Čtvrtek 18. dubna 2024
ikona hodiny13. 6. 2023 11:31

Úspěšný příklad ochrany spotřebitele

Zhodnocení regulace výrobků s nižším rizikem

V ČR zatím chybí dobře nastavený celkový regulatorní rámec alternativ tabákových produktů, což omezuje přechod větší části kuřáků na méně škodlivé formy nikotinových výrobků. Příkladem jejich chytré regulace je Švédsko, kde je prevalence kouření jedna z nejnižších v Evropské unii. Na úvod diskuze k regulaci nikotinových alternativ v pražském Florentinu to sdělil viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza.

Miroslav Beneš Miroslav Beneš autor

Absolvent Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (obor Žurnalistika) pracoval od roku 2013 ve zpravodajství České televize. Zde se jako redaktor věnoval převážně ekonomickým tématům, burzovnímu zprávám a tvorbě příspěvků pro pořady Ekonomika ČT24, Byznys ČT24 nebo Události. Od roku 2017 pracuje v Hospodářské komoře, kde se podílí na tvorbě mediální komunikace této instituce. Vedle tvorby tiskových zpráv a organizace tiskových konferencí spolupracuje na obsahu časopisu Komora a je autorem týdenních Newsletterů Hospodářské komory.

Foto: Shutterstock.com Regulace tabákových výrobků má snížit prodej cigaret, chytře to dělají ve Švédsku Foto: Shutterstock.com

Nové dílčí právní předpisy v podobě vyhlášky upravující využívání a prodej nikotinových sáčků v tomto roce vstoupily v účinnost v ČR a na Slovensku. Obě země se tím přidávají společně se Švédskem k malé skupině členských států EU stanovujících pravidla pro používání alternativních produktů. Za účasti národního drogového koordinátora Jindřicha Vobořila se přední čeští a zahraniční odborníci snažili zhodnotit stávající regulační úpravy a definovat konkrétní doporučení.

Nikotinové alternativy jsou v současnosti velmi diskutovaným tématem, a to jak z pohledu ochrany veřejného zdraví, tak i z hlediska definice pravidel pro jejich distribuci. Kromě ČR a Slovenska v současné době existuje jen omezený počet států s platnými právními normami pro nikotinové sáčky, které mohou dle expertů dokonce pomáhat snižovat závislost na kouření. Jedním dechem však dodávají, že absence regulace přináší rizika, a to například pro mladistvé. Specifický případ pak představuje Švédsko, kde dosahují nikotinové alternativy dlouhodobě vysoké popularity.

Švédská zkušenost jako inspirace pro Evropu

Ve Švédsku se počet kuřáků během posledních čtyř dekád podařilo snížit z téměř dvou milionů denních kuřáků na méně než milion. Za jeden z hlavních důvodů se považuje podpora nikotinových alternativ a především snusu (orální bezdýmný tabák), který v současné době používá až 20 % obyvatel. Snus hrál i důležitou roli při vstupu země do EU, jelikož Švédsko si přistoupení podmínilo výjimkou na prodej tohoto výrobku.

Nejenom snus, ale i e-cigarety a zahřívaný tabák jsou ve Švédsku oblíbené a přispívají k eliminaci kouření. „Prevalence denních kuřáků klasických cigaret se v tuto chvíli pohybuje těsně nad hranicí 5 %. S tím souvisí také velice nízká míra výskytu úmrtí souvisejících s nemocemi vyvolanými kouřením jako je například rakovina plic,“ popisuje situaci ve Švédsku psycholog a expert na závislosti Karl Fagerström.

Dle odborníků není tento fenomén geograficky determinovaný a švédskou zkušenost je tak možné uplatnit i v jiných státech Evropy. Jednou z proměnných případného úspěchu je pak právě moderní legislativa postavená na spolupráci mezi regulátorem a vědeckou komunitou.

Česká republika a Slovensko jako regionální pionýři

Zákonodárci v ČR i na Slovensku přistoupili k regulaci nikotinových sáčku v minulém roce. „Česká republika je jedním z prvních členských států v EU, která začíná regulovat tento výrobek,“ uvedla při představení nové vyhlášky hlavní hygienička ČR Pavla Svrčinová. Nikotinové sáčky zažívají v českém a slovenském prostředí boom až v posledních letech a podle národního monitorovacího střediska pro drogy a závislostí se stávají oblíbenou alternativou ke klasickým cigaretám především u mladé generace.

Předkladatelé návrhu ve Slovenské národní radě připomenuli, že nikotinové sáčky představují alternativu ke kouření cigaret, protože se předpokládá, že jsou méně škodlivé. „Stále však jde o výrobky obsahující nikotin, který je návykovou látkou, a proto je potřebné vyplnit právní mezeru s cílem snížit potenciální zdravotní rizika a zabezpečit ochranu mladistvých a dětí,“ napsali v důvodové zprávě. Na Slovensku jsou nová pravidla platná od začátku roku, v případě ČR vstoupí v platnost od letošního července.

