Pondělí 22. dubna 2024
ikona hodiny15. 7. 2020 14:44

Zavedení paušální daně Hospodářská komora podporuje

Roční limit by měl být vyšší

Hospodářská komora oceňuje, že Sněmovna podpořila zavedení paušální daně pro živnostníky. Největší podnikatelská organizace zároveň připomíná, že koncept jedné paušální daně již sama představila na svém celorepublikovém sněmu v Olomouci v roce 2016, jehož hlavním tématem byly právě překážky při podnikání. Stojí za ní někdejší první náměstek financí, který byl zodpovědný za daně, a současný ředitel Odboru legislativy, práva a analýz Hospodářské komory Ladislav Minčič. Hospodářská komora proto oceňuje ministryni financí, že podnikatelům naslouchá a chce tuto myšlenku uvést v život.

Miroslav Diro Miroslav Diro autor

HK ČR

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Hospodářská komora jednu paušální daň navrhla, aby podnikatelé nemuseli podávat tři různé formuláře – daňové přiznání a přehledy o příjmech a výdajích pro ČSSZ a zdravotní pojišťovny, ale zároveň aby nemuseli komunikovat se třemi institucemi a posílat peníze na tři různé účty v různých lhůtách. Záměrem tedy bylo sjednotit termíny, podnikatel by posílal jen jednu platbu finančnímu úřadu. A teprve povinností finančního úřadu by bylo, aby vyinkasované prostředky podle zákonného klíče přeadresoval i zbylým dvěma institucím – tedy správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně.

Hospodářská komora paušální daň od začátku koncipovala jako alternativní dobrovolnou možnost, nikoliv povinný způsob stanovení výše daně a pojistného. Může sice znamenat pro řadu OSVČ vyšší odvody, nicméně jeho přitažlivost spočívá v jednoduchosti a nižší administrativě včetně té spojené s kontrolami a pokutami.

Paušální daň může mít v dlouhodobém horizontu i zřetelný pozitivní dopad na státní rozpočet. Může být totiž příležitostí k dobrovolnému zaplacení daně i těmi podnikateli, kteří v rámci po dlouhá léta účelově a často nekonzistentně upravovaného zákonného nastavení žádnou daň z příjmů neplatí, a přesto se kvůli její nepřehlednosti obávají šetření, kontrol, doměrků a sankcí. Zkrátka, za cenu vyvázání z obávaných intervencí státu by byli ochotni ji uhradit i ti, kteří dnes – byť třeba i s jistým rizikem – nic neplatí.

Snad jen pokud jde o rozsah poplatníků, kteří budou moci do paušálního režimu podle představ ministerstva financí vstoupit, Hospodářská komora už v minulosti avizovala, že by byla na rozdíl od vlády velkorysejší. Nemělo by se zapomenout, že se hovoří o tržbách, nikoliv o zisku, z něhož živnostníci žijí. Hospodářská komora proto doufá, že i přes snížení ročního limitu tržeb z 1 milionu korun na 800 tisíc korun se podaří tento práh v dalším legislativním procesu znovu navýšit.

Hospodářská komora také rozumí původnímu návrhu ministryně financí provázat paušální daň s plátcovstvím DPH. V této souvislosti pak vyvstala nová otázka – zda by vláda neměla po 16 letech od vstupu do EU vyjednat, podobně jako jiné členské státy, zvýšení jednomilionového registračního prahu pro DPH. Už jenom kvůli inflaci, která se za ty roky nakumulovala.

Články autora Miroslav Diro

Nejnovější články

Aktuality
Evropa vyslyšela požadavky českých podnikatelů

„Enrico Letta při psaní zprávy o vnitřním trhu...

„Posouzení dopadů by mělo být zaměřeno na kvalifikované...

Aktuality
Vítězí smysl pro detail a tradice  

„Stejně jako minulý rok, ani letos se v...

Každá realizace byla posuzována porotou, která je složena...

Oblíbená soutěž Pokrývači sobě, kde samotní pokrývači hlasují...

Pohled z praxe
Lasvit oceněn na milánském designweeku

V soutěži, v níž se představilo více než...

Výstava představila také nový koncept designu osvětlení Bois...

Vítězství komentuje zakladatel Lasvitu Leon Jakimič: Nejlepší výstava...

Nejnovější Nezařazené

Nezařazené
Proč ECB nebude spěchat se sazbami dolů?

Popravdě řečeno, pro trhy nejde o žádné překvapení....

Takto přísná měnová politika ale není bez rizika....

Nezařazené
Komora oceňuje digitalizaci obchodování s automobily

„Vláda při svém nástupu slíbila maximální možnou digitalizaci....

Semináře o digitalizaci obchodu s automobily se zúčastnili...

Nezařazené
Členské firmy Jhk zabodovaly v soutěži Spokojený zákazník 2023

Sdružení českých spotřebitelů každoročně od roku 2001 vyhlašuje...

Ocenění Spokojený zákazník také vyjadřuje, že firma, která...

Tyto ocenění jsou také důkazem toho, že firmy...