda vydává zákazy podnikání za každou cenu, ale soudy je obratem ruší, považuje za krajně znepokojující.

Foto: Shutterstock.com

Pátý týden dovolené je populistický hazard

Miroslav Diro ikona hodiny21. 4. 2021 16:03

Podle šetření Hospodářské komory, provedeném na vzorku šesti set zaměstnavatelů,  bude mít uzákonění povinnosti zaměstnavatelů proplácet o týden dovolené navíc dopady na fungování hlavně malých podniků. V případě, že poslanci vyhoví požadavku KSČM, podniky přehodnotí svou...

Foto: Shutterstock.com

I v Česku má k životu pomoci aplikace

Miroslav Diro ikona hodiny16. 4. 2021 18:15

Devastující plošný zákaz podnikání za situace, kdy se každý den otestuje na bezinfekčnost půl milionu zaměstnanců v podnicích a zároveň přibývají tisíce plně očkovaných lidí, ztratil význam. Podnikatelé proto vyzývají vládu, aby s nimi otevřela jednání...

Foto: Shutterstock.com

Testování dvakrát týdně? Nejprve vyhodnoťme, co skutečně přináší!

Miroslav Diro ikona hodiny18. 3. 2021 16:01

Zdvojnásobení rychlosti testování na pracovištích za situace, kdy stát ještě ani nevyhodnotil první etapu testování ve firmách a zaměstnanci musí několik dní čekat na PCR test, může skončit nezdarem, vzkazuje Hospodářská komora vládě.

Foto: Shutterstock.com

Vláda zůstala s pomocí při zdi

Miroslav Diro ikona hodiny8. 3. 2021 18:53

Vláda šla – navzdory ústupkům zaměstnavatelů – při přípravě nového kompenzačního programu za hranu kompromisu. Hospodářská komora má obavu, že program nebude dostatečně účinný, aby pomohl všem podnikům, které pomoc potřebují- Vládní návrh přiznává firmám výrazně...

Foto: Shutterstock.com

Pátý týden dovolené: pro hospodářství postižené covidem je to extrémní zátěž

Miroslav Diro ikona hodiny5. 3. 2021 11:22

Poslanci rozhodují o zavedení povinnosti zaměstnavatelů v soukromém sektoru poskytovat o týden dovolené navíc. Podnikatelé nerozumí tomu, proč poslanci hodlají podnikatele zatížit v době, kdy se všichni z nich budou muset vyrovnat s dopady pandemie a...

Foto: Shutterstock.com

Kompenzace za testy by měla být vyšší

Miroslav Diro ikona hodiny3. 3. 2021 13:20

Z bleskového šetření Hospodářské komory mezi zaměstnavateli vyplynulo, že více než 70 % z nich upřednostňuje samotestování zaměstnanců před testováním u smluvního praktického lékaře nebo využitím sekundární sítě ambulantních specialistů poskytujících antigenní testy. Většina podniků spoléhá...

Foto: Shutterstock.com

Připraveni na povinné testování ve firmách

Miroslav Diro ikona hodiny1. 3. 2021 14:47

Podnikatelé jsou připraveni masově testovat své zaměstnance, povinnost musí být ale legislativně ukotvena tak, aby řešila i případy, kdy se zaměstnanci testování, organizovanému zaměstnavateli, budou bránit. Podnikatelé jsou připraveni zajistit si antigenní testy, stát ale musí...

Foto: Shutterstock.com

HK ČR: Byrokratické přílepky odmítáme

Miroslav Diro ikona hodiny24. 2. 2021 14:22

Hospodářská komora přesvědčuje senátory, aby z dnes projednávaného návrhu zákona o mimořádném příspěvku až 370 korun denně poskytovaném zaměstnanci při nařízené karanténě odstranili poslanecké přílepky, které zaměstnavatele zatíží novými administrativními povinnostmi a znevýhodní zaměstnávání na dohody.

Foto: Shutterstock.com

Zmírní Senát tvrdý limit poklesu příjmů?

Miroslav Diro ikona hodiny24. 2. 2021 14:15

Senát dnes projedná zákon o kompenzačním bonusu, podle něhož by nárok na kompenzaci za měsíce únor a březen 2021 měli živnostníci, dohodáři a společníci malých firem tehdy, pokud splní dvě podmínky. Stát jim například uzavřel či...

