Úterý 20. února 2024
ikona hodiny30. 7. 2020 10:54

Dlouhý: Firmám brzy dojdou vlastní zdroje

Rozhodující pro restart bude stimulace soukromých investic

Tuzemské hospodářství je po prudkém poklesu „zmrazené“. Sociální dopady krize jsou momentálně zaštítěny vládní pomocí a všichni – od živnostníků přes malé a střední podniky až po velké firmy a investory – čekají, jaký bude vývoj pandemie přes léto. TO uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý na volebním sněmu v pražském O₂ universu.

Miroslav Diro Miroslav Diro autor

HK ČR

Foto: archiv HK ČR Foto: archiv HK ČR

Podle Dlouhého na konec krize nevidíme, nelze proto vyloučit ještě složitější vývoj ekonomické situace, než který dnes očekáváme. „Jasnější obraz dostaneme na podzim. Většina firem se s poklesem cash-flow dokázalo vypořádat díky vlastním rezervám, brzy jim ale dojdou vlastní zdroje. Větší počet podniků se ocitne v problémech, kvůli čemuž dojde k růstu nezaměstnanosti. Od státu ale už nemůžeme čekat další plošnou pomoc,“ sdělil Vladimír Dlouhý zhruba 290 delegátům a stovce hostů sněmu, na kterém je ve čtvrtek voleno nové vedení Hospodářské komory na další tři roky.

Určující bude další epidemiologický vývoj, ekonomická situace v hlavních partnerských zemích, vládní hospodářská politika i schopnost podnikatelů se v nastalé situaci dobře zorientovat.

Restartovat ekonomiku dle Dlouhého ale nebude možné bez stimulace soukromých investic. „Zdůrazňuji soukromých, protože jakkoliv uvítáme i urychlení státní investiční aktivity, rozhodující roli budou hrát investice soukromého sektoru. Proto voláme po rychlejších odpisech nově pořízeného hmotného i nehmotného majetku a po jednodušším odpisu pohledávek,“ uvedl. Na těchto daňových změnách důležitých pro obnovu ekonomiky se dohodl s ministryní financí při setkání s podnikateli tento týden. Důležitou roli může sehrát ale i nová stavební legislativa. Apeloval proto nejen na vládu, ale na všechny politické strany, aby se společně zasadily o přijetí těchto všech souvisejících právních norem ještě v tomto volebním období.

Pro soukromou investiční aktivitu bude důležitá také konkrétní podpora start-upů a malých, mladých firem. „Podporujeme kapitálovou podporu start-upů v první fázi jejich vývoje tak, jak to připravuje NERV. Významnou roli zde bude hrát i spolupráce těchto fondů, soukromého kapitálu a univerzit. Stejně tak považujeme za důležité aktivně postupovat při zřízení Národní rozvojové banky, která by – tak jak jsem se o tom již zmínil – překonala dosavadní roztříštěnost státních finančních institucí. Pozitivních příkladů máme v okolních zemích víc než dost,“ zmínil dále Dlouhý.

Dlouhý pro menší firmy požaduje zavést režim placení DPH z uhrazených faktur. „Právě tyto firmy se dostávají do finančních problémů, když mají uhradit daň z poskytnutého zboží nebo služby, aniž by za ně dostala zaplaceno. Alternativou je zavedení tzv. plošného reverse charge, podmínkou ale je, aby takové přenesení daňové povinnosti fungovalo v ČR dlouhodobě, nikoliv jen do poloviny roku 2022,“ dodal prezident Hospodářské komory.

Dlouhý ve svém projevu poděkoval podnikatelům a vedoucím pracovníkům středních a velkých firem, kteří drží tuzemské hospodářství a životní úroveň nad vodou, ale také epidemiologům, lékařům, zdravotnímu personálu, vojákům, hasičům a dalším složkám za aktivní boj s koronavirem. Třetí poděkování adresoval vládě, parlamentu a státní administrativě, podotkl ale, že krize odhalila slabiny státní administrativy.

Podnikatelé z celé země ve čtvrtek v pražském O₂ universum volí nové vedení Hospodářské komory na další tři roky. Na 290 delegátů bude vybírat ze dvou kandidátů na prezidenta a z 9 kandidátů na viceprezidenty.

Sněm Komory je nejvyšším orgánem Hospodářské komory. Tvoří jej všeobecná sněmovna složená ze zástupců Hospodářských komor v regionech ČR a sněmovna společenstev složená ze zástupců svazů, asociací, klastrů a řemeslných cechů. Každý delegát má jeden hlas.

Foto: archiv HK ČR Foto: archiv HK ČR

Články autora Miroslav Diro

Nejnovější články

Trendy
Digitální proměna: tajemství vaší úspěšné budoucnosti

V návaznosti na toto uvědomění vzniká další otázka. Co...

Možná si kladete otázku, kdy je ten správný...

Určujte si vize a cíle. Když se odhodláme udělat zásadní rozhodnutí...

Klíčem k úspěchu jsou SMART cíle – specifické, měřitelné, dosažitelné,...

Za domem máme kouzelný les, kde chce každý...

Dalším klíčovým prvkem je zapojení všech zúčastněných stran...

Ano, v následném kroku digitální transformace přichází na řadu další podstatná...

Co se tím myslí? Pokud ve vaší firmě chybí potřebné IT...

Co si pod tím představit? Klíčem je podrobný, realistický plán,...

Tým by měl být sestaven standardně – z přirozených...

Člověk se učí celý život. Posledním krokem na cestě...

Na straně zaměstnanců může digitální transformace vyvolávat smíšené...

Pohled z praxe
Razantní škrty? Digitalizace vám sníží firemní náklady dlouhodobě

Firmy, které dostávají doklady e-mailem nebo poštou, tráví...

Velká faktura od dodavatele pro některé firmy znamená,...

Doklady vám chodí elektronicky, ale následně si je...

Sklad je místo, kde má digitalizace obrovský dopad...

Analýzy
Leden potvrdil zvyšování kvality DDoS útoků

Zdánlivě slabší útoky se totiž i hůře odhalují....

Stále oblíbenější útoky přímo na aplikační vrstvě umožňují...

Nejnovější Nezařazené

Nezařazené
Komora oceňuje digitalizaci obchodování s automobily

„Vláda při svém nástupu slíbila maximální možnou digitalizaci....

Semináře o digitalizaci obchodu s automobily se zúčastnili...

Nezařazené
Členské firmy Jhk zabodovaly v soutěži Spokojený zákazník 2023

Sdružení českých spotřebitelů každoročně od roku 2001 vyhlašuje...

Ocenění Spokojený zákazník také vyjadřuje, že firma, která...

Tyto ocenění jsou také důkazem toho, že firmy...

Nezařazené
Úspěšný rok 2024 Vám všem!