Čtvrtek 30. května 2024
ikona hodiny31. 7. 2020 08:36

Vladimír Dlouhý pokračuje v prezidentské funkci, prezidium doplnila tři nová jména

Sněm Hospodářské komory České republiky

Hned zkraje třetího mandátu se chci zaměřit hlavně na pomoc podnikatelům po koronakrizi, uvedl na 32. sněmu Hospodářské komory v pražském konferenčním centru O2 Universum prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý, kterého delegáti znovu zvolili do funkce. Dosavadní prezident ve volbách získal 171 hlasů, pro Bořivoje Mináře jako druhého kandidáta hlasovalo 80 delegátů.

Miroslav Beneš Miroslav Beneš autor

Absolvent Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (obor Žurnalistika) pracoval od roku 2013 ve zpravodajství České televize. Zde se jako redaktor věnoval převážně ekonomickým tématům, burzovnímu zprávám a tvorbě příspěvků pro pořady Ekonomika ČT24, Byznys ČT24 nebo Události. Od roku 2017 pracuje v Hospodářské komoře, kde se podílí na tvorbě mediální komunikace této instituce. Vedle tvorby tiskových zpráv a organizace tiskových konferencí spolupracuje na obsahu časopisu Komora a je autorem týdenních Newsletterů Hospodářské komory.

Foto: archiv HK ČR Foto: archiv HK ČR

Tématem volebního sněmu byla zejména situace okolo následků pandemie koronaviru a možnosti pomoci podnikatelům, které preventivní opatření nejvíce zasáhla. Právě i kvůli nim se letošní sněm o dva měsíce posunul.

„Jasnější data o tom, jak na tom ekonomika po covidu je, dostaneme na podzim. Většina firem se nicméně s poklesem cash-flow dokázala vypořádat díky vlastním rezervám, brzy jim ale dojdou vlastní zdroje. Větší počet podniků se ocitne v problémech, kvůli čemuž dojde k růstu nezaměstnanosti. Od státu ale už nemůžeme čekat další plošnou pomoc a musíme se zaměřit na soukromé investice a selektivní podporu firem,“ sdělil Vladimír Dlouhý během svého projevu k delegátům sněmu.

Určující bude podle jeho slov také další epidemiologický vývoj, ekonomická situace v hlavních partnerských zemích, vládní hospodářská politika i schopnost podnikatelů se v nastalé situaci dobře zorientovat.

Prezidium doplnila tři nová jména

Hlasy delegátů 32. sněmu Hospodářské komory obměnily také složení prezidia, které doplnily tři nové tváře. Ke stávajícím viceprezidentům Romanu Pommerovi a Michalu Šteflovi přibily také Tomáš Prouza, Radek Jakubský a Zdeněk Zajíček.

Radek Jakubský (224 hlasů delegátů)

Podílí se na vedení rodinné firmy PROMA REHA, která 30 let vyrábí zdravotnický nábytek a vybavení, které vyváží do více než 60 zemí světa. V posledních letech byl aktivním členem představenstva Komory a předsedou představenstva KHK Královéhradeckého kraje. Jako nově zvolený viceprezident se chce Radek Jakubský věnovat zahraničním trhům a pomoci českým firmám proniknout se svým zbožím či službami do ciziny. „Své zvolení beru jako obrovský závazek pro další práci v Komoře. Chci se zaměřit na podporu malého a středního podnikání a také tuzemského průmyslu,“ říká.

Tomáš Prouza (222 hlasů delegátů)

Od roku 2018 je prezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu, který je začleněným společenstvem Hospodářské komory. V letech 2014–2017 byl státním tajemníkem pro evropské záležitosti při Úřadu vlády a zároveň v letech 2016–2017 koordinátorem digitální agendy ČR. „Svaz obchodu a Komora dokázaly, že umí společně velmi dobře fungovat. Dokázali jsme spolu u vlády vyjednat řadu důležitých opatření, bez kterých by situace podnikatelů byla výrazně horší, než je dnes. Kromě obchodu a cestovnímu ruchu se chci věnovat zdravotnictví, protože se ukázalo, že právě postup zdravotnictví a hygieniků může být stěžejní proto, jak rychle se zotaví naše ekonomika po covidu,“ uvedl po svém zvolení.

Zdeněk Zajíček (182 hlasů delegátů)

Od roku 2016 prezidentem ICT Unie, která je začleněným společenstvem Hospodářské komory. Během své kariéry se věnoval digitalizaci státní správy a je mj. spoluautorem konceptu datových schránek, systému CzechPoint a duchovní otec Právního elektronického systému. Ve funkci viceprezidenta se chce nadále věnovat digitalizaci i omezování byrokracie: „Koronakrize jasně ukázala potřebu digitalizace a my musíme být připraveni. Dále nás stále trápí oblast legislativy a byrokracie, kde skutečně potřebujeme změnit náš právní řád tak, aby byl srozumitelný a přehledný pro podnikatele i běžného občana. Doufám, že se s vládou podaří dotáhnout spolupráci na projektu PES.“

Michal Štefl (162 hlasů delegátů)

Svoji funkci viceprezidenta Komory na pražském sněmu obhájil dosavadní člen prezidia Michal Štefl, který má dlouhodobě v gesci obory stavebnictví a dopravu. Těmto odvětvím se věnoval i během své profesní kariéry, kdy dlouhé roky vedl jednoho z lídrů tuzemského stavebnictví – firmu OHL ŽS. „Rád bych z pozice viceprezidenta pomohl prosadit účast českých firem u takových projektů, jako jsou vysokorychlostní tratě nebo výstavba jaderných bloků. V neposlední řadě se chci věnovat klíčovým oblastem vědy, výzkumu a inovací,“ sdělil.