Foto: Shutterstock.com

Podniky chtějí vládě pomoci

Miroslav Diro ikona hodiny24. 2. 2021 09:49

Snížit riziko šíření koronaviru ve firmách má povinnosti nošení roušek v podnicích. S tím souhlasí i podnikatelské svazy za podmínek, že budou povinné v režimu osobních ochranných prostředků a vláda stanoví rozumné výjimky pro některé zaměstnance, kteří pracují...

Foto: Shutterstock.com

Nový benefit zvažuje 20 % firem

Miroslav Diro ikona hodiny18. 2. 2021 13:03

Každý pátý zaměstnavatel zvažuje nabídnout svým zaměstnancům nebo je už rozhodnutý zavést stravenkový paušál, tedy peněžní příspěvek na stravování k výplatě. Hlavně se to týká podniků, které dosud vůbec neposkytovaly zaměstnancům papírové stravenky ani podnikové stravování....

Foto: Shutterstock.com

Nejde o chřipečku, byznys umírá

Miroslav Diro ikona hodiny18. 2. 2021 11:26

Pandemie je zákeřná, bere životy lidem i firmám. Pokud budou nadále platit stávající zákazy, pětina živnostníků a podniků, kterým vláda mimořádnými opatřeními uzavřela provozovny, výrazně omezila jejich výdělečnou činnost nebo jsou závislí na činnosti uzavřených provozů,...

Foto: Shutterstock.com

Pro kompenzace potřebujeme jasná a předvídatelná pravidla

Miroslav Diro ikona hodiny17. 2. 2021 14:31

Hospodářská komora podporuje uzákonění jednoznačných a předvídatelných pravidel úhrady kompenzací podnikatelům, kterým stát uzavře provozovnu nebo je omezí ve výdělečné činnosti. Poslanecký návrh odškodňovacího zákona, který dnes projednával poslanecký hospodářský výbor, podle ní může být dobrým...

Foto: Shutterstock.com

Hospodářská komora žádá zachování protiepidemických opatření

Miroslav Diro ikona hodiny12. 2. 2021 14:16

Pokud se podnikatelé rozhodnou při neprodloužení nouzového stavu znovu otevřít, Hospodářská komora na ně apeluje, aby sami zajistili bezpečné podmínky jak pro zákazníky, tak pro zaměstnance. Využít mohou pravidla proti šíření onemocnění covid-19, která pro ně...

Foto: Shutterstock.com

Vláda znovu hraje s podnikateli nefér hru

Miroslav Diro ikona hodiny9. 2. 2021 21:09

Hospodářská komora České republiky se zásadně ohrazuje proti způsobu, jakým vláda odsouhlasila záměr Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva financí zjednodušit dosavadní systém vyplácení podpor podnikatelům či zaměstnavatelům, jimž vláda zakázala nebo výrazně omezila výdělečnou činnost....

Foto: Shuttterstock.com

Pomoc potřebujeme srozumitelnou a univerzální

Miroslav Diro ikona hodiny5. 2. 2021 18:08

Hospodářská komora adresovala Ministerstvu průmyslu a obchodu konkrétní návrhy, jak upravit nově vznikající kompenzační program poslední záchrany, pracovně označovaný covid 2021. Vznik programu iniciovala HK ČR na začátku letošního roku.

Foto: Shutterstock.com

Komora pomůže při obchodech s Velkou Británií

Miroslav Diro ikona hodiny13. 1. 2021 13:59

Hospodářská komora začala v lednu vydávat dokumenty pro mezinárodní obchod s Velkou Británií a celní dokumenty pro dočasný vývoz a dovoz zboží. Největší zájem podnikatelů je o karnety ATA, které jim uspoří náklady a čas nutný pro...

Foto: Shuttertock.com

Na pomoc byznysu šlo pouze sto deset miliard

Miroslav Diro ikona hodiny12. 1. 2021 14:07

Z analýzy dat o pokladním plnění státního rozpočtu za rok 2020, kterou provedla Hospodářská komora, vyplývá, že kompenzace podnikatelům v souvislosti s vládními kroky proti koronaviru v loňském roce činily 110 mld. Kč.

