Pondělí 22. července 2024
ikona hodiny16. 5. 2023 11:48

Hospodářská komora se chystá na volební sněm

Sněm Hospodářské komory zvolí nové vedení

Zástupce na sněm vybírají sami podnikatelé

Končí tříleté funkční období Hospodářské komory a podnikatelé si na svém sněmu 31. května v pražském kongresovém centru O2 universum zvolí nové vedení. Kromě nového prezidenta zástupci územních komor a začleněných společenstev zvolí členy prezidia, představenstva, dozorčí rady a smírčí komise.

Miroslav Beneš Miroslav Beneš autor

Absolvent Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (obor Žurnalistika) pracoval od roku 2013 ve zpravodajství České televize. Zde se jako redaktor věnoval převážně ekonomickým tématům, burzovnímu zprávám a tvorbě příspěvků pro pořady Ekonomika ČT24, Byznys ČT24 nebo Události. Od roku 2017 pracuje v Hospodářské komoře, kde se podílí na tvorbě mediální komunikace této instituce. Vedle tvorby tiskových zpráv a organizace tiskových konferencí spolupracuje na obsahu časopisu Komora a je autorem týdenních Newsletterů Hospodářské komory.

Foto: HK ČR Ohlédnutí za loňským sněmem Foto: HK ČR

Členskou základnu Hospodářské komory čítající na 16 tisíc členů reprezentují na sněmu (nejvyšší orgán Komory) zástupci zvolení v jednotlivých územních komorách a začleněných společenstvech. „Každý jednotlivý člen má možnost přímo i nepřímo rozhodovat o budoucím směřování Hospodářské komory České republiky a ovlivnit, kdo ho bude další tři roky reprezentovat,“ říká tajemnice úřadu Hospodářské komory Ivana Hrdinová s tím, že na letošním sněmu počet zástupců činí pro každou sněmovnu 176.

Kdo může být volen do orgánů Hospodářské komory ČR

Každý člen Hospodářské komory ČR, respektive člen jeho statutárního orgánu (člen představenstva / jednatel) či OSVČ.

Hospodářská komora se skládá z 59 územních komor a 123 začleněných společenstev (profesní asociace, unie, svazy, klastry a řemeslné cechy). Tomuto rozdělení odpovídá i složení komorového sněmu, který utvářejí dvě sněmovny se stejným počtem mandátů.

Zástupce na sněm vysílají územní komory, přičemž za každý okres, který reprezentují, mohou vyslat dvě osoby. Začleněná společenstva nominují po jednom zástupci s tím, že nejpočetnější společenstva mají možnost delegovat dva zástupce, aby obě sněmovny byly na sněmu rovnoměrně zastoupené.

Kandidáti jsou doporučováni v primárkách

Kandidáti na prezidenta, viceprezidenty, členy představenstva, dozorčí rady a smírčí komise jsou doporučováni v tzv. primárkách, které před sněmem organizují profesní asociace sdružené ve čtyřech profesních uniích (Obchod a cestovní ruch, Průmysl a doprava, Služby pro podnikání a ostatní, Stavebnictví, technická řemesla a technická zařízení). Jedná se o letitou tradici, která ale není oficiálně ukotvena komorovými předpisy. Doporučení kandidátů z regionální části komory probíhá prostřednictvím krajských hospodářských komor.

Nový prezident i obměna prezidia

Nejsledovanějším bodem programu letošního sněmu bude volba nového prezidenta Hospodářské komory, který po devíti letech nahradí ve funkci Vladimíra Dlouhého. Ten stál v čele podnikatelů celá tři volební období. „Komoru jsem v roce 2014 přebíral v odlišné ekonomické situaci a za devět let jsme s kolegy zažili řadu situací, které Hospodářskou komoru i podnikatelský sektor ve výsledku posílily jak vnitřně, tak v očích podnikatelů a veřejnosti. Zejména zmíním covidovou pandemii a stále pokračující energetickou a surovinovou krizi spojenou s válkou na Ukrajině,“ bilancuje prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Prohlédněte si medailonky kandidátů

HK ČR_kandidati

Zobrazit

Sněm bude kromě volby nových členů prezidia hlasovat i o navýšení jejich počtu. Kromě prezidenta by mělo v prezidiu nově zasedat místo dosavadních pěti šest viceprezidentů. Důvodem je zajištění rovnováhy mezi zástupci začleněných společenstev a územních komor v prezidiu. Tím prezident Komory umocní svou nadstranickou roli. Pokud příslušnou změnu statutu sněm schválí, dostane návrh k projednání vláda ČR. V případě jejího potvrzení bude sedmý člen do prezidia kooptován v nejkratším možném termínu.

Kromě toho dojde na květnovém sněmu k volbě členů dalších komorových orgánů – představenstva, v němž zasedá 14+14 zástupců za územní komory a začleněná společenstva, a dále dozorčí rady a smírčí komise.

Sněm nejsou jen volby

Sněm Hospodářské komory každoročně projednává také další dokumenty – mimo jiné se jedná o zprávy o činnosti za uplynulé období, výroční zprávu, rozpočet pro nové období a také akční plán. Ten je každoročním zhodnocením aktivity prezidia, představenstva, odborných sekcí i úřadu Hospodářské komory a zároveň stanovuje jejich priority do dalšího sněmu.

Články autora Miroslav Beneš

Nejnovější články

Expertní pohled
Bude povolování staveb rychlejší, jednodušší a srozumitelnější?

Tento údaj vychází z referenčního projektu logistické haly, který...

Povolení na umístění a základní parametry stavby budou jednodušší. Všechna...

Od 1. července 2024 přechází ČR z místní na centrální celostátní podatelnu....

Zrychlí se tedy proces povolování staveb? Ano. Bude...

Aktuality
Vláda musí prevenci věnovat větší pozornost

Co vás vedlo k tomu, že jste se rozhodla...

Co je třeba změnit? Zaměstnavatelé by měli dobré...

Bude tedy součástí dialogu se státní správou i toto...

Máte v plánu i nové projekty? Především se domnívám, že...

Trendy
Vznikla CNAIP – Česká národní AI platforma

Většina zakládajících členů CNAIP se intenzivně věnuje rozvoji ekosystému umělé...

Česká národní AI platforma chce také šířit ve...

Více než polovina firem v Česku zatím umělou inteligenci...

Nejnovější Aktuality

Aktuality
Vláda musí prevenci věnovat větší pozornost

Co vás vedlo k tomu, že jste se rozhodla...

Co je třeba změnit? Zaměstnavatelé by měli dobré...

Bude tedy součástí dialogu se státní správou i toto...

Máte v plánu i nové projekty? Především se domnívám, že...

Aktuality
Hospodářská komora: Průmysl nesmí být omezován

Kvantitativní část Státní energetické koncepce i Politiky ochrany...

Státní energetická koncepce postrádá podle Komory důsledné vyhodnocení...

Aktuality
Strojírák letos ocení průmyslový design

„Cenou za průmyslový design chceme zvýšit povědomí o...

„Chceme také zmapovat úroveň průmyslového designu a motivovat...