Legislativa v obou zemích kromě maximálně povoleného množství nikotinu v jednotlivých sáčcích zpřísňuje také požadavky na vzhled a velikost balení a zahrnuje i oznamovací povinnost výrobců a dovozců před uvedením na trh. Jedním ze zastánců nikotinových sáčků jako alternativy ke klasickým cigaretám je i Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. „Je podstatné, aby nikotinové alternativy neztratily kvůli špatně nastavenému regulatornímu prostředí svoji konkurenceschopnost oproti klasickým cigaretám,“ říká Jindřich Vobořil, a dodává, že v první řadě je důležité, aby se k nikotinovým a tabákovým produktům nedostaly děti.

Akční plán i odborníci podporují snižování rizik

Podle Vobořila je nutné při přípravě legislativy reagovat na současné trendy a vědecké poznatky a efektivně revidovat modely regulace trhu s návykovými látkami. V souvislosti s tzv. produkty s nižším rizikem zdůrazňuje, že alternativy jsou základem prevence. „Kromě prevence je však důležité soustředit se i na sociální a ekonomické dopady, s čímž je spojeno například téma efektivního nastavení daní u produktů se závislostním potenciálem,“ dodává Vobořil.

Česká republika v dubnu 2023 zveřejnila Akční plán politiky v oblasti závislostí 2023-2025, který definuje cestu racionální regulace a prevence největší rizik. To v rámci odborného panelu zmínil také Viktor Mravčík, ředitel výzkumu v Institutu pro racionální politiku závislostí: „Je nutné prosazovat komplexní a moderní regulační rámec, který umožní kontrolovat rizika, a zároveň zohledňovat škodlivost jednotlivých látek a jejich forem.“

Cílem je eliminace klasických cigaret

Mít možnost volby je důležité z pohledu vedoucí Centra pro závislé na tabáku v rámci 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Evy Králíkové, která zdůrazňuje, že primárním cílem musí být snížení dostupnosti cigaret jako takových a až následně pak zvýšení dostupnosti alternativních zdrojů.

V této souvislosti se účastníci shodli na důležitosti škálování škodlivosti jednotlivých produktů. Podle Ernesta Gromana z vídeňského Nikotin Institutu je potřeba si uvědomit, že alternativy nepředstavují zdravější způsob konzumace nikotinu, ale způsob méně rizikový. „Alternativní způsoby konzumace se jeví jako potenciálně méně rizikové, ale je důležité si uvědomit, že tyto alternativy nejsou bez rizika pro zdraví. Je důležité, aby uživatelé byli o těchto rizicích dobře informováni a měli na paměti, že nejpřijatelnějším způsobem, jak ochránit své zdraví, je zcela se vyvarovat užívání nikotinových produktů,“ vysvětluje Groman.

Cesta vpřed

Regulace alternativních nikotinových produktů bude i jedním z hlavních témat diskutovaných na zasedání států rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace (WHO) o kontrole tabáku, které proběhne v listopadu 2023 v Panamě. Česká republika, společně se Slovenskem a Švédskem, tak bude mít příležitost sdílet svoje doporučení a přispět k definování globálního postoje k těmto produktům. Na úrovni EU nejsou nikotinové sáčky stále regulovány a stojí mimo současnou směrnici o tabákových produktech. Očekává se však, že v příštím roce Evropská komise představí revizi tohoto dokumentu a zavede nová celoevropská pravidla pro alternativní produkty.

Články autora Miroslav Beneš

Nejnovější články

Trendy
Timber Praha – první udržitelná dřevostavba bytových domů v Praze

Domy komorního charakteru Timber Praha obsahují 62 jednotek...

Arcus City – v blízkosti přírody, na dosah...

Expertní pohled
Fulfillment: Revoluce v logistice

Fulfillment není jen proces doručování zboží, je to...

Majitelé e‑shopu se nemusejí starat o kapacitu skladových...

Nicméně vize značky LOG4U sahá daleko za pouhé...

Společnost Geek+ přinese špičkové mobilní roboty pro přepravu...

Trendy
Perfektní klima pro elektrické vozy

Všude tam, kde jsou kladeny vysoké požadavky na výkon,...

HVH topení přeměňuje stejnosměrný elektrický proud na teplo...

Pokud máte benzinové nebo naftové auto, je pro...

Nejnovější Aktuality

Aktuality
Největší logistický kongres v ČR se blíží

Logistika a doprava patří mezi nejdůležitější pracovní úkony mezi...

Všechny zmíněné faktory představují příležitost pro spojení s loajální...

Velký kongres EASTLOG, který se bude konat 30....

Analýzy
České nábytkářství oslabuje, ale ne dramaticky

„Již několik let panují v globální ekonomice jisté propady,...

„Pokles na 51,45 mld. Kč je stále velmi...

Špatná podle Tomáše Lukeše není ani spotřeba nábytku...

Suma za import nábytku v roce 2023 dosáhla 28,18...

Za vyloženě pozitivní trend AČN považuje růst podílu...

Český nábytek podle Čudky vyniká invencí i kvalitou....

Aktuality
Ocenění Nábytek roku 2024 ovládla kancelářská soustava

Vítězná kolekce je dílem designerů Aleše Bartáka, Michaela...

Ocenění Nábytek roku uděluje Asociace českých nábytkářů (AČN)...