Foto: Shutterstock.com

Návrh na poslední záchranu

Miroslav Diro ikona hodiny8. 1. 2021 08:37

Vládou schválený kompenzační program COVID – Gastro – Uzavřené provozovny opomíjí podporu těm podnikatelům, kteří se jako dodavatelé uzavřených provozoven ocitli v problémech. Koncept 400 korun na zaměstnance také nedostatečně zohledňuje ty podnikatele, jejichž obchodní model...

Foto: Shutterstock.com

Zvýšení minimální mzdy: chybné vstupy i argumenty

Miroslav Diro ikona hodiny11. 11. 2020 14:09

Minimální mzda je přiměřená, další její nárůst od roku 2021 je i s ohledem na situaci firem nevhodný. To je stanovisko HK ČR, na jehož základě dnes v meziresortním připomínkovém řízení označila všechny čtyři variantní návrhy ministerstva...

Foto: Shutterstock.com

Antivirus B – změní vláda pravidla?

Miroslav Diro ikona hodiny26. 10. 2020 10:58

Hospodářská komora České republiky adresovala Ministerstvu práce a sociálních věcí osm námětů k prodloužení programu Antivirus B. Podnikatelé po ministerstvu práce mimo jiné požadují, aby v podmínkách čerpání podpory zrušilo zákaz výpovědi zaměstnanci, umožnilo čerpat prostředky...

Foto: Shutterstock.com

Splátkové moratorium se prodlouží

Miroslav Diro ikona hodiny23. 10. 2020 09:21

Bankovní asociace vzala na vědomí požadavek Hospodářské komory na prodloužení splátkového moratoria. Bankovní domy při jednání s Hospodářskou komorou proto deklarovaly, že jsou připravené upravit vzájemné vztahy se svými klienty, aby jim pomohly překlenout dočasné problémy...

Foto: COT group

Hospodářská komora spustila svůj portál

Miroslav Diro ikona hodiny1. 9. 2020 08:34

Hospodářská komora České republiky a komunikační agentura COT group dnes spouštějí do ostrého provozu nový zpravodajský web KomoraPlus, jehož obsah budou tvořit živnostníci a firmy. Je určen hlavně více než 16 tisícům členů Hospodářské komory a podnikatelským...

Foto: Shutterstock.com

Dobrou stavební legislativu postrádáme

Miroslav Diro ikona hodiny24. 8. 2020 17:24

Hospodářská komora České republiky – ačkoliv nesouhlasí s řadou ustanovení nového stavebního zákona, který dnes schválila vláda – vyzývá vládní kabinet a opoziční strany, aby se pokusily využít svůj už jen roční mandát k tomu, aby našly kompromis,...

Foto: archiv HK ČR

Vladimír Dlouhý zůstává prezidentem HK

Miroslav Diro ikona hodiny30. 7. 2020 13:32

O funkci prezidenta se ucházeli dva kandidáti, kromě dosavadního Vladimíra Dlouhého také podnikatel Bořivoj Minář. Vladimír Dlouhý získal 171 hlasů, zatímco Bořivoj Minář 80 hlasů. Bylo vydáno celkem 277 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 253 hlasovacích lístků,...

Foto: archiv HK ČR

Dlouhý: Firmám brzy dojdou vlastní zdroje

Miroslav Diro ikona hodiny30. 7. 2020 10:54

Tuzemské hospodářství je po prudkém poklesu „zmrazené“. Sociální dopady krize jsou momentálně zaštítěny vládní pomocí a všichni – od živnostníků přes malé a střední podniky až po velké firmy a investory – čekají, jaký bude vývoj...

Foto: Shutterstock.com

Do září většina firem propouštět nebude

Miroslav Diro ikona hodiny28. 7. 2020 09:41

Sedm z deseti zaměstnavatelů nepropouštělo své zaměstnance a ani to nemají v následujících dvou měsících v plánu. Propouštět se ale chystají malí zaměstnavatelé. Vyplývá to z nového šetření Hospodářské komory mezi 790 podniky.

Foto: Shutterstock.com

4 000 živnostníků a firem posílilo Komoru

Miroslav Diro ikona hodiny22. 7. 2020 14:39

Téměř o třetinu se rozrostl počet živnostníků a firem v Hospodářské komoře za působení jejího současného vedení v čele s Vladimírem Dlouhým. Rekordní je i počet nově Hospodářskou komorou zastřešených svazů, asociací, klastrů a řemeslných cechů.