Roman Pommer (158 hlasů delegátů)

Dosavadní viceprezident a zároveň prezident Cechu obkladačů Roman Pommer se v dalším působení v prezidiu Komory hodlá věnovat zejména řemeslu. Pozvednutí jeho prestiže v očích dětí, jejich rodičů i veřejnosti. S tím se pojí velké téma nedostatku technicky zručných zaměstnanců, který tuzemské firmy trápí dlouhodobě. „Vždy bylo a bude mou snahou pozvednout řemeslo, aby se u nás nepoužívalo jako sprosté slovo. Mým hlavním cílem je dotáhnout koncept mistrovské zkoušky a také chci pomoci postavit tým, který bude reprezentovat ČR na soutěži řemeslných talentů Euro Skills,“ řekl ke svému zvolení.

Pro soukromou investiční aktivitu bude důležitá také konkrétní podpora start-upů a malých, mladých firem. „Podporujeme kapitálovou podporu startupů v první fázi jejich vývoje tak, jak to připravuje NERV. Významnou roli bude hrát i spolupráce těchto fondů, soukromého kapitálu a univerzit. Stejně tak považujeme za důležité aktivně postupovat při zřízení Národní rozvojové banky, která by překonala dosavadní roztříštěnost státních finančních institucí. Pozitivních příkladů máme v okolních zemích víc než dost,“ zmínil.

Dlouhý pro menší firmy mimo jiné požaduje zavést také režim placení DPH z uhrazených faktur. „Právě tyto firmy se dostávají do finančních problémů, když mají uhradit daň z poskytnutého zboží nebo služby, aniž by za ně dostala zaplaceno. Alternativou je zavedení tzv. plošného reverse charge, podmínkou ale je, aby takové přenesení daňové povinnosti fungovalo v ČR dlouhodobě, nikoliv jen do poloviny roku 2022,“ dodal.

Nové složení představenstva

Změnami prošlo také složení představenstva Hospodářské komory. Jeho nové složení přinášíme níže.

Všeobecná sněmovna

Martin Bauer                         Krajská hospodářská komora Libereckého kraje

Filip Dvořák                           Hospodářská komora Praha 1

Miroslav Dvořák                   Jihočeská hospodářská komora

Ivana Chottová                      Krajská hospodářská komora Střední Čechy

František Jochman               Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje

René Kolek                             Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje

Jan Matějíček                         Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

Jan Mraček                             Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje

Vítězslav Paděra                    Krajská hospodářská komora Pardubického kraje

Martin Plachý                        Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina

Luděk Rychtar                       Krajská hospodářská komora jižní Moravy

Bohuslav Švamberk              Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje

Robert Zatloukal                   Krajská hospodářská komora Zlínského kraje

Zdeněk Židek                         Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji

Sněmovna společenstev

Pavel Barák                            Asociace českých herních vývojářů

Pavel  Březina                        Svaz českých a moravských spotřebních družstev

Jana Havrdová                      Česká komora fitness

Zuzana Krejčiříková             Teplárenské sdružení ČR

Martin Mikl                            SČS – Unie nezávislých petrolejářů

Václav Nepraš                       Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm

Zdeněk Petzl                          Sdružení automobilového průmyslu

Radek Roušar                        Elektrotechnický svaz český

Tereza Rychtaříková            Výbor nezávislého ICT průmyslu

Stanislav Sedláček                Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu

Jaroslav Schön                      Společenstvo kominíků ČR

Václav Stárek                         Asociace hotelů a restaurací ČR

Alexander Šafařík-Pštrosz   Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací

Pavel Žatečka                         Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR

 

Dozorčí rada Hospodářské komory ČR

Sedmičlenná dozorčí rada je kontrolním orgánem Hospodářské komory České republiky. Za svou činnost odpovídá sněmu hospodářské komory a podává mu zprávy o své činnosti. Kontroluje mimo jiné hospodaření a činnost Komory.

David Abraham

Ivo Barteček

Bohuslav Hamrozi

Stanislav Holemý

Miloš Koděra

Jozef Koprivňanský

Miroslav Mühlböck

Smírčí komise Hospodářské komory

Petr Bašík

František Blažek

Jakub Dohnal

Igor Gerek

Hana Huntová

František Kočí

Richard Motyčka

Libor Soukup

Karel Vaverka

 

Články autora Miroslav Beneš

Nejnovější články

Expertní pohled
Nefinanční data představují nové bohatství firmy

V oblasti vztahů mezi firmou se svými spotřebiteli...

Veškeré popsané aktivity přitom mají jeden společný cíl...

Cestovní ruch
Prague City Tourism láká na letní dovolenou v Praze

„Všechny marketingové kampaně město financuje z vybraného poplatku...

Kromě výše zmíněných dvou kampaní i letos pokračuje...

Expertní pohled
Bankovní daň opět na stole

V minulých letech se do českého daňového systému...

Konečně, existují jiné způsoby, jak vlády mohou získávat...

Nejnovější Nezařazené

Nezařazené
Proč ECB nebude spěchat se sazbami dolů?

Popravdě řečeno, pro trhy nejde o žádné překvapení....

Takto přísná měnová politika ale není bez rizika....

Nezařazené
Komora oceňuje digitalizaci obchodování s automobily

„Vláda při svém nástupu slíbila maximální možnou digitalizaci....

Semináře o digitalizaci obchodu s automobily se zúčastnili...

Nezařazené
Členské firmy Jhk zabodovaly v soutěži Spokojený zákazník 2023

Sdružení českých spotřebitelů každoročně od roku 2001 vyhlašuje...

Ocenění Spokojený zákazník také vyjadřuje, že firma, která...

Tyto ocenění jsou také důkazem toho, že firmy...