Pátek 29. září 2023

MICE – speciální příloha časopisu KOMORA

ikona hodiny20. 12. 2019 10:54

Podnikatelský přehled pro rok 2020

Nenechte se zaskočit

Také rok 2020 bude znamenat pro podnikatele a živnostníky řadu změn. Přinášíme přehled nejdůležitějších novinek, které je čekají v nadcházejícím roce.

Kateřina Kozáková autor

Úřad HK ČR

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Ty zásadní změny se v příštím roce dotknou tří oblastí – odvodů na zdravotní a sociální pojištění, elektronické evidence tržeb a daně z přidané hodnoty.

Sociální a zdravotní pojištění

Jako každý rok i v roce 2020 v důsledku zvýšení průměrné mzdy v národním hospodářství dojde i ke zvýšení minimálních záloh na povinné pojistné, a to na sociální i zdravotní pojištění.

Pokud platíte minimální zálohy na důchodové pojištění, tak po podání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ (tj. až po podání daňového přiznání) se vám zálohy zvednou na částku 2 544 Kč. Splatnost záloh je již od letošního roku celý měsíc, takže pokud platba správě sociálního zabezpečení dorazí kdykoli během konkrétního měsíce, nebudete penalizováni ani platit úrok z prodlení. Pokud platíte vyšší zálohy než minimální, upravíte jejich výši až po podání daňového přiznání a Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ.

V případě, že se účastníte dobrovolného nemocenského pojištění, upozorňujeme, že od 1. 7. 2019 se snížila sazba nemocenského z 2,3 % z vyměřovacího základu na 2,1 %. Minimální záloha pro rok 2020 bude činit 183 Kč měsíčně.

Zálohy na zdravotní pojištění se zvýší již od 1. 1. 2020, pokud platíte zálohy v minimální výši, je třeba od ledna 2020 platit měsíční zálohu 2 352 Kč. Pokud platíte vyšší zálohy než minimální, upravíte jejich výši až po podání daňového přiznání a Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ.

Elektronická evidence tržeb – EET

Nejdůležitější změnou v oblasti EET je, že od 1. 5. 2020 budou EET podléhat již všechny tržby z podnikání, které probíhají v hotovosti. Elektronická evidence tržeb se bude vztahovat na všechny oblasti podnikání (na všechny řemeslníky i osobní služby – například kadeřnické a kosmetické služby) s několika málo výjimkami. EET se nebude týkat například subjektů hospodařících s veřejnými prostředky (obce, kraje, příspěvkové organizace), regulovaných odvětví (finanční instituce, energetika, poštovní služby), telekomunikačních služeb, hazardních her, obchodní letecké dopravy, nevidomých poplatníků, provozování sociálních služeb a předvánočního prodeje ryb v období od 18. prosince do 24. prosince.

Novinkou v zákoně o EET je tzv. zvláštní režim evidence tržeb. Je určen pro drobné živnostníky, kteří podnikají sami či s nejvýše dvěma zaměstnanci a mají hotovostní příjmy do 600 tisíc korun ročně. Ti se mohou rozhodnout, zda budou evidovat tržby online nebo na papírových paragonech vydávaných zdarma finančním úřadem. Pokud se rozhodnou pro papírové paragony, pak jednou za čtvrt roku zašlou finančnímu úřadu formulář s údaji o výši tržeb a počtu vydaných a případně stornovaných účtenek.

Stejně jako u prvních dvou vln získají poplatníci, kterým vznikne povinnost evidovat tržby, možnost uplatnit jednorázovou slevu na dani z příjmů fyzických osob, a to až ve výši 5 000 Kč. Lze tak kompenzovat náklady, které vznikly v souvislosti se vznikem evidenční povinnosti.

Daň z přidané hodnoty  – DPH

Stejně jako u EET i u DPH dojde ke změně k 1. 5. 2020. Vláda již při zavedení první vlny EET snížila DPH u stravovacích služeb z 21 % na 15 %. A na jaře 2020 se sazba DPH u stravovacích služeb ještě sníží, a to na 10 %. V současnosti byl Poslaneckou sněmovnou schválen tzv. daňový balíček, který zvyšuje spotřební daň z lihu, ale toto zvýšení se nebude týkat piva a u točeného piva dojde v květnu i ke snížení DPH na 10 %. Kdo nebude pít tvrdý alkohol a bude pít pivo, ten ušetří na daních, stejně tak ten, kdo bude pít kohoutkovou vodu, protože vodné a stočné budou také v sazbě 10 %. Na druhou stranu, když si dáte pizzu v restauraci, zaplatíte DPH 10 %, když si ji necháte přivézt domů, tak 15 %.

DPH bude snížena na 10 % u těchto výrobků a služeb:

  • domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany
  • stravovací služby a podávání nápojů vč. točeného (sudového) piva
  • vodné a stočné
  • služby čištění vnitřních prostor a mytí oken prováděné v domácnostech
  • opravy obuvi a kožených výrobků
  • opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků
  • opravy jízdních kol
  • kadeřnické a holičské služby
  • půjčování nebo nájem knih
  • knihy, e-knihy a audioknihy

Nejnovější články

Analýzy
Umělá inteligence otevírá ve farmacii příležitosti k růstu

Zdravotnictví a farmaceutický průmysl patří už dnes k...

První náznaky toho, že využití umělé inteligence ve...

Partnerství mezi farmaceutickými podniky a společnostmi zaměřenými na...

Umělá inteligence však přináší tradičním farmaceutickým firmám nejen...

Brzdu rychlejšího pronikání AI do farmaceutického průmyslu představují...

Kromě technologických společností se navíc o oblast zdravotnictví...

Trendy
Elektromobilita se pomalu rozjíždí i v Česku

Na akci vystoupili zástupci firem považovaných za lídry...

Elektromobilita je trend, který už pravděpodobně nic nezvrátí....

Francouzská strategie pro příští léta je stát se...

Není to jen nižší kupní síla obyvatelstva, ale...

Pro zásadní změnu ve snižování emisí je třeba...

Stejně jako všechny jiné investice i elektromobilita potřebuje...

Aktuality
Představujeme inovativní dopravně-inženýrský software TrafficFlow

Software TrafficFlow je propojen s videoanalytickými nástroji a...

TrafficFlow využívá špičkové technologie zpracování obrazu, včetně výkonného...

Nejnovější Expertní pohled

Expertní pohled
Uvolnit podnikatelům ruce

Pane ministře, jak Ministerstvo zdravotnictví pomáhá podnikatelům? Naší...

Trendy
Hyperautomatizace přinese úspory i rychlejší růst

Většina výrobních firem, které jsem mohl detailněji poznat,...

Expertní pohled
České firmy se do cirkulárního hospodářství příliš nehrnou

Cirkulární hospodářství je jeden z klíčových nástrojů pro...

Vedle šetrnosti nakládání s odpady se mohou firmy...

Přechod směrem k cirkulární ekonomice je v mnoha...

Evropská směrnice o nefinančním reportingu (CSRD), která podnikům...

Podle Jakuba Víta z EY Česká republika by...