Foto: Shutterstock.com

Zrušená karenční doba krade miliardy

Miroslav Diro ikona hodiny21. 7. 2020 15:24

Hospodářská komora na základě dnes zveřejněných dat MPSV provedla analýzu, z níž vyplývá, že zaměstnavatelé kvůli zrušení karenční doby v loňském roce dodnes dodatečně zaplatili zaměstnancům jako náhradu mzdy za krátkodobou nemoc 4,9 mld. Kč. A...

Foto: Shutterstock.com

PES hlídá na dva tisíce povinností

Miroslav Diro ikona hodiny21. 7. 2020 13:40

Živnostníci a firmy v současnosti musí vůči státu plnit 1719 povinností podle 21 základních podnikatelských zákonů. Z dalších 13 právních předpisů týkajících se kupříkladu ochrany spotřebitele, obchodní inspekce nebo rozhlasových a televizních poplatků jim přibude dalších...

Foto: Shutterstock.com

Roční limit by měl být vyšší

Miroslav Diro ikona hodiny15. 7. 2020 14:44

Hospodářská komora oceňuje, že Sněmovna podpořila zavedení paušální daně pro živnostníky. Největší podnikatelská organizace zároveň připomíná, že koncept jedné paušální daně již sama představila na svém celorepublikovém sněmu v Olomouci v roce 2016, jehož hlavním tématem...

Foto: Shutterstock.com

Soukromý fond pro podnikatele

Miroslav Diro ikona hodiny7. 7. 2020 16:54

Česká republika bude mít kromě státních hmotných rezerv i soukromé rezervy ochranných prostředků, které budou určené výhradně pro podnikatele a jejich zaměstnance. Hospodářská komora ve spolupráci s firmou Monto a dalšími partnery otevřením nového rezervního fondu pohotovostních...

Světový den vody 2020

Miroslav Diro ikona hodiny22. 3. 2020 10:19

Tématem letošního Světového dne vody byla vyhlášena Voda a změna klimatu, „doprovodným“ heslem se stal slogan Everyone has a role to play, tedy zamyšlení se nad motivací k zapojování všech obyvatel na Zemi do omezování dopadů...

Prádelny skoro na nule

Miroslav Diro ikona hodiny22. 3. 2020 09:32

Mezi zákazníky prádelen patří hotely, ubytovací zařízení, wellness centra či restaurace, které kvůli hrozbě šíření nového typu koronaviru COVID-19 nuceně zavřely, nebo výrazně omezily svoje fungování. „Provozy převážné části prádelen jsou na cestovním ruchu závislé více...

SIMAR: Výzkumy v jiném režimu

Miroslav Diro ikona hodiny19. 3. 2020 10:18

Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR upozorňuje, že metody sběru dat, které vyžadují osobní kontakt s respondenty – osobní dotazování CAPI a PAPI, mystery shopping, skupinové diskuze, CLT – jsou pozastaveny. „Omezili jsme,...

Fitness vyjednává kompenzace

Miroslav Diro ikona hodiny18. 3. 2020 10:01

Majitelé fitness center se shodují v tom, že ačkoliv přišli o veškeré příjmy, spousta nákladů jim nadále zůstává (nájmy, mzdy, energie, byť snížené…) a i do budoucna hrozí riziko ztráty klientů, jejichž základnu si těžce budovali....

Kominické práce odložte

Miroslav Diro ikona hodiny16. 3. 2020 10:14

Společenstvo kominíků ČR doporučilo svým členům, aby v současné době výrazně omezili práce vyžadující jejich fyzickou přítomnost v bytových jednotkách a rodinných domech. „Připravte se na to, že vám některé firmy neumožní přístup do výrobních či...

Nová Centrála cestovního ruchu

Miroslav Diro ikona hodiny15. 3. 2020 10:16

Založení krajské destinační společnosti svými podpisy stvrdili starostové, předsedové oblastních destinačních společností a představitelé kraje, Asociace turistických informačních center ČR a Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje. Úkolem Centrály cestovního ruchu Královéhradeckého kraje bude koordinovat aktivity v...

Zámky až po telefonické domluvě

Miroslav Diro ikona hodiny15. 3. 2020 09:59

Cech mechanických zámkových systémů ČR nabízí pomoc občanům, hlavně seniorům, kteří kvůli zvýšené nervozitě nebo roztržitosti si zabouchnou dveře nebo zlomí klíč. Členové cechu po předchozí telefonické domluvě se zákazníkem jsou připraveni tyto služby u zákazníka...

Hotely nemusí být nutně uzavřeny

Miroslav Diro ikona hodiny15. 3. 2020 09:18

Zákaz prodeje ubytovacích služeb od 16. března od 6:00 hod. v praxi nutně znamená, že hotely a penziony musí být uzavřeny, ale v termínech od 16. do 24. března nesmí prodávat ubytování, tedy přijímat nové rezervace....

Lakýrníci a malíři zavírají

Miroslav Diro ikona hodiny14. 3. 2020 09:55

Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR doporučil živnostníkům a firmám v oboru, aby práce plánované ve zdravotnických zařízeních, domovech důchodců a domovech s pečovatelskou službou přeložili na pozdější dobu. „Naopak zkuste oslovit uzavřené školy, některé mateřské...

APA má staronové vedení

Miroslav Diro ikona hodiny13. 3. 2020 09:24

Volební zasedání Shromáždění členů Asociace pracovních agentur rozhodovalo o čtyřech kandidátech do tříčlenného Výboru asociace, z jehož středu je následně volen prezident organizace na tříleté období. Kandidovali stávající členové Výboru a z pléna navržený Milan Drbohlav....

Setkání personalistů

Miroslav Diro ikona hodiny10. 3. 2020 10:10

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje zorganizovala setkání personalistů firem a kariérových poradců ze škol, jehož cílem byla výměna informací, zkušeností a kontaktů. Účastníci této akce se shodli, že pro žáky základních škol je důležité poznat reálné...

Automechanik Junior 2020

Miroslav Diro ikona hodiny10. 3. 2020 09:52

Ve 12 regionech ČR byla letos opět vyhlášena soutěž Automechanik Junior 2020, i když ne v každém kraji se soutěž nakonec z důvodu vládních opatření proti koronaviru konala. „Letos jsme se rozhodli více investovat do řad...

Foto: archiv HK ČR

Konkurenční výhoda Česka skončila

Miroslav Diro ikona hodiny11. 12. 2019 13:40

Pryč jsou patrně nenávratně doby, kdy bylo Česko vnímáno jako zdroj levné pracovní síly. Konkurenční výhoda v levné pracovní síle trvala jen do té doby, než ji okolní země nahradily technikou. Berme to jako příležitost a...

Nejnovější články

Aktuality
Moravskoslezský kraj tahounem v zelených a chytrých řešeních

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO)...

Čtyři vzájemně propojené živé laboratoře mají za cíl...

Důležitou součástí bude sledování změn v regionu optikou...

„Vzdělání, podnikání, inovace a spolupráce státní správy se...

Cestovní ruch
Cestovní ruch pro všechny

V úvodním slovu doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D....

Ing. Dagmar Zorková, Ph.D. z Panevropské univerzity zdůraznila, že...

V rámci workshopu se účastníci konference dozvěděli bližší informace...

Cestovní ruch
Nové výzvy i posílení spolupráce

Czech Convention Bureau funguje v rámci organizační struktury...

„Spolupráci mezi regionálními subjekty vnímáme jako klíčovou pro...

Nejnovější

Aktuality
Moravskoslezský kraj tahounem v zelených a chytrých řešeních

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO)...

Čtyři vzájemně propojené živé laboratoře mají za cíl...

Důležitou součástí bude sledování změn v regionu optikou...

„Vzdělání, podnikání, inovace a spolupráce státní správy se...

Cestovní ruch
Cestovní ruch pro všechny

V úvodním slovu doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D....

Ing. Dagmar Zorková, Ph.D. z Panevropské univerzity zdůraznila, že...

V rámci workshopu se účastníci konference dozvěděli bližší informace...

Cestovní ruch
Nové výzvy i posílení spolupráce

Czech Convention Bureau funguje v rámci organizační struktury...

„Spolupráci mezi regionálními subjekty vnímáme jako klíčovou pro...